Medlemsförmåner i SpmO - Föreningen Sveriges Spannmålsodlare

Johan Karlzén SpmO Skåne
-SpmO lär dig att bli en aktiv säljare
i stället för en passiv leverantör.
Christian Radby SpmO Skåne
- Fri konkurrens i en global marknad.
Medlemsförmåner
•
•
•
i SpmO
Tidningen Lantbrukets Affärer varje månad!
Från 10-20% rabatt hos Frökontrollen, när du uppger ditt medlemsnummer!
Avtal med Swedol som ger dig som medlem 15% rabatt på deras ordinarie sortiment och 25%
rabatt på Gesto arbetskläder. Fyll enkelt i din kontoansökan i din Swedolbutik, tala om att du är medlem i SpmO.
Visste du, att tack vare din medlemsavgift får du människor som
ständigt jobbar för högre spannmålspriser och lägre produktionskostnader.
SpmO tackar för förtroendet, en vaken förening som vågar ta ställning.
Vår serviceavgift är arealbaserad.
Arealstorlek
Idéell medlemsavgift
Serviceavgift
Moms
Att betala
upp till 100 ha
100
800
200
1100
mellan 101-200 ha
mellan 201-300 ha
mellan 301-400 ha
mellan 401-500 ha
mellan 501-700 ha
mellan 701-1000 ha
över 1001 ha
100
100
100
100
100
100
100
950
1250
1550
1850
2300
3050
4100
238
313
388
463
575
763
1025
1288
1663
2038
2413
2975
3913
5225
Kryssruta
Jag önskar bli medlem i Föreningen Sveriges Spannmålsodlare och mot faktura betala ovanstående medlems- och serviceavgift.