Ingo´s Akvaristik

Ingo´s Akvaristik
Hur du på bästa sätt får ditt
sällskapsakvarium att fungera.
[email protected]
Gibbon AB - Box 83 - 438 22 Landvetter
telefon: 031-977500 fax: 031-916357 mail: [email protected] hemsida: www.gibbon.se
Akvariestart
Konsument
Följande produkter behöver man ha för att starta upp ett akvarium.
Komplett akvarium med belysning, pump , värmare.
Ektozonsalt
Dosering en tesked till 50liter vatten vid start
och en tesked till 50lit,efter varje delvattenbyte som
bör göras med 1/3 del minst var 14:e dag.
Vattenberedare
Easylife FFM eller Sera Aquatan tillsätter man
vid nystart för hela vattenvolymen, och vid delvatten byte
för den mängd vatten som är bytt. Viktigt: Vattenberedaren
skall alltid jobbat klart före man tillsätter: Bakteriekultur,
Växtnäring, Medicin.
Bakteriekultur
Sera Bio Nitrivec eller Easylife Easystart tillsätter man dag 1
Dag 7 och dag 14
Bakteriekultur bör man även tillsätta efter filter rengöring.
Viktigt: Öppnad förpackning skall förvaras mörkt & svalt,
gärna i kylskåp.
PH värde
PH värdet är viktigt för fiskar och växter, Till sällskaps fiskar
bör PH ligga på 7,2 =neutralt vatten.
Lättast och säkrast är att tillsätta en PH buffer då man alltid
når önskat PH värde och man slipper då mäta sitt PH.
Alternativ är PH vätskor PH Minus eller PH KH Plus med
dessa produkter måste man använda PH test.
Växt gödning Easycarbo & Easyprofito det är viktigt att börja göda
växterna direkt, Får man växterna att börja växa från start
så slipper man Algproblem, Tänk på att ljuset skall vara
tänt i ca 10 till 12 timmar och att ljuset är den viktigaste
näringen. ( Lysrör skall bytas en gång om året )
Dosering växtnäring Easycarbo skall man dosera 1ml till 50 liter vatten varje dag.
Halv dos första veckan.
Easyprofito 5ml till 50 liter vatten en gång i veckan
Tillsätter man dessa näringar enligt ovan så får man på bara
några veckor ett bra synligt resultat på växtligheten
och inga alger.
Tillbehör
Förutom ovan nämnda produkter behöver man ha följande
tillbehör.
Termometer , Håv , Grus , Växter , Sandtvätt, Foder,
ev, lite Dekorationer. Jag rekommenderar att man har ett
Nitrit test hemma , Väljer man att inte köpa detta så
hjälper dom flesta Zoobutiker till med att mäta Nitrit & PH
värden åt sina kunder utan extra kostnad.
Gibbon AB - Box 83 - 438 22 Landvetter
telefon: 031-977500 fax: 031-916357 mail: [email protected] hemsida: www.gibbon.se
Akvariestart
Konsument
Fiskar
Vänta en vecka med att tillsätta fiskar och tillsätt då bara
några få fiskar, Är nitritvärden ok efter en vecka kan man
komplettera med några fiskar till.
Fullt fiskbestånd tillsätter man när akvariet
har varit igång en månad om man inte har
förhöjda nitrit värden.
Nitrit
Det tar ca 30 dagar att bygga upp dom goda nedbrytnings
bakterier som måste finnas i akvariet för att bryta ner
fiskurin & avföring samt foder rester, Har man fiskar i ett
nystartat akvarium så blir vattnet belastat med Urin,
avföring & foderrester som måste brytas ner, klara inte
bakteriefloran av detta bildas det ett gift=Nitrit
Nitrit går ut i blodomloppet på fisken och blockerar
syreupptagningen=Blodförgiftning fisken dör av detta och
det kan gå ganska såfort.
Foder
Fodra sparsamt i nystartade akvarier, Maten skall
vara uppäten inom en minut
och första veckan räcker det att mata var tredje dag,
Är nitrit värden ok, efter en vecka kan man börja mata
varannan dag i ca 10dagar, är nitrit värden ok, efter det
kan man böja mata varje dag.
Tänk på att köpa foder efter fiskarnas behov!!!!!
till dom flesta sällskaps akvarier bör man ha en
mix av animaliskt & vegetabiliskt foder
då man ofta blandar olika arter i sällskaps akvarium.
Pelleterat foder belastar vattnet mindre varför jag rekommenderar
detta till dom mindre akvarierna typ nano akvarier etc.
Gibbon AB - Box 83 - 438 22 Landvetter
Ingemar Jivhem
Gibbon AB
[email protected]
telefon: 031-977500 fax: 031-916357 mail: [email protected] hemsida: www.gibbon.se
Akvariepreparat
vi rekommenderar
Ektozonsalt
•
•
•
•
•
•
•
•
Vattenberedare
•
•
•
•
•
eller
Bakteriekultur
•
•
•
•
•
•
•
eller
Gibbon AB - Box 83 - 438 22 Landvetter
•
•
Hjälper alla preparat att fungera bättre (leder ut preparaten
jämnt)
Vid sjukdom tillsätt dubbel dos (leder ut medicinen och
tillför extra syre)
Vattnet i norden har mycket lägre salthalt än sötvatten vid
sydligare breddgrader.
Kommunala vatten har efter rening via tryckfilter etc,
mycket lägre salthalt kvar.
Fiskens slemhud och gälar är beroende av en viss salthalt
(ledtalsvärde)
Hjälper fiskar att ta upp ca 15% mer syre vid förhöjda
Nitritvärden.
Förebygger angrepp av svamp och ektoparasiter.
Dosering: 1 tsk till 50 liter vatten vid varje delvattenbyte.
Vid sjukdom eller nitrit är doseringen 2 teskedar till 50 liter
vatten.
Eliminerar och binder föroreningar och tungmetaller etc.
Tar bort medicinrester efter medicinering.
Minskar stress.
Gör vattnet klart och tillför vitaminer etc.
Kommunala vatten verkar aggressivt på fiskens slemhud &
gälar, vattenberedaren eliminerar detta.
Dosering: Se bruksanvisning.
VIKTIGT: Vattenberedaren skall alltid jobba klart före man
tillsätter Bakteriekultur, Växtnäring eller medicin.
Bygger upp de nödvändiga nedbrytningsbakterierna
som tar ca, 30 dagar att bygga upp i nystartade akvarier.
Bakteriekultur är ett måste vid nystart av akvarium
Tillsätter man efter filterrengöring eller större vattenbyten.
Gör vattnet klarare.
Tillför magnesium och kalium som är viktigt för växterna.
Tillsätter man vid nitritproblem dagligen tills nitritvärdet
kommit ner till noll.
Dosering: Se bruksanvisning.
VIKTIGT: Öppnad förpackning förvaras mörkt och svalt,
gärna i kylskåp.
telefon: 031-977500 fax: 031-916357 mail: [email protected] hemsida: www.gibbon.se
Akvariepreparat
vi rekommmenderer
PH Värde
•
•
•
•
•
PH-värdet är ett av det viktigaste vattenvärdena i akvariet,
PH skall hållas så jämnt som möjligt.
85 till 90% av alla akvarier innehåller sällskapsfiskar =
Neutrallt PH 7,2
Bäst är att låsa PH värdet med Waterlife buffer 7,2 för att
uppnå jämnt värde över tiden.
PH för biotopakvarier eller odling ställer man in efter den
art eller biotop man eftersträvar, För sällskapsakvarium 7,2
Rätt PH värde och jämnt PH värde gör så att fiskar inte blir
stressade och blir sjuka lika lätt och låser man sitt PH värde
med Waterlife buffer 7,2 så riskerar man inte PH fall med
fiskdöd som följd.
Växtgödning
•
•
•
•
•
•
Växter behöver mat
Växter som får rätt näring växer och förbrukar nitrat&fosfat
och andra föroreningar som annars kan bli tex algproblem
i akvariet.
Växter som växer bra fungerar som ett extra filter i akvariet.
Ljuset är den viktigaste näringen, lysrör skall bytas efter 12
månader även om de lyser efter 12 månader orkar rören
inte ge näring till växterna.
Nya växter kostar pengar och algproblem är inget man vill
ha.
Tillsätter man inte växtnäring (mat) så kommer man inom
kort få algproblem.
No2 Test
•
•
Foder
Gibbon AB - Box 83 - 438 22 Landvetter
Det är alltid bra att ha ett Nitrittest hemma så att du snabbt
kan testa nitritvärdet för att förhindra att fiskarna dör. Ju
fortare nitritvärdet åtgärdas desto större chans är det att
fiskarna överlever.
I vår butik kan du kostnadsfritt mäta Nitrit värdet.
I de flesta akvarier har man blandat fiskar från olika delar av
världens alla hörn och de har naturligtvis olika önskemål på foder,
Ph, temperatur etc. Vi rekommenderar att man blandar fodret,
vegetabiliskt och animaliskt dvs, mata 50% kött & 50% grönt.
Exempel på blandat foder är Sera Vipan och Sera Flora, Hikari Alge
Wafers eller Hikari Micropellets och Hikari Micro Wafers, Hikari
Fancy Guppy och Hikari Alge Wafers etc. Färgförstärkande foder ex,
Sera San ihop med Hikari Micro Wafers , Guppy Gran.
telefon: 031-977500 fax: 031-916357 mail: [email protected] hemsida: www.gibbon.se
EasyLife
EASY-LIFE FLYTANDE FILTERMEDIUM
ANVÄNDNING OCH DOSERING
Easy-Life flytande filtermedium är 100% naturligt och säkert. Det innehåller inte
kemikalier, bakterier eller ezymer. Det är lämpligt för söt och saltvattensakvarium, dammar och paludarium.
Easy Life behandlar och förebygger problem. Använd prudukten när du köper ny
fisk, underhåller akvariet, vid nystart av akvarium, vid transport och karantän, för
förbättring av vattenkvalitén, för att hålla vattnet stabilt, etc.

Vatten & Easy Life:

-Gör vattnet kristallklart
-Stimulerar Bio-filteraktiviteten
-Håller vattenkvalitén stabil;
Tar bort tungmetaller, ammonium
-Tar bort kemikalier
-Binder upp rester av fiskmedicin
-Tar bort klor, kloramine
-Motverkar och bekämpar alger
-Saktar ned uppbyggnaden av fosfat,
nitrat
-Avlägsnar farliga bakterier
-Stimulerar uppbyggnaden av nyttiga
bakterier
-Avlägsnar dålig lukt
-Tillför syre.
absorbering cadmium 0.1 ppm
Minuter

Fiskar & Easy Life:
-Eliminerar och motverkar stress
-Förbättrar den fysiska motståndskraften
-Fiskarna visar sina färger starkare;Fiskarna blir livligare
-Fiskarna äter mer
-Fiskarna tillfrisknar fortare efter
sjukdom
-Förkortar karantänstiden
- Förebygger dödsfall vid transport
-Assisterar vid läkandet av bakteriella
intektioner
-Förhindrar bakteriella infektioner
-Skyddar fiskarnas slemlager
-Förbättrar lekvilligheten
-Yngel växer dubbelt så fort.

Växter & Easy Life:

Koraller & Easy Life:
-Tillför essentiella mineraler/spårelement
- Gödslar växterna
-Förbättrar näringsupptagningsförmågan.
-Befriar saltvattnet från giftiga ämnen
-Koraller växer fortare och bättere
-Förebygger dödlighet under transport

För saltvattensakvarium &
och marina djur:
Läs spalterna till vänster
STRESS & FISKSJUKDOMMAR
Stress är den främsta orsaken till fisksjukdommar. Stress kan utlösas av dålig vattenkvalité, förekomst av (små) kvantiteter av giftiga ämnen, transporter och nedkylning av ny fisk efter inköpet etc.
Easyllife avlägsnar stressfaktorerna vilket ger en rad fördelar. Stress reducerar fiskarnas motståndskraft enormt. Skadliga bakterier får chansen att etablera sig i fiskarnas tunnare eller skadade
slemlager. Easy-Life absorberar dessa skadliga bakterier. Samtidigt absorberar produkten alla typer
av stressframkallande giftiga ämnen. Sammanfattning: Easy-Life förbättrar den fysiska motståndskrafen hos fiskar och andra levande djur i sötvattens och saltvattenakvarium, vilket gör att dessa blir
mycket mindre mottagliga för sjukdommar.
Reduktion av E. Coli bakterier i cirkulerande vatten där det tillsatts Easy-Life flytande filtermedium

#bakterier
Efter 3 min.
Reduktion
Efter 6 min
Reduktion
1.400.000
230.000
83,75%
70.000
95%
Varning: Skaka flaskan mycket väl och
ANVÄNDNINGSOMRÅDE OCH DOSERING tillsätt omedelbart rätt dosering.
UNDERHÅLL
Första gången: Normal dos. Därefter: halv till normal dosering månadsvis. Vid
vattenbyte: Normal dos för det nytillsatta vattnet.
INKÖP/STRESS HOS
FISK-LÄGRE DJURVÄXTER-KORALLER
Tillsätt normaldosen. Fiskar, lägre djur: Behandling/förebyggande av stress, avgiftninga
av vattnet. Koraller, växter: För gödning, tillväxtföbättring, avgiftning av vattnet. Stor
stress/skadat slemlager/sjukdom: dubbla eller tredubbla doseringen för snabbt resultat.
BORTAGNING AV
För borttagninga av kemikalier och medicinrester: tillsätt dubbel eller tredubbel dos för
MEDICIN, KEMIKALIER att få ett exelent resultat.
Tag först bort alla synliga alger (även från glaset). Byt halva vattnet och tillsätt dubbbel dos. Gör om
ALGER
samma sak om algerna återvänder. Om problemet är beständigt: Lös det framkallande problemet
Mycket mer
info på:
www.easylife.nl
först (övermatning, fel sand/grus på botten, fel belysning, igensatt eller dåligt fungerande filter, etc)
ANVÄNDNING VID
MEDICINERING
Om det redan finns Easy-Life i vattnet: byt 1/2 av vattnet, tillsätt medicinen, efter behandlingen
tillsätts dubbel dos för effektiv borttagning av medicinrester.
FÖRBÄTTRING AV
VÄXTLIGHET
För bättre tillväxt av växter - koraller - lägre djur: tillsätt normal dos dag 1 och dag 7.
Därefter halv till normal dos varje månad som underhåll.
SYNBAR AKTIVITET:
KLARNINGSTID I SÖT
OCH SALTVATTEN
Vid tillsatts av Easy-Life blir vattnet grumligt. Detta är ett tecken på att produkten
arbetar. Mängden av föroreningar i vattnet avgör hur lång tid det tar för vattnet att
klarna. Små akvarium som fyllts med nytt vatte klarnar på 2-4 timmar. Sötvattenakvarium behöver 4-16 timmar för att klarna, men det kan ta upp till 72 timmar om det
finns mycket föroreningar i vattnet. Marinakvarium klarnar normalt på 2-4 timmar men
kan ta upp till 24 timmar.
Gibbon AB - Box 83 - 438 22 Landvetter
Svensk distributör:
Gibbon AB
www.gibbon.se
telefon: 031-977500 fax: 031-916357 mail: [email protected] hemsida: www.gibbon.se
Den gyllene triangeln
Easy-Life Nitro & Fosfo
Förkortningar CO2 = koldioxid; NO3=nitrat; PO4=fosfat; N=kväve; P=fosfor; K=kalium;
Med en brist eller fel förhållande mellan fosfat och nitrat kan produkterna Nitro eller Fosfo
få tillbaka värdena till de önskade förhållandet.
Teori
”Den gyllene triangeln” (se fig. Ljus/Macro-näringsämnen (CO2, NO3, PO4 etc)/Micro-näringsämnen
(Järn/Fe, Mangan/Mn, Tenn/sn etc)
Den gyllene triangeln är symbolen för relationen mellan växter-ljus-macronäringsämnenmicronäringsämnen med ljuset på toppen. Det är inte för inte som ljusfaktorn står i toppen :
mängden av ljus bestämmer nämligen behovet och absorptionshastigheten för växten med tanke på
näringsämnen. Det är klart att med mycket ljus vill växten växa snabbare och kan således använda mer
näringsämnen än i normalt upplysta akvarier. Naturligtvis beror behovet också på vilken typ av växt det
gäller: riktigt snabbväxande vattenväxter som Vallisneria sp. kan ta upp mycket mer nitrat och fosfat än
långsamt växande sumpväxter som Anubias sp.
Alla näringsämnen är viktiga
Växter har ett behov av alla typer av näringsämnen. Det betyder att hälsosam tillväxt utan alger är enbart
möjligt om alla förhållanden består av: ljus-CO2-N-P-K etc. Saknas någon del
resulterar detta i ojämn eller tom avstannande tillväxt.
Alger och sockerläckage
Om tillväxten minskar kan inte tillväxtprocessen fullföljas och växterna börjar ”läcka” socker.
Det är just detta socker som aktiverar algsporer och alger att växa till. Alger är mycket mindre känsliga
för avsaknad eller mindre tillgång av något enstaka näringsämne och därför är det viktigt att se till att alla
näringselementen i den Gyllene Triangeln” tillgodoses för att förhindra algproblem.
Redfield-förhållande: NO3 kontra PO4
Gibbon AB - Box 83 - 438 22 Landvetter
telefon: 031-977500 fax: 031-916357 mail: [email protected] hemsida: www.gibbon.se
Den gyllene triangeln
Nya rön har lärt oss att nitrater och fosfater inte är orsak till algtillväxt. Det är nämligen en brist på makro
näringsämnen som leder till algtillväxt, igen beroende på växters sockerläckage. Naturligtvis ger en
mycket hög fosfathalt (mer än 2,0 mg/l) algproblem, men ett värde på mellan 0,5 – 2,0 mg/l PO4 är
acceptabelt värde som ej ger risk för algproblem.
Normalt får växten N och P då fisken utfodras och genom fiskurin/exkrementer.
Emellertid, med små fiskar, sparsam utfodring eller många växter och ljusbrist ger precis den brist på
makronäringsämnen som är oönskad.
Många människor styr mängden av NO3-PO4 via Redfield förhållandet (testa att Googla på
Redfield-förhållandet!) för att neutralisera en brist. Redfield förhållandet är byggt på C-N-P
105:16:1. I praktiken använder vi förhållandet mellan N och P (16:1) och konverterar detta grovt till
vattenvärdena för nitrat och fosfat.
Genom introduktion av ytterligare nitrat (Easy-Life Nitro) och fosfat (Easy-Life Fosfo) kan korrekt
förhållande nås och förhindrar då en brist.
Kol / CO2
En brist på kol (vanligen i form av CO2) är också ”skyldig” till algtillväxt och dålig
tillväxt av plantorna. Assimilationsprocessen fallerar och socker med flera andra substanser
formeras, vilka löses ut och aktiverar alger. Så det är viktigt att säkerställa tillräckligt med
kol. I ett välbelyst akvarium med många snabbväxande växter kan behovet vara stort.
CO2 från en gasflaska eller kol i vätska från Easy-Life behövs vanligen för att undvika problem.
Ljus
Ljus är den aktiverande kraften i assimilationen och bestämmer
a) behovet av näring
b) absorptionshastigheten.
Speciellt influensen av ljus på absorptionshastigheten är viktig: med mycket ljus vill växterna
växa till mera och dessutom absorbera mer näringsämnen. Tillförseln av näringsämnen kan ske för
långsamt och kan orsaka att de interna buffertsubstanserna kan ta slut.
I ett sådant kritiskt läge absorberas mer näringsämnen från vattnet och behovet av
ytterligare näring ökar starkt.
Gibbon AB - Box 83 - 438 22 Landvetter
telefon: 031-977500 fax: 031-916357 mail: [email protected] hemsida: www.gibbon.se
Den gyllene triangeln
Riktvärdet för ljus är ca 10-12 h/dygn.
Lysrör bör bytas ut en gång per år.
Ljus
Co 2, No 3, Po 4
Kol, Nitrat, Fostfat
Järn, Mangan,
Magnesium,
Kalium,
Spårelement,
Mineraler, etc.
Kolnäring/Carbo tillsätts varje dag.
Järn/Ferro
Nitrat/Fosfat tillsätts vid behov en gång i veckan.
Profito en gång/vecka.
Ingemar Jivhem
Gibbon AB
[email protected]
Gibbon AB - Box 83 - 438 22 Landvetter
telefon: 031-977500 fax: 031-916357 mail: [email protected]n.se hemsida: www.gibbon.se
Gödning av växter
Easylife
Man får normalt ett bra resultat på växtligheten med Easycarbo & Profito
Easycarbo tillsätter man varje dag 1ml till 50liter vatten första veckan tillsätter man halv dos.
Easyprofito tillsätter man en gång i veckan 10ml till 100 liter vatten.
Tllsätter man Carbo & Profito enligt ovan så växer växterna så det knakar , Carbo gör så att alger inte växer och är
nödvändig för att växten skall kunna bilda sin klorofyll.
När växterna växer bra och man har snabbväxande arter så brukar man behöva tillsätta Järn Easyferro = järn,
Dosering
10ml till 100 liter vatten varje vecka / alt, så mäter man med Sera Fe test.
Dom flesta växt akvarier klarar sig enligt ovan.
Nitrat & Fosfat bildas normalt när man matar fiskar och via fiskens avföring & urin.
Göder man växterna med framgång och växterna växer bra kan den naturliga Nitrat & Fosfat produktionen i akvariet
bli för låg
Man återställer den lätt med att tillsätta Easylife Nitro & Fosfo och fortsätter man sen att göda med
Profito & Carbo enligt ovan och växtbeståndet inte ändras bör man fortsätta med Nitro & Fosfo veckovis.
Dosering av Nitro & Fosfo får man prova sig fram!
Börja med 3 till 5 ml per 100liter vatten veckovis ( Max dos runt 10 ml per 100liter vatten )
Nitrat värden upp till 20 är ok att ha , Det är alltid bra att ha några snabbväxande arter.
Fosfat värde bör man sträva efter att ha mellan 0,5 till 2,0 mg/l,Fosfat i sig är inte orsak till att alger växer till sig utan
det är balansen mellan dom olika näringar som växterna är beroende av att få.
Se i den gyllene triangeln.
Byter man ca 25% vatten varje vecka kan man tillsätta alla näringar Easycarbo varje dag och Profito , Ferro , Nitro ,
Fosfo, veckovis.
Tips 1 Vid god växtlighet kan man med fördel tillsätta 1/2 dosering Profito i mellan veckopåfyllningen.
Tips 2 Easycarbo kan man tillsätta i växtlösa akvarier som om man hade växter, Detta gör så att alger försvinner, Alt,
Så kan man filtrera bort fosfat med Sera Phosvec granulat för att slippa alger.
Vanligaste förloppet är att man börjar med Easycarbo & Profito och under resans gång kompletterar med Ferro.
Steg 3 = Nitro & Fosfo
Växtakvarier utan fisk!!!! Rekommenderar jag alla näringar inkl, Nitro & Fosfo då det inte bildas tillräckligt med Nitrat
& Fosfat.
Ingemar Jivhem
Gibbon AB
[email protected]
Gibbon AB - Box 83 - 438 22 Landvetter
telefon: 031-977500 fax: 031-916357 mail: [email protected] hemsida: www.gibbon.se
Akvariepreparat
vi rekommenderar
Sera filter bio starter
Klarningsmedel och bakteriekulturpåskyndare
•
•
•
Sera Bio-start är en speciell, högeffektiv blandning av enzymer och
mikroorganismer. De påskyndar den biologiska nedbrytningen av
skadliga ämnen i
söt- och saltvatten. Reducerar även organiska ämnen som fiskarnas
avföring samt matrester.
Mycket bra att tillsätta vid nystart ihop med bakteriekulturför den som
vill tillsätta fiskar omgående vid nystart.
Förvaras mörkt och utom räckhåll för barn och husdjur. Gärna i kylskåp.
Weekendfoder
•
•
Easylife Easystart
Bakteriekultur
Bakteriekultur för söt och saltvatten
•
•
•
•
Sera Toxivec
Innehåller högaktiva bakteriekulturer som gör att akvarier och filter
snabbt kan tas i bruk. Den unika bekteriebäraren gör så att nyttiga
bakterier förökar sig snabbt, den motverkar de skadliga bakteriernas
effekt och dessutom renar den vattnet från tungmetaller och andra
kemiska föroreningar. Resultatet blir ett friskt akvarium med vitala
fiskar.
Dosering: vid uppstart av akvarium skaka flaskan kraftig och tillsätt
10ml per 50 liter vatten dag 1 , dag 7 och dag 14 .
Vid nitritproblem tillsätt varje dag tills nitriten är borta.
Grumlingen av vattnet försvinner efter ett par timmar. Fungerar i söt
och saltvatten. Öppnad förpackning förvaras svalt och mörkt, gärna i
kylskåp.
I stället för vattenberedare vid nitritproblem
•
•
•
•
Gibbon AB - Box 83 - 438 22 Landvetter
Närings block som sakta avsöndrar näring i ca3-4 dagar. Bra att tillsätta
i akvariet när man är borta från hemmet en längre tid.
Dom flesta akvariefiskar klarar sig på detta foder går även bra att ge till
räkor när man är borta från hemmet eller som komplement.
Eliminerar tillförlitligt ammonium, nitrit, klor och kloramine skyddar
fiskarnas slemhud stabiliserar karbonathårdheten och PH-värdet, binder
tungmetaller förhindrar tillfälligt nitritvärden , vid nitritproblem tillsätt
Sera Toxivec för att ta ner nitriten och tillsätt sen Sera Nitrivec eller
Easylife Easystart för att bygga upp bakteriefloran.
Förebygger algtillväxt
Obs! en del växter tål inte Toxivec.
VIKTIGT: Vattenberedaren skall alltid jobbat klart före man tillsätter
Bakteriekultur, växtnäring eller medicin.
telefon: 031-977500 fax: 031-916357 mail: [email protected] hemsida: www.gibbon.se
Akvariepreparat
vi rekommenderar
Easylife Voogle
Välgörande hälopreparat som förebygger och botar de vanligaste sjukdomarna som
svampar och parasiter.
•
•
•
•
•
•
•
Easylife Excital
Algbekämpning för saltvattensakvariet
•
•
•
•
•
•
Gibbon AB - Box 83 - 438 22 Landvetter
Easylife Voogle- snabbt välgörande hälsopreparat för alla söt- och
saltvattensfiskar.
Det har en allmänt välgörande effekt, ökar immunförsvaret och stöttar den
naturliga läkningsprocessen.
Ofarligt för alla andra söt- & saltvattensdjur samt för biofiltret. Viktigt ta
bort det aktiva kolet, men ingen annan utrustning behöver stängas av.
Tillsätts när belysningen är tänd då fiskarna är som mest aktiva.
Dosering för sjuka fiskar: Tillsätt under 5 dagar 10ml per 40 liter vatten per
dag. Ofarligt att överdosera
Dosering förebygga sjukdom: Tillsätt en gång i veckan 10ml per 100 liter
vatten för ett stabilt & starkt immunförsvar.
Förvaras mörkt och utom räckhåll för barn och husdjur.
Excital tränger undan röda slemalger (Cyano sp.) genom att
stimulera specifika mikroorganismers tillväxt på ljuskänsliga platser i
saltvattensakvariet. Röda slemalger har sedan ingen livskraft. Ofarligt för
alla akvarieinvånare och för biofiltret.
Viktigt: Ta bort det aktiva kolet men ingen annan utrustning behöver
stängas av.
Tillsätt när belysningen är tänd för effektiv bortdrivning.
Dosering: Tillsätt under 5 dagar 10ml per 40 liter vatten per dag. Synligt
resultat inom 10 dagar. Ofarligt även vid kraftig överdosering!
För bestående resultat tillsätt en gång i veckan 10ml per 100 liter.
Förvaras mörkt och utom räckhåll för barn och husdjur.
telefon: 031-977500 fax: 031-916357 mail: [email protected] hemsida: www.gibbon.se
Nitrit
Om du har nitritproblem i ditt akvarium kan det bero på följande:
• Ditt akvarium är nystartat och de goda nedbrytningsbakterierna har inte utvecklats tillräckligt i förhållande till det
antal fiskar som lever i ditt akvarium
• För mycket fiskar för tidigt vid nystart
• Övermatning
Foder:
I nystartade akvarier ska du inte mata fiskarna varje dag eftersom maten omvandlas till avföring. Avföringen måste brytas
ner och det är de goda bakterierna som bryter ner avföringen i vattnet. De goda bakterierna tar en tid att bygga upp i ett
nystartat akvarium och om bakterierna inte klarar av att bryta ner urin och avföring så bildas det ett gift i akvariet som
kallas nitrit. Det giftet går ut i blodet på fisken och blockerar möjligheten att ta upp syre. Åtgärdas inte problemet snabbt så
kommer fisken att kvävas till döds och dö av syrebrist.
Bra att veta om nedbrytningsbakterier är att det tar ca 30 dagar för bakteriefloran att utvecklas fullt ut och under denna tid
kan du inte belasta vattnet fullt ut dvs du börjar med att tillsätta några få fiskar till akvariet. Du tillsätter sedan fiskar efter
hand under den första månaden och fullt fiskbestånd tillsätter du när akvariet varit igång en månad om man inte har förhöjda
nitritvärden.
Växter:
Det är mycket viktigt att tillsätta växtnäring om du har levande växter i ditt akvarium. Växtnäring gör så att växterna växer
och frodas och när växterna mår bra så äter de avfallsprodukter som annars kan orsaka alger och nitritproblem. Vi
rekommenderar att du matar växterna med Easylife Easy Carbo och Easylife Profito.
Tips:
Det är alltid bra att ha ett nitrittest hemma (No2 test) då det första man bör göra om något ser onormalt ut i akvariet eller om
fisk/fiskar har dött är att kontrollera nitrit värdet som skall vara på noll om allt är rätt i akvariet.
Gibbon AB - Box 83 - 438 22 Landvetter
telefon: 031-977500 fax: 031-916357 mail: [email protected] hemsida: www.gibbon.se
Nitrit
Åtgärder
Dessa åtgärder skall du göra för att få ner nitritvärdet till noll:
•
Vid höga nitritvärden på mer än 25mg per liter vatten:
Gör ett delvattenbyte på 50%.
Tillsätt dubbeldos Ektozonsalt
och Sera Toxivec 5 dubbeldos
som vid nitritproblem ersätter den vanliga vattenberedaren (=Easylife FFM eller Sera Aquatan)
•
Vid nitrit värden under 25mg per liter:
Det räcker då med delvattenbyte på 35%.
Tillsätt även här dubbeldos Ektozonsalt
och dubbel till trippel dos Sera Toxivec
Ektozonsalt hjälper alla andra preparat att fungera bättre och är ett syreavgivande salt som hjälper dina fiskar
att andas då fisken kan ta upp ca 15% mer syre under dessa svåra förhållanden med nitrit i blodet.
Sera Toxivec gör samma sak som den vanliga vattenberedaren plus att den omgående tillfälligt tar ner
nitritvärdet till noll så att fiskarna inte dör av syrebrist.
Nästa steg är att se till att bygga upp nedbrytningsbakterier
Det gör man med Sera Nitivec eller Easylife Easystart. Tillsätt bakteriekultur 5 timmar efter Sera Toxivec och gör
detta varje dag tills nitriten är nere på noll.
Sera Nitivec och Easylife Easystart bygger långsiktigt upp de nyttiga nedbrytningsbakterier som måste finnas i
ditt akvarium.
För snabbare och bättre resultat kombinerar man bakteriekultur med Sera Filter Bio Start.
Sera Filter Bio Start börjar omgående bryta ner sådant som dina bakterier för tillfället inte orkar/kan bryta och
fungerar även som ett klarningsmedel.
Gibbon AB - Box 83 - 438 22 Landvetter
telefon: 031-977500 fax: 031-916357 mail: [email protected] hemsida: www.gibbon.se
Nitrit
Åtgärder
Mata inte under tiden ni försöker få ner nitriten till noll då detta kommer höja nitriten igen. Tillsätt bara
vitaminer Sera Fishstamin direkt i vattnet
Sera Fishtamin gör så att fisken klarar sig bra utan mat och risken blir mindre att fisken blir sjuk vilket är
mycket vanligt ihop med att man har dåligt vatten eller efter att man har haft dåligt vatten. Studera dina
fiskar noga under och tiden efter att nitriten är åtgärdad då sjudom ofta bryter ut.
När nitriten är ner på noll kan man börja mata fiskarna. Mät nitritvärdet före varje matning de första 5
dagarna detta för att vara säker på att bakterierna nu är tillräckligt utvecklade för att klara av att bryta ner
det vi belastar vattnet med. Mata bara om nitritvärdet är på noll.
När nitritvärdet är nere på noll
För att undvika nitrit i framtiden bör delvattenbyte göras regelbundet.
Viktigt att tänka på är att alltid se till så att det är stabila värden på ditt vatten. Vi rekommenderar att du
regelbundet mäter Nitrit och pH värde. PH värdet ställer du bäst in med Waterlife pH buffer 7,2 som låser
ditt pH på samma nivå över tiden under förutsättning att regelbundna delvattenbyten görs.
Vattenbyten skall göras minst var 14:e dag med ca 35% och då fyller man på med ny pH buffer. Bästa
resultat får du genom att göra delvattenbyte varje vecka med ca 25%. Du får då bättre och jämnare
vattenkvalité. Om du byter vatten varje vecka så tillsätter du också pH buffer varje vecka.
Har du frågor och funderingar gällande ditt akvarium så tveka inte att komma in till oss så hjälper vi dig att
få ett friskt och väl fungerande akvarium.
Gibbon AB - Box 83 - 438 22 Landvetter
telefon: 031-977500 fax: 031-916357 mail: [email protected] hemsida: www.gibbon.se
Nitrit
Förebyggande åtgärder
•
Delvattenbyte varje vecka/minst var 14:e da
•
Tillsätt alltid vattenberedare
•
Tillsätt bakteriekultur veckovis för att undvika nitrit välj antingen
Sera Nitrivec
ihop med Ektozonsalt
vid vattenbyte
eller Easylife Easystart
•
Mata sparsamt (låt fisken fasta en dag i veckan)
•
Mät nitritvärdet en gång i veckan före matning
•
Mata växterna/tillsätt växtnäring. Växterna äter avfallsprodukter som annars kan bli nitrit och alger. Vi
rekommenderar Easylife Easycarbo
ihop med
Easylife Easyprofito
•
Lås pH värdet med hjälp av Waterlife pH buffer 7,2
•
Tillsätt växtnäring Järn Easylife Ferro (vid behov)
Gibbon AB - Box 83 - 438 22 Landvetter
telefon: 031-977500 fax: 031-916357 mail: [email protected] hemsida: www.gibbon.se
Alger
Hur du på bästa sätt förebygger och bekämpar alger:
Placeringen av akvariet
Det är viktigt var akvariet är placerat då det inte får stå så att direkt solljus tränger in i akvariet, om detta sker får du väldigt fort
algblomning i akvariet.
pH värdet
Detta värde är det viktigaste värdet i akvariet, det ska hållas så jämnt som möjligt och för akvarier med växter i, det vi kallar
sällskapsakvarium rekommenderar vi pH 7,2 som du lätt kan låsa med Waterlife pH buffer 7,2 och på detta sätt hålla ett jämnt
pH över tiden. Rätt pH värde och jämnt pH värde gör så att dina fiskar inte blir stressade och sjuka lika lätt och låser du ditt PH
värde med Waterlife buffer 7,2 så riskerar man inte pH fall med fiskdöd som följd.
Service
Viktigt är att du upprätthåller god vattenkvalitet genom att göra delvattenbyte med 1/3 del minst var 14:e dag men helst en
gång i veckan. Har du ett akvarium under 30 liter så måste delvattenbyte göras en gång i veckan. Tänk på att det finns många
olika typer av hävertar som kan underlätta vattenbytet så att det inte blir så ”jobbigt”.
Alger
Alger äter bla, föroreningar som fosfat och nitrat mm som bildas av fiskurin och avföring samt foderrester. Även dåligt eller
felaktigt ljus driver alger till att ta över i akvariet varför det är viktigt att byta lysrören efter 12 månader. Med en reflektor till ditt
lysrör kan du öka ljuset till växterna med upp till 400%!!
Växter
Växter ska ha mat! Allt i naturen som lever och växer måste få mat/näring. Tillsätter du växtnäring (mat) och sköter dina
delvattenbyten mm så kommer växterna äta och växa och börjar då förbruka avfallsprodukter som annars algerna inte är sena
att börja äta. Det bästa är att du alltid har några snabbväxande växtarter i akvariet för att säkerställa att avfallsprodukterna äts
upp i rätt mängd så att algerna blir utan mat.
Akvarium med mycket växter
Där växterna får de nödvändiga näringar och avfallsprodukter som är så viktiga för växten börjar det växa så det knakar och då
kommer växterna att göra mer nytta än vad ditt filter gör och på detta vis fungera som ett extra filter i akvariet och gör så att
biobalansen blir jämnare och stabilare och algerna får svårt att växa.
Gibbon AB - Box 83 - 438 22 Landvetter
telefon: 031-977500 fax: 031-916357 mail: [email protected] hemsida: www.gibbon.se
Alger
Gift
Att bekämpa alger med gift är oftast en kortsiktig lösning på algproblem då giftet bara verkar en kortare period och
när giftets verkan börjar klinga av så kommer algerna tillbaka och giftet i sig påverkar balansen i vattnet negativt.
Växterna får svårt att äta då vattnet blir färgat eller grumligt beroende på vilket gift man tillsätter och även syrehalten
går ner mm.
Algbekämpning på ett naturligt sätt
Gör du genom att tillsätta växtnäring och rätt ljus. Gör du detta enligt instruktionerna på växtnäringsflaskorna och har
du fräscha lysrör så får du ett bestående resultat som dessutom är till nytta för allt levande i akvariet som samtidigt
blir trevligt att titta på.
Preparat vi rekommenderar för att förebygga och bekämpa alger:
• Easylife FFM vattenberedare är en helt naturlig produkt utan kemikalier som även hjälper till med att göda
växterna. Dosering: 10ml per 30 liter vatten, tillsätts vid vattenbyte. Men kom ihåg att vattenberedaren ska
jobba klart före man tillsätter växtnäring, annars fungerar inte växtnäringen. Easylife FFM har jobbat
klart när vattnet blivit kristallklart! Tiden det tar varierar beroende på vattenkvalitén.
•
•
Easylife EasyProfito veckonäring innehåller alla näringar utom Co2 som växten behöver.
Easylife EasyCarbo kolnäring Co2 som är nödvändig för att växten ska bilda sin klorofyll.
•
Ektozonsalt hjälper bla till att leda ut alla preparat i vattnet på ett effektivt sätt för bästa funktion. Tillsätt
ektozonsalt vid varje vattenbyte.
Till sist: Kom ihåg att ljuset är den viktigaste näringen för att växten ska kunna äta och leva ljusets styrka/
mängd bestämmer om och hur mycket växten kan och ska äta. Lysrör skall alltid bytas ut efter 12 månader.
Vanligaste orsaken till algproblem är gamla lysrör.
Har du frågor så hjälper vi dig gärna!!
Gibbon AB - Box 83 - 438 22 Landvetter
telefon: 031-977500 fax: 031-916357 mail: [email protected] hemsida: www.gibbon.se
Algexit
BlueExit
Easylife AlgExit
AlgExit bekämpar alla grönalger i sötvattensakvarium,
även pensel alger och tråd alger. bekämpar även skägg alger.
ALGEXIT är ofarligt för fiskar, kräftdjur och växter.
Dosering tillsätt 10 ml per 100 liter vatten en gång i veckan
i fyra veckor. Denna period kan förlängas om alger fortfarande
eller om sporer fortsätter att gro.
Förebyggande tillsätt:
5 ml per 100 liter en gång varannan vecka.
Ta bort aktivt kol före behandling
Endast för användning i sötvattensakvarium.
Easylife Blue Exit
Blue Exit Bekämpar blågröna alger ,
slem alger (cyanobakterier), i sötvattens akvarier.
Ofarliga för fiskar, räkor och växter.
Instruktioner
Ta bort absorberande filter material (t ex aktivt kol).
Skakas före användning.
Dosering: 10 ml per 80 liter dagligen under loppet av
fem dagar i följd.
Den blågröna algen försvinner inom 10 dagar
efter den sista dosen.
Från och med den första dosen till 14 dagar senare.
Byt inte vatten eller ändrar vattnets övriga värden,
Använd inga adsorberande filter material under
behandlings perioden.
Förebyggande: 10 ml per 80 liter varje vecka.
Viktigt:
När man tillsätter Klarnings medel , Alg bekämpande medel ,
Medicin etc
Skall man alltid se till att man har ett stabilt pH/kH värde
Detta för att vattnet inte skall reagera med hastig och
stor ph sänkning Som kan vara skadligt eller orsaka fisk död.
Bästa och säkraste sättet att uppnå stabila pH/kH värden är att
tillsätta en ph buffert.
För akvarium man efterstävar ett surt vatten tillsätter man
Waterlife pH buffert 6,5
För det vanliga sällskaps akvariet tillsätter man
Waterlife pH buffert 7,2
För Malawi & Tangayika ciklider tillsätter man
Waterlife pH buffert 8,3.
Gibbon AB - Box 83 - 438 22 Landvetter
telefon: 031-977500 fax: 031-916357 mail: [email protected] hemsida: www.gibbon.se
Akvaristik Hyllan
från gibbon.
Gibbon AB - Box 83 - 438 22 Landvetter
telefon: 031-977500 fax: 031-916357 mail: [email protected] hemsida: www.gibbon.se