Löser det utmaningen med medborgarens ökade

RETTS©
rapid emergency triage and treatment system
ett beslutsstödssystem under utveckling för akutsjukvårdkedjan
Bengt R Widgren
MD, PhD, Associate Professor
Head Dept of Research, Development and Education
Region Halland Sweden
2015-05-04
Bengt Widgren
RETTS alarm
•
•
•
•
En ny produkt inom RETTS familjen
Skall bl.a. användas vid prioritering av patienter
Samma principer som RETTS
RETTS är ett generiskt system som alltid ger samma utfall om
indata är korrekt
• Predicare AB utvecklar tillsammans med SOS Alarm en
framtida lösning (teknik och logik)
2015-05-04
Bengt Widgren
RETTS alarm©
• Bakgrund:
– Sv index har använts länge och utvärderas via medlyssning
etc.
– RETTS alarm är en utveckling av RETTS och bygger på
samma tänk kring enkelhet och snabbhet.
– RETTS är validerat i en context där patienten är tillgänglig
• RETTS alarm är samma som ordinarie RETTS men
med VP som fångas/värderas på annat sätt.
– ESS samma som RETTS men förenklade
– VP fångas via strukturerade frågor
• Sensitivitet?
• Interindividuell variabilitet?
2015-05-04
Bengt Widgren
RETTS alarm
• Utgår från RETTS plus© protokollet där man digitalt
fångar nödvändiga beslutsparametrar via kryssval
som dels loggas i en journal men också i en databas.
• Teknik:
– PC, platta eller papper med digital penna
• 4 Nivåer
– Röd prio
– Orange prio
– Gul prio
– Grön prio
2015-05-04
Bengt Widgren
RETTS Alarm VP algoritm (förslag)
• Luftväg: 2 nivåer
– Ofri
– Hotad
– Fri
• AF: 3 nivåer
– Normal
– Hög
– Ingen
• Vakenhetsgrad: 3 nivåer
– Vaken
– Akut oklar
– Slö
– Medvetslös
2015-05-04
ESS
Bengt Widgren
The RETTS standard protocol
A =AIRWAY
B = RR and
O2 saturation
C = HR/Pulse
Beats/min
BP= Blood
pressure
D = CNS (GCS)
E = Body temp
ESS
PRIORITY
RETTS© 2015*
Non free
airway
Stridor
Free airway
Sp02 <90%
with 02
RR >30 or
<8/min
Sp02 <90%
wihout 02
AF >25/min
Sp02 90-95%
without 02
Sp02 >95%
without 02
AF 8-25
Regular >130,
No SR >150
SBT <90
mmHg
Pulse >120 or
<40
Pulse >110 or
<50
Pulse 50-110
Unconscious
GCS<8
Or ongoing
seizurse
Somnolent
GCS 8-12
Acute
indistinct
GCS <15 but
>12
Alert
GCS 15
Body temp
>41 or <35
Body temp
>38,5
Body temp
35-38,5
Red ESS
Orange ESS
Yellow ESS
Green ESS
Red
priority
Orange
priority
Yellow
priority
Green
priority
Principen RETTS alarm VP
•
•
•
•
•
Att upptäcka organsvikt utan att mäta direkt
Frågan ställs till patient/anhörig/bystander
Exakta numeriska data inhämtas ej
ESS används som vanligt
VP+ESS RETTS alarm prionivå 1-4 avseende
utalarmering till hämtplats.
• Ingen kapacitetsanalys av ambulanstillgången
ingår i priobeslutet
2015-05-04
Bengt Widgren
Other flowcharts when using RETTS?
• ED with high patient flow
• Other logistic procedures?
– ED with a counter/reception
– Other systems
• A simplification have been suggested to speed
up the workflow
2015-05-04
Bengt Widgren
RETTS pre-hospital
- The same patients
- The same procedures
- The same CRF
- RETTS-T (trauma
team activation
Algorithm)
2015-05-04
Bengt Widgren
Prehospital
Akutsjukvård
Tianjin China
Institute for Disaster & Emergency Rescue Medicine of PAPF
Tianjin Medical University General Hospital
Tianjin 17 milj inv
390 000 pat/år på
akuten
RETTS I Kathmandu Nepal
Start 2014
RETTS conclusions
• Easy to use
• Easy to learn
• Logistic adjustment in your ED?
– Reception/counter/open area/ triage area/team
triage
• Improves the medical safety
• Reduce the clinical decision variations
2015-05-04
Bengt Widgren