Läs om Österledskyrkans studiecirklar hösten 2015.

Österledskyrkans
musikskola.
Vill du lära dig spela? Eller spelar du redan och
vill vara med i en orkester?
Då är Österledskyrkans musikskola något för
dig. Vi är en liten musikskola med ca 100 elever
och fem lärare. Eftersom skolan är liten har vi en
personlig kontakt med elever och föräldrar.
Vi undervisar barn och vuxna enskilt eller i
grupp. Du får snabbt lära dig grunderna på ditt
instrument och när du är redo för att spela tillsammans med andra slussas du in i en ensemble
som passar din individuella nivå.
Studiecirklar hösten 2015
Gamla Uppsala Missionsförsamling har även två
egna orkestrar, GUSB (Gamla Uppsala Symphonic Band) och Österledsbrasset.
Orkestrarna är en naturlig fortsättning efter musikskolans äldsta orkester.
Kontakt:
[email protected] 018-32 78 30
www.osterledskyrkan.se
Konfirmation
Du som har börjat åttan är
välkommen att vara med i
Österledskyrkans konfirmandgrupp. Vi träffas varannan torsdag
udda veckor kl 18–20 med
start 10/9.
Informationsträff för
ungdomar och föräldrar blir
det den 3/9 kl 18.30.
Ledare:
Anders Jarl och Michael Ericson
tel Österledskyrkan 32 80 58
Scout
Tisdagar 18.30 med start 8/9.
Från årskurs två och uppåt.
Kårchef:
Lena Moberg tel 25 59 25
Bokcirklar
hemma eller i kyrkan
upptaktskväll
för alla cirklar
Torsdag 10 sept kl 19.
Baka med årstiderna –
Klimatsmart och till många.
Författarafton med Anna Braw, Verbums förlag, redaktör för bl a kända
böckerna Kyrkkaffe och Brödglädje.
Nu berättar hon om sin senaste bok
”Baka med årstiderna.”
Klimatsmart fika serveras.
Fri entré.
Intresserad? Kontaktpersoner: Kristina
Sundberg/Kerstin Tammergård
tel 35 52 90/23 55 87
Studiecirklarna sker i samarbete med Studieförbundet Bilda
Regins väg 1 • 754 40 Uppsala • tel exp 018-32 80 58 • [email protected]
Varannan torsdag 5 ggr kl
19–20.30 med start 24/9.
Psaltarfrossa. ”Du dukar ett bord
för mig …” Kryddstarkt och urläckert.
Studium och samtal kring Psaltaren och
andra psalmer i Bibeln. Ocensurerat
skildrar Psaltaren livets djupaste dalar
och saligaste höjder. Djupt mänskligt,
gudomligt präglat.
Ansvarig: Hans Bergström tel 32 22 79
Kursavgift 100 kr.
Miljöcirkel
Start upptaktskvällen10/9
Därefter samling 4 ggr varannan torsdag kl 19–20.30 med start 24/9.
Vi tar del av medias informationer och
övrig diskussion inför klimatmötet i Paris
i december, och delar med oss av egen
erfarenhet och kunskap.
Ledare: Gudrun Olsson/Kerstin Tammergård tel 39 51 81/23 55 87
Kursavgift 100 kr.
Mera nytt från datorns värld
Varannan torsdag kl 19–20.30
start 24/9.
Varannan måndag 3 ggr
kl 9.30–12 med start 21/9.
Vi fortsätter i Windows 7 med info om
nya operativsystemet Windows 10.
Ledare: Verna Isaksson tel 018-25 68 66,
073-846 66 65
Kursavgift 200 kr.
Alla tiders Uppsala
Gruppen hjälps åt att upptäcka Uppsala
tillsammans i gammal och ny tid.
Ledare: Carina Friberg tel 32 22 04
Kursavgift 100 kr
Varannan måndag kl 9–12
med start 31/8.
Hantverk i praktik och teori
Gemensamt arbete med reparationer
och underhåll i kyrkan och dess fastigheter. Vi delar med oss av våra kompetenser till varandra och lär oss nytt.
Ansvarig:
Folke Moberg tel 35 54 19
Varannan måndag kl 9–12
med start 31/8.
Arkivgrupp.
Arkivgrupp som fördjupar sig kyrkans
historia och lär sig välja ut och arkivera samlat material i kyrkan.
Ditt och mitt hantverk – med
eller utan eget hantverk i
händerna
Onsdag 14/10 kl 19–21. Erika Mattson,
florist och trädgårdsmästare på Grenvik,
talar om att skapa med blommor till
någon annan vid glädje och sorg. Deltagarna får också själva skapa i blommor. Kostnad för blommor tillkommer.
Fikaservering.
Onsdag 11/11 kl 19–21. Katarina Karlsson, brodös av Österledskyrkans bårtäcke
och stola, talar om broderiet och skapandet av bårtäcket från idé till 10 kvadrat
handbroderi. Katarina arbetar till vardags
som skräddare mm på Malmöoperan.
Fikaservering.
Ansvarig:
Elisabeth Levén tel 32 30 50
Vid studier på torsdagskvällar finns servering från kl 20.30. Kvällen avslutas med gemensam kvällsandakt vid ljusbäraren kl 21.