hög kapacitet på liten yta

Granule
Smart
®
hög kapacitet på liten yta
1
ren
kraft
I ett professionellt kök finns det inte utrymme till att lägga för
mycket tid på disken. Med svensktillverkade Granulatgrovdiskmaskiner från GRANULDISK får du tillgång till en innovativ och
kraftfull teknologi som effektiviserar grovdiskmomentet. Mer
fokus på maten – mindre resurser till att få diskgodset rent.
Traditionell grovdiskning har alltid varit ett slitsamt och resurskrävande inslag i
produktionsköket. GRANULDISKs teknik har vänt på begreppen och revolutionerat diskrummen genom att göra det hårda arbetet lätt. Med våra PowerGranules®
blästras diskgodset rent på mekanisk väg med hjälp av vatten under hårt tryck
och en liten mängd kem. Även hårt fastsittande matrester avlägsnas ytterst effektivt och tekniken sparar energi, tid och pengar, samtidigt som den är skonsam
mot miljön och förbättrar arbetsmiljön för användarna.
Grovdisk som hanteras manuellt kräver blötläggning, skrubbande och diskhoar
fyllda med vatten. GRANULDISKs koncept står för något helt annat. Eftersom
våra grovdiskmaskiner tar hand om hela jobbet, elimineras behovet av fördisk.
Konceptet kallar vi helt enkelt för "Ingen fördisk". På endast ett fåtal minuter får
du diskgods som är både synligt och hygieniskt rent, genom en kraft som går att
likna vid effektiviteten hos tusentals handdiskare. Det övergripande resultatet är
ett mer produktivt diskrum och mindre av det som belastar kostnader och miljö.
2
3
Kontrollpanel
Användarvänlighet är alltid utgångspunkten bakom våra kontrollpaneler. Displayen
och symbolerna är enkla att förstå för att
göra det smidigt att välja rätt program.
Det finns också möjlighet att välja om
programmet ska köras med eller utan
Granuler. När programlängden trycks in
startar maskinen direkt och under hela
programmet visas tidsnedräkning, samt
temperatur i disktank och sköljtank.
HAACP-data kan enkelt utläsas i displayen som ger information om de 99
senaste diskprogrammen.
Mer övergripande skötsel underlättas
av kontrollpanelens integrerade funktion GD Memo™. Den ger automatiska
påminnelser om det är dags att byta
­PowerGranules®, byta vatten i disktanken
eller boka service.
Färgsignalerna gör det enkelt att se om
maskinen arbetar (rött) eller är klar för ieller urlastning av diskgods (grönt).
Effektivitet
GRANULDISK höjer effektiviteten i diskrummet – en av de mest
­otacksamma avdelningarna i köket.
Ekologi
Minska din påverkan på miljön med GRANULDISK;
kapa ­vatten-, el- och kemikaliekonsumtionen till hälften.
Enastående hygien
Med en yttemperatur på minst 72 ˚C efter avslutat diskprogram
garanterar vi hygieniskt ren disk.
Ergonomi
Bättre arbetsmiljö och en lättare arbetsdag – för alla inblandade.
Extra tid
Spendera en timme på att diska 180 GN1/1 med Granule Smart® –
istället för att spendera 5-6 timmar med att diska dem för hand.
Ekonomi
Det lönar sig att investera i en lösning från GRANULDISK – fortare
än du tror! Våra kunder har normalt en pay-off-tid på mindre än
24 månader.
Granule Smart ®
Liten, smart och högpresterande – ­Granule Smart® erbjuder allt och lämpar sig särskilt bra i kök där ytorna
måste utnyttjas maximalt.
I ett modernt kök är varje yta värdefull och i mesta
möjliga utsträckning vill man då använda ytorna till
att servera sina kunder. Granule Smart® är en mycket
kompakt maskin som sparar plats och tar mindre än
1 m² i anspråk. Konstruktionens smarthet visar sig
inte minst genom att luckan fälls ner och fungerar som
ett integrerat i- och urlastningsbord. Det finns även en
inbyggd korglyft som gör det enkelt att dra ut korgen och
som därmed förbättrar ergonomin för användaren.
Samtidigt som Granule Smart® är kompakt och platsbesparande, erbjuder den hög kapacitet för användaren.
Maskinen klarar upp till 180 GN 1/1 per timme och
lämpar sig för att producera upp till 1 000 måltider varje
dag. Hela GN-sortimentet – GN 1/1 och sortimentet av
småkantiner – kan lastas direkt i korgen och med ett
enkelt tillbehör lastas även GN 2/1, grillgaller, skärbrädor etc på ett enkelt sätt. Möjligheten finns även att
diska grytor, bunkar och kastruller.
PowerGranules
underhåll
PowerGranules® är speciellt framtagna för att användas
med GRANULDISKs produkter. De gör dina grytor och
kantiner synligt och hygieniskt rena.
PowerGranules® består av ett plastmaterial som är testat
och godkänt för kontakt med livsmedel. Den unika mixen
av storlekar och materialets sammansättning ger dig en
exeptionell avverkningsgrad och ett skinande rent diskresultat. Faktum är att efter en tids diskande med PowerGranules skiner dina grytor och kantiner som nya igen.
Våra maskiner är utformade för att kunna rengöras på ett
enkelt och effektiv sätt. Detta eftersom vi vet vikten av
daglig rengöring för att uppnå ett optimalt diskresultat.
Lika viktigt är att maskinen underhålls med regelbunden
service, vilket ger ett enkelt och bekymmersfritt användande, samt förlänger din maskins livslängd.
®
10 liter | Art nr 22633
4
Behöver någon del i maskinen bytas ut? Vi garanterar
reserv­delar i minst 10 år efter att modellen har slutat
tillverkas.
20 liter | Art nr 22634
5
Tekniska data
Tillbehör
Design
Med integrerat lastningsbord
(luckan öppnas och bildar bord).
Yttermått
2034 (± 25) x 1024 x 1315 mm
(H x B x D) öppen
Med GRANULDISK finns alltid möjligheten att anpassa varje lösning efter olika behov.
Välj bland vårt utbud av smarta tillbehör för att ytterligare utöka kapaciteten på din maskin.
På www.granuldisk.se kan du se hur tillbehören kan lastas med olika diskgods.
Laddningsvolym
220 liter (ø 700 mm x H 570 mm)
Vikt
381 kg (fylld maskin)
Hög kapacitet
Diskar 6 GN1/1 per program.
Upp till 180 GN1/1 eller GN1/2 per
timme (65 mm djupa kantiner).
257 kg (tom maskin)
108 liter
Granulvolym
8 liter
Diskvattentemperatur
65 °C
Sköljvattentemperatur
85 °C
Diskprogram med Granuler
ECO; 2 min
Kort; 3 min***
Normal; 5 min***
ECO; 2 min
Kort; 2 min, 30 sek***
Normal; 4 min, 30 sek***
Max kapacitet per timme
180 GN1/1 eller liknande i annat diskgods.
Normal kapacitet per timme
144 GN1/1 eller liknande i annat diskgods.
Kapacitet per program
6 GN1/1 65 mm djup eller 3 GN1/1 upp till
200 mm djup och 3 GN1/1 upp till 65 mm
djup, eller liknande i annat diskgods.
4 liter/ECO program
6 liter/Kort och Normalt program
För att uppnå 3600 HUE enligt NSF/ANSI 3,
är 6 liter nödvändigt.
Insats för brickor, skärbrädor, stora GN
gör det enkelt att diska 2/1 GN, bakplåtar, grillgaller, skärbrädor och GN-lock.
Placeras i Standard grovdiskkorg.
GD 750 Kastrullstöd
med integrerad
slevhållare
GD 152 Multiflexibelt
tillbehör
Art nr 13756
Kapacitet: 3–5 kastruller, småskålar, silar etc. Placeras i Standard grovdiskkorg.
Art nr 20554
Stöd för mindre kastruller, byttor,
silar mm. Integrerad hållare för
slevar, vispar etc. i mitten. Placeras i
Standard grovdiskkorg.
GD 104 Grytkorg
GD 754 Flexibelt grytstöd
Art nr 21423
Art nr 13789
Specialkorg för upp till 2 grytor åt
gången. Placeras i maskinen istället
för Standard grovdiskkorg.
Gummibandsring med två ankare.
Används för att spänna fast grytor, kastruller och bunkar mot grovdiskkorgens
kant under diskning. Flera gummiband
kan även länkas samman för att spänna
fast större saker.
GD 702 ABC-diskkorg
GD 646
Tillbehörshållare
(förvaring)
3~ 400 V/50 Hz + PE
3~ 230 V/50 Hz + PE
Avsäkringar varmvattenanslutning
25A (400V), 40A (230V)
Avsäkringar kallvattenanslutning
32A (400V)
Max effekt varmvattenanslutning
11,5 kW
Max effekt kallvattenanslutning
16,5 kW
Diskpump motor
2,2 kW
Sköljpump motor
0,11 kW
Disktank element*
9 kW (14 kW kallvattenanslutning)
Sköljtank element*
9 kW (14 kW kallvattenanslutning)
Kapslingsklass
IP55
Ljudtrycksnivå
<70 dB(A)
Varmvatten
½" (DN15), 55–65 °C, 3–10 °dH
Vattenbesparing
Sparar upp till 2 200 liter per dag och
upp till 660 000 liter per år med ECOprogrammet (800 måltider per dag,
300 dagar per år) jämfört med manuell
grovdiskning i diskhoar.
OBS! Omvänd osmos vatten och totalavhärdat
vatten får ej användas.
Vattentryck/flöde (varmvatten)
1–6 bar, 15 liter per minut
Kallvatten
½" (DN15), 3–10 °dH
Vattentryck/flöde (kallvatten)
1–6 bar, 15 liter per minut.
Vid ångreducering 3-6 bar.
Rekommenderad ventilations­
kapacitet
500 m³/h (utan ångreducering)
Avloppsrör
Rör ø 32 mm
Avloppsbrunn
Krav på kapacitet 50 l/min
Kembesparing
Sparar upp till 4,5 liter per dag och
upp till 1350 liter per år (800 måltider
per dag, 300 dagar per år) jämfört
med manuell grovdiskning i diskhoar.
Art nr 21407
Beställningsvara. Beräknad leveranstid ca 6 veckor. ABC-diskkorg, passar för ABC-behållare och kantiner.
Art nr 6001159
Används till att förvara tillbehör och
insatser när de inte används. Hållaren hängs på sidan av maskinen.
Granuluppsamlare,
8 liter *
GD 60 Skrädskrapa*
Art nr 21550
Skrädskrapan används med fördel
för att skrapa ur lösa matrester
innan diskning. Säkerställer ett
gott diskresultat och håller vattnet
fräscht längre!
Art nr 21838
Granuluppsamlaren används för att
samla in Granuler för rengöring och
förvaring. Kapacitet: 8 liter.
Tillbehör markerat med * är inkluderat i standardleverans.
150 m³/h (med ångreducering)
Marine edition
* Arbetar inte samtidigt
** För specifik data om levererade maskiner, v v se maskinens maskinskylt.
*** 30 sek längre med ångreducering.
Genom att välja Marine edition, blir Granule Smart® skräddarsydd för att passa förhållandena på exempelvis
fartyg och oljeriggar. Kapaciteten blir hög på liten yta och under sjögång hjälper dubbla nivåsensorer till att förhindra upprepade larm som kan leda till avbrott i arbetsflödet. Fötterna, ”marine feet”, är fästa i golvet för att
förhindra att maskinen tippar över. Maskinen är också lättåtkomlig ur servicesynpunkt då ingen service utförs
från baksidan. Det innebär en stabil, pålitlig och säker grovdisklösning för marina installationer.
Granule Smart® levereras med en 2 meter lång elkabel (utan kontakt) för anslutning till
godkänd huvudströmbrytare. Huvudströmbrytare ingår inte i leveransen.
6
7
R
FO
RINE INSTAL
MA
Disk- och torkmedel; 230 VAC signal är tillgänglig från separat box. Max belastning
0,5 A totalt.
www.granuldisk.com/marine-edition
IO N S
Maskinen skall inte placeras direkt
över avloppsbrunn.
Disk- och torkmedel behövs
Art nr 19992
Kapacitet: 6 GN 1/1 65 mm. Korgens
sida är försedd med små hakar som
gör att även de minsta kantinerna i
GN-sortimentet kan lastas och hållas
på plats i korgen under diskning.
L AT
Tillgänglig spänning**
Art nr 19999
AL
Sköljvattenvolym
Tidsbesparing
Rent diskgods på 2 minuter.
Ingen fördisk oavsett om PowerGranules® används eller inte.
GD 150 Insats för brickor,
skär­brädor, stora GN
SUITE
D
Diskprogram utan Granuler
GD 102 Standard
grovdiskkorg*
NS
TIO
LA
Disktanksvolym
www.granuldisk.com/granule-smart-accessories
M A RIN E INS
T
© GRANULDISK 2014-09 SE Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Vi förbehåller oss rätten att ändra i konstruktioner, specifikationer samt utrustning.
Installation
A=V
attenförsörjning: 55–65 °C, (kallvatten som
tillval), 3–10 °dH, 5–18 °f.
1–6 bar, 15 L/min, max 6 bar statiskt.
G ½" BSP hona, flexibel slang min inre ø 9 mm.
B=D
iskmedels-/torkmedelsanslutning, signal
230V AC.
C = Elektrisk anslutning (se tekniska data på föregående uppslag eller i användarmanual).
D = Avlopp ø 32 mm, kapacitet min 50 L/min.
Övrigt:
Ventilationskapacitet: Med ångreducering 150 m³/h
(kräver separat kallvattenanslutning, 3–6 bar).
Utan ångreducering 500 m³/h.
www.granuldisk.com
8