Kylskåp - Oscar Instrument

SV
T
SK
EN
RK
VE
I LL
AD
E
MEDICINKYLSKÅP
Kylskåp för
Vård, Apotek och Skola
Innehåll
Sjukhus och Primärvård
08
Apotek
18
Skolhälsovård
24
Tillbehör
34
Kundservice i världsklass
36
Om Oscar Instument
38
Oscar Instrument erbjuder tre olika typer av kylskåp i en
mängd olika storlekar. Vi har medicin- och vaccinkylskåp
till sjukvården, kylskåp för skolhälsovård samt anpassade
kylskåp för Apotek. Vi utvecklar och producerar alla våra
kylskåp i Sverige och har varit Skandinaviens ledande aktör
inom området sedan tidigt 70-tal.
Läs mer om Oscar Instrument på sid 38
Alla kylskåp från Oscar Instrument är CE- och S-märkta och testade av Intertek
SEMKO enligt EN 60335-1, EN 60335-2 och EN 62233. Vidare uppfyller skåpen DINstandard 58345 och är ”GMP Clean room” klassificerat.
Oscar Instrument AB, Brushanestigen 1, 442 49 Kungälv, Tel. 0303-170 50
Fax. 0303-130 50, E-post. [email protected], www.oscarinstrument.se
03
O
M
R
VÅ
A
KY
KÅ
LS
P
1
Generellt om
Oscar Kylskåp
2
1
Service
Leveranstester
Kylaggregatet är placerat på ovansidan
Varje skåp testas enligt Semko CCA 201
skåpet och är en löstagbar enhet för att
vilket innebär att tillverkningsprocessen
underlätta service och
kontrolleras och att varje enhet jordtestas
eventuell uppgradering.
innan leverans.
Nätsladdens längd är
hela 3,5 meter.
Explosionssäkra
Ingen elektrisk utrustning såsom lampor,
termostat eller elslingor för avfrostning
2
3
finns inuti skåpen för att eliminera explo-
Skåpen är utrustade med temperaturlarm
sionsrisken.
och elektronisk styrning av temperaturen,
4
3
5
Temperaturlarm
4
5
med möjlighet att avläsa min/maxtempera-
Avfrostning
tur. Temperaturdifferensen är ca +-0,6
Avfrostningen sker automatisk genom
grader. Vid eventuella avvikelser, +2 till +8
avrinning till behållare som bör tömmas
grader, utlöses ett larm.
minst en gång i månaden.
Inredning
Rengöring
Skåpen tillverkas i rostfri innermantel och
Rengörning av skåpet sker med vanligt
har korrosionsskyddad yttre plåt (livsmedel-
förekommande rengöringsmedel inom sjuk-
klassad). Hyllorna är av kromad ståltråd med
vården. Skåpets insida är tillverkad av rostfri
inlägg av plexiglas vilket gör dem genomsikt-
plåt vilket inte tar åt sig någon lukt. Ytterdel
liga. Utdragbara hyllor finns som tillbehör.
och dörrar levereras plastade till kund.
Låsbart
Kylteknik
Låsen är av fabrikat ASSA med oval cylinder
Maskinen är byggd utan fläktforcering
vilket gör det lätt att lägga i eget system.
vilket gör att skåpet håller en låg ljudnivå
Låskistan är petsäker. Låsen är placerade
hela livscykeln. (På fläktvingar samlas damm
mitt på dörrens ytterkant för att eliminera
vilket gör att högre ljud uppstår). Vi har valt
brytrisken. Nyckel kan inte tas ur låset förrän
en kompressor med mycket olja för att öka
dörren är låst. El-lås finns som tillbehör.
livslängden.
Isolering
Övrigt
Isoleringen är väl tilltagen i skåpen. Detta
Vid beställning anges om skåpet skall vara
gör att energiförbrukningen hålls nere. Den
höger eller vänsterhängt. Medicinkylskåpen
spegelblanka, rostfria plåten på insidan gör
utvecklas och tillverkas i Kungälv.
Till skillnad från ett vanligt hushållskylskåp karakteriseras ett kylskåp från
Oscar Instrument av följande:
• Driftssäkerhet
• Lång livslängd
• Energieffektivitet
• Larmfunktion
• Explosionssäkert
• Temperatursäkerhet (avvikelse
ca +-0,6 grader)
• Tystgående, inga fläktar
• Låsbara
• Rostfri interiör
• Kompakt dörr eller glasdörr,
vänster- eller högerhängt
att kylan fördelas extremt bra, som i en
termos.
04
12
Oscar Instument · Om våra kylskåp
Oscar Instument · Om våra kylskåp
05
O
M
R
VÅ
A
KY
KÅ
LS
P
Hur bygger man
världens bästa kylskåp?
Företaget är familjeägt och grundades 1968 av
bröderna Håkan och Bertil Ericson. Idag drivs
Oscar Instrument AB av andra generationen
Ericson. Styrelsen består idag av, från vänster:
Fredric, Håkan, Fredrik (Löfgren) och Linda.
Vi är inte nöjda förrän vi vet att vi har gjort allt vi kan för
att göra våra skåp till de bästa du kan få tag på. Därför är
kvalitet ett hedersord redan på planeringsstadiet.
Vi tror inte på masstillverkning. Därför bygger
noggrant miljötänk. Det lyser igenom i såväl
vi varenda skåp och vartenda aggregat här
miljöcertifiering som våra inköpskriterier.
hemma, för hand, med väl utvalda kompo-
Vi handlar i högsta möjliga mån ifrån de
nenter och järnkoll på detaljerna. Det är
regionala underleverantörer som lever upp
ingen slump att våra skåp ofta är i drift i
till våra miljökrav.
över 25 år.
Kvalitetskontrollen som aldrig tar slut
Produktionen, lagret och huvudkontoret ligger
i Kungälv, två mil norr om Göteborg. Allting är
svensktillverkat och har högsta kvalitet.
06
12
Oscar Instument · Om våra kylskåp
Välkommen in i kylan
Allting testas. Om och om igen. Allt ifrån
Allt vi lämnar ifrån oss, bygger vi själva i
de inköpta komponenterna till den färdiga
vår egen fabrik. Organisationen är slim-
produkten utsätts för minutiösa prövningar.
mad, och lagret minimalt - det finns varken
Praktiskt taget testar och felsöker vi ända
ekonomi eller kvalitet i att ha delar ligg-
fram till leverans - inget skåp går ut till
ande i onödan. Supersnabba leveranser
leverans mer än ett dygn efter kvalitets-
kan vi garantera ändå, mycket tack vare en
kontroll. Allt för att du alltid ska kunna känna
produktionslinje som genomsyras av ett
dig helt säker med ett kylskåp ifrån oss.
Oscar Instument · Om våra kylskåp
07
SJ
UK
S
HU
&
PR
IM
R
VÅ
ÄR
D
Kylskåp för Sjukhus
och Primärvård
Temperatursäkra och energieffektiva kylskåp speciellt anpassade för säker drift
på sjukhus och inom primärvård. Det självklara valet när du behöver ett starkt
medicin- eller vaccinkylskåp.
08
Oscar Instument · Kylskåp för Sjukhus & Primärvård
Oscar Instument · Kylskåp för Sjukhus & Primärvård
09
13
SJ
UK
S
HU
&
PR
IM
MX 320D Rymmer 320 liter, med en
kompakt dörr. Artnr: 1-M320D/M321D
3
MX 320G Rymmer 320 liter, med
glasdörr. Artnr: 1-M320G/M321G
2
MX 320 Rymmer 320 liter, med två
kompakta dörrar. Artnr: 1-M320/M321
2i
Samtliga modeller går att få med antingen
vänster- eller högerhängda dörrar
D
1
R
VÅ
ÄR
Medicin- & Vaccinkylskåp MX
Översikt Medicin- & Vaccinkylskåp MX (320 l)
Oscar Medicin- & Vaccinkylskåp MX lagrar temperaturinformation
och denna visas i överskådligt diagram. Här presenterar vi de tre
största kylskåpen i serien, samtliga på 320 liter. Välj mellan två
dörrar, en hel dörr eller glasdörr.
MX-serien är utrustad med vår egenut-
eraturen och sparas i larmhistoriken. Även
vecklade styrenhet XT2. Här registreras
anledningen till larmet dokumenteras.
Styrenhet XT2
temp-eraturen var 15:e minut och visas i ett
1
2
diagram. Informationen sparas i 365 dagar.
Våra kylskåp är utrustade med rostfri inner-
Ingen egen dokumentation på papper är
mantel och kromade stålhyllor med inlägg av
nödvändig. MX-serien ger dig full kontroll
äkta plexiglas. Kylskåpen är låsbara med ASSA
över temperaturen i dina vacciner/medi-
oval cylinder där 5 nycklar medföljer vid
ciner. Vid temperaturlarm registreras temp-
leverans. Kylskåpen är mycket servicevänliga.
3
Specifikationer
Volym, liter
MX 320G
320
320
320
2°-8° C
2°-8° C
2°-8° C
Temperaturnoggrannhet
± 0,6° C
± 0,6° C
± 0,6° C
XT2
XT2
XT2
SE
SE
SE
Höjd, mm
2100
2100
2100
Bredd, mm
595
595
595
Djup, mm
450
450
450
Vikt, kg
65
65
65
Kompressor
Ja
Ja
Ja
Köldmedium
R134a
R134a
R134a
Tillverkningsland
Isolering
Automatisk avfrostning
EPS
EPS
EPS
Standard
Standard
Standard
Dörrhängning
Höger/vänster
Höger/vänster
Höger/vänster
Material exteriört/interiört
Vit plåt/rostfritt
Vit plåt/rostfritt
Vit plåt/rostfritt
Skåpshyllor, tråd & plexiglas
6 djupa
6 djupa
6 djupa
Dörrhyllor, tråd & plexiglas
-
-
-
Lås
Standard
Standard
-
Handtag
Standard
Tillval
Standard
Ljudnivå, db
36
36
36
1,17
1,17
1,65
230/50
230/50
230/50
Temperatur Klass
N
N
N
Säkerhets Klass
I
I
I
> 30 min
> 30 min
> 30 min
Elförbrukning (KWh/24 timmar)
Volt, V/Hz
Håller temperatur, mellan 5°-10° C
Kompressortid, %
Oscar Instument · Kylskåp för Sjukhus & Primärvård
MX 320
Temperaturområde
Styrenhet
10
MX 320D
Normalvisning Den aktuella temperaturen i kylskåpet visas i displayen.
Vid eventuella avvikelser, utanför +2
till +8 grader, utlöses ett larm.
45
45
50
DIN 58345
Standard
Standard
Standard
CE märkning enligt lågspänningsdirektivet 2006/95/EC och EMC
direktivet 2006/28/EC
Standard
Standard
Standard
S märkt och testat av Intertek Semko
enligt EN 60335-1-2 och EN 62233
Standard
Standard
Standard
GMP - clean room klassificering
B / ISO 6
B / ISO 6
B / ISO 6
Vid larm Skulle ett larm ha inträffat
kan man enkelt utläsa typ av larm, i
det här fallet temperaturlarm, vilket
datum och klockslag larmet inträffade samt vilken lägsta eller högsta
temperatur som varit i kylskåpet.
Denna information sparas även i
larmhistoriken.
Temperaturdiagram Vilken temperatur det varit i kylskåpet under ett
dygn visas överskådligt i ett diagram
och registreras var 15:e minut. Om
ett strömavbrott har inträffat kan
man se hur länge det varade.
Oscar Instument · Kylskåp för Sjukhus & Primärvård
11
SJ
UK
S
HU
&
PR
IM
R
VÅ
ÄR
D
Medicin- & Vaccinkylskåp MX
Översikt Medicin- & Vaccinkylskåp MX (70-180 l)
1
MX 180 Rymmer 180 liter, med en
kompakt dörr. Artnr: 1-M180/M181
3
MX 100 Rymmer 100 liter, med en
kompakt dörr. Artnr: 1-M100/M101
2
MX 140 Rymmer 140 liter, med en
kompakt dörr. Artnr: 1-M140/M141
4
MX 70 Rymmer 70 liter, med en
kompakt dörr. Artnr: 1-M070/M071
2i
Samtliga modeller går att få med antingen
vänster- eller högerhängda dörrar
Oscar Medicin- & Vaccinkylskåp MX lagrar temperaturinformation
och denna visas i överskådligt diagram. Här presenterar vi de
mindre kylskåpen i serien: 70, 100, 140 och 180 liter.
MX-serien är utrustad med vår egenut-
eraturen och sparas i larmhistoriken. Även
vecklade styrenhet XT2. Här registreras
anledningen till larmet dokumenteras.
temperaturen var 15:e minut och visas i ett
diagram. Informationen sparas i 365 dagar.
Våra kylskåp är utrustade med rostfri inner-
Ingen egen dokumentation på papper är
mantel och kromade stålhyllor med inlägg av
nödvändig. MX-serien ger dig full kontroll
äkta plexiglas. Kylskåpen är låsbara med ASSA
över temperaturen i dina vacciner/medi-
oval cylinder där 2-3 nycklar medföljer vid
ciner. Vid temperaturlarm registreras temp-
leverans. Kylskåpen är mycket servicevänliga.
Specifikationer
MX 180
MX 140
MX 100
180
140
100
70
Temperaturområde
2°-8° C
2°-8° C
2°-8° C
2°-8° C
Temperaturnoggrannhet
± 0,6° C
± 0,6° C
± 0,6° C
± 0,6° C
XT2
XT2
XT2
XT2
SE
SE
SE
SE
1330
1150
850
700
Volym, liter
Styrenhet
Tillverkningsland
Höjd, mm
1
2
Bredd, mm
595
595
551
551
Djup, mm
450
450
450
450
40
Vikt, kg
50
50
50
Kompressor
Ja
Ja
Ja
Ja
Köldmedium
R134a
R134a
R134a
R134a
Isolering
Automatisk avfrostning
3
EPS
EPS
Standard
Standard
Höger/vänster
Höger/vänster
Höger/vänster
Höger/vänster
Vit plåt/rostfritt
Vit plåt/rostfritt
Vit plåt/rostfritt
Vit plåt/rostfritt
Skåpshyllor, tråd & plexiglas
4 djupa
3 djupa
2 djupa
1 djup
Dörrhyllor, tråd & plexiglas
-
-
-
-
Standard
Standard
Standard
Standard
Tillval
Tillval
Tillval
Tillval
34
34
34
34
0,92
0,86
0,82
0,74
Ljudnivå, db
Elförbrukning (KWh/24 timmar)
Volt, V/Hz
230/50
230/50
230/50
230/50
Temperatur Klass
N
N
N
N
Säkerhets Klass
I
I
I
I
> 30 min
> 30 min
> 30 min
> 30 min
Håller temperatur, mellan 5°-10° C
Kompressortid, %
Oscar Instument · Kylskåp för Sjukhus & Primärvård
EPS
Standard
Dörrhängning
Handtag
12
EPS
Standard
Material exteriört/interiört
Lås
4
MX 70
38
38
35
35
DIN 58345
Standard
Standard
Standard
Standard
CE märkning enligt lågspänningsdirektivet 2006/95/EC och EMC
direktivet 2006/28/EC
Standard
Standard
Standard
Standard
S märkt och testat av Intertek Semko
enligt EN 60335-1-2 och EN 62233
Standard
Standard
Standard
Standard
GMP - clean room klassificering
B / ISO 6
B / ISO 6
B / ISO 6
B / ISO 6
Oscar Instument · Kylskåp för Sjukhus & Primärvård
13
SJ
UK
S
HU
&
PR
IM
R
VÅ
ÄR
D
Översikt Medicin- & Vaccinkylskåp VXT (320 l)
1
VXT 45D Rymmer 320 liter, med en
kompakt dörr. Artnr: 1-445D/446D
3
VXT 45G Rymmer 320 liter, med glasdörr.
Artnr: 1-445G/446G
2
VXT 45 Rymmer 320 liter, med två
kompakta dörrar. Artnr: 1-445/446
2i
Samtliga modeller går att få med antingen
vänster- eller högerhängda dörrar
1
2
Medicin- & Vaccinkylskåp VXT
Oscar Medicin- & Vaccinkylskåp VXT är framtagen för och
anpassad efter sjukvårdens behov. Här presenterar vi de tre
största kylskåpen i serien, alla på 320 liter. Välj mellan två
dörrar, en hel dörr eller glasdörr.
Kylskåpen är utrustade med elektronisk
Våra kylskåp är utrustade med rostfri inner-
styrning av temperaturen, med möjlighet
mantel och kromade stålhyllor med inlägg
att avläsa min-/maxtemperatur. Tempera-
av äkta plexiglas. De är inbrottssäkra med
turdifferensen är ca 1 grad. Vid eventuella
ASSA ovala säkerhetslås samt explosions-
avvikelser utlöses ett larm.
säkra.
3
Specifikationer
Volym, liter
VXT 45G
320
320
320
2°-8° C
2°-8° C
2°-8° C
Temperaturnoggrannhet
± 0,6° C
± 0,6° C
± 0,6° C
Styrenhet
XT
XT
XT
Tillverkningsland
SE
SE
SE
Höjd, mm
2100
2100
2100
Bredd, mm
595
595
595
Djup, mm
450
450
450
Vikt, kg
65
65
65
Kompressor
Ja
Ja
Ja
Köldmedium
R134a
R134a
R134a
EPS
EPS
EPS
Standard
Standard
Standard
Automatisk avfrostning
Dörrhängning
Höger/vänster
Höger/vänster
Höger/vänster
Material exteriört/interiört
Vit plåt/rostfritt
Vit plåt/rostfritt
Vit plåt/rostfritt
6 djupa
Skåpshyllor, tråd & plexiglas
6 djupa
6 djupa
Lås
Standard
Standard
-
Handtag
Standard
Tillval
Standard
Ljudnivå, db
Elförbrukning (KWh/24 timmar)
Volt, V/Hz
36
36
36
1,17
1,17
1,65
230/50
230/50
230/50
Temperatur Klass
N
N
N
Säkerhets Klass
I
I
I
> 30 min
> 30 min
> 30 min
Håller temperatur, mellan 5°-10° C
Kompressortid, %
Oscar Instument · Kylskåp för Sjukhus & Primärvård
VXT 45
Temperaturområde
Isolering
14
VXT 45D
45
45
50
DIN 58345
Standard
Standard
Standard
CE märkning enligt lågspänningsdirektivet 2006/95/EC och EMC
direktivet 2006/28/EC
Standard
Standard
Standard
S märkt och testat av Intertek Semko
enligt EN 60335-1-2 och EN 62233
Standard
Standard
Standard
GMP - clean room klassificering
B / ISO 6
B / ISO 6
B / ISO 6
Styrenhet XT
Temperaturen i kylskåpet visas i
displayen och lampan lyser grönt
när temperaturen är mellan +2
till +8 grader. Vid eventuella avvikelser utlöses ett larm och den
röda lampan lyser tills larmet är
kvitterat.
Oscar Instument · Kylskåp för Sjukhus & Primärvård
15
SJ
UK
S
HU
&
PR
IM
R
VÅ
ÄR
D
Översikt Medicin- & Vaccinkylskåp VXT (45-180 l)
1
VXT 35 Rymmer 180 liter, med en
kompakt dörr. Artnr: 1-435/436
4
VXT 20 Rymmer 70 liter, med en
kompakt dörr. Artnr: 1-420/421
2
VXT 30 Rymmer 140 liter, med en
kompakt dörr. Artnr: 1-430/431
5
VXT 15 Rymmer 45 liter, med en
kompakt dörr. Artnr: 1-415/416
3
VXT 25 Rymmer 100 liter, med en
kompakt dörr. Artnr: 1-425/426
2i
Samtliga modeller går att få med antingen
vänster- eller högerhängda dörrar
Medicin- & Vaccinkylskåp VXT
Oscar Medicin- & Vaccinkylskåp VXT är framtagen för och
anpassad efter sjukvårdens behov. Här presenterar vi de
mindre kylskåpen i serien: 45, 70, 100, 140 och 180 liter.
Kylskåpen är utrustade med elektronisk
Våra kylskåp är utrustade med rostfri inner-
styrning av temperaturen, med möjlighet
mantel och kromade stålhyllor med inlägg
att avläsa min-/maxtemperatur. Tempera-
av äkta plexiglas. De är inbrottssäkra med
turdifferensen är ca 1 grad. Vid eventuella
ASSA ovala säkerhetslås samt explosions-
avvikelser utlöses ett larm.
säkra.
Specifikationer
Volym, liter
1
140
100
70
45
2°-8° C
2°-8° C
2°-8° C
Temperaturnoggrannhet
± 0,6° C
± 0,6° C
± 0,6° C
± 0,6° C
± 0,6° C
Styrenhet
XT
XT
XT
XT
XT
Tillverkningsland
SE
SE
SE
SE
SE
1330
1150
850
700
700
Bredd, mm
595
595
551
551
450
Djup, mm
450
450
450
450
450
50
Vikt, kg
50
50
50
40
Kompressor
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Köldmedium
R134a
R134a
R134a
R134a
R134a
EPS
EPS
EPS
EPS
Standard
Standard
Standard
Standard
Höger/vänster
Höger/vänster
Höger/vänster
Höger/vänster
Höger/vänster
Material exteriört/interiört
Vit plåt/rostfritt
Vit plåt/rostfritt
Vit plåt/rostfritt
Vit plåt/rostfritt
Vit plåt/rostfritt
Skåpshyllor, tråd & plexiglas
Handtag
Elförbrukning (KWh/24 timmar)
Volt, V/Hz
4
3
2
1
1
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Tillval
Tillval
Tillval
Tillval
Tillval
34
34
34
34
32
0,92
0,86
0,82
0,74
0,69
230/50
230/50
230/50
230/50
230/50
Temperatur Klass
N
N
N
N
N
Säkerhets Klass
I
I
I
I
I
> 30 min
> 30 min
> 30 min
> 30 min
> 30 min
Håller temperatur, mellan 5°-10° C
Kompressortid, %
Oscar Instument · Kylskåp för Sjukhus & Primärvård
EPS
Standard
Dörrhängning
Ljudnivå, db
16
VXT 15
2°-8° C
Lås
5
VXT 20
180
Isolering
4
VXT 25
2°-8° C
Automatisk avfrostning
3
VXT 30
Temperaturområde
Höjd, mm
2
VXT 35
38
38
35
35
35
DIN 58345
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
CE märkning enligt lågspänningsdirektivet 2006/95/EC och EMC
direktivet 2006/28/EC
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
S märkt och testat av Intertek Semko
enligt EN 60335-1-2 och EN 62233
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
GMP - clean room klassificering
B / ISO 6
B / ISO 6
B / ISO 6
B / ISO 6
B / ISO 6
Oscar Instument · Kylskåp för Sjukhus & Primärvård
17
Apotek
Kylskåp för det
moderna Apoteket
Vi har helhetslösningar som minimerar ert arbete och maximerar er säkerhet.
Ni beställer och pekar - vi installerar och startar upp. Stora, rymliga kylskåp
med avancerad loggning och full koll på temperaturen.
18
Oscar Instument · Kylskåp för Apotek
Oscar Instument · Kylskåp för Apotek
19
13
Apotek
Apotekskylskåp AX
Översikt Apotekskylskåp AX
1
1
2
2
3
4
AX 400G Rymmer 400
liter, med glasdörr. Artnr:
1-A400G/A401G
Oscar Apotekskylskåp AX är vår senaste kylskåpsserie för
apotek. Kylskåpen lagrar temperaturinformationen automatiskt. Detta gör att man slipper dokumentera dagligen.
AX-serien är utrustad med vår egenut-
eraturen och sparas i larmhistoriken. Även
vecklade styrenhet XT2. Här registreras
anledningen till larmet dokumenteras.
AX 400 Rymmer 400 liter.
Artnr: 1-A400/A401
temperaturen var 15:e minut och visas i ett
diagram. Informationen sparas i 365 dagar.
Våra kylskåp är utrustade med rostfri inner-
AX 210 Rymmer 210 liter.
Artnr: 1-A210G/A210
Ingen egen dokumentation på papper är
mantel och kromade stålhyllor med inlägg
nödvändig. AX-serien ger dig full kontroll
av äkta plexiglas. Utdragbara hyllor finns
över temperaturen i dina vacciner/medi-
som tillbehör.
AX 210G Rymmer 210
liter, med glasdörr. Artnr:
1-A200G/A201G
Volym, liter
400
210
2°-8° C
Temperaturnoggrannhet
± 0,6° C
± 0,6° C
XT2
XT2
SE
SE
Höjd, mm
2100
1330
Bredd, mm
595
595
Djup, mm
590
590
Vikt, kg
65
50
Kompressor
Ja
Ja
Köldmedium
R134a
R134a
Isolering
Automatisk avfrostning
Höger/vänster
Höger/vänster
Vit plåt/rostfritt
Vit plåt/rostfritt
Skåpshyllor, tråd & plexiglas
7
4
Dörrhyllor, tråd & plexiglas
-
-
Tillval
Tillval
Standard
Standard
Handtag
36
36
1,35
1,07
230/50
230/50
Temperatur Klass
N
N
Säkerhets Klass
I
I
> 30 min
> 30 min
Elförbrukning (KWh/24 timmar)
Volt, V/Hz
Håller temperatur, mellan 5°-10° C
Kompressortid, %
20
Oscar Instument · Kylskåp för Apotek
EPS
Standard
Dörrhängning
Ljudnivå, db
Samtliga modeller går att få med antingen
vänster- eller högerhängda dörrar
EPS
Standard
Material exteriört/interiört
Lås
2i
AX 210 / AX210G
2°-8° C
Tillverkningsland
4
AX 400 / AX400G
Temperaturområde
Styrenhet
3
Normalvisning Den aktuella temperaturen i kylskåpet visas i displayen.
Vid eventuella avvikelser, utanför +2
till +8 grader, utlöses ett larm.
ciner. Vid temperaturlarm registreras temp-
Specifikationer
Styrenhet XT2
45
DIN 58345
Standard
Standard
CE märkning enligt lågspänningsdirektivet 2006/95/EC och EMC
direktivet 2006/28/EC
Standard
Standard
S märkt och testat av Intertek Semko
enligt EN 60335-1-2 och EN 62233
Standard
Standard
GMP - clean room klassificering
B / ISO 6
B / ISO 6
Vid larm Skulle ett larm ha inträffat
kan man enkelt utläsa typ av larm, i
det här fallet temperaturlarm, vilket
datum och klockslag larmet inträffade samt vilken lägsta eller högsta
temperatur som varit i kylskåpet.
Denna information sparas även i
larmhistoriken.
Temperaturdiagram Vilken temperatur det varit i kylskåpet under ett
dygn visas överskådligt i ett diagram
och registreras var 15:e minut. Om
ett strömavbrott har inträffat kan
man se hur länge det varade.
Oscar Instument · Kylskåp för Apotek
21
Apotek
Översikt Apotekskylskåp VXT
Apotekskylskåp VXT
1
VXT 400G Rymmer 400
liter, med glasdörr. Artnr:
1-400G/401G
2
VXT 400 Rymmer 400
liter, med kompakt dörr.
Artnr: 1-400/401
Oscar Apotekskylskåp VXT är utvecklade och anpassade
efter apotekens högt ställda krav på kylskåp för läkemedel.
VXT-serien finns i 400 liter, med eller utan glasdörr.
1
2i
Samtliga modeller går att
få med antingen vänstereller högerhängda dörrar
Kylskåpen är utrustade med elektronisk
Våra kylskåp är utrustade med rostfri inner-
styrning av temperaturen, med möjlighet
mantel och kromade stålhyllor med inlägg av
att avläsa min-/maxtemperatur. Tempera-
äkta plexiglas. Utdragbara hyllor finns som
turdifferensen är ca 1 grad. Vid eventuella
tillbehör. Kylskåpen är mycket servicevänliga.
avvikelser utlöses ett larm.
Specifikationer
Volym, liter
2
400
400
2°-8° C
2°-8° C
Temperaturnoggrannhet
± 0,6° C
± 0,6° C
Styrenhet
XT
XT
Tillverkningsland
SE
SE
Höjd, mm
2100
2100
Bredd, mm
595
595
Djup, mm
590
590
Vikt, kg
65
65
Kompressor
Ja
Ja
Köldmedium
R134a
R134a
Automatisk avfrostning
EPS
EPS
Standard
Standard
Dörrhängning
Höger/vänster
Höger/vänster
Material exteriört/interiört
Vit plåt/rostfritt
Vit plåt/rostfritt
Skåpshyllor, tråd & plexiglas
7
7
Lås
-
Tillval
Standard
Standard
Handtag
Ljudnivå, db
Elförbrukning (KWh/24 timmar)
Volt, V/Hz
36
36
1,65
1,35
230/50
230/50
Temperatur Klass
N
N
Säkerhets Klass
I
I
> 30 min
> 30 min
Håller temperatur, mellan 5°-10° C
Kompressortid, %
Oscar Instument · Kylskåp för Apotek
VXT 400
Temperaturområde
Isolering
22
VXT 400G
50
45
DIN 58345
Standard
Standard
CE märkning enligt lågspänningsdirektivet 2006/95/EC och EMC
direktivet 2006/28/EC
Standard
Standard
S märkt och testat av Intertek Semko
enligt EN 60335-1-2 och EN 62233
Standard
Standard
GMP - clean room klassificering
B / ISO 6
B / ISO 6
Styrenhet XT
Temperaturen i kylskåpet visas i
displayen och lampan lyser grönt
när temperaturen är mellan +2
till +8 grader. Vid eventuella avvikelser utlöses ett larm och den
röda lampan lyser tills larmet är
kvitterat.
Oscar Instument · Kylskåp för Apotek
23
Skolhälsovård
Kylskåp anpassade
för Skolhälsovård
Vaccin måste förvaras i rätt temperatur för att få rätt verkningsgrad. Som
väl är, är våra minsta skåp precis lika säkra som de stora. Investera i trygghet
för din skola.
24
12
Oscar Instument · Kylskåp för Skolhälsovård
Oscar Instument · Kylskåp för Skolhälsovård
25
13
Skolhälsovård
Översikt Skolkylskåp MX (320 l)
1
MX 320D Rymmer 320 liter, med en
kompakt dörr. Artnr: 1-M320D/M321D
3
MX 320G Rymmer 320 liter, med glasdörr.
Artnr: 1-M320G/M321G
2
MX 320 Rymmer 320 liter, med två
kompakta dörrar. Artnr: 1-M320/M321
2i
Samtliga modeller går att få med antingen
vänster- eller högerhängda dörrar
Skolkylskåp MX
Oscar Skolkylskåp MX är specialutvecklad för skolhälsovård.
Här presenterar vi de tre största kylskåpen i serien, alla på 320
liter. Välj mellan, två dörrar, en hel dörr eller glasdörr.
MX-serien är utrustad med vår egenutveck-
i larmhistoriken. Även anledningen till larmet
lade styrenhet XT2. Här registreras tempera-
dokumenteras.
Styrenhet XT2
turen var 15:e minut och visas i ett diagram.
1
2
Informationen sparas i 365 dagar. Ingen egen
Våra kylskåp är utrustade med rostfri inner-
dokumentation på papper är nödvändig.
mantel och kromade stålhyllor med inlägg av
MX-serien ger dig full kontroll över tempera-
äkta plexiglas. Kylskåpen är låsbara med ASSA
turen i dina vacciner/mediciner. Vid tempera-
oval cylinder där 2-5 nycklar medföljer vid
turlarm registreras temperaturen och sparas
leverans. Kylskåpen är mycket servicevänliga.
3
Specifikationer
Volym, liter
MX 320G
320
320
320
2°-8° C
2°-8° C
2°-8° C
Temperaturnoggrannhet
± 0,6° C
± 0,6° C
± 0,6° C
XT2
XT2
XT2
SE
SE
SE
Höjd, mm
2100
2100
2100
Bredd, mm
595
595
595
Djup, mm
450
450
450
Vikt, kg
65
65
65
Kompressor
Ja
Ja
Ja
Köldmedium
R134a
R134a
R134a
Tillverkningsland
Isolering
Automatisk avfrostning
EPS
EPS
EPS
Standard
Standard
Standard
Dörrhängning
Höger/vänster
Höger/vänster
Höger/vänster
Material exteriört/interiört
Vit plåt/rostfritt
Vit plåt/rostfritt
Vit plåt/rostfritt
Skåpshyllor, tråd & plexiglas
6 djupa
6 djupa
6 djupa
Dörrhyllor, tråd & plexiglas
-
-
-
Lås
Standard
Standard
-
Handtag
Standard
Tillval
Standard
Ljudnivå, db
36
36
36
1,17
1,17
1,65
230/50
230/50
230/50
Temperatur Klass
N
N
N
Säkerhets Klass
I
I
I
> 30 min
> 30 min
> 30 min
Elförbrukning (KWh/24 timmar)
Volt, V/Hz
Håller temperatur, mellan 5°-10° C
Kompressortid, %
Oscar Instument · Kylskåp för Skolhälsovård
MX 320
Temperaturområde
Styrenhet
26
MX 320D
Normalvisning Den aktuella temperaturen i kylskåpet visas i displayen.
Vid eventuella avvikelser, utanför +2
till +8 grader, utlöses ett larm.
45
45
50
DIN 58345
Standard
Standard
Standard
CE märkning enligt lågspänningsdirektivet 2006/95/EC och EMC
direktivet 2006/28/EC
Standard
Standard
Standard
S märkt och testat av Intertek Semko
enligt EN 60335-1-2 och EN 62233
Standard
Standard
Standard
GMP - clean room klassificering
B / ISO 6
B / ISO 6
B / ISO 6
Vid larm Skulle ett larm ha inträffat
kan man enkelt utläsa typ av larm, i
det här fallet temperaturlarm, vilket
datum och klockslag larmet inträffade samt vilken lägsta eller högsta
temperatur som varit i kylskåpet.
Denna information sparas även i
larmhistoriken.
Temperaturdiagram Vilken temperatur det varit i kylskåpet under ett
dygn visas överskådligt i ett diagram
och registreras var 15:e minut. Om
ett strömavbrott har inträffat kan
man se hur länge det varade.
Oscar Instument · Kylskåp för Skolhälsovård
27
Skolhälsovård
Skolkylskåp MX
Översikt Skolkylskåp MX (70-180 l)
1
MX 180 Rymmer 180 liter, med en
kompakt dörr. Artnr: 1-M180/M181
3
MX 100 Rymmer 100 liter, med en
kompakt dörr. Artnr: 1-M100/M101
2
MX 140 Rymmer 140 liter, med en
kompakt dörr. Artnr: 1-M140/M141
4
MX 70 Rymmer 70 liter, med en
kompakt dörr. Artnr: 1-M070/M071
2i
Samtliga modeller går att få med antingen
vänster- eller högerhängda dörrar
Oscar Skolkylskåp MX är specialutvecklad för skolhälsovård.
Här presenterar vi de mindre kylskåpen i serien: 70,100,140
och 180 liter.
MX-serien är utrustad med vår egenut-
eraturen och sparas i larmhistoriken. Även
vecklade styrenhet XT2. Här registreras
anledningen till larmet dokumenteras.
temperaturen var 15:e minut och visas i ett
diagram. Informationen sparas i 365 dagar.
Våra kylskåp är utrustade med rostfri inner-
Ingen egen dokumentation på papper är
mantel och kromade stålhyllor med inlägg av
nödvändig. MX-serien ger dig full kontroll
äkta plexiglas. Kylskåpen är låsbara med ASSA
över temperaturen i dina vacciner/medi-
oval cylinder där 2-3 nycklar medföljer vid
ciner. Vid temperaturlarm registreras temp-
leverans. Kylskåpen är mycket servicevänliga.
Specifikationer
MX 180
MX 140
MX 100
180
140
100
70
Temperaturområde
2°-8° C
2°-8° C
2°-8° C
2°-8° C
Temperaturnoggrannhet
± 0,6° C
± 0,6° C
± 0,6° C
± 0,6° C
XT2
XT2
XT2
XT2
SE
SE
SE
SE
1330
1150
850
700
Volym, liter
Styrenhet
Tillverkningsland
Höjd, mm
1
2
Bredd, mm
595
595
551
551
Djup, mm
450
450
450
450
40
Vikt, kg
50
50
50
Kompressor
Ja
Ja
Ja
Ja
Köldmedium
R134a
R134a
R134a
R134a
Isolering
Automatisk avfrostning
3
EPS
EPS
Standard
Standard
Höger/vänster
Höger/vänster
Höger/vänster
Höger/vänster
Vit plåt/rostfritt
Vit plåt/rostfritt
Vit plåt/rostfritt
Vit plåt/rostfritt
Skåpshyllor, tråd & plexiglas
4 djupa
3 djupa
2 djupa
1 djup
Dörrhyllor, tråd & plexiglas
-
-
-
-
Standard
Standard
Standard
Standard
Tillval
Tillval
Tillval
Tillval
34
34
34
34
0,92
0,86
0,82
0,74
Ljudnivå, db
Elförbrukning (KWh/24 timmar)
Volt, V/Hz
230/50
230/50
230/50
230/50
Temperatur Klass
N
N
N
N
Säkerhets Klass
I
I
I
I
> 30 min
> 30 min
> 30 min
> 30 min
Håller temperatur, mellan 5°-10° C
Kompressortid, %
Oscar Instument · Kylskåp för Skolhälsovård
EPS
Standard
Dörrhängning
Handtag
28
EPS
Standard
Material exteriört/interiört
Lås
4
MX 70
38
38
35
35
DIN 58345
Standard
Standard
Standard
Standard
CE märkning enligt lågspänningsdirektivet 2006/95/EC och EMC
direktivet 2006/28/EC
Standard
Standard
Standard
Standard
S märkt och testat av Intertek Semko
enligt EN 60335-1-2 och EN 62233
Standard
Standard
Standard
Standard
GMP - clean room klassificering
B / ISO 6
B / ISO 6
B / ISO 6
B / ISO 6
Oscar Instument · Kylskåp för Skolhälsovård
29
Skolhälsovård
Översikt Skolkylskåp VXT (320 l)
1
VXT 45D Rymmer 320 liter, med en
kompakt dörr. Artnr: 1-445D/446D
3
VXT 45G Rymmer 320 liter, med glasdörr.
Artnr: 1-445G/446G
2
VXT 45 Rymmer 320 liter, med två
kompakta dörrar. Artnr: 1-445/446
2i
Samtliga modeller går att få med antingen
vänster- eller högerhängda dörrar
Skolkylskåp VXT
Oscar Skolkylskåp VXT är framtagen för och anpassad efter
skolhälsovårdens behov. Här presenterar vi de tre största
kylskåpen i serien, alla på 320 liter. Välj mellan två dörrar,
en hel dörr eller glasdörr.
1
2
Kylskåpen är utrustade med elektronisk
Våra kylskåp är utrustade med rostfri inner-
styrning av temperaturen, med möjlighet
mantel och kromade stålhyllor med inlägg
att avläsa min-/maxtemperatur. Tempera-
av äkta plexiglas. De är inbrottssäkra med
turdifferensen är ca 1 grad. Vid eventuella
ASSA ovala säkerhetslås samt explosions-
avvikelser utlöses ett larm.
säkra. Kylskåpen är mycket servicevänliga.
3
Specifikationer
Volym, liter
VXT 45G
320
320
320
2°-8° C
2°-8° C
2°-8° C
Temperaturnoggrannhet
± 0,6° C
± 0,6° C
± 0,6° C
Styrenhet
XT
XT
XT
Tillverkningsland
SE
SE
SE
Höjd, mm
2100
2100
2100
Bredd, mm
595
595
595
Djup, mm
450
450
450
Vikt, kg
65
65
65
Kompressor
Ja
Ja
Ja
Köldmedium
R134a
R134a
R134a
EPS
EPS
EPS
Standard
Standard
Standard
Automatisk avfrostning
Dörrhängning
Höger/vänster
Höger/vänster
Höger/vänster
Material exteriört/interiört
Vit plåt/rostfritt
Vit plåt/rostfritt
Vit plåt/rostfritt
6 djupa
Skåpshyllor, tråd & plexiglas
6 djupa
6 djupa
Lås
Standard
Standard
-
Handtag
Standard
Tillval
Standard
Ljudnivå, db
Elförbrukning (KWh/24 timmar)
Volt, V/Hz
36
36
36
1,17
1,17
1,65
230/50
230/50
230/50
Temperatur Klass
N
N
N
Säkerhets Klass
I
I
I
> 30 min
> 30 min
> 30 min
Håller temperatur, mellan 5°-10° C
Kompressortid, %
Oscar Instument · Kylskåp för Skolhälsovård
VXT 45
Temperaturområde
Isolering
30
VXT 45D
45
45
50
DIN 58345
Standard
Standard
Standard
CE märkning enligt lågspänningsdirektivet 2006/95/EC och EMC
direktivet 2006/28/EC
Standard
Standard
Standard
S märkt och testat av Intertek Semko
enligt EN 60335-1-2 och EN 62233
Standard
Standard
Standard
GMP - clean room klassificering
B / ISO 6
B / ISO 6
B / ISO 6
Styrenhet XT
Temperaturen i kylskåpet visas i
displayen och lampan lyser grönt
när temperaturen är mellan +2
till +8 grader. Vid eventuella avvikelser utlöses ett larm och den
röda lampan lyser tills larmet är
kvitterat.
Oscar Instument · Kylskåp för Skolhälsovård
31
Skolhälsovård
Översikt Skolkylskåp VXT (45-180 l)
1
VXT 35 Rymmer 180 liter, med en
kompakt dörr. Artnr: 1-435/436
4
VXT 20 Rymmer 70 liter, med en
kompakt dörr. Artnr: 1-420/421
2
VXT 30 Rymmer 140 liter, med en
kompakt dörr. Artnr: 1-430/431
5
VXT 15 Rymmer 45 liter, med en
kompakt dörr. Artnr: 1-415/416
3
VXT 25 Rymmer 100 liter, med en
kompakt dörr. Artnr: 1-425/426
2i
Samtliga modeller går att få med antingen
vänster- eller högerhängda dörrar
Skolkylskåp VXT
Oscar Skolkylskåp VXT är framtagen för och anpassad efter
skolhälsovårdens behov. Här presenterar vi de mindre kylskåpen i serien: 45, 70, 100, 140 och 180 liter.
Kylskåpen är utrustade med elektronisk
Våra kylskåp är utrustade med rostfri
styrning av temperaturen, med möjlighet
innermantel och kromade stålhyllor med
att avläsa min-/maxtemperatur. Tempera-
inlägg av äkta plexiglas. De är inbrottssäkra
turdifferensen är ca 1 grad. Vid eventuella
med ASSA ovala säkerhetslås samt explosions-
avvikelser utlöses ett larm.
säkra. Kylskåpen är mycket servicevänliga.
Specifikationer
Volym, liter
1
140
100
70
45
2°-8° C
2°-8° C
2°-8° C
Temperaturnoggrannhet
± 0,6° C
± 0,6° C
± 0,6° C
± 0,6° C
± 0,6° C
Styrenhet
XT
XT
XT
XT
XT
Tillverkningsland
SE
SE
SE
SE
SE
1330
1150
850
700
700
Bredd, mm
595
595
551
551
450
Djup, mm
450
450
450
450
450
50
Vikt, kg
50
50
50
40
Kompressor
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Köldmedium
R134a
R134a
R134a
R134a
R134a
EPS
EPS
EPS
EPS
Standard
Standard
Standard
Standard
Höger/vänster
Höger/vänster
Höger/vänster
Höger/vänster
Höger/vänster
Material exteriört/interiört
Vit plåt/rostfritt
Vit plåt/rostfritt
Vit plåt/rostfritt
Vit plåt/rostfritt
Vit plåt/rostfritt
Skåpshyllor, tråd & plexiglas
Handtag
Elförbrukning (KWh/24 timmar)
Volt, V/Hz
4
3
2
1
1
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Tillval
Tillval
Tillval
Tillval
Tillval
34
34
34
34
32
0,92
0,86
0,82
0,74
0,69
230/50
230/50
230/50
230/50
230/50
Temperatur Klass
N
N
N
N
N
Säkerhets Klass
I
I
I
I
I
> 30 min
> 30 min
> 30 min
> 30 min
> 30 min
Håller temperatur, mellan 5°-10° C
Kompressortid, %
Oscar Instument · Kylskåp för Skolhälsovård
EPS
Standard
Dörrhängning
Ljudnivå, db
32
VXT 15
2°-8° C
Lås
5
VXT 20
180
Isolering
4
VXT 25
2°-8° C
Automatisk avfrostning
3
VXT 30
Temperaturområde
Höjd, mm
2
VXT 35
38
38
35
35
35
DIN 58345
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
CE märkning enligt lågspänningsdirektivet 2006/95/EC och EMC
direktivet 2006/28/EC
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
S märkt och testat av Intertek Semko
enligt EN 60335-1-2 och EN 62233
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
GMP - clean room klassificering
B / ISO 6
B / ISO 6
B / ISO 6
B / ISO 6
B / ISO 6
Oscar Instument · Kylskåp för Skolhälsovård
33
Tillbehör
Tillbehör
El-lås
Våra kylskåp kan utrustas med El-lås, en
Om dörren öppnas på felaktigt sätt kan det,
helt nyckelfri lösning. Låset är förberett för
om så önskas, gå till ett externt larm.
inkoppling direkt till befintligt passersystem.
El-låset är snyggt monterat, inga synliga
Förprogrammerad
låsbricka
Med låsbrickan
öppnas dörren på ett
enkelt och smidigt sätt.
El-låset piper till och
dörren öppnas.
delar syns utanför skåpet, helt slät dörr och
Ni kan ha koll på och registrera vilka som
sida. Hela låsenheten är tillverkad i rost-
öppnar och stänger kylskåpet samt vid
fritt stål. El-låset levereras med tre meter
vilken tidpunkt. Även vilka som ska ha be-
4-ledad kabel. Kylskåpet levereras med
hörighet att öppna kylskåpet går att välja.
handtag. El-låset fungerar även på kylskåp
Passerkortet som ni har till ert befintliga
med glasdörr.
passersystem kan användas även till Oscar
Egenskaper
2i
Förberett för inkoppling till
befintligt passersystem
2i
Inga synliga delar på utsidan
av skåpet
2i
Kylskåpet levereras med
handtag
2i
Tre meter kabel medföljer
Specialkylskåp.
Arikelnummer
7-702
El-lås, till befintliga kortläsare/passersystem, 24 Volt
7-706
El-lås, till befintliga kortläsare/passersystem, 12 Volt
7-707
E-lås med kortläsare inklusive 5 st förprogrammerade låsbrickor, 24 Volt
7-708
E-lås med kortläsare inklusive 5 st förprogrammerade låsbrickor, 12 Volt
Lås och handtag
Säkerhetsskåp
Utdragbara hyllor
Vill du helst ha lås, handtag - eller både
Monteras i botten av kylskåpet och låses
Gör det smidigare att nå det du behöver.
och? Låsen är av fabrikat ASSA med oval
med nyckel. Innermått 173/346/155 mm.
Fungerar precis som de utdragbara hyllor
cylinder. Handtagen går att få på vänster
Extra trygghet för stöldbegärliga artiklar.
du redan är van vid. Bara något kallare.
eller höger sida.
Arikelnummer
34
12
Oscar Instument · Tillbehör
Arikelnummer
1-701
Lås
1-709
Handtag
1-701
Arikelnummer
Säkerhetsskåp
1-705
Utdragbara hyllor
Oscar Instument · Tillbehör
35
N
KU
ervice
DS
i världsklass
Vad gäller råd vid produktval, service
samt övriga ärenden så kontaktar du
oss på 0303-170 50.
Det här är vår serviceavdelning. Han heter Gay.
Exempel på tjänster:
• Kalibrering
• Besiktning
• Installation
• Bortforsling av gamla
kylskåp
• Utbildning
• Telefonsupport
Vi erbjuder även fullserviceavtal
där ovan tjänster kan ingår.
Kundservice i världsklass
Trots att vi har tiotusentals kylskåp i drift landet över, har
vi egentligen aldrig behövt en hel flotta av servicetekniker.
Det räcker gott med vår egen expert Gay och några av hans
välvalda medhjälpare. För om sanningen ska fram är det
mest installationer och underhåll som behövs.
Det kan handla om många saker; till exem-
på studs. Eftersom vi drivs av en benhård
pel att åka runt till våra kunder med jämna
vilja att alltid vara bäst, tar vi väldigt allvar-
mellanrum och kalibrera kylskåpen för att
ligt på allt vad service heter.
se till att de fortsätter att visa sig på styva
linan. Se till att de inte står snett. Eller andra
Byggda för smidigare underhåll
sätt att pro-aktivt förhindra att problem
Våra kylskåp är väldigt servicevänliga. Bland
uppkommer.
annat märks det på hur enkelt det är att
komma åt aggregaten, eftersom de sitter
Bättre kylskåp = mindre servicebehov
separat på toppen. Vid behov kan man
Det vanligaste när en kund vänder sig till
byta ett trilskande aggregat mot ett nytt på
oss i ett serviceärende, är att det går att
bara någon minut, medan vi tar reda på var
lösa direkt per telefon. Det är väldigt säll-
problemet ligger. I teorin, i alla fall. I prak-
synt att någon behöver åka ut och hjälpa till
tiken har det fortfarande inte behövts.
på plats, men när det väl händer är vi där
36
12
Oscar Instument · Kundservice i världsklass
Oscar Instument · Kundservice i världsklass
37
O
M
A
SC
O
R
IN
ST
Övriga produkter
M
RU
T
EN
2
3
1
4
5
7
6
1
Oscar Provtagningsstolar
2
Oscar Rullbord
3
Oscar Gynstolar
4
Oscar Personvågar
5 Oscar Undersökningsbritsar
6
Syntavla
7 Oscar Personalstolar
8 HEINE Blodtrycksmätare
9 HEINE Otoskop
8
9
Förutom kylskåp erbjuder vi ett brett sortiment av undersökningsmöbler och diagnostikutrustning. Här beskriver vi
ett axplock av våra produkter, för mer information besök
vår hemsida, www.oscarinstrument.se eller ring oss på
0303-170 50. Vi står redo att ta emot ditt samtal.
Oscar Undersökningsmöbler
Oscar Diagnostiksortiment
Vi har ett komplett sortiment av egen-
Vi har handplockat vårt diagnostiksortiment
tillverkade undersökningsmöbler, såsom
och noga valt våra samarbetspartners. Allt
Provtagningsstolar, Gynstolar, Öronstolar,
för att kunna utrusta en hel primärvårds-
Undersökningsbritsar och Akutpatient-
mottagning. Vi har allt från blodtrycks-
vagnar. Alla produkter är väl genomtänkta
mätare till autoklaver.
för att passa den moderna vården. Vi ställer
höga krav på kvalitet och användarvänlighet
10 Autoklav
38
12
Oscar Instument · Om Oscar Instument
10
för att uppfylla våra kunders önskemål.
När du väljer Oscar Instrument
som leverantör får du:
2i
Snabba leveranser
2i
Svensktillverkade produkter
2i
Helhetslösningar
2i
Möjlighet att påverka produkternas
utseende och funktion
2i
Personal- och patientvänliga produkter
2i
Lång branscherfarenhet
2i
Trevligt bemötande
Andra generationen
Ericson
Välkommen till oss på Oscar Instrument!
Oscar Instument · Om Oscar Instument
39
Marknadsledande inom:
Specialkylskåp, undersökningsmöbler och
diagnostikutrustning för den moderna vården
www.oscarinstrument.se
0303-170 50