Bokerbjudande - Centralantikvariatet

• CENTR AL ANTIK VARIATET •
Centralantikvariatet
+46-8 411 91 36
Österlånggatan 53
[email protected]
SE-111 31 Stockholm
www.centralant.se
Bokerbjudande
Centralantikvariatet & Antikvariat Mats Rehnström
kan erbjuda det precis färdigtryckta praktverket:
Ritade efter naturen.
Magnus Körners & Sven Nilssons zoologiska planscher.
I boken reproduceras i fantastiskt färgtryck de drygt 300 originalmålningar av Magnus Körner som finns bevarade i Lunds universitetsbiblioteks handskriftssamling.
Det rör sig i stor utsträckning om förlagor till de litografiska planscherna i Sven Nilssons ”Illuminerade figurer till Skandinaviens fauna”, 1829-40, och Körners egna zoologiska arbeten. Dessa original har inte tidigare publicerats och tanken med boken
är att lyfta fram Körners kunnande och konstnärsskap.
Till dessa reproduktioner är fogat texter av konsthistorikern Johan Cederlund om
Magnus Körner och hans roll i Lunds konstliv och vetenskapliga värld, lärdomshistorikern Jakob Christensson om Sven Nilssons zoologiska verksamhet och den
utdragna utgivningen av ”Illuminerade figurer” och bokhistorikern Björn Dal om
Körners arbetsmetoder från originalmålning till tryckt och färglagd litografi. Verket
avslutas med ett artregister.
Boken väger tre kilo, omfattar 350 sidor och har måtten: höjd 32,5 cm, bredd 29,5,
tjocklek 3,5 cm.
Pris: 470 kr + 35 kr i rabatterad fraktkostnad inom Sverige med DHL.
Enligt vår uppfattning är detta årets julklapp!
Med vänliga hälsningar!
Mats Petersson & Mats Rehnström
Ps. Då detta utskick sänds till respektive antikvariats e-postlistor så ber vi om ursäkt
till de kunder som återfinns i båda att de får två exemplar av detta erbjudande. Ds.