Har du elever i åk 1–3 som har missat

Intensivträning i matematik – för vem?
åk 1
–
3
+
=
Namn
+
=
Ingrid Olsson
Talen 11–19,
Handledning
ISBN 9789127439399 40 s
Namn
Utkommer i januari 2015
I N T E N S I VT RÄN I N G I M AT EMATI K
åk 1
–
3
Talkamrater
för talen 1–10
−
+
=
åk 1
–
3
Taluppfattning
1–100
−
+
=
Ingrid Olsson
Taluppfattning 1–100
Elevhäfte
ISBN 9789127439320 32 s
Taluppfattning 1–100
Handledning
ISBN 9789127439306 40 s
−
+
Räknesätten
+ och −
med textuppgifter
−
+
=
÷
=
åk 1
–
3
Räknemetoder
vid övergångar
−
+
=
matte
Ingrid Olsson
Räknemetoder vid övergångar
Elevhäfte
ISBN 9789127439375 32 s
Namn
Utkommer i augusti 2015
Författare: Ingrid Olsson
I N T E N S I VT RÄN I N G I M AT EMATI K
åk 1
–
=
÷
Utkommer i augusti 2015
Natur & Kultur
Box 27 323, 102 54 Stockholm
Tel 08-453 87 00
[email protected] www.nok.se
matte
matte
Namn
−
−
=
÷
÷
matte
Ingrid Olsson
Alla räknesätt med textuppgifter
Handledning
ISBN 9789127439405 40 s
+
+
=
matte
+
=
matte
−
−
Alla räknesätt med textuppgifter
Elevhäfte
ISBN 9789127439382 32 s
+
÷
Alla räknesätt
med textuppgifter
=
÷
3
+
– Ge dem en chans att vara med på banan igen!
Räknemetoder vid övergångar
Handledning
ISBN 9789127439412 40 s
ISBN 27-44130-9
+
Räknesätten + och - med textuppgifter,
Handledning
ISBN 9789127439313 40 s
I N T E N S I VT RÄN I N G I M AT EMATI K
÷
−
Namn
matte
Ingrid Olsson
Räknesätten + och - med textuppgifter
Elevhäfte
ISBN 9789127439337 32 s
Har du
elever i åk 1–3
som har missat
=
−
grundläggande
matematiska begrepp?
÷
3
=
matte
Utkommer i januari 2015
åk 1
–
−
+
÷
Namn
matte
Talkamrater för talen 1–10
Handledning
ISBN 9789127438347 40 s
I N T E N S I VT RÄN I N G I M AT EMATI K
matte
matte
Namn
Talkamrater för talen 1–10
Elevhäfte
ISBN 9789127438309 32 s
÷
÷
Ingrid Olsson
I N T E N S I VT RÄN I N G I M AT EMATI K
Forskning har visat
på goda resultat vid en
genomtänkt och effektiv
en-till-en-undervisning.
−
matte
matte
Till varje elevhäfte finns en handledning med
aktiviteter, uppgifter och utmanande frågor. Hand­
ledningen har en tydlig arbetsgång som man kan
följa vid varje träningstillfälle. Arbetsgången ger
eleven möjlighet att använda språket, generalisera
och utveckla inre bilder som ett stöd för det abstrakta
tänkandet.
3
Talen 11–19
÷
÷
Ingrid Olsson
Genom en intensivinsats kan även dessa elever få möjlighet att relativt snabbt ta igen missade kunskaper.
Intensivträning i matematik innebär att en elev
får en-till-en-undervisning (utöver undervisningen i
klassen) under begränsad tid, 20–30 minuter per dag,
4–5 dagar /vecka. Varje träningstillfälle har ett eget
uppslag i elevhäftet och där finns även ­aktiviteter som
eleven ska göra tillsammans med en vuxen ­hemma
eller med läxhjälp i skolan.
Räknemetoder utan övergångar
Handledning
ISBN 9789127438361 40 s
åk 1
–
Talen 11–19
Elevhäfte
ISBN 9789127439368 32 s
matte
−
I N T E N S I VT RÄN I N G I M AT EMATI K
÷
Räknemetoder
utan övergångar
Räknemetoder utan övergångar
Elevhäfte
ISBN 9789127438323 32 s
−
=
÷
I N T E N S I VT RÄN I N G I M AT EMATI K
+
matte
Du har säkert mött elever i åk 1–3 som du tycker borde lyckas bättre
i ­matematik, men som av någon anledning har missat grund­läggande
­begrepp som t ex positionssystemet, talkamraterna för talen 1–10 eller att
välja räknesätt vid textuppgifter. Intensivträning i matematik är för dem!
Intensivträning i matematik
Läs mer och se smakprov på nok.se/intensivtraning
I N T E N S I V T R Ä N I N G I M AT E M AT I K
SKOLA
Intensivträna i skolan
I handledningen får du utförliga förslag
på hur det är tänkt att du och din elev kan
arbeta med de olika avsnitten.
Material:
Räkneloppor (15 i en färg och 15 i en annan
färg), fem plockisar, ca 20 stycken 0–5-tärningar,
”Skaka asken” (gör i ordning) och talblock 1–5
i två färger från kopieringsunderlag K 3
(gör i ordning).
Att ta hem: 5 plockisar, 6 räkneloppor i en färg
och 6 i en annan färg, samt en 0–5-tärning.
Genomgång inför uppgift 1–2
• Eleven lägger upp 5 räkneloppor i samma färg
på rad och i raden under 4 räkneloppor i samma
färg som ovan och 1 loppa i den andra färgen.
Fortsätt att lägga rader enligt samma mönster,
så att det tillsammans blir 6 rader. För varje rad
minskar den första färgen med 1 loppa, medan
den andra färgen ökar med 1.
5 och 0
4 och 1
3 och 2
2 och 3
1 och 4
0 och 5
Låt eleven beskriva de 6 raderna muntligt,
t ex ”5 röda och 0 blå, 4 röda och 1 blå” osv.
Du skriver 5 och 0, 4 och 1 osv mittför varje rad.
Visa att summan av talen på varje rad är 5.
– På hur många olika sätt kan antalet 5 delas
upp?
Vid talet 5 finns 5 + 1 möjligheter, alltså 6.
Vid talet 6 finns 6 + 1 möjligheter, alltså 7 osv.
Låt lopporna ligga kvar på bordet.
Gör uppgift 1–2
Gör uppgift 3– 4
Uppgift 1: Uppmärksamma eleven på att det
Uppgift 3: Observera om eleven snabbt ser
5-kamrater att ringa in.
är olika färg på svarsraderna som ska kopplas
till tärningsprickarnas färger. Hur många olika
möjligheter blev det?
Uppgift 2: Jämför 5-kamraterna i var och en av de
Talblock 1– 5
Berätta att talblocken representerar olika tal och
låt eleven föreslå vilka tal det kan vara.
– Hur kan man snabbt känna igen talblocket för
vart och ett av talen 1–5?
Lägg de röda talblocken i oordning, säg olika
tal 1–5 och låt eleven välja rätt talblock. Sedan
pekar du på ett talblock i sänder och eleven säger
rätt tal.
Vänd på talblocken så att man inte ser rutorna,
lägg dem i oordning och fråga som ovan.
• Eleven får nu bygga 5-hus (jfr 10-husen på s 16
i elevhäftet) genom att kombinera ett rött och
ett blått talblock till varje hus. Fråga innan hur
många 5-hus eleven tror att det blir och varför.
Jämför 5-husen med raderna av räkneloppor
och lägg husen i samma ordning. Det finns
alltså 6 möjligheter att dela upp talet 5. Visa på
likheterna mellan 5 och 0, samt 0 och 5, mellan
4 och 1 samt 1 och 4, liksom mellan 3 och 2 och
2 och 3. Lägg 5-husen parvis så att man ser detta
tydligt.
Turas om att ta bort ett talblock från något av
husen medan den andre blundar och säger vilket
talblock som saknas.
• Rita en tom tärningssida, lagom stor för fem
räkneloppor. Lägg en ”fyra” med loppor i en
färg och placera en loppa i annan färg i mitten.
Jämför med en stor pricktärning och visa att
man på en tärningsfemma alltså kan se 4 och 1.
Gör på motsvarande sätt med en tärningstrea
och lägg till två loppor i de tomma hörnen och
få en tärningsfemma. Jämför med den stora
tärningen. Man kan alltså se alla talkamrater för
talet 5 på en tärningsfemma.
• Lägg vänstra handen med handflatan mot
bordet. (Vänsterhänta använder höger hand.)
Vik ut tummen och man ser kombinationen 4
och 1. Vik även ut pekfingret för att se 3 och 2.
Fortsätt tills även lillfingret vikts ut, dvs 0 och 5.
Genom att titta på sin hand kan man alltså se
alla talkamrater för talet 5.
tre grupperna. Låt eleven upptäcka att kamraterna
bytt plats med varandra i varje grupp. Vet man att
5 delas upp i 3 och 2, så vet man även att 2 och 3
stämmer.
Genomgång inför uppgift 3– 4
• Skriv talen 1–5 med stora siffror och låt eleven
dra bågar mellan de tal som bildar 5-kamrater.
• Låt eleven slå många siffertärningar 0–5,
helst ca 20 stycken. (Om du använder vanliga
pricktärningar så klistra en lapp med 0 på
sexan.) Eleven får nu parvis lägga de tärningar
som tillsammans är 5-kamrater.
• Lägg 4 räkneloppor i samma färg på bordet.
Håll vänster hand kupad över lopporna och
ta bort t ex 2 loppor utan att eleven ser det.
Lyft sedan vänster hand helt kort så att eleven
får möjlighet att med en ”snabbtitt” avgöra
antalet, utan att hinna räkna lopporna en och
en, som 1, 2, 3… Ändra antalet igen och visa
lopporna för en snabbtitt. Antalen 1–4 ska
eleven kunna bestämma genom en snabbtitt,
även om föremålen ligger i oordning och inte är
grupperade som tärningsbilder eller i rader.
Om eleven är osäker på detta, så träna lite då
och då, så att eleven kan föreställa sig talen 6, 7,
8 och 9 som 5 och någonting, t ex talet 9 som 5
och 4.
Uppgift 4: Håll ett papper över olika antal kulor på
raden och låt eleven säga hur många kulor som är
gömda under papperet.
●
1 Du kan se alla 5-kamrater på en tärning.
Skriv antalet röda respektive antalet svarta prickar.
Förbered hemma-uppgift 5–6
●
Uppgift 5: Lek båda varianterna av ”Göm i
händerna”. Observera om eleven alltid säger en
korrekt kombination av 5 i den andra varianten.
på alla 5-kamrater?
och
Gör några uppgifter här tillsammans,
så att eleven lär sig hitta nätplatsen
och aktuell uppgift.
och
och
och
och
och
Turas om att gömma 5 plockisar i händerna och att säga
hur många plockisar det finns i den slutna handen.
Säg t ex 3 och 2 är 5.
Turas nu om att hålla båda händerna slutna och att föreslå
hur de 5 plockisarna är fördelade mellan händerna.
Vid t ex 3 + 2, så räknas även 2 + 3 som rätt.
6 Spela Talkamratspelet.
Turas om att slå en tärning 0– 5 och lägga en plockis på tärningstalets 5-kamrat på spelplanen. Om du slår t ex en 3:a, så lägg en
plockis på 2. Om det redan ligger en plockis där, så går turen över
till motspelaren. Den vinner som först fyller sin spelplan.
2 Fyll i 5-kamraterna.
Sammanfatta
5
Ställ frågor till eleven utifrån uppslaget i elevhäftet
och diskutera tillsammans.
– Nu har du tränat på 5-kamraterna på olika sätt.
Vilka 5-kamrater tycker du är lätta att komma ihåg?
– Är det några 5-kamrater som du tycker är svåra
att komma ihåg?
Man ska kunna alla 5-kamrater så bra att när
man ser uppgiften 3 och 2 så vet man direkt att
det är 5, utan att behöva räkna efter. Det kan
man sedan använda vid alla talsorter som tiotal,
hundratal, tusental osv. Därför har man stor nytta
av att kunna 5-kamraterna. Skriv och visa att t ex
30 och 20 är 50, 300 och 200 är 500, 3 miljoner och
2 miljoner är 5 miljoner.
5
4
4
3
3
3 Ringa in 5-kamrater.
2
0
5
0
5
3
3
1
1
2
4
4
2
3
4
1
4 Håll över olika antal kulor.
Hur många kulor är gömda?
8
Spelare A
0 1 2 3 4 5
Spelare B
0 1 2 3 4 5
1
☻ Intensivträna digitalt
kommentarer:
lärandemål:
⋆ Kunna talkamraterna för talet 5 utan att behöva räkna efter.
Målet är att eleven direkt ska veta att 5 kan delas upp i 5 och 0, 4 och 1, samt 3 och 2.
3
9
Steg för steg får du förslag på vad ni
kan göra inför arbetet med uppgifterna.
Ofta innebär det att eleven först får möta
och samtala utifrån konkret material,
sedan övergå till bilder och till sist avsluta
med det abstrakta mattespråket.
Lärandemål
Varje avsnitt inleds med
lärandemål och en
beskrivning av vad du
behöver för material till
avsnittet.
5 0
3
4
Till varje avsnitt finns det digital färdighetsträning. Eleven når dem enkelt via adressen:
www.nok.se/intensivtrana
Uppgift 6: Spela ”Talkamratspelet”. Är eleven säker
2
Genomgång inför uppgifterna
Ytterligare färdighetsträning
finns digitalt – att jobba med i
skolan och/eller hemma.
5 Lek Göm i händerna.
☻ Intensivträna digitalt
0 1 2 3 4 5
Om eleven har möjlighet finns
det extra färdighetsträning på
nätet att fortsätta med.
DIGITALT
Intensivträna digitalt
hemma
1 5-kamraterna
Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.
Lärandemål:
Kunna talkamraterna för talet 5 utan att
behöva räkna efter. Målet är att eleven direkt
ska veta att 5 kan delas upp i 5 och 0, 4 och 1,
samt 3 och 2.
⋆
• Låt eleven sortera talblocken för talen 1–5 efter
färg och sedan lägga dem i ordning med det
minsta först.
Även när det blir dags för
eleven själv att arbeta får
du stöd i handledningen.
Intensivträningen är ett erbjudande till
föräldrar och elever. Det är därför viktigt
att intensivträningen fortsätter hemma eller
med hjälp av skolans läxhjälp.
Kopiering av detta engångsmaterial är förbjudet enligt lag och gällande avtal.
1 5-kamraterna
Uppgifter
HEMMA
Intensivträna hemma eller med skolans läxhjälp
Intensivträna digitalt
Till varje avsnitt finns
­färdighetsträning på nätet.
Förbered hemmauppgift
Innan eleven tar hem läxan
förbereder ni den gemensamt
i skolan.
2 3
Varje avsnitt är ett uppslag i elevens bok. Den ena
sidan görs i skolan, den andra hemma.
Längst ned på sidan finns alltid
lärandemålen beskrivna.
Här finns utrymme för hemmet eller läxhjälpen att
skriva kommentarer kring arbetet på sidan.
4