Starthäfte - ungforetagsamhet.se

Starthäfte
för dig som UF-företagare
Välkommen till Ung Företagsamhet läsåret 2014-2015
Att driva ett UF-företag innebär att under ett år starta, driva och avveckla ett företag. För många är
UF-året den roligaste och mest lärorika tiden under gymnasiet. Men för att lyckas krävs det en hel
del arbete och att alla i företaget tar ansvar, samarbetar, löser problem och fattar beslut. Ju mer tid
och engagemang ni lägger ner på ert företag desto fler erfarenheter och lärdomar kommer ni att få.
Affärsidén är kärnan i företaget som allt annat kretsar kring, därför är det viktigt att välja en
affärsidé som känns helt rätt för just er. Utgå gärna ifrån vad ni tycker är kul, vad ni har för intressen,
eller vad ni har för olika kunskaper i företaget och givetvis även efter hur mycket tid ni tänkt lägga
ner på ert företag. Eller varför inte börja i den andra änden och utgå från något som irriterar er och
gör någonting åt det.
För att kunna starta er verksamhet måste ni vara registrerade hos Ung Företagsamhet. Ni
registrerar företaget på www.ungforetagsamhet.se, (registreringen öppnar den 1 september.) Betala in registreringsavgiften, 300 kr per företag till Ung Företagsamhet Södermanland bg 54619028, ange ert företagsnamn. Först när Ung Företagsamhet mottagit komplett registrering samt fått
er betalning får ni lov att presentera er som ett UF-företag och är försäkrade. Så registrera er så fort
som möjligt för att kunna komma igång!
Er registrering ger er även tillgång till vår webbplats, där ni bland annat hittar forum, faktabas och
information om tävlingar, events och annan viktig info. Så registrera er och håll koll på
www.ungforetagsamhet.se/sodermanland under hela ert UF-år!
I vårt läromedel, UF-företagande - entreprenörskap på riktigt, finns information kring alla moment
som ingår i att driva ett UF-företag. Där kan man också hitta information om de olika
ansvarsområdena i företaget och annat som kan vara viktigt för företaget. Glöm inte heller att nyttja
den hjälp och kunskap som finns omkring er!
I detta starthäfte kan ni hitta viktig information om vad som kommer att hända under ert UF-år. Mer
ingående information om de olika delarna i konceptet hittar ni i läroboken som er lärare beställer.
Vi på Ung Företagsamhet Södermanlandhoppas att ni ska få ett givande och roligt år och har ni
frågor är ni alltid välkomna att höra av er till oss!
Lycka till!
/Ung Företagsamhet Södermanland
Vad är Ung Företagsamhet?
Ung Företagsamhet är en ideell och obunden organisation med syftet att tillsammans med skolan
införa entreprenörskap och ett engagerat näringsliv i utbildningssystemet. Ung Företagsamhet ger barn
och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap.
Ung Företagsamhet har fyra utbildningskoncept: Vårt Samhälle, Se Möjligheterna, Min framtid och ekonomi samt UF-företagande. Vi finns över hela Sverige genom ett nationellt kansli och 24 regionala
föreningar som har engagerade medarbetare till hjälp för elever och lärare. Verksamheten stöds av
regionförbund, länets kommuner samt det regionala näringslivet.
Ung Företagsamhet finns genom 24 regionala föreningar representerat i Sveriges samtliga län.
Utbildningen finns på drygt 500 gymnasieskolor runt om i landet.
I Södermanland drevs under läsåret 2013-2014 645 elever UF-företag.
Lämna alltid denna informationen vid kontakt med media!
Pannkaksklubben UF
Att välja en affärsidé
Äntligen har det blivit dags att komma igång. Nu väntar första steget på vägen till ett eget företag,
nämligen affärsidén. En affärsidé behöver inte vara en revolutionerande uppfinning, men den
måste vara tillräckligt bra för att någon ska vilja köpa varan/tjänsten som ni säljer. Givetvis måste
er affärsidé följa svensk lagstiftning. För ett UF-företag gäller det att komma igång med sin
affärsidé så fort som möjligt, eftersom företaget ska drivas under en relativt kort period.
Velar man för länge riskerar man därför att inte hinna med UF-årets alla moment.
Svårt att komma på en idé?
Fundera över...
...vad du tycker är kul? (Fritidsintressen, hobbys?)
...vad går det för trender just nu? (Träning, hälsa, hembakat, teknik)
...vad du är bra på? (IT, snickra, dansa, laga mat, svetsa?)
...vad som irriterar dig varje dag? (Äckliga disktrasor, stökig garderob?)
...vad det finns för varor/tjänster som du saknar eller som kanske skulle gå att förbättra?
Tips!
Välj ut en målgrupp (ex. pensionärer, barnfamiljer, ungdomar, funktionshindrade ) och gå helt
enkelt ut och fråga om vilka vardagsproblem just de har. Barnfamiljen kanske behöver
barnpassning under shoppingen eller något som skulle underhålla barnen under bilresorna.
Barnen i 6:an kanske vill gå på disco men vill inte fixa det själva. När ni fått höra ett antal problem,
sätt er ner och fundera över hur man skulle kunna lösa problemen?
Ljusstakar i betong
Kaffe i tepåse
Smart förpackning till smör
Svampodlingskit
av kaffesump
UF-året/intyg
UF-året är uppdelat i fem obligatoriska moment och tre tilläggsmoment som ni blir tilldelade av er
UF-lärare eller väljer själva. Utöver detta erbjuder vi alla UF-företag att delta på olika arrangemang
t.ex. Kickoff, nätverksträffar, säljtillfälle samt att ställa upp olika tävlingar.
Klarar ni av de obligatoriska momenten och tre tilläggsmoment och får minst godkänt i kursen där
UF bedrivs, kommer ni få ett intyg från oss på Ung Företagsamhet. Intyget är en merit när ni i
framtiden ska söka jobb och till visa utbildningar och skolor.
Obligatoriska moment Exempel på tilläggsmoment
Registrering
Affärsplan (uppladdad senast den 9 jan 2015)
Minst 2 säljtillfällen
Rådgivarträff
Årsredovisning (uppladdad senast den 18 maj 2015)
Fem obligatoriska moment +
tre tilläggsmoment +
godkänt i kursen
= Intyg
Marknadsföring
Stöd av
rådgivare
Läsåret
startar
Affärsidé
Företaget
registreras
Affärsplan
Utveckla logotyp
Producera en webbsida
Gör en miljöplan
Teambuildning
Delta på Kickoffen VÅGA 2014
Fler säljtillfällen
Julmarknad, Öppet hus m.m.
Deltagande i tävlingar
Gör en reklamfilm
Gör en utvidgad årsredovisning
Skriv pressmeddelande från företaget
Gör en marknadsföringskampanj
Att räkna med moms
Att räkna med lön
Event &
nätverkande
Stöd av
rådgivare
Försäljning
Produktion
Inköp
Stöd av
rådgivare
Stöd av
rådgivare
Företaget
utvecklas
Bolagsstämma
Års-redovisning
Stöd av
rådgivare
Läsårets
slutar
Rådgivaren
Ett av de fem obligatoriska basmomenten är att alla UF-företag ska ha minst en rådgivare kopplad
till sitt företag och dessutom ha personlig kontakt med den/dessa under året. Innan ni väljer kan
det vara bra att fundera över vad ni skulle tänka er behöva hjälp och tips med under året, kanske
ekonomi, tillverkning, marknadsföring eller något helt annat. Att tänka på är att er rådgivare inte får
vara förälder eller syskon till någon i företaget.
Vad kan rådgivaren tillföra?
Framförallt kan man använda sig av rådgivaren som just en rådgivare, ett bollplank. Ibland så
behöver man nya infallsvinklar för att kunna lösa problem och se nya möjligheter. Där kan
rådgivaren som utomstående, men som ändå har lite insikt i företaget, säkert komma med nya
förslag och idéer. Ibland kan det vara just någon annans åsikt man behöver, och kanske inte
specifik hjälp med en viss fråga.
Hur håller man kontakten med sin rådgivare?
För att rådgivaren ska få insikt i ert företag så måste ni informera om vad som är på gång. Kanske
genom att bjuda in rådgivaren till era styrelsemöten eller skicka ut nyhetsbrev/avstämningar om
vad som händer. Det är enkla sätt att hålla rådgivaren uppdaterad om vad som är aktuellt i
företaget just nu. Kanske kan ni förlägga något av era styrelsemöten på plats hos rådgivaren?
Då kan ni också passa på att få lite mer information om dennes företag och hur de arbetar där. Eller
bjud in till skolan och visa var ni håller till om dagarna. Ett annat bra tips som brukar uppskattas är
att bjuda in sin rådgivare till att besöka de UF-event som arrangeras lokalt.
Rådgivaren kan förutom sina kunskaper inom ett visst område eller inom företagande i allmänhet
också bidra med andra saker, som till exempel kontaktnät. Någon känner någon som känner någon
som kan hjälpa er med en ny lösning. Som nya företagare är kanske det egna kontaktnätet inte så
stort.
Glöm däremot inte bort att rådgivaren har ett jobb att sköta också! Hen kan kanske inte alltid ställa
upp med hjälp precis i det ögonblick ni vill. Tålamod och planering är det som gäller här, precis som
i andra relationer. Det finns flera sätt som ni kan jobba tillsammans med er rådgivare.
Vilket som passar er och ert företag får ni prova er fram till.
Magic Cov
er UF
UF-företag och skatt
Ett UF-företag fungerar nästan som ett vanligt företag, skillnaden är att ett UF-företag handlar om att
lära sig företagande genom praktiskt lärande. Huvudsyftet är alltså inte själva vinstdrivet som andra
bolagsformer har. Det är bland annat den anledningen som gör att ett UF-företag inte får ett
organisationsnummer som vanliga enskilda firmor, handelsbolag eller aktiebolag många gånger har.
Ett UF-företag registreras hos Ung Företagsamhet och får ett UF-registreringsnummer. UF-företaget
får alltså inte ett så kallat ”beslut om godkännande för F-skatt” som vanliga företag har som visar att
man bedriver näringsverksamhet. I övrigt liknar ett UF-företag ett riktigt företag.
Skatteverket
Skatteverkets huvuduppgifter är att ta in skatter, sköta folkbokföringen, registrera bouppteckningar
och vara borgenär åt staten. Politikerna i riksdag, kommuner och landsting bestämmer vilka och hur
stora skatter vi ska ha. Arbetet med att ta in skatterna sköts däremot av Skatteverket, som har kontor
över hela landet. Sedan länge har Ung Företagsamhet och Skatteverket arbetat tillsammans för att
ge UF-företagarna en kvalitativ företagsutbildning, vilket ger dem en ökad förståelse för ekonomi,
bokföring och redovisning – viktiga kunskaper oavsett om eleverna startar företag senare i livet eller
inte.
​Ingen moms
Tidigare har UF-företag med en omsättning av viss storlek även behövt momsregistrera sig.
Från och med juli 2013 anses UF-företagare inte längre bedriva sådan ”ekonomisk verksamhet” som
föranleder skyldighet att momsregistrera sig. Detta gäller oavsett storleken på UF-företagets
omsättning. Ett UF-företag ses som en utbildning då det bedrivs under en begränsad tid.
Planerar ni att driva ert företag vidare? Kontakta Skatteverket.
Bankkonto
UF-företag i Södermanland har genom Föreningssparbanken Rekarne och Sörmalands Sparbank
möjlighet att öppna ett kostnadsfritt bankkonto.
n!
banke
l
il
t
d
e
m
a
t
h
c
o
iv ut, fyll i
R
Firmateckning
UF-företaget tecknas av företagsmedlemmarna gemensamt. Om annan firmateckningsrätt önskas
notera nedan namn och personnummer. Finns det flera personer som skall ha firmateckningsrätt
skall det framgå om det är var för sig eller gemensamt.
Om antalet personer med firmateckningsrätt begränsas underlättas samtliga bankärenden.
Var för sig / gemensamt (stryk icke tillämpligt alternativ)
Namn:____________________________________Personnummer:____________-___________
Namn:____________________________________Personnummer:____________-___________
Underskrifter av samtliga företagsmedlemmar:
Ort:_________________________ Datum:_______________________________
____________________________________ ________________________________________
Underskrift Namnförtydligande
____________________________________ ________________________________________
Underskrift Namnförtydligande
____________________________________ ________________________________________
Underskrift Namnförtydligande
Försäkringar
När UF-företaget har registrerats och betalat in 300 kr i registreringsavgift är UF-företaget försäkrat.
UF-företagets försäkring innefattar skador mot företagets egendom och mot skador företaget eller
dess varor/tjänster kan orsaka andra. Försäkringen innehåller också verksamhet- och produktansvar
samt en olycksfallsförsäkring som omfattar företagets medlemmar. Observera att försäkringen
gäller endast elever som är registrerade i företaget. I vissa fall kan försäkringen behöva
kompletteras, bland annat om företaget handskas med mopeder, bilar, maskiner eller annan dyrbar
utrustning samt om företaget hyr eller lånar egendom i samband med mässor eller dylikt.
Utställarförsäkring
UF-företag som deltar på ett säljtillfälle/mässa/marknad har en utställarförsäkring. Försäkringen
gäller för den egna egendomen men också för lånad eller hyrd egendom som UF-företaget använder
i samband med utställningen. Försäkringen gäller naturligtvis under själva mässan, men också under
transporten till och från mässan. Försäkringsbeloppet är max 50 000 kr. Om UF-företaget har
material i sin monter för mer än 50 000 kr finns fortfarande möjlighet att kontakta försäkringsbolaget
och försäkra även detta.
Om olyckan är framme är det viktigt att ni snabbt tar kontakt med
försäkringsbolaget och följer deras instruktioner.
Har ni fler frågor kring försäkringen?
Paul PerssonGunnar Thörne
Tfn: 0470-751294
Tfn: 0470-751296
Mobil: 0709-500071
Mobil: 0709500071
E-post:[email protected]
E-post:[email protected]
Otto UF
Försäljning/marknadsföring
Precis som med riktiga företag är det viktigt att marknadsföra sitt UF företag och sin vara/tjänst
för att få fler eventuella kunder intresserade. Som UF-företag har man ofta fördelen att många
tycker det både är kul och intressant att träffa kreativa ungdomar. Se er omkring vad ni har för
möjligheter till marknadsföring och försäljning och hur ni skulle kunna nyttja dessa.
Exempel på försäljning/marknadsföring:
• Öppet hus i skolan
• Bloggar/Facebook och andra sociala medier
• Morgonmöte på lokala företag eller på företaget där er rådgivare arbetar
• Släktträff? Mun-till-mun metoden!
• I butik
• Dörrknackning
• I skyltfönster
• Flyers/folder
• Webbsida
• Julmässa
• Torget
• Reportage i tidningar
• Tipsa kända bloggare
• Ung Företagsamhets aktiviteter och event
Tävlingar
Tävlingar är ett spännande inslag under UF-året!
Årets regionala vinnare kommer att utses och premieras på prisutdelningen
den 17 mars 2015.
Tävlingskriterierna kommer att finnas på www.ungforetagsamhet.se/sodermanland.
lÄGG TILL BILD PÅ
sÖDERMANLAND
Aktiviteter och deadlines för UF-företag
1 september
Registreringen öppnar på
www.ungforetagsamhet.se
v. 34-44
Uppstartsföreläsningar på
länets samtliga skolor
November
Företagspitchen - vågar ni
utmana er själva?
Håll utkik på ungforetagsamhet.
se/sodermanland för mer information
1 december
9 januari
Sista inlämningsdag för
Årets Affärsplan
12 januari
Mässanmälan öppnar
tävlingskriterier publiceras
15 februari
Mässanmälan stänger
Sista dagen att betala mässavgift
Sista inlämningsdag för tävlingsbidrag
17 mars
Entreprenörskap på riktigt
Södermanlands regionala UFRegistreringen stänger
mässa. Rosvalla, Nyköping.
Sista dagen att registrera och betala
registreringsavgiften för ert UF-företag-
10 april
Sista inläningsdag för tävlande i SM
11-12 maj
SM i UF-företagande
Älvsjömässan,
Stockholm
18 maj
Inlämning av årsredovisning
Viktiga deadlines !
1 december
Registreringen stänger
(obligatoriskt moment)
9 januari
Sista inlämning Affärsplan
(obligatoriskt moment)
15 februari Sista anmälan till samtliga tävlingar
18 maj
Inlämning av årsredovisning (obligatoriskt moment)
Kontakt
Ung Företagsamhet Södermanland
Portgatan 3
633 42 Eskilstuna
E-post: [email protected]
Bg. 5461-9028
Mail och telefonnummer till oss som jobbar på Ung Företagsamhet Södermanland:
Richard Kojefors, Skolinformatör & Projektledare event
[email protected] 070 644 97 70
Erica Börjesson Skolansvarig Projektledare
[email protected] 073-397 86 00
Josefin Bengtsson Regionchef
[email protected] 076 785 35 00
Häng med!
www.facebook.com/ufsodermanland
@UFSODERMANLAND #UFSODERMANLAND
www.ungforetagsamhet.se/sodermanland
OBS!
Registreringsavgiften på 300 kr
betalas till BGnr: 5461-9028