Föreningsnytt

Föreningsnytt
NOVEMBER • 2015
Kultur och Fritid • Stefan Persson • 0413-620 82 • [email protected] • www.eslov.se
NYHETSBREV FRÅN KULTUR OCH FRITID I ESLÖVS KOMMUN
Prisutdelning på 2014 års gala på Medborgarhuset. Foto Rickard Petersson
Erbjuder din förening en
trygg idrottsmiljö för barn?
Föreningslivet ska erbjuda glädje
och gemenskap och vara en trygg
miljö för såväl barn som vuxna.
Eslövs kommun inleder nu, tillsammans med Rädda Barnen och SISU
Idrottsutbildarna Skåne, en satsning
för ett tryggt föreningsliv för alla.
Hylla Eslövs kultur- och
idrottshjältar på Prisgalan!
Den 18 februari är det dags för Prisgala igen. Då hyller vi personer som
varit framstående inom kultur och
idrott i Eslöv det senaste året. Glöm
inte att nominera! (Info finns nedan)
Totalt är det 7 utmärkelser som delas
ut: kulturpris, idrottspris, ungdomspris, ungdomsledarpris, årets eldsjäl
samt två stipendier för ungdomars
talangutveckling – idrottsstipendium och kulturstipendium. Under
kvällen varvas prisutdelning med
uppträdanden och underhållning.
Biljetter, 100 kronor, på Eslövs stadsbibliotek, 0413-626 00, eller på
www.nortic.se från 7/1.
Torsdag 18/2 19.00 Medborgarhuset
Finns det någon i din förening som du tycker
förtjänar ett pris eller ett stipendium?
De priser som kultur- och fritidsnämnden delar ut på Prisgalan
är: kulturpris, idrottspris, ungdomspris,
ungdomsledarpris
och pris för årets eldsjäl samt två
stipendier för ungdomars talangutveckling:
idrottsstipendium
och kulturstipendium.
På www.eslov.se (under Uppleva
och göra/Priser och stipendier)
kan du läsa mer om kriterierna
för de olika priserna. Ansökan
och nominering kan göras direkt på hemsidan. Sista datum
är den 22 november.
Under hösten genomförs en utbildning där deltagande föreningar ska
ta fram en handlingsplan för att
motverka mobbning, kränkningar och diskriminering. Föreningarna som deltar i utbildningen är:
Trollenäs IF, Stehags AIF, Kungshults IK, EAI bordtennis, Eslövs IF,
Shudokan Budoklubb, BK Grabbers,
Örtofta IS, Eslövs Unga Vingar, Eslövs
BK, Eslövs HF samt sex fritidsledare.
Föreningarna som genomgått utbildningen får Rädda Barnens High
Five-stämpel.
För er som missade utbildningen nu
i höst kommer det en ny chans nästa
höst. Håll utkik!
Vad händer på Ekevalla?
Bygget av den nya hallen på Ekevalla idrottsplats flyter på enligt tidsschemat. Hallen ska slutbesiktas den
11 december i år och förhoppningsvis kan skolan och friidrottsföreningarna börja använda hallen i januari.
Februarilov 2016
Vi hoppas att ni i er förening vill vara
med och erbjuda roliga aktiviteter
för skollediga barn och ungdomar
i Eslöv under februarilovet vecka 8,
22–28 februari. Ni anmäler era aktiviteter på www.eslov.se (under Uppleva och göra/Föreningar), senast
den 11 januari.
Förbättra ungas hälsa
och få fler medlemmar!
Till vårterminen 2016 söker vi föreningar som vill vara med i satsningen ”Aktivitet förebygger”.
Här samverkar skola och föreningsliv för att ge barn möjlighet
att finna en meningsfull fritidsaktivitet. Verksamheten riktar sig
till alla som har en aktivitet eller
förening som önskar fler unga
medlemmar.
aktiviteter i föreningsledarnas
regi under läsåret. Syftet är att
förbättra ungas hälsa och att inspirera fler till att söka sig till föreningslivet.
Tidigare i höst startade ”Aktivitet
förebygger” i sju av Eslövs kommuns mellanstadieskolor. Det
pågår under skoltid som en obligatorisk
föreningsverksamhet
där barnen från prova på flera
Är din förening intresserad av att
vara med under våren 2016 eller
få mer information?
Under hösten har inte mindre än
19 föreningar engagerat sig i ”Aktivitet förebygger” som når ut till
ungefär 280 elever.
Kontakta: Emma Sallander,
0721-55 46 52 eller
[email protected]
Sök stöd för investeringar i
fritids- och idrottsanläggningar!
Som förening kan ni få projektstöd
från Jordbruksverket för investeringar
i anläggningar för idrotts- och fritidssysselsättning. Syftet med stödet är
att skapa och behålla anläggningar för
idrotts- och fritidsaktiviteter på landsbygden.
Mer information hittar du på Jordbruksverkets hemsida:
www.jordbruksverket.se
Föreningsbidrag
Ansökan om lokalbidrag och aktivitetsstöd för 2015 ska vara inlämnat den 15
februari 2016. Ansökan ska ske digitalt
via ansökningar som finns på nätet,
www.eslov.se. Vi skickar ut instruktioner om hur man går tillväga till er i början på januari 2016.
Det här krävs för att få bidrag
Efter varje årsmöte ska föreningen:
•
•
•
•
•
lämna in årsmötesprotokoll
lämna in verksamhetsberättelse
lämna in budget
lämna in balans- och resultaträkning
uppdatera sina kontaktuppgifter
och lämna in aktuella medlemsuppgifter i föreningsregistret. De
föreningar som inte har inloggningsuppgifter får det av:
[email protected]
Föreningsregistret:
http://friwebb.eslov.se/forening/
Detta gäller alla typer av bidrag och är
även obligatoriskt för att kunna boka
lokaler till föreningstaxa.
Hjälp till att fylla nästa sommar
med en massa roliga kulturevenemang! Kultursatsningen
”Sommar i Eslöv” genomförs
även nästa år. Har ni redan nu
idéer om evenemang så kontakta gärna Johan Plambeck:
[email protected]
Skåneidrotten informerar:
Skåneidrotten har blivit tilldelade extra
medel för integration för att kunna jobba
med och hjälpa föreningslivet.
Thomas
Tecle
är
integrationssamordnare på Skåneidrotten. Kontakt:
[email protected]
Skåneidrotten bjuder på bio
Trevligt folk!
Den 2 december bjuder Skåneidrotten på bio!
Välkommen till Biograf Spegeln för att se Filip & Fredriks film Trevligt folk med oss, efter
filmen kan vi prata lite om hur vi tillsammans kan bidra till integration. Vi på
Skåneidrotten kommer att berätta om vilka resurser vi erbjuder idrottsföreningar som
redan jobbar med integration eller som vill komma igång. Har du spännande idéer och
tankar kring integrationsarbete? Vill din idrottsförening få stöd och vägledning i
integrationsarbetet eller få möjlighet till ekonomiskt stöd?
Vi bjuder på en god smörgås från Spegelns ekologiska bistro och något att dricka,
välkommen!
Begränsat antal platser, först till kvarn!
Biograf Spegeln, 17:30 till senast 20:30, Stortorget 29 i Malmö
För frågor kring integrationsarbete: [email protected]
För övriga frågor eller specialkost: [email protected]
Anmälan senast 24/11 till: [email protected]
skaneidrotten.se
Integrationsarbete
Ett av de bästa verktygen i arbetet med att integrera utlandsfödda personer i det svenska samhället är
idrotten. Nu stärker idrotten sitt integrationsarbete i Skåne.
Idrotten är internationell med samma regler och förutsättningar oavsett språk och etnisk bakgrund.
Detta är välkänt och det finns otaliga exempel när idrottsverksamhet har bidragit positivt i detta
sammanhang.
Med ökade flyktingströmmar till många orter finns det nu mer att göra för föreningarna. För att ha
möjlighet att kunna ta emot och möta nyanlända och de människor som befinner sig i
etableringsprocessen kan ni behöva stöd.
Skåneidrotten stärker nu arbetet ytterligare där huvudfokus för uppdraget är nyanlända och personer
som befinner sig i etableringsprocessen. Vi kommer öppna upp dialoger med andra aktörer och
organisationer som verkar på denna arena - ett ”spindel i nätet-arbete” som kommer att göra skånsk
idrott till en allt starkare samhällsaktör.
Har du spännande idéer och tankar kring integrationsarbetet? Vill din idrottsförening få stöd och
vägledning i integrationsarbetet eller få möjlighet till ekonomiskt stöd?
Kontakta Thomas Tecle, idrottskonsulent, inriktning integration.
010-476 57 08, [email protected]
SKANEIDROTTEN.SE