HLR VID DRUNKNING Djupt vatten Grunt vatten

HLR VID DRUNKNING
Djupt vatten
Grunt vatten
Starta livräddning omedelbart och be
någon annan larma 112 om möjligt
Starta livräddning omedelbart och be
någon annan larma 112 om möjligt
Kontrollera livstecken
Kontrollera livstecken
RÄDDA TILL LAND
Saknas tydliga livstecken
starta HLR omedelbart.
Växla mellan 30 kompressioner
och 2 inblåsningar.
Be någon hämta hjärtstartaren
Placering av elektroder på barn och vuxen
Öka överlevnadschansen vid drunkning
Följer svenska HLR-rådets riktlinjer för 2012
grafisk form / illustration:
i lungorna.
Gör kompressioner med hög kvalitet
rakhyveln som finns i hjärtstartarväskan.
Kom ihåg
När 112 är larmat be någon möta upp räddningspersonalen och visa vägen.
Tips! På Hjärtochlungräddning.se kan du ladda ned gratis
utbildningsmaterial för HLR och lära dig vad du ska göra
om någon drunknar, sätter i halsen eller får hjärtstopp.
Hjärtochlungräddning.se