SYSTEMVALSUTREDNING

1(9)
SYSTEMVALSUTREDNING
Jordfelsbrytare
Jordfelsbrytare med självtest och
automatisk återstart
2015-04-02
Kungsängsvägen 21A
753 23 UPPSALA
Tel: +46 18 13 97 00
Uppdragsnummer: 1020613
Upprättad av:
Björn Bergqvist
K:\Projektel\Uppsala\Projekt\Akademiska_Hus_10455\1020613_Systemval_JFB\Administration\12_Upprättade_Elhandlingar\E_Dokument\Systemvalsutredningar\Systemvalsutredning - Jordfelsbrytare.doc
2(9)
Innehållsförteckning
Sid
1
ALLMÄN ORIENTERING .................................................................................................... 3
2
UNDERLAG......................................................................................................................... 3
3. KOMPONENTER ................................................................................................................ 3
4. UTVÄRDERING AV APPARATER ...................................................................................... 6
5. KOSTNADSBEDÖMNING .................................................................................................. 7
6. REKOMMENDATION .......................................................................................................... 9
3(9)
1
ALLMÄN ORIENTERING
Utredning
Denna systemvalsutredning skall översiktligt beskriva och jämföra konventionella
jordfelsbrytare med jordfelsbrytare med självtestfunktion och automatisk återstart.
Systemvalsutredningen är på grund av begränsad ekonomi för utredningen endast
översiktligt utförd.
2
UNDERLAG
Som grund för utredningen har följande använts.
- internet
- direktiv från Akademiska Hus
3.
KOMPONENTER
Allmänt
Med denna utredning ska två olika alternativ på hur personskydd för uttagsgrupper
uppnås, utredas och utvärderas.
Följande två typer av komponenter har utretts,
3.1
Standard jordfelsbrytare
3.2
Jordfelsbrytare med funktion för självtest och automatisk återinkoppling
Utredningen redovisar såväl ekonomiska som för- och nackdelar för respektive
alternativ.
Komponenter
3.1
Standard jordfelsbrytare (RCCB, Residual-Current Circuit Breaker)
Bilder:
Standard jordfelsbrytare 4- respektive 2-poligt utförande
En jordfelsbrytare är konstruerad att bryta felströmmar i en elanläggning som
komplement till säkringar. Jordfelsbrytare finns konstruerade för olika felströmmar t
ex 10mA, 30mA och 300mA. Jordfelsbrytare finns i 2- och 4-poligt utförande.
K:\Projektel\Uppsala\Projekt\Akademiska_Hus_10455\1020613_Systemval_JFB\Administration\12_Upprättade_Elhandlingar\E_Dokument\Systemvalsutredningar\Systemvalsutredning - Jordfelsbrytare.doc
4(9)
Den typ av jordfelsbrytare som belyses i denna utredning avser personskydd och är
konstruerad för att bryta vid en felström av max 30mA inom en tid av max 0,3s (300
millisekunder).
Jordfelsbrytaren skyddar endast vid överledning till jord (PE) men ej vid överledning
mellan fas och neutralledare eller mellan fasledare.
Jordfelsbrytaren avvänds alltid i kombination med säkringar för skydd av överström
och kortslutning.
För att säkerställa en jordfelsbrytares funktion rekommenderas att dess funktion
testas/motioneras minst 2 ggr per år. Självtest utförs med en på apparaten påbyggd
testknapp som bryter strömmen nedströms.
Efter utförd test krävs att jordfelsbrytaren manuellt återställs.
Standard jordfelsbrytare finns att tillgå i ett stort urval på marknaden och finns i flera
olika fabrikat, utföranden och typer.
3.2
Jordfelsbrytare (RCCB) med funktion för självtest och automatisk
återinkoppling
Bild:
Jordfelsbrytare med självkontroll och självåterställning (Restart/Autotest) fabrikat Gewiss
Denna typ av apparat har samma grundegenskaper som en standard jordfelsbrytare vad
beträffar att bryta felströmmar i en elanläggning som komplement till säkringar, enligt 1
ovan. De finns konstruerade för olika felströmmar 30mA och 300mA och finns i 2- och 4poligt utförande.
En jordfelsbrytare (RCCB) med funktion för självtest utför en automatisk funktionstest av
brytarens funktion var 30:e dag. Självtestfunktionen utförs utan att strömmen nedströms
brytaren påverkas.
Dessutom finns i apparaten en inbyggd funktion för automatisk återstart vid fel vilket
innebär att apparaten alltid mäter anläggningens tillstånd m a p existerande jordfel och
återstartar automatiskt jordfelsbrytaren om inget jordfel uppmäts vid utlösning. Denna
funktion är till hjälp då ett temporärt fel uppstått i anläggningen och inget permanent
jordfel existerar då reststart funktionen utför sin självtest.
K:\Projektel\Uppsala\Projekt\Akademiska_Hus_10455\1020613_Systemval_JFB\Administration\12_Upprättade_Elhandlingar\E_Dokument\Systemvalsutredningar\Systemvalsutredning - Jordfelsbrytare.doc
5(9)
Marknad:
Vid en snabb undersökning av marknaden så hittades endast ett fabrikat med funktionen i
både 2- och 4-poligt utförande:
Gewiss (italienskt fabrikat)
Finns i både 2- och 4-poligt utförande med märkströmmar 25, 40 och 63A med
felströmmar 30mA och 300mA (300mA endast i 4-pol utförande).
Art nr
Beskrivning
E-nummer
GW90901
Jordfelsbrytare 2P 25A 30mA, Restart/Autotest
E21 662 72
GW90902
Jordfelsbrytare 2P 40A 30mA, Restart/Autotest
E21 662 73
GW90921
Jordfelsbrytare 4P 25A 30mA, Restart/Autotest
E21 662 76
GW90922
Jordfelsbrytare 4P 40A 30mA, Restart/Autotest
E21 662 77
GW90923
Jordfelsbrytare 4P 63A 30mA, Restart/Autotest
E21 626 14
GW90927
Jordfelsbrytare 4P 25A 300mA, Restart/Autotest
-
GW90928
Jordfelsbrytare 4P 40A 300mA, Restart/Autotest
-
GW90929
Jordfelsbrytare 4P 63A 300mA, Restart/Autotest
-
Schneider Electric
Finns med själkontroll och självåterställning men endast i 2-poligt utförande för 25A och
40A under benämningen ”Jordfelsbrytare REDtest”.
Art nr
Beskrivning
E-nummer
18280
Jordfelsbrytare REDtest 2P 25A 30mA
E21 651 60
18281
Jordfelsbrytare REDtest 2P 40A 30mA
E21 651 61
ABB
Finns med s k återinkopplingsenhet i kombination med standard jordfelsbrytare men ej
med självtestfunktion. Återinkopplingsenheten kan anslutas i kombination med ABBs
jordfelsbrytare i både 2- och 4-poligt utförande.
Art nr
Beskrivning
E-nummer
2CSF200996R0013
Återinkopplingsenhet F200
E21 601 90
K:\Projektel\Uppsala\Projekt\Akademiska_Hus_10455\1020613_Systemval_JFB\Administration\12_Upprättade_Elhandlingar\E_Dokument\Systemvalsutredningar\Systemvalsutredning - Jordfelsbrytare.doc
6(9)
4.
UTVÄRDERING AV APPARATER
Fördelar
4.1
Standard jordfelsbrytare
- stor förekomst beträffande fabrikat och utföranden
- tar mindre fysisk plats än 2
- beprövad teknik
- billigare än 2
- finns i många olika utförande vad beträffar användning såsom;
stötströmssäkra, pulserande likströmsfelströmmar (typ A), m m
4.2
Jordfelsbrytare med självtest och automatisk återinkoppling (Gewiss)
- utför självtest automatiskt en gång/månad (Gewiss cykel på var 30:e dag )
- utför självtest utan att bryta strömmen nedströms
- utför automatisk återinkoppling vid tillfälliga fel
- utförd med integrerad larmkontakt som kan nyttjas vid behov och möjlighet att
logga utförd självtest
Nackdelar
4.1.
Standard jordfelsbrytare
- kräver manuell återställning vid temporär utlösning = personalkrävande
- kräver manuell test av funktion min 2 ggr per år för att säkerställa funktion
med administration för registrering av utförd test = personalkrävande
- bryter strömmen nedströms vid funktionstest vilket kräver att funktionstestet måste
förankras med brukare/hg innan det utförs = personalkrävande
4.2
Jordfelsbrytare med självtest och automatisk återinkoppling
- tar mer fysisk plats än 4.1.
Jämförelse av storlek:
2-pol tar 5M kontra 2M för 4.1
4-pol tar 7M kontra 4M för 4.1
- är dyrare i inköp än 4.1
- finns för dagen inte i så många fabrikat att välja mellan på marknaden
- för marknaden obeprövad teknik
K:\Projektel\Uppsala\Projekt\Akademiska_Hus_10455\1020613_Systemval_JFB\Administration\12_Upprättade_Elhandlingar\E_Dokument\Systemvalsutredningar\Systemvalsutredning - Jordfelsbrytare.doc
7(9)
5.
KOSTNADSBEDÖMNING
Nedan angivna kostnader avser Listpris hos grossist mars 2015 utan rabatter och
moms.
5.1
Standard jordfelsbrytare
Som jämförelsekostanad för standard jordfelsbrytare typ A har dito av fabrikat Schneider
Electric använts. Angivna priser avser listpris enligt Elektroskandia.
5.2
Beskrivning
E-nummer
Pris
Jordfelsbrytare 2P 25A 30mA
Jordfelsbrytare 2P 25A 300mA
Jordfelsbrytare 2P 40A 30mA
Jordfelsbrytare 2P 40A 300mA
Jordfelsbrytare 2P 63A 30mA
Jordfelsbrytare 2P 63A 300mA
E21 649 25
E21 649 26
E21 649 28
E21 649 29
E21 649 30
E21 649 31
865,00
955,00
1080,00
1075,00
1455,00
1335,00
Jordfelsbrytare 4P 25A 30mA
Jordfelsbrytare 4P 25A 300mA
Jordfelsbrytare 4P 40A 30mA
Jordfelsbrytare 4P 40A 300mA
Jordfelsbrytare 4P 63A 30mA
Jordfelsbrytare 4P 63A 300mA
E21 649 52
E21 649 54
E21 649 55
E21 649 59
E21 649 70
E21 649 74
970,00
1025,00
1070,00
1265,00
1445,00
1485,00
Jordfelsbrytare med självtest och automatisk återinkoppling
Gewiss
Finns i både 2- och 4-poligt utförande med märkströmmar 25, 40 och 63A med
felströmmar 30mA. Angivna priser avser listpris enligt Malthe Winje Automation AB.
Art nr
Beskrivning
E-nummer
Pris (kr)
GW90901
Jordfelsbrytare 2P 25A 30mA, Restart/Autotest
E21 662 72
2502,00
GW90902
Jordfelsbrytare 2P 40A 30mA, Restart/Autotest
E21 662 73
2595,00
GW90921
Jordfelsbrytare 4P 25A 30mA, Restart/Autotest
E21 662 76
4078,00
GW90922
Jordfelsbrytare 4P 40A 30mA, Restart/Autotest
E21 662 77
4264,00
GW90923
Jordfelsbrytare 4P 63A 30mA, Restart/Autotest
E21 626 14
5098,00
K:\Projektel\Uppsala\Projekt\Akademiska_Hus_10455\1020613_Systemval_JFB\Administration\12_Upprättade_Elhandlingar\E_Dokument\Systemvalsutredningar\Systemvalsutredning - Jordfelsbrytare.doc
8(9)
Schneider Electric
Finns med själkontroll och självåterställning men endast i 2-poligt utförande för 25A och
40A under benämningen ”Jordfelsbrytare REDtest”. Angivna priser avser listpris enligt
Elektroskandia.
Art nr
Beskrivning
E-nummer
Pris
18280
Jordfelsbrytare REDtest 2P 25A 30mA
E21 651 60
5210,00
18281
Jordfelsbrytare REDtest 2P 40A 30mA
E21 651 61
5700,00
ABB
Finns med s k återinkopplingsenhet i kombination med standard jordfelsbrytare men ej
med självtestfunktion. Återinkopplingsenheten kan anslutas i kombination med ABBs
jordfelsbrytare i både 2- och 4-poligt utförande. Angivna priser avser listpris enligt
Elektroskandia.
Art nr
Beskrivning
E-nummer
Pris
2CSF200996R0013
Återinkopplingsenhet F200
E21 601 90
6090,00
Anm.
Återinkopplingsenheten används i kombination med ABBs jordfelsbrytare, d v s en
återinkopplingsenhet per jordfelsbrytare. Blir en dyr lösning.
5.3
Sammanfattning kostnader
Om man tittar på kostnaderna för produkterna med jordfelsbrytare med självtest
och automatisk återinkoppling så finner man att det endast finns ett fabrikat som
man kan jämföra med standard jordfelsbrytare nämligen Gewiss. Gewiss saluför
såväl 2-poliga som 4-poliga jordfelsbrytare för personskydd (30mA) i de
märkströmmar som är aktuella i ”normala” installationsapplikationer.
För att få en överskådlig prisjämförelse så jämförs i tabell nedan standard
jordfelsbrytare typ A av fabrikat Schneider Electric med motsvarande jordfelsbrytare
med självtest och automatisk återinkoppling av fabrikat Gewiss:
Typ av jfb
Pris standard jfb
(kr/st)
Pris jfb med självtest och
aut återinkoppling (kr/st)
Prisskillnad
(%)
2-pol, 25A, 30mA
865,00
2502,00
290 %
2-pol, 40A, 30mA
1080,00
2595,00
240 %
4-pol, 25A, 30mA
970,00
4078,00
420 %
4-pol, 40A, 30mA
1070,00
4264,00
399 %
4-pol, 63A, 30mA
1445,00
5098,00
352 %
K:\Projektel\Uppsala\Projekt\Akademiska_Hus_10455\1020613_Systemval_JFB\Administration\12_Upprättade_Elhandlingar\E_Dokument\Systemvalsutredningar\Systemvalsutredning - Jordfelsbrytare.doc
9(9)
Om man jämför produkterna apparat mot apparat så är prisskillnaden stor mellan
standard jordfelsbrytare och jordfelsbrytare med jordfelsbrytare med självtest och
automatisk återinkoppling.
Om man däremot tittar på det mervärde som en jordfelsbrytare med självtest och
automatisk återinkoppling ger så är förmodligen en investering i en sådan produkt billig.
Den ekonomiska vinningen som investeringen ger är svår att kostnadsbedöma men fås ju
”på köpet” om investeringen görs.
Motionering/test av en standard jordfelsbrytare för att säkerställa dess funktion bör
enligt regelverket göras minst två gånger per år.
Självtestfunktionen medför att apparaten utför ett funktionstest automatiskt var 30:e
dag och dessutom utan att strömmen bryts för brukaren. All administration med
aviseringar med brukare behöver ej göras.
Funktionen med automatisk återinkoppling medför att apparaten återansluter en utlösning
av brytaren för tillfälliga/oförvilliga fel (om felet kvarstår efter tre återstartsförsök, så förblir
brytaren bruten). Detta innebär att många ”utryckningar” för att återställa en oförvillig
utlöst jordfelsbrytare ej behöver göras av driftorganisationen.
Kostnader för ovan nämnda vinster i arbetsinsatser från Akademiska Hus serviceorganisation får bedömas internt med torde vara avsevärda i Akademiska Hus stora
fastighetsbestånd.
Anmärkning:
Eftersom produkten ”Jordfelsbrytare med jordfelsbrytare med självtest och automatisk
återinkoppling” för undertecknad är obeprövad så kanske man bör prova produkten i ett
mindre sammanhang innan man tar ställning till en generell användning.
Dessutom så kan förmodas att flera tillverkare och leverantörer kommer att ta fram liknande
produkt inom en framtid vilket medför större konkurens på marknaden.
Som information kan nämnas att Uppsala läns landsting har infört RCCB med självtest och
automatisk återinkoppling som standard i sina anläggningar.
6.
REKOMMENDATION
Produkten jordfelsbrytare med självtest och automatisk återinkoppling verkar enligt
dokumentationen vara en produkt som får en mycket kort ”payofftid” om produkten håller
vad dokumentationen lovar. Då framförallt då genom tidsvinster i Akademiska Hus
serviceorganisation och att man verkligen får ett test av jordfelsbrytarnas funktion.
Vi rekommenderar att man utför ett test i en någorlunda rimlig storlek på anläggning
och utvärderar detta efter t ex 6 månader.
Om produkten håller vad den lovar beträffande kvalitet och funktion så rekommenderas
att Akademiska Hus använder produkten generellt i sina anläggningar som kräver
jordfelsbrytare enligt gällande regelverk.
K:\Projektel\Uppsala\Projekt\Akademiska_Hus_10455\1020613_Systemval_JFB\Administration\12_Upprättade_Elhandlingar\E_Dokument\Systemvalsutredningar\Systemvalsutredning - Jordfelsbrytare.doc