Topptips från talare – Inspirerande måndag

Topptips från talare – Inspirerande måndag – 2015-10-19
Huvudspår
Hur når man en samsyn på de viktigaste beteenden som behövs i organisationen för att stödja
existerande visioner, mål och strategier? – Roger Arnroth, IFS
Framgångsfaktorer:














Management med från början och drivande i processen
Pedagogiskt verktyg för att konkretisera önskade beteenden
Involvering av chefer, förankring
Alla chefer – alla enheter, alla länder
Tillräcklig tid för diskussion  Samsyn på innehåll och upplägg
Skapandet av alla “case” till workshop
Paketering och visualisering av konceptet
Kopplingen till vår verksamhet och resultat
Förklaringsmodellen Core Values kontra Our Mindset
Involvering av alla anställda
Kopplingen till vårt dagliga arbete
Förankrat med alla chefer innan
Tillräcklig tid för diskussion
Positivt klimat – kul!
Utmaning:

Hålla det levande!
Är mångfald lönsamt? – Mattias Segelmark, 3









Bestäm er för att mångfald berikar er organisation
Att ni har arbetat igenom er företagskultur där mångfald är en självklarhet
Försäkra er om att hela företagsledningen står bakom ert mångfaldsinitiativ
Förankra arbetet i hela organisationen och tydliggör mål och syfte
Låt processen ta tid
Ta fram administrativa processer, t.ex. rekryteringsmallar som främjar mångfald
Utmana organisationen
Success stories
Våga agera och var övertygad om att mångfald berikar!
Hur får man motiverade och samtidigt hållbara medarbetare? – Helena Martini, Atrium Ljungberg








Alla medarbetare behöver förstå varför man går till jobbet varje dag och hur deras insats passar
in och är nödvändig för hela affären
Skapa förutsättningar för en bra arbetsmiljö och kultur i företaget där alla kan känna
delaktighet och erbjudas förutsättningar för att bidra till företagets framgång
Tydlighet skapar trygghet
Avsätt tid till att identifiera ansvarsområden och vilka kompetenser som krävs för alla roller och
kommunicera dem
Sätt individuella mål för samtliga medarbetare varje år inklusive ett personligt hållbarhetsmål
Gör en halvårsavstämning av målen samt en tydlig utvärdering när året är slut
Ge löpande feedback – minst 1 gång per månad
Reflektera över lärdomar från det gångna året och hur du kan dra nytta av dem för att kunna
göra förändringar och förbättringar till nästkommande år
Hur får man de anställda att stanna kvar i en bransch som präglas av hög personalomsättning? – Jon
Persson, Cygni




Ha ett generöst och ickestatiskt förmånspaket
Prata om visionen och låt den genomsyra verksamheten
Att vara chef är ett serviceyrke
En stark gemenskap minimerar personalomsättningen
Breakouts
Att våga gå sin egen väg: från 13,50 till 340 kr per aktie på 11 år - hur bygger man en framgångssaga
med hjälp av mjuka värden? – Malin Ruijsenaars, Axis Communications












Börja med ett övergripande mål för verksamheten (3-5 års sikt)
Ställ er frågan vilka faktorer som kommer att vara avgörande för att nå dit
Försäkra er om att målet(n) har stöd i organisationen
Se till att ni, utifrån ovan, har en röd tråd i (minst): övergripande målformulering, brand values,
kärnvärden och personalpolitik samt i all kommunikation
Upprepa budskapen igen och igen, håll kommunikationen enkel!
Håll er till det ni tror på, var konsekventa och gör inte om hela tiden
Våga tro på er idé och att ni kan er verksamhet, låt er inte påverkas för mycket av trender och
”tryck” från omvärlden. Fråga de anställda, de är era experter!
Var oerhört noga i rekrytering och ”delegera” inte rekrytering till externa konsulter eller HR cheferna äger
Sätt gärna mål men inte på att ”fylla headcounts” eller andra KPIer som motarbetar kvalitet
Se det som er uppgift att lyssna och ha örat mot marken i organisationen, var pragmatiska
Undvik att omorganisera för att åtgärda mänskliga problem eller ledarskapsutmaningar
Föregå med gott exempel för att vara trovärdiga
Hur kan transparens i kommunikationen och en stark kultur vara skillnaden mellan liv och död för en
organisation i kris? – Magnus Leijonborg, Wunderkraut






Transparens/Ärlighet
Dina anställda är inga dumbommar! Det märks så tydligt om du berättar hur det verkligen är.
Brutal ärlighet kan inte underskattas
Informera, informera mera
Framför allt när man kommunicerar dåliga nyheter. Det är normalt att de som mottagit
informationen inte kommer ihåg mer än en bråkdel av det du sagt. Det man tror skall starta en
storm av frågor blir istället en kompakt tystnad. Upprepa samma saker vid flera tillfällen för att
ge alla tid att smälta och bearbeta informationen.
Kommunicera, inte bara informera
Skapa forum för kommunikation. Alla kommunicerar inte heller på samma sätt. Låt det ta tid.
Ta dig tid att LYSSNA
Skapa tillfällen för reflektion (retrospektiv)
Tro inte att allt är över. Se till att skapa forum för att i efterhand fånga upp obesvarade frågor,
oro och inte minst tankar och idéer för framtiden. Vad har vi lärt oss?
Var dig själv
Ärlighet varar längst. Det gör det också så mycket enklare att kommunicera. Våga visa känslor
och att det faktiskt är jobbigt att prata om jobbiga saker. Att våga släppa masken ger respekt.
Ge inte upp
Se till att skapa en grupp som kan peppa varandra. Det finns alltid en möjlighet till att utforska.
Om inte du ger upp kommer inte de andra heller att göra det!
Hur kan man med hjälp av kulturen skala upp ett litet entreprenörsbolag till att bli ett miljardbolag?
– Anna Wikman, Fyndiq





Kulturen förändras snabbt när man växer det går därför inte att inte kontinuerligt jobba med
den - man blir aldrig färdig och vi måste hela tiden vara lyhörda och förbättra/förfina.
För att växa sunt och skalbart behöver man hitta rätt person på varje plats - inte bara trycka in
nya medarbetare för att växa snabbt.
Att vara tydlig med vad som förväntas av varje individ är en av de viktigaste lärdomarna för oss
när vi vuxit med 5 personer/veckan
Empowerment för oss innebär att ha ett team som hellre ber om ursäkt i fall något inte blir som
det var tänkt än att de ber om tillåtelse för att testa nya saker.
Våra värderingar kommer aldrig att bli en tavla som hänger i receptionen!
Happily merged ever after…?! – Caroline Redare, Forsen








Förändringsledning är en kompetens- läs på eller ta in experthjälp
Gör en kommunikationsplan- avsätt tid/pengar och var tydlig med ansvar och kanaler
Identifiera ambassadörerna och kritikerna- informella kanaler är minst lika viktiga
Genomlys kulturen- vilka beteenden och attityder finns i väggarna, bakom värdeorden
Delaktighet men inget spel för gallerierna
Fysiska mötestillfällen- minimera missförstånd, misstänksamhet
Organisatoriska förändringar- ta tjuren vid hornen och undvik limbo
Legalt- ta stöd av en bra jurist och säkra bra relation med facket
Hur låter man bolagets värdegrund driva Employer Branding-strategin, i praktiken? – Alessandra
Winterpil och Frida Jonsén, Newsec






Lägg fokus på relationsskapande aktiviteter
Bygg på medarbetarnas idéer och engagemang och företagets befintliga aktiviteter
Bottna i det som är sant om din organisation
Var konsekvent och tänk långsiktigt…(med det som funkar)
Lägg tid på en genomarbetad strategi
Tillämpa en strukturerad process
Hur vänder man en atlantångare på väg åt fel håll?- Cecilia Granath, Tyréns







Se och utgå från individen
Ta reda på de största hävstängerna för att skapa tillit och trovärdighet
Kommunicera tydliga mål, ramar och förhållningssätt till dessa och återkoppla till målen med
exempel
Ta hand om kraften och idéerna hos individen
Arbeta med drivkrafterna hos individen i kommunikationen och rikta kommunikationen rätt
Bygg gemenskap- i stora drag och i detaljer
Fira stora och små framgångar