Informationsblad "På gågatan rör vi oss i promenadtakt"

På gågatan rör vi oss i promenadtakt
Beroende på om du går, cyklar eller kör varutransport gäller olika ­
regler på olika delar av gågatan. Oavsett hur du tar dig fram gäller
alltid ­ögonkontakt, hänsyn och samspel.
Gågata
Gågata med
fordonstrafik förbjuden
Fordonstrafik förbjuden
10-18 (10-15)
Gå i din egen takt. Du har
företräde på gågatan.
Gå i din egen takt. Du har
företräde på gågatan.
Cykla i gångfart. Lämna
företräde åt gående.
Du ska leda din cykel
­mellan kl. 10–18 (10–15).
Kör i gångfart. Lämna
­företräde åt gående.
Varutransporter ska
ske innan kl. 10 eller
efter kl. 18.
www.umea.se/gagatan
Var vän med dina medtrafikanter
Oavsett hur du tar dig fram hjälper ögonkontakt, hänsyn och samspel
oss att färdas säkert. Det gäller alltid. Beroende på om du går, cyklar
­eller kör varutransport gäller olika regler på olika delar av gågatan.
­Kartan visar vilka regler som gäller var.
Skolgatan
Västra Kyrkogatan
Vasagatan
Renmarkstorget
Västra Esplanaden
Storgatan
Regler för gågata med fordonstrafik förbjuden gäller.
Regler för gågata gäller.
Västra strandgatan
Tegsbron
På gågatan får både gående, cyklister och
motordrivna fordon röra sig, men gående har
alltid företräde. Här sker allt i gångfart.
Mellan Renmarkstorget och Vasagatan är
fordonstrafik förbjuden, vardagar mellan
kl. 10–18 (lördagar kl. 10–15). Tänk på att även
cykeln räknas som ett fordon så mellan dessa
tiden ska du leda din cykel.
På en gågata får motordrivna fordon inte
föras annat än för att korsa den. Men det finns
undantag. Fordon som får vistas på gågatan
får inte köra fortare än gångfart.
Kom ihåg ögonkontakt,
hänsyn och samspel
Gator och parker
Besök: Stadshuset, Skolgatan 51 A
Postadress: 901 80 Umeå
090-16 14 60
www.umea.se/gagatan