VÄLKOMMEN TILL CAMPING NORSTRÄSK I VÄSTERBOTTEN

VÄLKOMMEN TILL CAMPING
NORSTRÄSK I VÄSTERBOTTEN
GENERELLA ANVISNINGAR FÖR SÄKERHET OCH TRIVSEL PÅ CC CAMPINGAR Anvisningar gäller såväl för tillfälliga som för säsongsbundna gäster på CC´s campingplatser. De
utgör ett minimiregelverk och kan kompletteras med
lokala anvisningar. Dessa regelverk gäller oavsett
om campingen är enbart en klubbcamping eller ej.
I och med att säsongsplatsinnehavare betalt sin
säsongsplats anses denne ha tagit del av och accepterat reglerna. Om alla följer anvisningarna får vi
en säker och trivsam camping.
1. Medlem/gäst har skyldighet att informera sig om
och följa anvisningarna.
2. Vid ankomst till campingplatsen skall anmälan
ske i receptionen eller till campingvärd samt vid
avfärd vill vi att du städar platsen efter dig. Om det
är något du är nöjd eller missnöjd med på din plats
eller har synpunkter på, vill vi att du kontaktar campingvärden så vi får en chans att rätta till ev. fel. Om
någon bryter mot campingens regler har campingansvarige befogenhet att avvisa vederbörande från
campingen.
3. CC-medlem skall på begäran kunna visa upp
medlemskort! Övriga gäster måste kunna uppvisa
Internationella campingkort (CCI) eller samarbetspartners medlemskort för att erhålla medlemspris.
4. Campingplatsen skall vara utformad så att den
inte kan uppfattas som ett sommarstugeområde
eller förvaringsplats för obebodda campingfordon.
Klubbens campingplatser är avsedda för fritidsboende och rekreation vilket innebär att permanent
boende inte är tillåtet.
Medlemmar ska inte uppfatta tilldelad plats som
årlig garanterad fast plats. Riks- eller sektionsstyrelse har rätt att flytta en säsongsplatsinnehavare till
annan plats inför en ny säsong, då styrelsen finner
så lämpligt. Caravan Clubs riks- och sektionsstyrelse beslutar om säsongens längd och vad som
innefattas i säsongsavgiften.
5. Säsongsplats som tillfälligt lämnats disponeras
utan ersättning av campingansvariga för upplåtelse
till annan gäst. Säsongsgäst skall meddela campingansvariga under vilken tid platsen är disponibel,
platsen skall vara lätt tillgänglig för gäster.
6. Egna anordningar vid husvagn/husbil såsom
flaggstång, inhägnad, olika slag av markarbeten,
samt diskbänkar är inte tillåtna.
7. Standby tält eller andra liknande lösningar som
s.k. "Spiketält" vilka är fast uppsatta bör inte tillåtas
på CC:s campingar. Där det redan förekommer bör
dessa fasas ut i takt med att säsongsplatsen disponeras av annan medlem. Caravan Club främjar
rörlighet på sina campingplatser och att campingarna ska vara öppna och disponibla för medlemmar
utan säsongsplats.
8. Campingfordon, skall vara registrerade och besiktigade enligt Fordonsförordningen, 6 kap. Ägaren av
campingfordonet ansvarar för att dessa krav är
uppfyllda.
9. CC rekommenderar att gasoltest görs på alla
medlemmars campingfordon årligen. Vid fel på
gasolanläggningen ska felet åtgärdas omgående.
Under tiden får inte gasolanläggningen användas.
Endast två gasolflaskor på max 11 kg vardera, får
förvaras i respektive campingfordon och per uppställningsplats.
10. Vid elanslutning får endast godkänd kabeltyp för
utomhusbruk användas. Den ska vara av typ
HO7RN-F eller av likvärdigt slag. Kabelarean skall
vara 3 x 2,5 mm² och längden på kabeln max 25
meter. Anslutningsdonen ska vara av industrityp
(blå) med 16 A märkström. Eventuell sladdvinda
måste vara helt utrullad och elapparater i förtältet
måste vara godkända för utomhusbruk.
11. Under sommarsäsong skall slutet spillvattenkärl
för campingfordonet användas. Vintertid används
hink eller liknande.
12. Boende på campingen skall visa hänsyn. Tystnad skall iakttas mellan kl. 23 – 07. Lokala avvikelser kan förekomma, t ex vid helger eller gemensamma arrangemang.
13. Bollspel är tillåtet på anvisade platser.
14. Husdjur ska vara kopplade. Rastning är tillåten
på platser som anvisas för detta ändamål eller utanför campingen.
15. Personlig hygien, disk-, kläd- och fordonstvätt
utförs på platser som är anvisade för ändamålet.
16. Sopor, latrin och gråvatten töms på anvisade
platser.
17. Vid avresa skall medlem själv städa platsen och
göra den tillgänglig för nästa gäst.
18. Stor försiktighet och hänsyn skall iakttas med
eld och vid grillning. Engångsgrill används på skyddande underlag. Använda engångsgrillar och använt
grillkol kastas i därför avsedda kärl.
19. Privat försäljningsaktivitet, reklam, utställning,
visning och därmed sammanhängande verksamheter får inte förekomma inom campingplatsen.
Undantag kan meddelas av riksstyrelsen/sektionsstyrelsen.
20. Uthyrning eller försäljning av campingfordonet
med tillhörande plats eller överlåtelse av dispositionsrätten av platsen är inte tillåtet.
21. Stör inte lugnet på campingplatsen med motordrivet fordon mer än nödvändigt. Maxhastigheten är
gånghastighet (max 10 km/tim).
22. Föreningen ansvarar inte för skador på eller
förlust av medlems/gästs egendom.
23. Var aktsam om naturen – den behöver ditt
skydd.
24. Eventuella missförhållanden skall anmälas direkt till campingvärden. Om någon bryter mot campingens regler har campingvärden befogenhet att
omedelbart avvisa vederbörande från campingen
samt meddela styrelsen.
25. Lathund för vilka personer som får disponera
eller inte disponera säsongplatsinnehavares campingfordon:
1.CC-medlem
2.CC-medlem
3.CC-medlem
4.CC-medlem
5.CC-medlem
6.Ej CC- medlem
7.Ej CC-medlem
8.Ej CC-medlem
Alla familjemedlemmar till
säsongsplatsinnehavare med samma
folkbokföringsadress
Säsongsplatsinnehavares barn som flyttat
hemifrån och som har annan
folkbokföringsadress
Förälder till säsongsplatsinnehavare med
annan folkbokföringsadress än
säsongsplatsinnehavaren
Övriga familjemedlemmar, t.ex. barnbarn eller
mor/farförälder till säsongsplatsinnehavare
Annan CC-medlem som ej har anknytning till
säsongsplatsinnehavare
Gäst eller egna barn eller förälder då säsongsplatsinnehavaren vistas i husvagnen/husbilen
Gäst eller egna barn eller förälder då säsongsplatsinnehavaren ej vistas i husvagnen/
husbilen
Annan person som ej har anknytning till
säsongs-platsinnehavare, t.ex. vid uthyrning
Får disponera inom samma avgift
Får disponera inom samma avgift
Får disponera inom samma avgift
Får disponera med ny campingavgift
Får disponera med ny campingavgift
Får disponera inom samma avgift
Får ej disponera
Får ej disponera
RECEPTIONEN
Öppettider är uppsatta på anslagstavlan
Det går att köpa:
CC artiklar läskedryck, glass och metmask
CC Norsträsk 070-589 58 75
Det kostar ingenting att låna dessa, men säg till veckovärden
Roddbåtar
Trampbåtar
Flytvästar
Segeljolle
Cyklar
Gåstavar
Boulespel
Även andra spel
12.
N
10.
13.
S
9.
50
G10
49
19.
15.
8.
G9
48
15
14
14.
16.
G8
47
53
46
18.
23
13
1
52
14.
45
24
BAD
25
G2
10
18
4
14.
G3
5
26
19
9
27
G4
20
8
BÅT
17.
28
21
7
22
G5
44
14.
43
39
42
G6
41
40
38
37
Västerbottenssektionen
ÖVERNATTNINGSSTUGA
GOLFBANOR
BÅT
15.
BÅT
16.
VINDSURFING
FISKEBOD
12.
17.
RODD- OCH TRAMPBÅTAR
36
Kvarteret Grillen
35
LEKPLATS
18.
32
LOGE
19.
33
UNGDOMSLOKAL&ÖVERNATTNINGSRUM
20.
34
8.
BOULEBANA
21.
31
9.
FISKERÖK OCH GRILLPLATS
30
10.
STUGA
6
G7
29
RECEPTION
11.
FÄRSKVATTEN
1.
DISK/KÖK
12.
2.
1.
DUSCH OCH BASTUBYGGNAD
13.
5.
2.
LATRINTÖMNING
14.
3.
3.
TOALETTER
14.
4.
SOPOR
TVÄTTSTUGA
4.
6.
5.
21.
7.
6.
CYKLAR
TÖMNING HUSBILAR
7.
14. 20.
14.
NORSTRÄSK CAMPING
G1
3
Kvarteret Logen
11
17
Kvarteret Bryggan
16
12
2
51
11.