Produktblad Jordbrukstransporter 2015-06

Jordbrukstransporter
Effektiva och kundanpassade lösningar för:
• Spannmål
• Potatis
• Utsäde
• Gödning
En miljon ton mat kräver omsorg
Vi har utfört transporter av jordbruksprodukter sedan 70
år och verksamheten är som mest intensiv under höst och
vinter. Produkterna är ofta ömtåliga och kräver varsam
hantering vid både lastning och lossning. Här kommer
våra åkares långa erfarenhet och djupa kunskaper väl till
pass, vilket uppskattas mycket av både lantbrukarna och
kunderna.
En del av våra fordon har specialutrustats med uppvärmning av flak som är nödvändigt vid transport av potatis
under vintertid.
Godstyper
Spannmål, utsäde, betor, potatis och gödning.
Fordonsflotta
Ett trettiotal flak- och tippbilar med släp med möjlighet till
tipp både bakåt och åt sidan.
Kunder
Några exempel på kunder är Nordic Sugar, Procordia,
Lantbrukskooperationen, OLW, samt enskilda lantbrukare.
”Dina gördor
transporteras
med varsam
hand av oss.”
Thomas Kronblad,
Affärsområdeschef
Kontakt:
Beställning/transportledning
044-780 30 73
Louise Nilsson, Lisa Almén
Administration
Christine Henriksson 044-780 30 69
Affärsområdeschef Thomas Kronblad: 046-280 79 21, 0709-114 921
Vårt ord håller hela vägen
Vi vill att du kommer till oss när du behöver en transport eller en logistiklösning. Därför måste vi vara
pålitliga och hålla vad vi lovar – varje gång. Vår långa
erfarenhet, stora kapacitet och breda kompetens gör
att vi snabbt kan anpassa våra tjänster efter dina
behov. Läs mer om oss på www.akkafrakt.se
AkkaFRAKT, Box 50114, 202 11 Malmö | Besöksadress: Hemsögatan 6,
211 24 Malmö | Tel: 040-691 78 00 | Fax: 040-691 78 15
[email protected] | www.akkafrakt.se
AkkaFRAKT är en transport- och logistikkoncern som levererar tjänster inom entreprenad,
jordbruk, handel och industri. Vi har cirka 600 fordon och omsätter 875 miljoner kronor.
www.akkafrakt.se