Brf Umbra, Nyhetsbrev inflyttningar september 2015

NYHETER HSB BRF UMBRA SEPTEMBER 2015
Hej!
INFLYTTNING HUS 1
Alla köpare i hus 1 har nu flyttat in och det har fungerar väldigt bra. Vi har haft extra resurser en tid,
för att möta upp med information under den första tiden.
Om något skulle inträffa som gäller lägenheten, skall du ringa till felanmälan, telefon 010 4422000
INFLYTTNING/NYCKELHÄMTNING HUS 2
I hus 2 sker nyckelhämtning 23 november, 30 november, 26 november och 3 december. Du har fått
en inbjudan till inflyttningsmöte den 8 oktober i HSBs nya lokaler på Sven Hultins plats 2. Vi
kommer att presentera vår inflyttningsorganisation, ge dig mycket praktisk information om hur
inflyttning, nyckelhämtning och tider kommer att bli. Rekommenderar dig att komma till det här
mötet.
Information om hisstider och övrig löpande information presenteras på hemsidan efter
informationsmötet, här hittar du informationen -- hsb.se/goteborg/brf/umbra
BYGGINFORMATION UMBRA
Vi jobbar vidare med att färdigställa lägenheterna i hus 2, just nu håller vi på med ytskikt i samtliga
lägenheter. Besiktningar sker löpande och du har fått information om när just din lägenhet besiktigas
och att du har möjlighet att närvara.
BYGGINFORMATION FÖR GRANNTOMTER
Det pågår mycket arbete omkring vår fastighet Umbra, just nu är det markarbeten på granntomten
på Gamla Tuvevägen, det är pålning som kommer att hålla på i mer eller mindre omfattning fram till
vintern. På tomten utmed Långängen jobbar Kjellberg på med inredning i sina lägenheter. Det är
mycket arbete som pågår, transporter som kommer och det är trångt om utrymme i Kvillebäcken.
Läs mer på hsb.se/goteborg/brf/umbra
INCIDENT
Vi har haft en ”tillfällig gäst” i en av uppgångarna i hus 1. Tack vare att vi snabbt fick information
från en av våra boende kunde vi agera snabbt.
Personen är nu borta utan att något allvarligt skett. Med tanke på att det helst inte skall inträffa igen,
ber vi dig att vara uppmärksam på om det är obehöriga som finns i och runt omkring våra bostäder.
Ha gärna en extra koll på att dörrarna till entréer och garage stängs ordentligt.
INDIVIDUELL MÄTNING AV EL OCH KALL- OCH VARMVATTEN
Tyvärr lämnade vi felaktiga uppgifter till boende i hus 1 gällande hur el, varm- och kallvatten
debiteras utifrån individuell mätning. Vi ber om ursäkt för det och ber dig läsa igenom texten i
följande stycke, som är den korrekta beskrivningen av kommande debitering.
De första månadernas faktiska förbrukning för el och vatten kommer att aviseras först när
förbrukningen är fastställd. Detta innebär att den första debiteringen kommer att eftersläpa 3-5
månader. Denna förskjutning kommer att kvarstå, dvs. ni kommer alltid på månadsavin debiteras för
en period som ligger 3-5 månader bakåt i tiden.
Exempel: Normalförbrukning för el och vatten
Cirka 600 kronor/månad Obs! beräknat på nyckeltal, normalförbrukning
ÖVRIGT
Helt färdig är stadsdelen troligen under 2018. Etapp 3 (sista delen) är de byggnader som ligger
mellan brf Umbra och Gustav Dalénsgatan samt HSBs brf Cinnober som ligger mellan Wallenstams
båda hus utmed Gustav Dalénsgatan och som säljstartas med ca 90 lägenheter under hösten 2015.
Titta gärna in på hemsidan www.kvillebacken.se där du kan följa bloggen om området och läsa om
allt som händer i stadsdelen. Dessutom finns en flik – boende – där all information som berör de
boende finns att läsa – t ex om besöksparkeringar, byggnation och gatuarbete.
Karin Pollak
Säljare
Telefon: 010-442 2037
e-post: [email protected]
Christoffer Jonsson
Säljare
Telefon:010-442 2201
e-post: [email protected]