Styrelsens nyhetsbrev, april 2015

April 2015 Senaste nytt från styrelsen, april 2015 Den nya styrelsen har nu haft sina två första sammankomster. För att spara på de slantar vi har så träffades den nya styrelsen på en söndag i väntrummet på Reumatologkliniken i City. Kliniken har ingen patientverksamhet på söndagar och upplät sitt fina väntrum helt utan kostnad till oss. Till sammanträdet åt vi goda sallader som vi varit och handlat innan mötesstart. Här kan ni se oss i väntrummet som vi hastigt gjorde om till konferensrum: Fr vänster den 12 april: Ulla, Margareta, Annika, Linda, Pia, Petra, Ann och längst fram fotografen själv, Özge. Vi hade även en ung Q8O stöttare med i Elvin, Özges yngste 3 månaders pojke. På fotot saknas Gunilla och Åsalie. Det första sammanträdet var ett s k konstituerande sammanträde då dels de formella positionerna som vice ordförande och kassör beslutades liksom vilka som ska vara firmatecknare, dels det tillfälle då de övriga funktionerna i styrelsen fördelades. April 2015 Vi tog ett nytt grepp och beslutade att inrätta en s k kommunikationsgrupp med ansvar för alla frågor kring medlemsutveckling/-­‐vård, extern och intern kommunikation inklusive sociala medier och hemsidan – och en aktivitetsgrupp med ansvarar för koordinering, genomförande och uppföljning av alla aktiviteter inklusive ekonomiska sammanställningar. Så här ser styrelsens funktioner ut på personnivå: Ann Gardulf, Ordförande, firmatecknare Petra Åkerlund, Vice ordförande, firmatecknare. Sammankallande för kommunikationsgruppen Linda Karlsson, Kassör, firmatecknare Annika Ewers, Sekreterare och kontaktperson för mentorsprogrammet i styrelsen Åsalie Hartmanis, Kommunikationsgruppen Pia Carlström-­‐Nordlander, Kommunikationsgruppen och Aktivitetsgruppen Özge Özen Zink, Aktivitetsgruppen Gunilla Barrskog, Aktivitetsgruppen Ulla Skoog, Kommunikationsgruppen Margareta Jeding Ivert, Sammankallande för aktivitetsgruppen På det andra styrelsesammanträdet i direkt anslutning till det konstituerande så diskuterades mängder med kreativa förslag om hur Q8O ska fortsätta att utvecklas och locka nya medlemmar, och därmed även få en positiv utveckling av vår ekonomi. Den 7 maj kommer nya och gamla styrelsen ha ett gemensamt arbetsmöte och middag hemma hos Margareta Jeding Ivert i Bromma. Syftet med mötet är att utbyta och lämna över information samt att tacka av den gamla styrelsen för värdefullt arbete. Q8O kvällen den 16 april med Anna-­‐Sofia Winroth som pratade om att som kvinna ändra världen med choklad blev en riktig hit; nästa 30 personer deltog och Anna-­‐Sofia gav alla mycket att tänka på inför nästa chokladinköp. En mycket uppskattad föredragshållare. Mentorprogrammet, som startade i september 2014 med sex adepter och sex mentorer, hade sin tredje träff i samband med Q80-­‐träffen den 16 april. Deltagarna utbytte erfarenheter och många uttryckte hur väl samspelet mellan adept och mentor fungerade. Styrgruppen fick också värdefulla kommentarer kring kommande mentorprogram. Vid det sista mötet i mentorprogrammet den 14 september kommer Karin Reuterskiöld i mentorstyrguppen, som till vardags är affärsansvarig i Danske Bank för finansiella institutionskunder med inriktning på kapitalmarknad och markets, att tala på tema ”Att vara ledare utan att vara chef”. Karin har vunnit stor erfarenhet av detta under sin yrkeskarriär och är April 2015 dessutom en erkänt mycket god föredragshållare. Nu laddar vi för nästa spännande Q8O kväll den 20 maj på Reisen när Berith Wikström berättar om hur det är att vara kvinnlig skogsägare i Sverige. Inte lätt trots att 40% av den svenska privata skogen ägs av kvinnor och kvinnliga skogsföretagare är den enskilt största företagargruppen bland kvinnor i Sverige! Berith kommer även att dela med sig av sin personliga berättelse hur hon hoppade av ett välbetalt och tryggt heltidsjobb och blev skogsföretagare på heltid. Läs mer på Q8Os hemsida (www.q80.se) och ta med dig minst en kvinnlig kamrat så att vi blir många på plats. OBS – sista anmälningsdag är 18 maj. I slutet på augusti blir det samling med nya medlemmar och styrelsen och den 23 september kommer Q8O medlemmen Åsa Källenius att tala på temat ”Strategier som kvinnlig chef i storföretag”. Åsa är ekonomidirektör för börsnoterade Tele2 och ingår i dess ledningsgrupp. Håll dig uppdaterad på hemsidan www.q80.se Många hälsningar från styrelsen genom Ann Gardulf Ordförande [email protected]