Schema för BL2007 Ekologi I, ht2015: Ekologidelen

Stockholms universitet
Inst. för biologisk grundutbildning, www.big.su.se
Version: 2015-09-03
Schemaändringar kan förekomma
Schema för BL2007 Ekologi I, ht2015: Ekologidelen
Kursstart
Start ekologidelen
Måndag 31 augusti (etologidelen)
Fredag 11/9 (inläsning); måndag 14/9 kl. 9.00 i sal FB 105 (undervisning)
Tid (där inget annan anges)
Sal (där inget annat anges)
fm: 9.00 - 12.00, em: 13.00 - 16.00
FB (Frescati Backe 105)
Huvudansvarig
Namn
Bodil Elmhagen
Lärare (och delansvariga för
fältkursen)
Lärare
Johan Ehrlén
JE
Peter Hambäck
PH
Francisco Nascimento FN
[email protected]
[email protected]
Assistenter
Marianne Haage
Olle Lindestad
Eric Meineri
Pil Rasmussen
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Kod Rum Tel
e-post
BE
[email protected]
D 515 16 4034
MH D554 164047
OL D 522 161560
EM
PR
[email protected]
Kursbok
Ricklefs & Relyea (2014) The Economy of Nature, 7:e upplagan.
W.H. Freeman & Company. ISBN: 1429249951
Läsanvisningar
Kapitel i Ricklefs & Relyea anges i schemat (exempel: R1 = Ricklefs & Releya kapitel 1)
Examination
Kursen består av en teoretisk del (9hp) och en fältdel (3hp). Teorin examineras i form
av tre kursboksquizzar, en skrivuppgift och ett litteraturseminarium. Fältmomentet
består av en fältuppgift som omfattar en 8-dagars fältkurs med grupparbete och
redovisning, där studentens insats under hela fältkursen och redovisningen ligger till
grund för examinationen. Se kursbeskrivningen för utförligare information samt
betygskriterier.
Omtentamen
Ett tillfälle ges att göra om missade quizzar, 2 veckor efter kursens slut (fredag 13
november). Efter denna omtenta sker omtentamen i form av en traditionella salstenta
som anordnas av BIG, alternativt kan missade quizzar göras nästa gång kursen ges.
Fältvistelse
Kursens innehåller en obligatorisk fältdel i form av ett internat på Tovetorp 5-12
oktober (8 dagar, inklusive lördag-söndag).
Observera
Kursen innefattar en stor del eget arbete med kursboken samt med den fristående
skrivuppgiften, som är nödvändiga för att klara kursen. Kursen brukar upplevas som
ganska krävande. Räkna med att kursen kräver heltidsstudier!
Vecka
36
37
38
Datum
31 aug
Dag
mån
1 sep
tis
2 sep
ons
3 sep
to
4 sep
fre
7 sep
mån
8 sep
tis
9 sep
ons
10 sep
tors
11 sep
fre
14 sep
mån
Tid
fm
em
fm
em
fm
em
fm
em
fm
em
fm
em
fm
em
fm
em
fm
em
fm
em
Innehåll
Etologi, se separat schema
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Inläsning Ekologi. Kapitel 1-6 i kursboken ingår i kursboksquizz 1, men behandlas inte på föreläsningarna. Vi
förväntar oss att ni är bekanta med dessa kapitel när
kursen börjar.
Lärare
fm
kl 9.00 Upprop och kursinformation
kl 10-12 Evolutionär ekologi
BE, JE
Läsanvisning
R1 – R6
JE
R7 – R10
JE
R7 – R10, R12
Kursboksquizz 1
JE
R1 – R10, R12
fm
Populationsdynamik
BE
R11, R13
em
Artinteraktioner
BE
R14 – R17
fm
Inläsning
R11 – R17
em
15 sep
tis
16 sep
ons
17 sep
to
18 sep
fre
fm
Inläsning
em
fm
Demografi och livshistoria
em
fm
Inläsning
em
fm
em
39
21 sep
22 sep
mån
tis
em
23 sep
ons
fm
Inläsning
em
24 sep
25 sep
to
fre
9.00
Kursboksquizz 2
BE
10.00
Utdelning av fältuppgifter
BE, ass
em
Vetenskapligt skrivande och kommunikation:
Intro till skrivuppgiften
BE
fm
Ekosystemekologi
FN
R20 – R21
Samhällsekologi
PH
R18 – R19, R22
Statistik och Experimentplanering
PH
Statistikövnin OBS! I datasal D406 och D406A
PH, OL, EM
em
40
28 sep
mån
fm
em
29 sep
tis
fm
em
30 sep
ons
fm
em
1 okt
to
fm
Inläsning + arbetsplan fältuppgift
em
2 okt
fre
fm
em
Kursboksquizz 3
Inlämning av arbetsplan fältuppgift
PH
R18 – R22
Vecka
Datum
Dag
Tid
41
5 okt
mån
fm
6 okt
tis
7 okt
ons
8 okt
to
9 okt
fre
10 okt
lör
11 okt
42
sön
12 okt
mån
13 okt
tis
14 okt
ons
15 okt
to
16 okt
fre
19 okt
mån
20 okt
tis
21 okt
ons
22 okt
to
23 okt
fre
Innehåll
Lärare
Fältkurs Tovetorp
em
Assistenter: MH, OL, PR
fm
Ansvarig lärare: PH (5-6/10), JE (9-10/10), BE (11-12/10)
em
|
fm
|
em
|
fm
|
em
|
fm
|
em
|
fm
|
em
|
fm
|
em
|
fm
|
em
fm
Läsanvisning
|
Förbered redovisning av Tovetorpsprojekten
em
fm
Redovisning fältuppgift
BE, JE, PH, ass
em
Redovisning fältuppgift
BE, JE, PH, ass
fm
Skrivuppgift
em
fm
Skrivuppgift
em
43
fm
Skrivuppgift: Inlämning för lärarfeedback kl. 16.00
em
fm
Skrivuppgift
em
fm
Bevarandeekologi
BE
em
44
26 okt
mån
27 okt
tis
28 okt
ons
29 okt
to
30 okt
fre
fm
Skrivuppgift
em
Skrivuppgift: Inlämning för kamratåterkoppling kl. 16.00
fm
Skrivuppgift: Ge kamratåterkoppling
em
Skrivuppgift: Ge kamratåterkoppling
fm
Skrivuppgift
em
fm
Skrivuppgift
em
Inlämning av skrivuppgiften, kl. 16.00
fm
Inläsning Litteraturseminarium
em
Inlämning förrapport Litt.seminarium
fm
Diskussion Litteraturseminarium
em
fm
em
Inlämning slutrapport Litteraturseminarium, kl. 16.00
JE
R23