SOLIDWORKS ELECTRICAL

SOLIDWORKS ELECTRICAL
Realtidsintegrering av elektriska ritningar och 3D CAD
INTEGRERAD
KONSTRUKTION
AV ELEKTRISKA
SYSTEM
Det blir allt vanligare med inbäddade elektriska komponenter i olika produkter, till
exempel för strömförsörjning, användarkontroller, komplexa kablar och kablage.
Med hjälp av SOLIDWORKS® Electrical är det enkelt att skapa elektriska ritningar
med hjälp av ett intuitivt gränssnitt för snabbare konstruktion av integrerade
elektriska system. Tvåvägskommunikation i realtid med SOLIDWORKS 3D CAD
bidrar till att såväl elingenjörer som maskiningenjörer blir mer produktiva och till
att samarbetet fungerar smidigare med färre förseningar av produktlanseringar,
mer konsekventa och standardiserade konstruktioner, lägre kostnader och
snabbare ledtider. Du kan skapa schemastyrda kablagekonstruktioner med
kraftfulla dragningar, utbredningar och automatiserad dokumentation.
SOLIDWORKS Electrical-ritningar
är integrerade i SOLIDWORKS
3D-modeller som
ger verklig samkörd
elektromekanisk konstruktion.
Modernisera konstruktionen av elektriska system
I en komplex värld av elektromekanisk konstruktion kan det
kännas både krävande och avskräckande att skapa elektriska
system med 3D CAD. Att utveckla konstruktionsdetaljer och
definiera elektriska sammankopplingar av ledningar, kablar
och kablage är ofta tidskrävande och kan lätt bli fel.
Elektronisk utveckling i 3D CAD har tidigare ofta skett
med överföring av konstruktionsdata via externa filer och
manuell design. Användning av externa filer kan innebära att
elektriska och mekaniska konstruktioner blir osynkroniserade,
vilket leder till avbrott i konstruktions-, tillverknings- och
leverantörskedjor. Nuvarande metoder ger inte heller något
enkelt samarbete mellan konstruktionsområden.
Tack vare tekniken SOLIDWORKS Electrical 3D™ går det fortare
att utveckla schematiskt definierade elektriska system som
enkelt kan implementeras i 3D CAD-modellen. Synkronisering
i realtid av elektriska ritningar och 3D CAD-modellen ger
enhetliga stycklistor mellan det elektriska systemet och den
mekaniska konstruktionen, vilket hjälper till med att eliminera
fel vid konstruktionsändringar.
SOLIDWORKS Electrical-paket innehåller en mängd funktioner
för elektriska ritningar och 3D-konstruktion:
• SOLIDWORKS Electrical Schematic Ett användarvänligt
och kraftfullt schemaverktyg, som hjälper till att driva
den snabba utvecklingen av elektriska system för
maskinutrustning och andra produkter. Inbyggda
bibliotek med symboler, tillverkarens komponentdata
och 3D-detaljer innehåller allmänt material som bidrar
till en optimerad återanvändning av design. Med hjälp
av verktyg för automatiserad konstruktion och hantering
kan du effektivisera och förenkla många tidskrävande
konstruktionssteg, från PLC och kopplingsplintar till
referenstilldelningar för kontakter.
• SOLIDWORKS Electrical 3D Integrerar konstruktionsdata
för elritningar i realtid med SOLIDWORKS 3D med
tvåvägskommunikation. Med SOLIDWORKS Electrical 3D
kan du placera elkomponenter och använda avancerad
SOLIDWORKS
Routing-teknik
som
automatiskt
sammankopplar elektriska konstruktionsdetaljer inom
3D-modellen. Du kan fastställa optimala längder för
ledningar, kablar och kablage, samtidigt som du bibehåller
synkroniseringen av design och stycklistor mellan elektriska
och mekaniska konstruktioner.
• SOLIDWORKS Electrical Professional Kombinerar
funktionerna för elektriska ritningar i SOLIDWORKS
Electrical Schematic med funktionerna för 3D-modellering
i SOLIDWORKS Electrical 3D i ett enda kraftfullt och
användarvänligt paket. SOLIDWORKS Electrical Professional
är idealiskt avpassat för användare som hanterar både
elektrisk och mekanisk konstruktionsintegrering med
3D-modeller.
VÄLJ DET SOLIDWORKS ELECTRICAL-PAKET SOM
PASSAR DIG BÄST.
SOLIDWORKS Electrical Schematic
SOLIDWORKS Electrical 3D*
Skapa ritningar för elektriska system och styrsystem för
dina arbetsprojekt.
Lägg till data från SOLIDWORKS Electrical Schematic i din
SOLIDWORKS 3D-modell.
Viktiga funktioner:
Viktiga funktioner:
• Avancerad databasarkitektur som gör att flera användare
kan arbeta i projekten samtidigt.
• Möjligheter att använda enkla verktyg, flerlinjesverktyg och
massor av andra möjligheter.
• DRC-rapporter (Design Rules Checks) som ger återkoppling
på felaktigheter i konstruktionen.
• Intelligenta mönster för kopiering och inklistring som gör
det möjligt att återanvända modeller i andra projekt.
• Smart Search- och filterfunktioner som förenklar sökning efter
konstruktionselement inom samma och mellan olika projekt.
• Förbättrad och förenklad innehållshantering, bland annat
en portal för webbaserat innehåll.
• Rapporter med elektrisk beräkning av kretsstyrka, t.ex.
spänning och effektförlust för kablar.
• Hantering av avancerade rättigheter för användarbaserad
åtkomstkontroll till verktyg för konstruktion av elektriska
system och till bibliotek.
• Generera SOLIDWORKS eDrawings®-dokument för projekt,
vilket ger sömlös integrering med mobila enheter.
• Integrering med endast ett klick i SOLIDWORKS Enterprise
PDM när du vill hantera projektdata och -dokument,
generera rapporter och skapa PDF- och DWG™-exportfiler
(SOLIDWORKS Enterprise PDM säljs separat).
• Generera DWG-, DXF™- och intelligenta PDF-dokument för
projekt, med praktiska navigeringsfunktioner.
• Verktyg för dynamiska förbindningar är en kraftfull och
enkel metod som förenklar alla steg i processen, från idé till
konstruktion och användning av de elektriska förbindningarna.
• Möjlighet att definiera kablage i ritningar.
• Direktimport av befintliga DWG- och DXF-symboler med
befintliga attribut och anslutningar.
• Användarvänlig framställning av anpassade ritningssymboler
med hjälp av guiden för kretssymboler.
• Anpassningsbara symbol- och makropaletter för de
symboler och sparade kretsar som används mest.
• Fullständigt automatiserad generering av PLC-ritning,
ritning för anslutningsplintar och supportdokument.
• Användarvänliga bibliotekshanteringsprogram för symboler,
profiler, titelblock, makron, kablar och detaljreferenser,
anpassningsbar ERP-anslutning för standarddelar.
• Konfigureringar som stöder branschstandard (DIN, JIS, ANSI
och ISO).
• Electrical 3D CAD-integrerat gränssnitt ger dubbelriktad
kommunikation av konstruktionsdata från SOLIDWORKS
Electrical-scheman med SOLIDWORKS 3D CAD-modell.
• Kablageutveckling Skapa ritningsstyrda kablage i
3D-modellen genom att utnyttja dubbelriktad kommunikation i realtid, kombinerat med kraftfulla dragningar,
utbredningar och automatiserad dokumentation.
• Auto-routingteknik Avancerad dragningsteknik med
SOLIDWORKS med avancerad diagnostik tillhandahåller
mycket förenklad dragning av ledningar, kablar och kablage
inifrån en 3D CAD-modell. Detaljerad information om
dragning är tillgänglig direkt för alla projektmedlemmar.
• Samarbete SOLIDWORKS Electrical möjliggör att flera
användare kan arbeta samtidigt i samma projekt.
• Synkronisering i realtid Alla konstruktionsdata i projektet
synkroniseras i realtid, i båda riktningar mellan ritningar
och 3D-modellen. Det gör att viktig information, som
stycklistor och konstruktionsdata, är enhetlig mellan
konstruktionsområden och användare.
• Electrical 3D Cabinet Design SOLIDWORKS Electrical
kombinerar SOLIDWORKS CAD-tekniken med Electricaltekniken. Resultatet är en enhetlig miljö för konstruktion
av elskåp i 3D, där synkroniseringen sker i realtid utan
användning av externa filer och det finns möjlighet att
utnyttja befintliga CAD-data. SOLIDWORKS Electrical utökar
möjligheterna och användbarheten inom varje aspekt av
arbetet med att konstruera och dokumentera elskåp i i 3D
genom att utnyttja beprövade automatiseringsverktyg
från SOLIDWORKS.
*Kräver SOLIDWORKS CAD-program (säljs separat)
SOLIDWORKS Electrical Professional*
Kombinera både ritningar som skapas och modellering i 3D av
elektriska system.
• SOLIDWORKS Electrical Schematic och SOLIDWORKS
Electrical 3D i ett och samma paket
• Enkel installation och licensiering
SOLIDWORKS Electrical 3D tillhandahåller
funktioner för utveckling av ritningsstyrda
konstruktioner av elektriska kablage i 3D.
SYSTEMKRAV
Öka samarbetet och synkroniseringen mellan
elektrisk och mekanisk konstruktion
Undvik oförutsedda kostnader
Med en 3D-modell och en ritning som har dubbelriktad
länkning i realtid förhindras misstag och ytterligare kostnader.
Du kan även enkelt skapa en kombinerad stycklista för
elektriska och mekaniska element.
Minska antalet defekter och skrotningar vid tillverkningen
Genom att lägga till objekt från den elektriska riktningen i
3D-modellen, kan du få hjälp med att säkerställa passform,
leta efter kollisionsrisk/konflikter, beräkna längder, planera
effektiv materialförbrukning och minska antalet skrotningar.
Dokumentationen är bättre och mer konsekvent under hela
utvecklingsfasen, vilket ger färre misstag.
Förbättrade ledtider
Genom att koordinera elektriska och mekaniska avdelningar
kan utvecklingsteam arbeta parallellt och därmed spara tid.
Några specifika tidsbesparande fördelar är att kombinera
mekaniska och elektriska stycklistor som effektiviserar
produktionsplaneringen och ger snabbare planering av
ledningsvägar för kabel/kablage med hjälp av 3D-modellen.
•
•
•
•
•
•
•
•
Windows® 7 (x32 och x64) eller Windows 8 x64
2 GB RAM (minimum)
5 GB hårddiskutrymme (minimum)
Grafikkort (certifierat rekommenderas)
Intel® eller AMD® processor
DVD eller Internet-anslutning via bredband
Internet Explorer 8 eller senare
Grafikkort (certifierat rekommenderas)
Mer information finns på
www.solidworks.com/systemrequirements.
MER INFORMATION
Mer information om SOLIDWORKS Electrical finns
på www.solidworks.com/electrical. Du kan också
kontakta din lokala SOLIDWORKS-återförsäljare.
Möjliggör enhetlighet i tillverkning och montering
Inkluderar elektrisk information från kopplingsschemat in
i 3D-modellen, vilket möjliggör planering, dokumentering
och visualisering på detaljnivå för hela konstruktionen, vilket
hjälper till att säkerställa enhetlig sammanställning mellan
olika enheter.
SOLIDWORKS LÖSNING
FÖR PRODUKTUTVECKLING
Med SOLIDWORKS programvara får du en intuitiv
utvecklingsmiljö i 3D som bidrar till en ökad produktivitet
hos dina konstruktions- och teknikresurser eftersom
det går att skapa produkter på ett bättre, snabbare
och mer kostnadseffektivt sätt. Ta del av SOLIDWORKS
programvara för konstruktion, simulering, miljövänlig
konstruktion, teknisk kommunikation och datahantering
på www.solidworks.com/products2014.
Vår 3DEXPERIENCE-plattform är själva grunden i våra program. Vi har program för 12 olika
branscher – ett rikt utbud med branschlösningar.
Dassault Systèmes är 3DEXPERIENCE® -företaget som tillhandahåller en virtuell miljö där företag och människor kan skapa hållbara innovationer.
Det här är världsledande lösningar som förverkligar hur produkter konstrueras, produceras och stöds. Dassault Systèmes samarbetslösningar
främjar social innovation, vilket ger ökade möjligheter för den virtuella världen att förbättra den verkliga världen. Koncernen skapar mervärde
för över 170 000 kunder i alla storlekar, i alla branscher, i över 140 länder. Mer information finns på www.3ds.com/se.
Huvudkontor
Nord- och Sydamerika
Dassault Systèmes Sweden AB
Dassault Systèmes
10, rue Marcel Dassault
CS 40501
78946 Vélizy-Villacoublay
Cedex
Frankrike
Dassault Systèmes
SolidWorks Corporation
175 Wyman Street
Waltham, MA 02451 USA
+1 781 810 5011
[email protected]
+46(0)8-684 30 440
[email protected]
©2014 Dassault Systèmes. Med ensamrätt. 3DEXPERIENCE, kompassikonen och 3DS-logotypen, CATIA, SOLIDWORKS, ENOVIA, DELMIA, SIMULIA, GEOVIA, EXALEAD, 3D VIA, BIOVIA och NETVIBES är kommersiella varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Dassault Systèmes eller
dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare. Användning av varumärken som tillhör Dassault Systèmes eller dess dotterbolag kräver deras uttryckliga skriftliga godkännande. MKELECDSSWE0714
FÖRDELARNA MED ATT INTEGRERA ELEKTRISKA
RITNINGAR MED MEKANISK KONSTRUKTION I 3D