Juniorelitserien, Pojkelitserien, Pojkallsvenskan, Pojkar 16 och

PM
2015-10-05
Juniorelitserien, Pojkelitserien, Pojkallsvenskan, Pojkar 16 och Flickallsvenskan
TÄVLINGSBESTÄMMELSER
SBF tävlingsbestämmelser med arrangerande förenings-, gästande lags- och domarnas
skyldigheter, ekonomiska bestämmelser samt bestämmelser för hela seriesystemet 2015/16 liksom
tävlingsbestämmelserna i övrigt finner ni på www.svenskbandy.se under fliken Tävling. Det är av
största vikt att alla föreningar tar del av denna information så att alla inblandade är väl införstådda med
vilka bestämmelser som gäller.
TÄVLINGSADMINISTRATION
Se SBF:s hemsida www.svenskbandy.se under fliken Tävling.
Alla tävlings- och bestraffningsärenden handläggs av SBF:s Disciplinnämnd.
MATCHLÄNGD, MATCHTID
SBF:s tävlingsbestämmelser www.svenskbandy.se
MATCHDRÄKTEN
Matchdräkten skall visas upp för domarna i domarrummet för godkännande i god tid innan matchstart.
Samtliga lag skall ha vit reservdräkt, undantaget de lag som har vit eller gul ordinarie matchdräkt.
Dessa lag skall ha annan klart avvikande färg (ex blå eller röd) på reservdräkten. Vid för lika dräkt
skall gästande lag byta tröjor och vid behov även strumpor. Lag med flerfärgad tröja bör vara speciellt
observant. Det åligger föreningarna att i god tid före varje match kontakta varandra för att undvika
färgkollisioner. Motståndarlaget är ytterst ansvarig.
Lagen skall ha skiljaktig färg på såväl tröjor som strumpor i förhållande till motståndarna. Detta skall
särskilt beaktas när s.k. hel byxa används där byxbenet och underbenet har samma färg. Domarnas
beslut i denna fråga är utan appell.
TK skall godkänna föreningarnas matchtröjor i god tid före seriestart. TK ska också, vid uppenbar risk
för färgkollision, ange när klubbarnas reservställ måste tillämpas. Speciellt viktigt är detta vid TVmatcher. Bilder på ordinarie matchtröja samt reservställ skall i god tid före seriestart insändas till TK.
Domardräkten skall ha klart skiljaktig färg i förhållande till båda lagen. Målvakten ska ha en annan färg
än domarens tröja(gul och blå) och vid lika färg ska målvakten byta tröja
OBS: Tröjorna (även målvaktströjan) skall visas för domarna vid respektive lags möte inför match. På
tröjans framsida ska siffran sitta på högra delen av bröstet. Siffrornas storlek skall vara 8-10 cm.
Siffrornas storlek på ryggen ska vara 20-28 cm.
SLUTSPEL UNGDOM
Juniorelitserien (P20)
Se Tävlingsbestämmelser bilaga 11.
Pojkelitserien (P18)
Se Tävlingsbestämmelser bilaga 11.
Pojkallsvenskan (P18)
Denna serie är en breddserie där inget slutspel genomförs.
FÖRENING SOM HAR LAG BÅDE I POJKELITSERIE OCH POJKALLSVENSKAN




Förening skall senast den 15 okt 2015 till [email protected] anmäla två
separata slutgiltiga trupper för deltagande i Pojkelitserien och Pojkallsvenskan. Trupperna
skall var för sig innehålla spelarnas namn och personnummer samt ledares namn och
kontaktuppgift. Antal spelare i respektive trupp är obegränsad. Truppen ska dock innehålla
antal spelare inklusive målvakt så att match kan spelas med fullständigt lag.
Förändring av tidigare insända spelartrupper får förekomma med anledning av regelrätta
övergångar till berörd förening. Sådan förändring av spelartruppen skall meddelas till
[email protected]andy.se senast den 15 januari 2016 och omfattar endast den/de
spelare som tillkommer.
Förening äger rätt att ”låna” två (2) utespelare plus en (1) målvakt från truppen tillhörande den
högre serien (Pojkelitserien) för deltagande i den lägre serien (Pojkallsvenskan). Fritt antal
spelare får flyttas upp från truppen tillhörande den lägre serien (Pojkallsvenskan) för
deltagande i den högre serien (Pojkelitserien)
Efter deltagande i annan serie än spelarens trupp tillhörighet återgår berörd spelare
omedelbart till den ursprungliga trupp tillhörigheten
Avvikelser från tävlingsbestämmelserna för Pojkallsvenskan säsongen 2015/16
 Sammansatta lag som TK godkänt kan delta i seriespelet.
 Varje förening har möjlighet att söka dispens omfattande totalt fem (5) spelare där minst en (1)
är målvakt.
 Deltagande förening har möjlighet att använda tre (3) spelare per match för den beviljade
dispensen.
 Spelarna i ansökan ska vara spelare som inte har möjlighet att delta i annat lag i föreningen
eller av annan orsak inte kan erbjudas speltid. Dispensen är inte till för att förstärka laget, utan
för att laget skall kunna ställa upp till spel med fullt lag. Den ska avse spelare som erbjuds fler
matcher, och därmed möjlighet till utveckling.
 TK har möjlighet att dra tillbaka en förenings dispens om den används på fel sätt.
 TK har möjlighet att ta andra beslut gällande dispenser.
Dispensansökan görs digitalt senast den 15 oktober 2015.
Blanketten finner ni på www.svenskbandy.se under tävlingsärenden, kostnaden faktureras av SBF
under november.
F17
Se Tävlingsbestämmelser bilaga 11.
Avvikelser från tävlingsbestämmelserna för F17 säsongen 2015/16
 Förening med beviljade dispenser får inte delta i spel om Svenskt mästerskap.
 Förening kan vid varje matchtillfälle max använda tre (3) dispensspelare.
 Spelarna på ansökan ska vara spelare som normalt inte spelar i föreningens A-lag (seniorlag)
eller deltar i landslagsspel. Dispensen är inte till för att förstärka laget, utan för att laget skall
kunna ställa upp till spel med fullt lag. Den ska avse spelare som erbjuds fler matcher, och
därmed möjlighet till utveckling.
 TK har möjlighet att dra tillbaka en förenings dispens om den används på fel sätt.
 TK har möjlighet att ta andra beslut gällande dispenser.
Dispensansökan görs digitalt senast den 15 oktober 2015.
Blanketten finner ni på www.svenskbandy.se under tävlingsärenden, kostnaden faktureras av SBF
under november.
P16 A
Se Tävlingsbestämmelser bilaga 11.
Avvikelser från tävlingsbestämmelserna för P16 A säsongen 2015/16
 Sammansatta lag som TK godkänt kan delta i seriespel och slutspel.
 Förening har möjlighet att söka dispens.
 Spelarna på ansökan ska vara spelare som inte har möjlighet att delta i annat lag i föreningen
eller av annan orsak inte kan erbjudas speltid. Dispensen är inte till för att förstärka laget, utan
för att laget skall kunna ställa upp till spel med fullt lag. Den ska avse spelare som erbjuds fler
matcher, och därmed möjlighet till utveckling.
 Förening med beviljade dispenser får även delta i slutspel.
 TK har möjlighet att dra tillbaka en förenings dispens om den används på fel sätt.
 TK har möjlighet att ta andra beslut gällande dispenser.
Dispensansökan görs digitalt senast den 15 oktober 2015.
Blanketten finner ni på www.svenskbandy.se under tävlingsärenden, kostnaden faktureras av SBF
under november.
.
Avvikelser från tävlingsbestämmelserna för P16 B säsongen 2015/16
 Sammansatta lag som TK godkänt kan delta i seriespel.
 Serien är i möjligaste mån till för födda -01 eller yngre spelare.
 Förening som inte får ihop lag har möjlighet att söka dispenser i denna serie där TK sedan tar
beslut.
 Spelarna på ansökan ska vara spelare som inte har möjlighet att delta i annat lag i föreningen
eller av annan orsak inte kan erbjudas speltid. Dispensen är inte till för att förstärka laget, utan
för att laget skall kunna ställa upp till spel med fullt lag. Den ska avse spelare som erbjuds fler
matcher, och därmed möjlighet till utveckling.
 TK har möjlighet att dra tillbaka en förenings dispens om den används på fel sätt.
 TK har möjlighet att ta andra beslut gällande dispenser.
Dispensansökan görs digitalt senast den 15 oktober 2015.
Blanketten finner ni på www.svenskbandy.se under tävlingsärenden, kostnaden faktureras av SBF
under november.
MATCHTIDER
För Flickallsvenskan 2 x 45 min vid seriespel och 2 x 30 min vid poolspel, P16 A och P16 B är 2 x 45 min.
UNGDOMSFINALHELG Örebro
Gäller Pojkelitserien, Flickallsvenskan och Pojkar 16 A.
Utifrån samtal med spelare och ledare från förra året, samt en utvärdering genomförd av
utvecklingskommittén vill vi fortsätta manifestera ungdomsbandyn, genom att göra även
ungdomsfinalhelgen till en fest. Samtliga deltagare kommer att bo på Gustavsvik (www.gustavsvik.se)
mellan lördag 12 mars och söndag 13 mars. Gustavsvik ligger cirka 3 km från Behrn Arena. Vi
kommer även försöka få fram förmånliga paket för medföljande familjer och supportrar som vill
kombinera finalhelgen med Sveriges största äventyrsbad.
Deltagaravgiften för samtliga spelare och ledare är 375 kr per person, då ingår inträde till Gustavsviks
äventyrsbad, en lunch, boende och bankett. Detta är ett subventionerat paketpris där vare sig bad,
lunch, boende eller bankett kan avräknas.
LAGUPPSTÄLLNING
Matchrapporten skall ifyllas av matchsekreteraren via ”elitrapport” på www.svenskbandy.se för att
sedan skrivas under av lagledare/tränare före match och sedan godkännas av domaren.
ANTAL UTESPELARE
SBF tävlingsbestämmelser www.svenskbandy.se under fliken tävling.
ELITRAPPORT/MATCHRAPPORT DIGITALT
Digital matchrapport tillämpas i enlighet med genomförd godkänd matchsekreterarutbildning.
Matchrapporten ska godkännas av domaren.
INRAPPORTERING AV RESULTAT
Samtliga föreningar använder ”elitrapport”.
DISPENSER
Dispenser kan i yttersta nödfall sökas för Pojkallsvenskan, Flickallsvenskan, P16 A och P16 B.
Flickor har rätt att delta i Pojkallsvenskan och P16 men dispens skall ske skriftligen till SBF.
Ansökan skall vara oss tillhanda senast 15 okt 2015.
DOPING
För information se www.rf.se.
DOMARETILLSÄTTNING
Det är arrangerande förenings skyldighet att kalla domarna i god tid – minst 3 dagar - före matchen.
Tillsättning sker genom domartillsättare, se www.svenskbandy.se under fliken tävling.
DOMARTAXOR
Se www.svenskbandy.se
UTBETALNING AV DOMARERSÄTTNINGAR
Utbetalning av domarersättningen sker genom att föreningen sätter in den på domarens bank- eller
plusgirokonto inom fem bankdagar efter genomförd match. Om föreningen så önskar, kan kontant
betalning ske i samband med matchen.
Om domaren inte erhållit sin ersättning inom fem bankdagar, ska denne kontakta föreningen. Om
betalningen därefter inte erhållits inom ytterligare fem dagar, ska domaren meddela detta till
administrerande TK, som då övertar ärendet och beslutar om domartillsättningen till föreningens
kommande matcher.
ANTIDOPING
En utökad kontroll kommer med all sannolikhet att göras av RF:s kontrollanter hos flertalet klubbar. Ta
del av information på RF:s och SBF:s hemsidor. Undvik misstagsdoping. Ansökan om individuell
dispens görs till RF:s Dopingkommission, Idrottens Hus, 114 73 Stockholm, tel. 08/ 699 61 47 och
skall beviljas för viss tid eller avslås. Det åvilar idrottsutövaren att uppvisa beslutet om beviljad dispens
vid eventuell dopingkontroll.
Information i övrigt om doping, se Tävlingsbestämmelserna www.svenskbandy.se under fliken tävling.
EXTRA UTESPELARE – TVÅ MÅLVAKTER
Alla lag, äger rätt att ställa upp med max 16 spelare. Se Tävlingsbestämmelser på
www.svenskbandy.se
MATCHSTRAFF - lindrig resp. grov utvisning av spelare
- Lindrig utvisning (Tävlingsregel)
Spelaren är avstängd med automatik från bandyspel i nästkommande match i samma serie
(förlängt matchstraff). Domarens beslut om lindrig utvisning kan ej överklagas.
- Grov utvisning
Spelaren avstängs med automatik från bandyspel i nästkommande match i samma serie.
Disciplinnämnden (DN) företar en utredning innan beslut om ytterligare bestraffning ska utgå.
Om spelare erhåller matchstraff (grov utvisning) skall domaren under matchdagen, via ett sms,
meddela detta till SBF:s TE. Skriftlig anmälan ska enligt direktiv på www.svenskbandy.se tillställas
administrerande instans.
Vid uppskjuten match, se Tävlingsbestämmelsernas kap. 2 14 §.
Såväl lindrig som grov utvisning ska anges på den digitala matchrapporten.
OBS: Föreningarna är skyldiga att bevaka att spelaren inte deltar i nästkommande match i samma
serie.
DISCIPLINNÄMNDEN
Disciplinnämnden(DN), utsedd av årsmötet, utgörs av ordförande och fyra övriga ledamöter. Dessa
ska vara väl förtrogna med bandyns regelverk och minst en av ledamöterna ska vara juridiskt skolad.
Disciplinnämnden utövar bestraffningsrätt i bestraffningsärenden enligt 14 kap. i RF:s stadgar och
tävlingsbestämmelser enligt förbundets bestämmelser och övriga tävlingsregler.
Detta innebär att DN är första instans i:
Bestraffningsärenden avseende spelare, ledare, funktionärer och lag i förbundsserierna och annan av
förbundet administrerad tävling, internationell tävling, kurser och läger.
Ärenden om tävlingsbestraffningar enligt Förbundets gällande tävlingsregler avseende de tävlingar
som Förbundet administrerar.
DN är beslutsmässig när minst tre ledamöter deltar i beslutet.
DN är överklagningsinstans avseende bestraffningsärenden enligt 14 kap. RF:s stadgar och
tävlingsbestraffningar som har avgjorts av de regionala disciplinnämnderna.
DN:s beslut får inom två veckor från den dag beslut har meddelats överklagas hos
Riksidrottsnämnden enligt 14 kap, RF:s stadgar och till Förbundsstyrelsen avseende
tävlingsbestraffningar där DN är första instans.
ISBRIST, MATCHFLYTTNING
Se www.svenskbandy.se tävlingsbestämmelser under fliken Tävling.
Vid isbrist eller matchflyttning skall kontakt hållas med er serieledare som avgör om denne själv fattar
beslut eller lämnar ärendet vidare till TK. Speciella skäl måste föreligga för att få ställa in eller flytta
match.
Flyttad match efter fastställt spelschema (efter 1 nov) innebär en avgift på 1 000: - (gäller inte vid
is brist eller väderförhållanden som påverkar möjlighet till spel). Avgiften faktureras av SBF.
LAGLICENS
Alla aktiva spelare och ledare skall registreras individuellt via IdrottOnline, föreningens hemsida som
är kopplad till RF. Information finns på www.svenskbandy.se
AVGIFTER.
Följande avgifter skall regleras via faktura med SBF med 50 % före seriestart och resterande 50 %
under jan:
1) Startavgift
2) Laglicens
MUNSKYDD OCH ANSIKTSSKYDD www.svenskbandy.se
”Helgaller” skall användas av samtliga barn och ungdomsspelare till och med F/ P20-ålder. För
säsongen 2015-2016 gäller detta för spelare födda 1996 och senare.
Spelare födda 1991 eller senare ska bära helgaller eller halvgaller/visir samt
tandskydd/munskydd. Dessa skydd ska vara CE-godkända
HALSSKYDD
Halsskydd är obligatoriskt och skall vara CE-märkt.
KÖLDBESTÄMMELSER
Ungdomar (upp t o m F20 och P20):
Under -15 ºC skall matchen spelas 3x30 minuter och vid temperatur under – 20 ºC skall matchen
inställas.
Aviserat köldläge
Prognoser som vid matchtillfället aviserar köldläge som överskrider Tävlingsreglementets köldgränser
medför att administrerande instans/serieledare i möjligaste mån skall förhindra gästande lag att
påbörja resa till berörd spelort. Prognosen skall inhämtas från www.smhi.se
Köldbestämmelser i övrigt: se www.svenskbandy.se tävlingsbestämmelser under fliken tävling.
SERIEMEDALJER
Det lag som vinner respektive serie tilldelas seriemedaljer (20st, extra kan ej beställas).
TABELLPLACERING
Se www.svenskbandy.se under fliken tävling.
Vid poolspel där match slutar oavgjord samt vid slutspel där man spelar hemma- och bortamatch och
lagen inte kan skiljas åt, skall straffslagstävling tillgripas och utföras enligt Svenska Bandyförbundets
tävlingsbestämmelser. För poolspelen skall dessa straffar endast gälla ifall man inte kan skilja lagen åt
enlig förutsättningarna ovan.
SPELDAGAR, SPELSYSTEM, SLUTSPELET
Se www.svenskbandy.se tävlingsbestämmelser under fliken tävling
BANDYKALENDERN 2016
Finner ni på www.svenskbandy.se under fliken tävling.
SÄSONGSPLAN 2015 - 2016
Finner ni på www.svenskbandy.se
BANDYFINALEN
Spelas på Tele2 Arena 18-19 mars 2016.
LYCKA TILL I VINTER!
Svenska Bandyförbundet
Tävlingsenheten
Micael Eriksson
BILAGA
KONTAKTPERSONER
Tävlingsledare
All kontakt sker med er tävlingsledare.
Serieledare
Tävling
Tävlingsledare
Juniorelitserien
Bengt Sandström
070-6411061
[email protected]
Bengt Sandström
070-6411061
[email protected]
Pojkelitserien
Pojkallsvenskan Norra
Pojkallsvenskan Mitt
Pojkallsvenskan Södra
Flickallsvenskan
P 16 A Norr
P 16 A Öster
P 16 A Västra
P 16 A Södra
Bengt Sandström
070-6411061
[email protected]
Johan Blom
073-708 45 60
[email protected]
Bengt Arvidsson
070-269 77 45
[email protected]
Magnus Alm
08-699 63 39
[email protected]
Bengt Sandström
070-6411061
[email protected]
Johan Blom
073-708 45 60
[email protected]
Bengt Arvidsson
070-269 77 45
[email protected]
Rolf Pettersson
036- 345 478
[email protected]
P 16 B Nordost
P 16 B Sydost
Johan Blom
073-708 45 60
[email protected]
Peter Rönnkvist
08-277211, 070-866 53 11
[email protected]