Egenskaper Siedle Scope

Egenskaper
Siedle Scope
• Allmänt
1
• Scope-basstation
2
• Scope-handenhet
3-5
• Siedle app för
Smart Gateway Mini
6-7
• DECT-repeater
8
• Förklaring
9
Egenskaper allmänt
Utförande
Mobil videoinomhusstation och fastnätstelefon
Videoinomhusstation
•
Publik telefoni
•
Interntelefoni till andra DECT-handenheter
•
Interntelefoni till andra In-Home-buss-deltagare
•
Parallella samtal: Dörr | Extern | Intern
1|1|1
System
Dörrkommunikation
In-Home-buss
Mobil dörrkommunikation
DECT, WLAN
Fastnätstelefoni
Analog
Mobil fastnätstelefoni
DECT1
Utvidgningar
upp till … Scope-handenheter
81
upp till … GAP-telefoner
41
upp till … Siedle appar för Smart Gateway Mini
41
upp till … DECT-repeatrar
max. 62
Räckvidd Scope-handenhet upp till …
300 m utomhus; 50 m inomhus
Räckvidd DECT-repeater upp till …
300 m utomhus; 50 m inomhus
Idrifttagning
Plug+Play
•
Manuell programmering
•
PC-programmering
•
En-mans-idrifttagning
•
Länderspecifika varianter
Scope (S 851-0)
DE, AT/CH/IT/ES, BE/LU, DK/NO/SE, FR, NL, PL, GB
Scope-extra-handenhet (SZM 851-0)
EU, GB
DECT-repeater (DR 800-0)
EU, GB
Övrigt
Individuellt designkoncept med sex utformningsvarianter
• (Rostfritt stål, Aluminium, Vit-Högglans, Svart-Högglans,
Guld, Krom)
Hotelläge
•3
Uppdateringskompatibilitet
•4
1/9
Egenskaper Siedle-Scope-basstation
Webbläsarbaserad administration
•5
Två språk (DE, EN)
•
Gränssnitt
LAN
•
Telefon (analog)
•
In-Home-buss
•
Programmeringsknapp In-Home-buss
•
Administration
2 passermöjligheter för användare
Admin / Användare
Systemöversikt
•
Ändra åtkomstdata
•
Nätverk: dynamisk IP | statisk IP
•|•
Datum + klockslag: Automatisk (NTP server) | Manuell
•|•
Import In-Home-buss-konfiguration
•
Benämning handenheter
•
Logga in och logga ut handenheter
•
Telefoni: Inställning av flashtider
• (60, 100, 180 ms)
Telefoni: Riktnummer
•
Telefoni: Förval internationellt
•
Skapa appanvändare | bearbeta | radera
•|•|•
Telefonbok: Skapa kontakter | bearbeta | radera
•|•|•
Telefonbok: Kopiera kontakter/telefonbok till handenhet
•
Programuppdatering för basstation och handenheter
•
Övrigt
Adapter
•
Återställa till leveranstillståndet: manuellt | automatiskt
• | •6
Indikeringar
LED för drifttillståndet (grön)
•
LED för statusindikering In-Home-buss (gul)
•
Hölje och montering
Hölje
Plast svart
Montering: Vägg | bord
•|•
Mått (mm) B X H X D
180 x 180 x 32
2/9
Egenskaper Siedle-Scope-handenhet
Stand-by-drift
•
ECO-läge med reducerad sändningseffekt
•
Stand-by-tid upp till
100 h
Samtalstid med video upp till
3 h7
Samtalstid utan video upp till
6 h7
Tio språk (DE, EN, FR, IT, NL, ES, DK, SE, PL, NO)
•
Dörrkommunikation
Ankommande dörranrop: audio | video
•|•
Dörröppnare | Ljus
•|•
Målriktat val av porttelefoner
•
Manuellt val av den porttelefon,
med vilken kommunicerades senast.
•
Ta emot dörranrop under fastnätssamtal
•
Ta emot dörranrop under internsamtal
•
DoorMatic in/från
•
Vidarebefordran av dörr in/från
•
Avstängning av dörranrop in/från
•
Visa dörranrop: mottaget | missat
•|•
Telefoni
Ta emot fastnätssamtal under dörrsamtal
•
Ton för väntande anrop
•
Vidarebefordran av anrop
•
Telefonbok | anropsnummer
• | 1600
Fler anropsnummer per kontakt | antal
•|3
Kopiera kontakter/telefonbok till handenhet
•
Anropsnummer med specialtecken (*, #)
•
Anropslista: mottaget | missat | utgående
•|•|•
Nummerrepetition
•
Kortnummer: Numeriska knappar | Displayknappar (softkey)
•|•
Valpaus (0, 800, 1600, 3200 ms)
•
Riktnummer
•
Förval internationellt
•
Inställning flashtider
• (60, 100, 180 ms)
Intercom funktioner
Internanrop: ankommande | utgående
•|•
Gruppenruf
•
Anrop våningsplan
•
Kopplings- och styrfunktioner (t.ex. ljus, garageport eller jalusier)
• (max. 15 In-Home-buss-funktioner)
Kortnummer: Numeriska knappar | Displayknappar (softkey)
•|•
3/9
Interntelefoni
Interntelefoni handenheter
•
Hålla
•
Förfrågningar
•
Vidarekoppla
•
Audio
Kodad överföring av talet
•8
Funktion högtalande samtal
•
Mikrofonen kan stängas av
•
Ljudstyrkan för anropssignalen kan ställas in
•
Differentiering av anropssignalen för dörranrop,
våningsplansanrop, Intercom, telefoni
•
Antal anropssignaler för dörranrop (1…14)
•
Anropssignaler
8
Avstängning av anropssignalen
•
Hänvisningstoner in/från
•
Ljudstyrkan för talet kan ställas in: Högtalarfunktion |
Sekretessfunktion
•
Avlyssningsspärr
•
Reducerad ljudstyrka för anropssignalen under
det pågående samtalet
•
Kompatibilitet med hörapparater
•9
Video
Display
TFT-färgdisplay (5,5 cm bilddiagonal)
Upplösning
320 x 240 pixel
Ljusstyrkan för displayen kan ställas in
•
Visa videobild med bildavsnitt
•10
Bildminne med datum, klockslag, dörrens benämning
• (max. 50 bilder)
Spara bilder: automatiskt | manuellt
•|-
Radera bilder: en | alla
•|•
Övrigt
Ackumulator
Li-jon ackumulator
Nätdel med stickkontakt för laddningsställ
•
Hotelläge
•3
Demo-video
•
PIN-skydd (logga in/logga ut, återställa handenheter)
•
Återställa till leveranstillståndet
•
Programuppdatering (via basstation)
•4
4/9
Manövrering
Intuitiv menystyrning
•
Belyst tangentbord
•
Navigationsknapp
• 5-vägs
Dörröppningsknapp
•
Talknappar (ta emot/lägga på)
•
Displayknappar för användningen av ofta använda funktioner
(softkey)
•
Sifferknappar
•
Knappen fyrkant (knappspärr)
•
Knappen stjärna (anropsavstängning)
•
Laddningsställ med belysta knappar
(mottagning av anrop och dörröppnare)
•
Indikeringar
Statusindikeringar på displayen
•
Statusindikator „Mottagningskvalitet“
•
Statusindikering „ECO-DECT-läge“
•
Statusindikator „Anrop under frånvaro“
•
Statusindikator „Knappspärr“
•
Statusindikator „Anropsavstängning“
•
Statusindikator „Mikrofon från“
•
Statusindikator „Vidarebefordran av dörranrop in“
•
Statusindikator „DoorMatic in“
•
Statusindikator „Dörranrop från“
•
Statusindikator „Ackumulator“
•
Statusindikator „Ackumulator-laddning pågår“
•
Indikering - datum
•
Indikering - klockslag
•
Benämning handenheter
•
Indikering anropande deltagare
•
Systemstatus
•
Hölje och montering
Hölje
Plast svart
Montering: Bord
•
Yta handenhet/laddningsställ
Rostfritt stål, Aluminium, Vit-Högglans, Svart-Högglans,
Guld, Krom
Mått handenhet (mm) B X H X D
50 x 170,5 x 25
Mått laddningsställ (mm) B X H X D
10 x 100 x 28
5/9
Egenskaper Siedle app för Smart Gateway Mini
iPhone | iPad
•|•
WLAN
•
Tio språk (DE, EN, FR, IT, NL, ES, DK, SE, PL, NO)
•
Dörrkommunikation
Ankommande dörranrop: audio | video
•|•
Dörröppnare | Ljus
•|•
Säkrad dörröppningsfunktion
•
Målriktat val av porttelefoner
•
Manuellt val av den porttelefon,
med vilken kommunicerades senast.
•
DoorMatic in/från
-
11
Intercom funktioner
Internanrop: ankommande | utgående
•|-
Gruppanrop
-
Anrop våningsplan
-
Kopplings- och styrfunktioner (kodat)
-
Audio
Funktion högtalande samtal
•
Mikrofonen kan stängas av
•
Ställa in anropssignalen
•
Anropssignaler
8
Video
Kameraövervakning
-
Visa videobild med bildavsnitt12
•
Video-vrid-funktion (bildavsnitt)
•
Bildminne med datum, klockslag, dörrens benämning
•
Bildlagring automatiskt | manuellt
•|-
Visa, kopiera, radera bilder
•
Sända bild per mejl
•
12
Övrigt
Automatisk inloggning
•
Manuell utloggning
•
Automatisk avisering
•
Variabel bildrepetitionsfrekvens,
beroende på den befintliga bandbredden
-
Flexibel överföring14
-
13
6/9
Manövrering
Dashboard (startsida med individuellt sammanställda funktioner)
-
Kontaktlista (personlig adressbok med statusindikering)
-
Visa missade dörranrop
-
Journal
-
Intuitiv menystyrning
•
Individuell meny tab-lista (iPhone)
•
Dörröppningsfunktion med begäran om bekräftelse
•
Omkoppling mellan stående och
liggande format för video (iPhone)
•
Omkoppling mellan stående och
liggande format för hela appen (iPad)
•
7/9
Egenskaper DECT-repeater
Repeater för stickdosa (eurokontakt)
•
Optisk indikering av DECT-mottagningsstyrkan
för den optimala positioneringen av DECT-repeatern.
•
Indikeringar
LED för drifttillståndet (grön)
•
LED för status räckvidd till basstation/repeater (grön, orange, röd)
•
LED för status aktiv kommunikation handenhet (grön)
•
Hölje och montering
Hölje
Plast vit
Montering: Uttag
•
Mått (mm) B X H X D; D inkl. stickkontakt
61 x 120 x 67
8/9
Förklaring
•
Serieutrustning
-
ej disponibel
1
Max. 12 mobila terminaler kan drivas på en basstation:
DECT: Max. 8 Scope-handenheter (därav max. 4 GAP-handenheter)
WLAN: Max. 4 Siedle appar för Smart Gateway Mini (via kundens egen WLAN-anslutning)
2
Hänvisning: Med en DECT-repeater kan max. 2 handenheter kommunicera samtidigt.
Max. 6 DECT-repeatrar kan drivas på en basstation.
3
Anpassad användbarhet för målgruppen hotell.
4
Basstationen och de anslutna handenheterna aktualiseras via nätverksanslutningen och den
webbaserade administrationen.
5
En webbläsarbaserad, plattformoberoende administration gör konfigurationen och
förvaltningen av Scope mycket enkel och bekväm.
6
När ett nytt buss-video-nätaggregat (BVNG) ansluts, återställs Scope automatiskt till
leveranstillståndet!
7
När eco-läget är inkopplat, ökar samtalstiden.
8
När en repeater används, avaktiveras kodningen av samtalet.
9
Induktiv inkoppling av audiosignalen i hörapparaten.
10
När videobilden visas på Scope-handenheten, visas automatiskt ett visst avsnitt av bilden. Under ett
aktivt samtal kan detta avsnitt väljas horisontalt och vertikalt med hjälp av styrkorsets knappar. Den
senast valda positionen för bildavsnittet sparas automatiskt.
11
Säkerheten först: Dörren öppnas först efter en säkerhetsförfrågan. I synnerhet när man är långt
borta, får husets dörr inte öppnas oavsiktligt. Överföringen av dörröppningssignalen görs säkrat,
för att förhindra missbruk.
12
När videobilden visas med Siedle appen, visas automatiskt ett visst avsnitt av bilden. Under ett aktivt
samtal kan detta avsnitt väljas horisontalt och vertikalt genom att peka på den visade videobilden
med fingret (i det yttre området). Den senast valda positionen för bildavsnittet sparas automatiskt.
13
När Siedle appen befinner sig i bakgrundsläget, erhåller du automatiskt ett meddelande, när det
kommer ett anrop.
14
När förbindelsens kvalitet avtar, prioriteras audioförbindelsen. Siedle appen väljer automatiskt den
bästa möjliga förbindelsen, för att upprätthålla funktionaliteten så länge som möjligt.
Ändringar förbehållna. Version: 20.05.2015
Schweiz
Siedle Electric AG
Österrike
Siedle Austria GmbH
S. Siedle & Söhne
Telefon- und Telegrafenwerke OHG
Rotterdam-Strasse 21
4053 Basel
Grabenweg 71/II
6020 Innsbruck
Tel. +41 61 3382044
Fax +41 61 3382049
www.siedle.ch
[email protected]
Tel. +43 512 363060
Fax +43 512 363060-60
www.siedle.at
[email protected]
Postfach 1155
78113 Furtwangen
Bregstraße 1
78120 Furtwangen
Telefon +49 7723 63-0
Telefax +49 7723 63-300
www.siedle.de
[email protected]
Siedle & Söhne
Telefon- und Telegrafenwerke OHG
(tingsrätten Freiburg,
registerförande domstol, HRA 610683)
representeras av
Siedle Geschäftsführungs-GmbH
(tingsrätten Freiburg,
registerförande domstol, HRB 706216),
som representeras av de verkställande
direktörerna Horst Siedle, Gabriele Siedle.
Mervärdesskatteregistreringsnummer enligt
§ 27a i den tyska momslagen: DE 141913584
9/9