Ladda ner Snowstar

PRODUK TIVA
REDSKAP FÖR PROFFS
ZO O M PLO G A R
U - PLO G A R , V I K PLO G A R , D I AG O N A L PLO G A R
M U LT I S KO P O R ,
S A N D S PR I DA R S KO P O R , S N Ö S KO P O R
S O PS KO P O R , B O M VA L S, S O P VA L S
WWW.SNOWSTAR.FI
Kva l i tets u tr u s tn i n g fö r s n ö rö j n i n g
U to m o rd e n l i g t p r i s / k va l i tets fö r h å l l a n d e
H å l l b a r ko n s tr u k ti o n
Mångsidig
Zoom plogar
Stark
konstruktion
Justerbar plogbredd
Flytlägesystem med holkkar och fettniplar
Effektiv rengörning
Hardox400 slitstål
Tre funktioner som standard
– vingarna kan köras separat
Accumulator skyddar mot stötar
Lämnar en grov yta som inte är hal
SZ
1450-2350
SZ
1700-2700
SZ
2000-3200
SZ
2500-4000
SZ
2700-4400
MAX. BREDD (mm)
2350
2700
3200
4000
4400
HÖJD (mm)
600
790
790
790
950
30°+30°
30°+30°
30°+30°
30°+30°
30°+30°
495
840
875
1025
1180
TEKNISK
SPECIFIKATION
PLOGNINGSVINKEL
VIKT (kg)
?
VISTE DU ATT?
Alla snowstar redskap har
utbytbart fäste
PRODUKTIVA REDSKAP FÖR PROFFS
?
VISTE DU ATT?
Alla Snowstar redskap har
flytlägessystem med holkkar och
fettniplar
U-plogar
PROFESSIONELLA VERKTYG
FÖR SVÅRA FÖRHÅLLANDEN
+
TILLÄGGSUTRUSTNING
■ 160 graders svängmekanism
■ Performerade stål
Passar speciellt för rengöring av
gårdsområden och trottoarer
Flyttar lätt stora snömassor
Fjädrande stålhållare
snow-u
2000-3500
snow-u
snow-u
snow-u
snow-u
snow-u
snow-u
2400-3900 2400-4300 2800-4300 2800-4700 3000-6100 4000-6000
BREDD (mm)
2100-3500
2400-3900
2400-4300
2800-4300
2800-4700
3075-6100
4000-6000
HÖJD (mm)
850
850
850
1100
1100
1300
1305
VIKT (kg)
850
950
1050
1250
1280
1785
1800
TEKNISK
SPECIFIKATION
Vikplog
Bra kastegenskaper
Flytlägessystem ”Snow Pin
Float”
Fjädrande stålhållare
Steglöst ställbara stödben
TEKNISK
SPECIFIKATION
NL 180
NL 200
NL 250
NL 290
NL 330
NL 370
NL 400
1560-1800
1750-2000
2170-2500
2500-2900
2860-3300
3200-3700
3470-4000
750/650
750/650
850/740
850/740
1000/850
1100/950
1100/950
PLOGNINGSVINKEL
35°
35°
35°
35°
35°
35°
35°
VIKT (kg)
345
420
630
690
760
890
950
MAX. BREDD (MM)
HÖJD (mm)
Kva l i tets u tr u s tn i n g fö r s n ö rö j n i n g
U to m o rd e n l i g t p r i s / k va l i tets fö r h å l l a n d e
H å l l b a r ko n s tr u k ti o n
Mångsidig
Diagonalplog
Lämpar sig primärt för plogning av vägar
Plogens korta stomme ger bättre kraft
Flytlägessystem ”Snow Pin Float”
AL 2800
AL 3200
AL 3600
BREDD (mm)
2350-2800
2685-3200
3100 -3700
HÖJD (mm)
700/1200
700/1200
700/1300
27°+33°
27°+33°
27°+33°
825
840
1025
TEKNISK SPECIFIKATION
PLOGNINGSVINKEL
VIKT (kg)
Multiskopa
Rund och slät bottenkonstruktion - snön
fastnar inte i skopan
Vingarna har stort funktionsområde
– styr snön längst in i skopan
Vingens form är lägre längst ut
– bra sikt. Ryms bl.a. under mattställningar
Kan fås med tandskär (11mm – 16mm)
SLK 140
SLK 170
SLK 200
SLK 250
SLK 270
SLK290
BREDD (mm)
1400
1700
2000
2500
2700
2900
MAX. BREDD (mm)
2560
3170
3470
3970
4700
4900
HÖJD (mm)
755
820
960
960
1400
1400
DJUP (MM)
855
955
1160
1160
1550
1550
VOLYM (l)
500
650
1500
2500
3500
4000
VIKT (kg)
290
655
670
685
1340
1440
TEKNISK SPECIFIKATION
PRODUKTIVA REDSKAP FÖR PROFFS
Sandspridarskopa
+
TILLÄGGSUTRUSTNING
Kraftöverföringen integredad i stommen
Kraftig stomkonstruktion och kraftöverföring
■ Omröraraxel och nät som tillbehör (kan monteras i efterskott)
TEKNISK SPECIFIKATION
HK 400
HK 600
HK 700
HK 1000 HK 1500 HK 2000 HK 2500
SANDNINGSBREDD (mm)
1100
1400
1400
1600
2000
2200
2200
VOLYM (l)
400
600
700
1000
1500
2000
2500
VIKT (kg)
250
270
415
450
620
835
930
Snöskopa
?
VISTE DU ATT?
Viste du att Snowstar snöskopa
har kraftig stomkonstruktion
LK
700
LK
1100
LK
1300
LK
1600
LK
2000
LK
2500
LK
3000
LK
4000
LK
5000
VOLYM (l)
700
1100
1300
1600
2000
2500
3000
4000
5000
BREDD (mm)
1700
1900
2100
2400
2500
2500
2600
2900
3000
10
16
16
20
20
20
20
20
25
TEKNISK
SPECIFIKATION
SKÄRSTÅL (mm)
Kva l i tets u tr u s tn i n g fö r s n ö rö j n i n g
U to m o rd e n l i g t p r i s / k va l i tets fö r h å l l a n d e
H å l l b a r ko n s tr u k ti o n
Mångsidig
SOPSKOPOR
Standardutrustning: Bevattningssystem,
700mm lameller, bultad fäste, flödesreglerventil, utbytbar Hardox 500 skärstål, steglös
ställbar höjd av borsten, borsvalsens flytning
med lyft, 2-hydraulslangar med accumulator
och snabbkopplingar.
+
TEKNISK
SPECIFIKATION
TILLÄGGSUTRUSTNING
■ Flytlägessytem, sidoborste,
RC2000 och styrventil för ratationsriktning
KAH2000
KAH2500
KAH2500XL
BREDD (mm)
2000
2500
2500
VOLYM (l)
760
960
1550
BEHÅLLARENS VOLYM (l)
250
250
2x190
VIKT (kg)
570
840
750
BOMVALS
Standardutrustning: Fäste, Stödben,
900mm lameller, snabbkopplingar
TEKNISK
SPECIFIKATION
PH1000XL PH1300XL PH1600XL PH2000XL PH2500XL
VIKT (kg)
170
204
235
270
300
BREDD (mm)
900
900
900
900
900
AH2000
AH2500
BREDD (mm)
2000
2500
2500
3000
BEHÅLLARENS VOLYM (l)
250
250
250
250
VIKT (kg)
510
565
565
605
LAMELL DIAMETER (mm)
700
700
900
900
?
VISTE DU ATT?
Alla snowstar redskap har
utbytbart fäste
SOPVALS
Standardutrustning:
2-hydraulslangar,
flytlägesystem, bultad
fäste, flödesreglerventil,
snabbkopplingar.
TEKNISK
SPECIFIKATION
AH2500XL AH3000XL
PRODUKTIVA REDSKAP FÖR PROFFS
FAKTA OM OSS
JH- Konemarkkinointi Oy designar, tillverkar och marknadsför
SNOWSTAR- arbetsredskap för hjullastare, fastighetsmaskiner,
traktorer och grävmaskiner. De viktigaste produkterna är olika
snö- och sopredskap samt grävskopor för skötsel av fastighetoch stadsområden och bandvangsdelar för olika typer av
grävmaskiner samt tillbehör för dessa.
JH- Konemarkkinointi Oy ligger nationellt centralt beläget i
Tammerfors. Helt nytt 1500m2 lager garanterar snabba leveranser i hela Norden. SnowStar försäljningnät sträcker förutom till
Finland till de nordiska länderna och till Ryssland och Europa.
VÅRA VÄRDERINGAR:
JH Konemarkinoinnti Oy når målet genom att arbeta från
grundvärden. Kundorientering är JH- Konemarkkininti Oy
viktigaste värde. Det syns genom engagemang för kundens
önskemål och av långsiktiga kundrelationer.
Vi har modet att tro på vår vision, erkänna verkligheten
och att göra saker ända till slutet. Entreprenörskap är JH
konemarkkinointi Oy kanske de mest karakteristiska värden.
Det betyder självständig, medveten önskan att nå resultat,
engagemang för de mål och tänkande i framtiden. En nöjd kund är
värdefull marknadsföring för JH-konemarkkinointi.
Vi ska ta reda på vad kunden förväntar sig, lyssna på dem, vi håller våra löften och strävar efter att överträffa kundernas
förväntningar. Fair play är JH- Konemarkkinointi Oy grund principer. Att göra det innebär att vara ärlig mot sig själv och att
ord och handlingar möter.
MISSION
Vårt uppdrag är att berika livet
för entreprenören, hållbara och
högkvalitativa produkter som ger
glädje och lösa vardagliga problem
med dess funktionalitet, innovation
och design.
VISION
Vår vision är att vara ett globalt företag
med:
■ Eftersträvad varumärke
■ Glädjen av att producera, långlivade
produkter
■ Premium relationer med kunder
■ Första klass försäljning och eftermarknad
MÅL
Vårt mål är att göra unika produkter
för entreprenörer runt om i världen,
med en stark entreprenör och
kundkännedom.
”Snowstar take better equipment”
Entreprenörer i branschen väljer SnowStar arbetsredskap när behovet av tillförlitlighet avgör. De
är kända för ett bra pris-kvalitet förhållande, funktionalitet och hållbarhet.
Högkvalitativa SnowStar arbetsredskap är ett klokt val när produktiviteten räknas.
KONTAKT
VESALANTIE 18, 33960 PIRKKALA - FINLAND
Postadress: Kalpakuja 4, 01700 VANTAA
Fax: (09) 279 689 71
MARKO MIETTINEN
HANNU PESONEN
DIRECTOR OF EXPORT SALES
SALES
+358 (0) 40 658 7470
+358 (0) 50 355 7772
[email protected]
[email protected]
ZO O M PLO G A R
U - PLO G A R , V I K PLO G A R , D I AG O N A L PLO G A R
M U LT I S KO P O R ,
S A N D S PR I DA R S KO P O R , S N Ö S KO P O R
S O PS KO P O R , B O M VA L S, S O P VA L S
WWW.SNOWSTAR.FI