Må nådsbrev mårs - åpril 2015

Månådsbrev mårs - åpril 2015
Moderatvänner!
Bokslut och framtid
I början av mars deltog jag tillsammans med bl. a. oss nyblivna oppositions- och kommunalråd på så
kallade ”Bokslutsdagar”. Varje nämnd fick där presentera sitt bokslut och diskutera hur och varför
det blev som det blev och dessutom framlägga sina visioner om framtiden. Vi har många nämnder i
kommunen och eftersom det varit val, deltog både den gamla ordföranden från oss, d.v.s. de f.d.
majoritetspartierna, samt den nya ordföranden från den nya majoriteten, på varje möte. Dessutom
deltog givetvis förvaltningschefer och nämndsekonomer.
Intressanta dagar - men oj vilka utmaningar kommunen står inför!
- Ekonomiska utmaningar, generationsskiften, ramreduceringar, sparbeting samt ökat tryck på
verksamheterna.
Företagsdialogen fortsätter…
Den 10 mars deltog jag i en företagslunch på Statt med tema ledarskap. Jag är glad att den nya
kommunledningen fortsätter med den företagsdialog som vi startade.
Inte med samma intensitet och engagemang som vi hade, men i alla fall ...
Under april hölls en företagsfrukost i Delsbo där jag givetvis deltog. Temat denna gång var ”Årets
företagare”.
Min ambition är att alltid delta i aktiviteter som berör näringslivet!
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) valkongress och ordförandedag den 24 mars
Jag deltog på kongressen som delegat och även på den s.k. ”Ordförandedagen”.
Huvudtalare med temat ”Det svenska löftet”(!) var statsminister Löfven, men det var ingen höjdare
precis. Däremot fick efterföljande talare, Eva Hamilton tidigare chef på SVT, stående ovationer efter
sitt entimmes anförande med temat ”Framgångsrikt ledarskap”. Eva delgav oss delegater olika
aspekter på ledarskapet i allmänhet och sina egna erfarenheter i synnerhet. Mycket bra!
Eva Hamilton
Jonas Holm, ordförande
Dynamik – Delaktighet - Demokrati
Mobil 070-3289406
Direkt tel kommunen 0650-19408
Mail: [email protected]
eller [email protected]
Stefan Löfven
Sida 1
Verklighetens Hudiksvall
Mitt projekt ”Verklighetens Hudiksvall” har rullat igång. Först ut var en heldag med Miljö- och
Hälsoskyddskontoret med livsmedelskontroller. Dessutom har jag spenderat en heldag tillsammans
med Monitorhjälpen.
Jag har ytterligare 18 inbokade heldagar under året på en mängd olika kommunala verksamheter.
Jag vill vara delaktig och inte bara träffa cheferna och fika…
Under maj månad kommer jag att göra två dagar med den kommunala hemtjänsten och även en
heldag på Håsta äldreboende.
Därefter får jag möjlighet att utvärdera det privata alternativet kontra det kommunala. Spännande!
Jonas Holm och Anneli Jansson på Monitorhjälpen
Foto: Magnus Sjöborg
Man kan fråga sig varför sjukskrivningstalet är tre gånger högre i den kommunala verksamheten
jämfört med det privata alternativet. Jag tror jag har svaret - men återkommer med en analys efter
mina resterande besök inom hemtjänsten.
Mitt engagemang har blivit en ”snackis” i tjänstemännens ledningsgrupp och verksamheterna hör nu
av sig själva till mig och vill ha besök. Kul!
Jonas bjuder på och av sig själv…
På våffeldagen gräddade jag och bjöd på våfflor till hela kommunledningskorridoren på förmiddagen.
Sen fortsatte gräddandet på M-medlemsmötet på kvällen. En tradition som är uppskattad. Totalt
gräddade jag cirka 120 våfflor under dagen!
Jonas gräddade och bjöd på våfflor med sylt och grädde!
Jonas Holm, ordförande
Dynamik – Delaktighet - Demokrati
Mobil 070-3289406
Direkt tel kommunen 0650-19408
Mail: [email protected]
eller [email protected]
Sida 2
Skatteverket flyttar från Hudiksvall
Som vi alla vet har Skatteverket tillkännagivit att man avser att lägga ner sin verksamhet i Hudiksvall.
Detta startade en enorm aktivitet med brev till ministrar och generaldirektörer och även en
namninsamling som vi politiska partier gemensamt startade. Det blev cirka 4 300 namnunderskrifter!
Vi får se hur långt allt detta räcker, men man kan i alla fall inte säga att vi inget gjorde!
Aktiviteterna tog massor av tid – förhoppningsvis väl använd sådan!
I skrivande stund nås jag av meddelandet att Skatteverket backat så tillvida att beslutet om en flytt
skjuts upp 1 – 2 år. Positivt!
Politikerutbildning
Den 15 april genomfördes en politikerutbildning på Högliden. En intressant dag och många deltagare.
Fortsättning följer med dag två i juni.
Hallgruppen
Jag är Moderaternas representant i den parlamentariska Hallgruppen. Vi har haft tre synresor med
besök på idrottshallar runt om i kommunen. Jag har nu föreslagit att vi även ska åka och se de multiidrottsanläggningar som finns nära oss, bl.a. i Söderhamn och i Bollnäs. Mitt förslag har fallit i god
jord och i början av maj månad åker vi!
Efter sedvanliga analyser och diskussioner kommer ett förslag från gruppen efter sommaren. Allt tar
sin tid - men detta är viktigt eftersom beslutet berör många under lång tid.
- Ny hall?
- Riva gamla hallar?
- Gå ur hyreskontrakt för vissa?
Listan på alternativ är lång. Vi har tre tjänstemän som bistår oss med sakuppgifter och ”siffror” hela
tiden.
Gruppen känns bra.
Övriga möten i mitt uppdrag
På mitt initiativ träffar jag och de övriga oppositionsråden från C och Mp vår kommunchef och vår
ekonomichef var tredje vecka. Under förra mandatperioden träffades vi också regelbundet men med
tätare intervall förstås. lika som vi gjorde förra mandatperioden, fast då var det tätare möten förstås.
MAX har kommit till Hudiksvall!
Den av så många hudiksvallsbor efterlängtade etableringen av MAX hamburgerbar på Medskog har
nu äntligen haft sin premiär. Vid MAX invigning den 22 april representerade jag kommunen
tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Löthstam.
Jag finner det utomordentligt intressant för kommunen med en ny arbetsgivare som anställer 40
personer varav cirka 25 helårsarbetare!
Ungdomar från i huvudsak Hudiksvall!
Detta ger framtidstro. Vi träffade VD och etableringschefen och de tror verkligen på denna etablering
som en av deras lyckosammare.
6.5 miljoner bilar passerar E4/R84 per år.
Jonas Holm, ordförande
Dynamik – Delaktighet - Demokrati
Mobil 070-3289406
Direkt tel kommunen 0650-19408
Mail: [email protected]
eller [email protected]
Sida 3
Glada moderater vid invigningen av MAX i Hudiksvall
Östra hamnen i hamn!
Efter många möten och förhandlingar lyckades Moderaterna med konststycket att få till en
överenskommelse för hamnområdet med S och V utan de andra partierna!
Detta ger styrka och vi fick igenom att det nu börjar byggas på området nedanför Köpmanberget
(Östra hamnen) inom en snar framtid. Detta har vi jobbat målmedvetet för sedan vår förra
mandatperioden vid makten. Våra ansträngningar bar till sist äntligen frukt och nu styr vi med full
kraft med kompassen mot Kattvikskajen!
Fr. v. KSO M Löthstam (S), D Pettersson (V) och Håkan Rönström, vice ordf Moderaterna i Hudiksvall
En blocköverskridande överenskommelse som i första hand är bra för medborgarna i Hudiksvall men
som också visar dynamiken, delaktigheten och demokratin i vår moderata politik!
Strategiarbetet 2015
Vi ligger nu i startgroparna för några intensiva år framåt. År 2018 ska vi vinna valet och vägen fram till
en seger skall planeras noggrant och ansvarsfullt såväl nationellt, regionalt men framför allt – lokalt i
vår förening i Hudiksvall.
Jonas Holm, ordförande
Dynamik – Delaktighet - Demokrati
Mobil 070-3289406
Direkt tel kommunen 0650-19408
Mail: [email protected]
eller [email protected]
Sida 4
Arbetet har satt igång och före sommaren skall vi ha de grova riktlinjerna klara. Våra förtroendevalda
moderater i såväl styrelse och kommunala verksamheter liksom våra duktiga ungdomar i MUF, har
kläckt mängder av spännande aktiviteter och visioner!
Du som medlem i vår förening kommer att märka att vi har siktet inställt mot ett maktövertagande i
kommunen, regionen och landet!
Alliansarbete?
C och Mp kör fortfarande med någon slags egen oppositionspolitik utan vare sig förmöten eller
diskussioner med oss moderater. Jag tror att de far mest illa själva av denna attityd.
Jag bjuder hela tiden in Fp och Kd till förmöten och diskussioner vilket uppskattas och ger oss styrka
inför 2018.
Vi moderater ska inte riva några broar utan bygga broar och hålla alla dörrar öppna!
Därför upprätthåller jag trots allt en god relation till och har vissa diskussioner med oppositionsråden
från C och Mp.
Detta är synnerligen viktigt, för en vacker dag kommer de att komma tillbaka till det arbetssätt vi
hade tidigare.
Förbundsstämman den 25 april
Den 25 april samlades Moderater från länets alla kommuner till Förbundsstämma i Söderhamn.
Hudiksvall var representerat av 11 ombud och alla var på plats. Propositioner och motioner
behandlades och Adam Rydstedt från vår förening fick flera av sina motioner skickade vidare till
partistämman i höst. Förbundsstyrelsen valdes för kommande två år med Patrik Stenvard som
förbundsordförande samt Lena Roos och Jonas Holm som vice ordföranden.
Dagens höjdpunkt var vår partisekreterare Tomas Tobé som höll ett entimmes anförande med temat
”Förnyelse av vår politik” och han berättade även om arbetet i riksdagen just nu, med denna
historiskt svaga regering som nu försöker styra Sverige. Intressant och engagerande.
Moderaterna har nu en mycket bra partisekreterare och han är från Gävleborg!
Tomas Tobé, partisekreterare
Jonas Holm, ordförande
Dynamik – Delaktighet - Demokrati
Mobil 070-3289406
Direkt tel kommunen 0650-19408
Mail: [email protected]
eller [email protected]
Sida 5
Slutord
Här slutar mitt brev till er för denna gång.
Det finns massor att berätta, men med dessa rader har jag ändå försökt att berätta och ge er en bild
av det som jag anser vara viktigast just nu.
Jag vore glad om du som medlem tog kontakt med mig om det är något du vill veta mer om eller om
du har någon bra idé som leder framåt och som utvecklar vår moderata politik.
Ring eller maila så bokar vi in en träff!
Avslutningsvis vill jag önska er alla en skön Valborgsmässoafton och en fin 1:a maj.
Demonstrera inte.
Gå ut i naturen och samla krafter eller umgås med vänner istället!
Jonas Holm
Oppositionsråd (M)
Jonas Holm, ordförande
Dynamik – Delaktighet - Demokrati
Mobil 070-3289406
Direkt tel kommunen 0650-19408
Mail: [email protected]
eller [email protected]
Sida 6