Protokoll Styrelsemöte föräldraföreningen 150119

Protokoll Styrelsemöte i Kungsklippan & Kräppla Föräldraförening
2015-01-19
Plats: Kungsklippeskolans lärarrum
Mötets öppnande: Mötet öppnades av ordf. Elisabeth Hjelm.
Kassa: ca 23 500 kr
Genomgång av förvaltningsrådet (möte med rektor Eva Widgren) tidigare samma kväll:
- Folkbiblioteket ändrar sina rutiner angåendeutlåning till skolelever. Biblioteket på Kungis är
under uppbyggnad.
- Även ett nytt uppehållsrum för högstadiets elever är på gång. Det ska alltid vara en vuxen där
och det ska finna möjlighet att köpa enklare fika och frukt.
- Skolan ska göra en digital satsning och rektor och 5 lärare besöker BETT-mässan i London.
- De nationella proven i åk 3, 6 och 9 tar mycket tid från den ordinarie undervisningen och
därmed beviljas inga ledigheter för elever i dessa årskurser under våren.
- Ventilationen i skolans lokaler behöver ses över.
- Det är viktigt för skolans kvalitetsredovisning att man som förälder fyller i de enkäter om
skolan som skickas ut.
- Kungis har nu fått en ny matleverantör: Vistaskolan. Flera barn och vuxna tycker att maten
smakar bättre men önskemål om förbättringar av salladsbordet har framkommit. Maten
levereras klockan 10 varje dag så värmehållningstiden är förhoppningsvis inte alltför lång.
I Kräpplas kök ska det vara två kockar. En ny är rekryterad och börjar i mars.
Övrigt:
-
-
-
Vi bildar en grupp som planerar Kungisdagen tillsammans med lärarna på skolan. Elisabeth
kontaktar ansvarsgruppen för profil och traditioner på skolan.
Vårt Nattvandrarprojekt ska komma igång under våren. Utskick kommer tillberörda föräldrar.
Föräldraföreningen har bidragit till att barnen i årskurs 4 kommer iväg på ”alla på snö” den
22 januari.
Vi är fortfarande intresserade av bra föreläsare och tar gärna emot förslag. Intressanta
ämnen för föräldrar till barn i skolåldern är tanken.
Om man missade att betala medlemsavgiften för läsåret 2014-2015 så är det inte försent!
Det kostar bara 100 kr per år och pengarna går till barnen i form av teaterbesök, utflykter
och leksaker. Alla bidrag redovisar vi i våra protokoll. Vid inbetalning skriv gärna vilken
årskurs barnet går i! Inbetalningskort finns på hemsidan.
Föräldrar undrar varför skolans hemsida inte uppdateras regelbundet med elevernas läxor
och prov och istället kommuniceras via mejl. Vi i föräldraföreningen upplever att olika lärare
och årskurser använder sig av olika kommunikationssätt: hemsidan, mejl, bloggar etc. Vi
kollar med rektorn om det planeras någon gemensam linje gällande detta.
Vi håller oss uppdaterade gällande frågan om den nya idrottshallen i Stuvsta.
Äskanden om bidrag:
- Startbidrag till det nya uppehållsrummet på Kungis önskas. Vi bidrar med 2 000 kr.
Kommande möten under vårterminen:
19 februari: Styrelsemöte kl 19.00
31 mars: Förvaltningsråd kl. 18.00 och styrelsemöte kl 19.00
12 maj: Styrelsemöte kl 19.00
Vid protokollet:
Marlene von Dahn
Närvarande:
Elisabeth Hjelm, ordförande , åk 7
Marlene von Dahn, sekreterare, åk 7
Anna Smith, klass 3 Kräppla
Lisa Lind, åk 8
Cathrine Vesterdal, åk 5
Susanne Gustavsson, Fk Kräppla
Åsa Krüger, klass 3 Kungis
Sanna Schönwell, åk 6
Anna Gulyas, klass 1 Kungis