EZ-IO Actioncard

Actioncard för intraosseös infart
Proximalt humerus - Vuxen
Patientens hand placeras över
patientens navel, identifiera
insticksställe 1 cm över ”surgical
neck”, 45˚ enl. anterior plan.
EZ-IO nålstorlekar
45 mm
25 mm
15 mm
Proximal humerus
Val av Insticksställe bör baseras
på följande faktorer:
Förslag till nål:
Vuxen
•
•
•
•
•
•
Distalt femur - Endast till barn
Barn till och med 6 år. Sträck benet
för att säkerställa att knät inte är böjt.
Insticksställe 1 cm proximalt vid den
superiora gränsen av patella och
ca 1-2 cm medialt vid mittlinjen.
Tillgänglighet
Behandling
Patientens storlek/ålder
Vävnadsdjup
Kontraindikationer
Erfarenhet
Förslag till nål:
Barn till och med 6 år
Proximalt tibia - Barn
Sträck benet. Insticksställe ca 1 cm
distalt vid patella och 1 cm in medialt
längs det platta området på tibia.
Förslag till nål:
Barn
Barn, kraftig
Distalt tibia - Barn
Insticksställe ca 1-2 cm proximalt
vid det mest framträdande området
av mediala malleolen. Kontrollera att
insticksstället är på det platta området
av benet.
Förslag till nål:
Barn
Distal femur
(Endast till barn)
Proximal tibia
Distal tibia
Proximalt tibia - Vuxen
Sträck benet. Insticksställe ca 3 cm
distalt vid patella och 2 cm in medialt
längs det platta området på tibia.
Förslag till nål:
Vuxen
Vuxen, kraftig
Distalt tibia - Vuxen
Insticksställe ca 3 cm proximalt vid det
mest framträdande området av mediala
malleolen. Kontrollera att insticksstället
är på det platta området av benet.
Förslag till nål
Vuxen
Vuxen, kraftig
Medidyne AB I Tel. +46 431 448 050 I www.medidyne.se
A
Intraosseös infart och borttagning
Infart med EZ-IO
1. Välj insticksställe utifrån tillgänglighet, behandling, patientens storlek/
ålder, vävnadsdjup, erfarenhet och ev. kontraindikationer. A
B
2. Sprita av insticksstället. B
3. Penetrera huden tills benkontakt uppnås. Kontrollera för synligt 5
mm märke - annars skifta till en längre nål. Påbörja borrning - ta det
försiktigt forcera inte. C
4. Vid genombrott, stoppa borrningen, förutom vid humerus infart där
man fortsätter 1-2 cm.
C
5. Ta bort innermandrängen. D
6. Fixera med EZ-IO Stabilizer.
Överväg 2% Lidokain till vaken patient.
7. Konnektorslangen fylls med NaCl. Kontrollera att du kan aspirera blod.
Skölj med 2-5 ml NaCl Barn / 5-10 ml NaCl Vuxen. E
8. Starta infusionen med övertrycksmanschett. F
D
Borttagning av EZ-IO
1. Avlägsna konnektor-stycket från IO-nålen.
2. Skruva på en spruta med luer-lock på IO-nålens konnektor.
3. Skruva medsols och dra i en rörelse (vrid inte sprutan). G
4. Lägg kompress vid behov.
E
5 mm
D
Kontrollera alltid synligt 5 mm märke innan borrning.
EZ-IO är CE-godkänd
att sitta i 72 timmar
F
Kontraindikationer
•
•
•
•
•
IO-försök i samma ben de senaste 48 timmarna
Protes och ortopediska ingrepp
Fraktur proximalt vid insticksstället
Vid svår identifiering av anatomiskt landmark
Lokal infektion vid insticksstället
Friskrivningsklausul: Informationen i detta dokument kan ändras utan avisering. Medidyne ger inga garantier att informationen
är fri från felskrivningar. All information är skriven utan garantier och åtaganden i någon form. Medidyne reserverar sig rätten
att revidera publikationen och göra förändringar i innehållet utan att meddela någon om sådan förändring. Vi hänvisar till
tillverkarens instruktioner.
G
20151012