Upptäck skärgården - Österåkers kommun

magasin
ÖSTERÅKER
nr 2. 2015
20
SIDOR AV ÖSTERÅKER:
ÅKERSBERGA STAD
SPRÅKUTVECKLING
SOMMARGUIDE
ÖSTERSKÄRS HAVSBAD
HULDRANS NATT
FESTIVALEN SMESTIVALEN
KALENDER
KORSORD
SJÖRÄDDARE
Upptäck skärgården
ÄNTLIGEN DAGS FÖR BAD, UTFLYKTER OCH KULTUR I DET GRÖNA. VI VISAR VÄGEN TILL EN HÄRLIG
SOMMAR FULL AV SMULTRONSTÄLLEN OCH EVENEMANG I SKÄRGÅRDSKOMMUNEN.
Sommar i skärgårdskommunen
Nu är den efterlängtade sommaren här med värme och grönska.
Många ägnar sig säkert åt båtliv, bad, golf och andra aktiviteter
under sommaren. I detta nummer av Magasin Österåker ligger
tonvikten på alla möjligheter som finns i vår skärgårdskommun
denna årstid. Alla som inte har tillgång till egen båt kan här läsa
om hur man kan turista i skärgården på andra sätt. Båtluffa är
ett av många alternativ för den som vill kunna ta del av våra
fina skärgårdsöar och deras utbud.
Sommar är också synonymt med kultur i Österåker.
Traditionellt midsommarfirande bjuds det på i vanlig ordning
på Ekbacken samt vid Domarudden den 19 juni. Wiraspelen
är en klassiker och likaså skymningsspelet Huldrans natt vid
Domarudden, som i år firar 25-års-jubileum. I år gästar också
populära Parkteatern Ekbacken med gratisföreställningen Den
allvarsamma leken. Läs mer om evenemangen som Österåkers
kommun stödjer på sidan 11.
I detta nummer kan du också ta del av arbetet kring Åkersberga stad och den centrumutveckling som är på gång. Ambitionen är att förtäta de centrala delarna och därigenom kunna
erbjuda fler bostäder, ett utökat kommersiellt utbud och bättre
infrastrukturlösningar.
Glad sommar och trevlig läsning!
Michaela Fletcher
kommunstyrelsens ordförande
(m)
Magasin Österåker ges ut av Österåkers kommun. Med Magasin Österåker vill vi inspirera och informera dig om
allt som Österåker har att erbjuda. Här får du information från kommunen, tips på aktiviteter och evenemang, möta
intressanta personer och miljöer, samt resa såväl framåt som bakåt i tiden. Tidningen delas ut fyra gånger per år; vår,
sommar, höst och vinter.
c h e f r e d a k t ö r o c h a n s va r i g u t g i va r e
Helena Cronberg
Josefin Bandh, David Wallner
synpunkter
redaktionsråd
produktion
Publik
grafisk form
k a rta
projektledare
Jamendåså
repro
Sjöfartsverket © 14-034 15
redaktör
Catharina Rissel
[email protected] osteraker.se
Sofia Hällsten
Done
t ryc k
omsl agsfoto
Bosse Lind
Norra Skåne Offset
uppl ag a
24 000 ex
Magasinet delas ut till alla hushåll och företag i kommunen. Tidningen finns också att hämta
i Alceahusets huvudentré och på Information Österåker i Åkersberga centrum.
Ögonblicket
Språkinlärning
med hjälp av fjärilar.
Sid 10
Vid utebliven tidning eller för beställning av taltidning kontakta [email protected]
Badparadiset
I början av 1900-talet
växte Österskär fram
som ett semesternöje för
stockholmare. Sid 20
magasin
2
österåker
Sommar i Österåker
Kommunen blomstrar av
aktiviteter. Här är guiden
som räcker hela sommaren. Sid 18
Äntligen sommar
Upplev skärgårdskommunen på en,
tre eller sju dagar. Häng
med! Sid 6
Livräddarna
En besättning från
Österskär har utnämnts
till Årets Sjöräddare.
Sid 15
Åkersberga stad
Fler bostäder och mötesplatser är framtiden för
Åkersberga. Sid 12
Huldrans natt
Skymningsspelen vid
Domarudden firar 25 år.
Sid 16
magasin
3
österåker
AKTUELLT
Röstningsdags
i Åkersberga
filmfestival
Nu är det dags att rösta på din favoritfilm i Åkersberga
filmfestival! Vinnarna i filmtävlingen, där ungdomar i
åldern 13 till 19 år har skickat in sina egenproducerade
filmer, avgörs av en jury samt via en omröstning på kommunens webbplats. Kolla in filmerna och rösta via osteraker.
se/filmfestival. Webbomröstningen pågår fram till den 15
augusti. Vinnarna tillkännages under Åkersberga filmgala
på Berga teater den 28 augusti.
NY INFARTSPARKERING VID ÅKERS RUNÖ
Österåkers kommun har i samarbete med SL byggt en ny
infartsparkering nära Åkers Runö station. Den ligger vid
Furmans vägs infart från Företagsallén och Näsvägen och
har 52 platser. Parkeringsplatsen är belyst och skyltning
till den finns från Svinningevägen.
VAD HÄNDE 2014?
I detta nummer av Magasin Österåker medföljer Österåkers kommuns broschyr ”Året i korthet”. Den sammanfattar kommunens viktigaste händelser under 2013 och
vad skattepengarna gick till.
Är du nyfiken på mer, kan du beställa Österåkers
kommuns årsredovisning. Det gör du genom att e-posta
[email protected] eller att ringa
08-540 810 00. Det går också bra att hämta den i
i receptionen i kommunhuset, samt på Information
Österåker i Åkersberga centrum.
Året i korthe
t
2014
1
ÖSTERÅKER TILL LOKALPOLISOMRÅDE TÄBY
1
Den nya geografiska indelningen av polisen i Stockholms
län är klar. Österåkers kommun kommer att tillhöra
lokalpolisområde Täby istället för Norrtälje som tidigare
föreslagits. I lokalpolisområdet ingår kommunerna Täby,
Danderyd, Vallentuna, Vaxholm och Österåker och chef
för lokalpolisområdet är Anette Haag. Region Stockholm, som omfattar Stockholms län och Gotland, delas
in i fyra polisområden och 17 lokalpolisområden. Läs mer
på polisen.se.
MINDRE BARNGRUPPER I FÖRSKOLAN
Kommunfullmäktige i Österåker har beslutat att personaltätheten ska öka och
barngrupperna bli mindre i Österåkers kommuns förskolor. Till att börja med
ska personaltätheten öka från 6,2 till 5,2 barn per vuxen. En plan tas också fram
för hur barngruppernas storlek successivt kan minskas. Arbetet ska vara klart
under 2016.
Österåkers kommun kommer att tillhöra lokalpolisområde Täby.
TEXT: CATHARINA RISSEL. FOTO: ÖSTERÅKERS KOMMUN, SCANDINAV BILDBYRÅ, THINKSTOCK OCH POLISEN.
magasin
4
österåker
I en årlig undersökning av grundskolan som görs av Sveriges
kommuner och landsting, SKL, placerar sig Österåker på plats
67 av landets 290 kommuner gällande slutbetyg i matematik.
Sedan 2012 har Österåkers kommun satsat på att förbättra
skolelevernas resultat i ämnet. Bland annat har en matematikutvecklare och flera förstelärare i matematik anställts.
Över 100 matematiklärare i kommunen har vidareutbildats
och elevernas matematikkunskaper följs upp kontinuerligt.
KRAFTTAG MOT KLOTTER
Under 2014 handlade 70 procent av den anmälda
skadegörelsen i Österåkers kommun om klotter. Nu tas nya
krafttag mot skadegörelsen för en välskött och trivsam miljö.
I kommunens nya riktlinjer står det bland annat att klottret
ska saneras inom 24 timmar, istället för 48 timmar som gällde
tidigare. Särskilt stötande klotter ska saneras inom 12 timmar.
Förskolor, skolor, tunnlar, idrottsanläggningar, badplatser,
parker, vattentorn och offentliga platser prioriteras i saneringsarbetet. Klotter och annan skadegörelse dokumenteras
och polisanmäls.
RING FÖR ÖKAD TRYGGHET
Känner du dig ibland otrygg på vissa platser i Österåkers
kommun? Kanske är det mörkt och ensligt, eller en
hotfull stämning? När något oroar kan du ringa till kommunens trygghetstelefon. Bevakningsföretaget Prevendo
svarar och kan antingen vara ett stöd via telefon eller
komma till platsen för att lugna ner stämningen.
Numret till trygghetstelefonen är 0900-888 02 40
och telefonlinjen är öppen klockan 20–06 varje dag.
Samtalen är kostnadsfria.
Nyföretagandet i kommunen hör till det starkaste i
landet och 2014 var inget
undantag. Under året
startades 329 nya företag
i Österåkers kommun, en
ökning med 4,77 procent.
Det visar statistik från
Nyföretagarcentrum. Av
de nystartade företagen
är 197 aktiebolag, 114
enskilda firmor, 16
handelsbolag samt 2
kommanditbolag.
LÖNESATSNING PÅ
SOCIONOMER
Österåkers kommun
har infört en lönetrappa
för socialsekreterare,
LSS-handläggare och
biståndshandläggare med
myndighetsutövande
uppgifter. Syftet är gynna
personal som arbetar kvar
inom socialförvaltningen.
En anställd som under
två år har arbetat med
samma uppgifter får en
löneökning på 2 000
kronor. Efter ytterligare
två år höjs lönen återigen
med 2 000 kronor.
ÖSTERÅKER
VÄLKOMNAR 50
FLYKTINGAR
Mot bakgrund av den
oroliga situationen
för många människor
i världen, välkomnar
Österåkers kommun 50
flyktingar med permanent
uppehållstillstånd.
Kommunen arbetar för
att flyktingarna snabbt
ska integreras i samhället,
bland annat med hjälp
av språkundervisning
och praktikplatser.
Förhoppningen är ett gott
samarbete med näringsoch föreningsliv.
magasin
5
österåker
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
67
FLER NYSTARTADE
FÖRETAG
Lisa
och Fanny
HALLÅ DÄR …
Lisa Berlin som tillsammans med Fanny
Thenstedt Åkerström ordnar Festivalen
Smestivalen på Ingmarsö den 25 juli.
Vad är Festivalen Smestivalen?
– Det är en kulturfestival i Stockholms
skärgård för hela familjen. Från början var
det en ”kul grej”. Vi var 18 år gamla, musiker
och dansare själva, och drog ihop en liten
festival. Sedan har det blivit större och större.
Nu kör vi för nionde året i rad och räknar
med cirka 300 besökare. Tanken är att det
ska finns något för alla. Tidigare år har vi
visat filmer, kört dansföreställningar och
musiken är spridd från jazz, pop och rock till
reggae, världsmusik och country.
Varför ska man komma hit?
– Som besökare får du chansen att uppleva
en massa spridda kulturyttringar och
konsumera ny kultur. Kom hit och bli
överraskad! Kommunen sponsrar festivalen
vilket underlättar att kunna betala de som
uppträder. Det är viktigt med konst och
kultur och vi är väldigt glada att vi kan vara
med och skapa en scen för nya upcoming
band. Vi skapar en mötesplats i glesbygden.
Festivalen är ett sätt att mötas – barnfamiljer,
vindbitna öbor, sommarboende, 100-åringar
och tonåringar. Alla tycker det är sjukt kul!
Var är festivalen?
– Den är på hembygdsgården, Lurkan, mitt
på ön. Festivalen Smestivalen är inte som
en stadsfestival. Kommer du hit så lämnar
du inte ön. Du kan gå till krogen och gå och
bada men du har alltid nära till festivalen.
Festivalen är född och uppvuxen på ön precis
som Fanny. Jag är bara sommarbo. Många
är engagerade. Min brorsa är ljudtekniker,
våra föräldrar, många öbor och de på
bygdegården hjälper till oerhört. Vi gör detta
tillsammans. Kom!
TEXT: SOFIA HÄLLSTEN
SOMMARGUIDE
På tur i Österåkers
skärgård
VAD VORE VÄL EN SOMMAR UTAN BLÅ BLÅ VINDAR OCH VATTEN?
ÖSTERÅKERS SKÄRGÅRD HAR INTE MINDRE ÄN 1 100 ÖAR, KOBBAR OCH SKÄR OCH HÄR FINNS ALLA
MÖJLIGHETER ATT NJUTA AV SOMMAREN. VI GER DIG SALTSTÄNKTA UTFLYKTSTIPS FÖR EN, TRE ELLER
SJU DAGAR - OCH KRYDDAR MED NÅGRA SKÄRGÅRDSNÄRA UTFLYKTER FÖR LANDKRABBOR.
SCANDINAV BILDBYRÅ
magasin
6
österåker
DFDS SEAWAYS
1 DAG
–✯–
MILITÄRHISTORIA PÅ
SIARÖFORTET
En perfekt dagsutflykt är att ta bussen eller
bilen till Östanå färjeläge och hoppa på
Blidösundsbolagets förmiddagsbåt över
till Siaröfortet. Under första världskriget
började fortet byggas som ett led i moderniseringen av Stockholms försvar. Museet
erbjuder en spännande inblick i dåtidens
kustförsvar – med eller utan guide. Passa också på att fika på kaféet som är
inrymt i det gamla logementet och ta sedan
ett dopp innan du tar båten hem igen på
eftermiddagen.
På bara en dag hinner du se och uppleva mycket i vår
härliga skärgård. Du kan till exempel göra en bussutflykt till Ljusterö, ta en skärgårdsbåt och känna
havsbrisen eller hyra en kajak och bli ett med naturen.
HÄNDELSERIKT PÅ LJUSTERÖ
Ljusterö är en av de största öarna i Stockholms skärgård. Du kommer hit med bil eller
buss via bilfärjan från Östanå färjeläge. På
Ljusterö finns mycket att uppleva – gamla
skärgårdsbyar, bevarade 1700-talsmiljöer,
fiskelägen och gravfält från järnåldern. Eller
varför inte titta på graffiti vid Ljusterö torg
och skärgårdskonst samt modernistisk konst
i konstmuseet?
Ljusterö huvud på västra delen av ön
är en fantastisk utkiksplats. Alldeles intill
ligger den gamla fiskebyn Laggarsvik och en
idrottsplats där du kan spela boule, tennis
och fotboll. En bit söderut ligger Linanäs
med vackra hus, klipp- och strandbad, gästhamn, minigolf, restauranger och kafé. Hit
kan du åka med Waxholmsbåt från Lervik.
PADDLA, BADA OCH STRÖVA
PÅ ÖSTRA LAGNÖ
Från Ljusterö sticker Lagnö rätt ut som
en 1,2 mil lång arm i ett av Stockholms
skärgårds allra vackraste paddelvatten.
Vid Klintsundet, mellan Västra och Östra
Lagnö, kan du hyra kajak.
Östra Lagnö nås med bil, SL-buss eller
cykel. Östra Lagnö naturreservat är en
magasin
7
österåker
perfekt dagsutflykt att åka till för att bada
och uppleva den storslagna skärgårdsmiljön.
Ön bjuder på strövvänliga marker med gott
om svamp och bär. Här finns även en tillgänglighetsanpassad stig för rörelsehindrade.
I VIKINGARNAS KÖLVATTEN
Upplev historiska paddeltag. Hyr kanot
eller kajak i Åkersberga och paddla i idyllisk
och lummig miljö längs Åkers kanal, en rest
efter Långhundraleden. Njut av det vackra
landskapet och den historiska vattenvägen
som förr ledde vikingarna ända upp till
Gamla Uppsala. Ta paus vid Vada sjökullar
med stensättningar från tidig vikingatid.
För den historieintresserade rekommenderas också utflykter till Tunaborgen,
runstenen vid Stavs äng, Gottsundaborgen
och Hagbystugorna.
PÅ TUR MED SKÄRGÅRDSBÅT
Ta bussen eller bilen till Östanå färjeläge
och hoppa på en skärgårdsbåt till någon av
de fina öarna i Stockholms norra skärgård.
Varför inte Norröra där Saltkråkan spelades in, natursköna nationalparken Ängsö
eller topphemliga kustförsvarsanläggningen
Batteri Arholma som byggdes för kalla
kriget?
NÄSSLINGEN
Text: Pia Runfors
XXXXXXXXXXXX
3 DAGAR
–✯ –
Sommaren är aldrig så härlig som bland kobbar och
skär i skärgården. Ta en kortsemester och övernatta
på något av de mysiga vandrarhem som Österåkers
skärgård erbjuder. Du kan också ta med dig tältet och
åka spontant från ö till ö med boendet med dig.
Ö-LIV MED ÖVERNATTNING
Ta bussen till Åsättra brygga på Ljusterö
och åk skärgårdsbåt vidare ut till Ingmarsö,
Finnhamn, Husarö, Nässlingen och
Äpplarö.
INGMARSÖ är en av skärgårdens mesta året
runt-öar med 150 bofasta. Här finns jordbruk
och ett aktivt företagsliv med bland annat
båtvarv och laxodling. Ön kan utforskas på
många sätt – det finns cyklar, roddbåtar och
kajaker att hyra och islandshästar att rida
ut på tur med. Testa också någon av de fina
vandringslederna. Här finns bland annat
bed and breakfast. Läs mer på ingmarso.se.
FINNHAMN är ett av skärgårdens allra första
semesterparadis. Delar av Finnhamn är
klassat som naturreservat och naturen skiftar
från promenadvänliga lövskogar och jordbruksbygd i väster till karg ytterskärgårdsnatur på de östra delarna. Här kan du gå fina
natur- och gårdsvandringar, testa äventyrsbanan, hyra kajak eller roddbåt, spela paintball
eller bada bastu. I gårdsbutiken kan du
köpa lokalproducerade matvaror. I den fina
gamla sekelskiftesvillan finns vandrarhem
och en kort promenad därifrån restaurang
och sommarbutik. Missa inte takbaren med
utsikt över Stockholms skärgård. Det finns
också en stugby och en tältplats på ön. Läs
mer på finnhamn.se.
stugor att hyra i stugbyn. Sista lördagen i juli
anordnas skärgårdsmarknad, Husarömaran
och visning av lotsmuseet. I Husarö lanthandel kan du ta en fika eller en enklare maträtt.
Läs mer på husaro.se.
HUSARÖ har, liksom Finnhamn, havet som
närmsta granne. Husarö ligger där den
norra ytterskärgården öppnar sig, blir
kargare och än mer storslagen.
På ön står Elsa Beskows sommarhus
fortfarande kvar och hennes Putte i Blåbärsskogen ska ha blivit till här på ön.
NÄSSLINGEN var tidigare ett skärgårdshem-
Här kan du vandra, fiska och bada vid de
många badstränderna. Och du kan ta del
av öns historia i lotsmuseet i Sundströmska
lotsgården samt betrakta de många vackra
kulturhistoriska byggnaderna. Det finns
magasin
8
österåker
man och är i dag en konferensbyggnad och
ett omtyckt besöksmål för alla åldrar. Här
finns boulebanor, fotbollsplan och olika
utomhusspel. Naturligtvis kan du också
bada, ro och promenera på ön. Nässlingen
har stugor och rum för uthyrning. Restaurangen Svarta Malin erbjuder mat,
underhållning och en fantastisk utsikt över
havet. Läs mer på nasslingen.se.
ÄPPLARÖ ligger strax norr om Ingmarsö och
har ett naturreservat med vacker mellanskärgårdsnatur. Ön erbjuder fina badvikar och
klippbad. Mitt på ön ligger Äpplarö Gård
med ullbod, försäljning av lokalproducerade
produkter och uthyrning av en sjöstuga
samt tält med sängar. Runt omkring på ön
betar gårdens klövsjöfår, en utrotningshotad
ras med lång ull, och kring stallet finner
du gårdens hedemorahöns. Läs mer på
applarogard.se.
Om du har en hel vecka på dig finns oändliga
möjligheter och du kan även upptäcka skärgården
norr och söder om Österåker.
7 DAGAR
–✯–
LUFFA MED BÅT
PADDLA OCH KOM NÄRA NATUREN
Ta en skärgårdsbåt till Möja och Grinda,
två öar som har massor att erbjuda. I
Stockholms södra skärgård finns Landsort
med sin vackra fyr, härliga badklippor och
charmiga krog. Här finns också Utö, där
du bland annat kan hyra cykel. I norra skärgården ligger Fejan, en ö med spännande
historia och Arholma med en intressant
militär historia och ett blomstrande skärgårdssamhälle.
I sommar är det premiär för Waxholmsbolagets nord/syd-linje. Det är en 70
sjömil lång båtlinje utmed hela den vackra
ytterskärgården, från Simpnäs i norr till
Nynäshamn i söder. Här kan du hoppa av
på ett tjugotal ställen, övernatta och fortsätta
nästa dag. Läs mer på waxholmsbolaget.se.
Att paddla kajak eller kanot är ett fantastiskt
sätt att komma riktigt nära vattnet och
naturen och upptäcka de mindre öarna och
kobbarna utanför de vanligaste utflyktsvägarna. Med kajak eller kanot har du chansen
att hitta orörda drömställen där inga andra
båtar kan lägga till.
I Österåkers skärgård finns kajak- och
kanotuthyrning bland annat i Linanäs,
Åkersberga, på Ingmarsö och Västra Lagnö.
CYKLA UT I SKÄRGÅRDEN
Frisk havsluft och motion är en härlig kombination. I mån av plats kan du ta med cykel
på Waxholmsbåtarna. Många av de större
öarna har fina cykelvägar och på två hjul går
det snabbt att ta sig mellan smultronställena.
En bra början är att ta med cykeln på båten
från Lervik på fastlandet till Linanäs på
Ljusterö. Cykla sedan vidare till en av öns
övriga bryggor och hoppa på Waxholmsbåten för att åka vidare ut till andra öar.
Cykelguide finns att köpa på turistbyråerna.
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
FÖR LANDKRABBOR
I Österåker kan du få skärgårdskänsla även på
fastlandet. Här finns badplatser för alla smaker.
OAS I DEN INRE SKÄRGÅRDEN
Näsuddens naturreservat är en oas i
Österåkers inre skärgård där du upplever
ett kulturlandskap med stor omväxling. Du
kan vandra genom landskapet och upptäcka
både orkidén Adam och Eva och se havsörn
innan du når halvöns ände med storslagen
utsikt över Trälhavet. Ta med badkläder för
du kommer att hitta små smultronställen
efter vägen som inbjuder till sol och bad.
BADA I HAVET
I Österåker finns det gott om badplatser.
Vill du ha det lite varmare rekommenderas
någon av sjöarna. Drängsjön ligger vackert i
naturområdet Domarudden med barnvänlig
sandstrand, klippor och lekplats, samt
beachvolley- och fotbollsplan i anslutning till
den närbelägna friluftsgården. Garnsviken
bjuder också på barnvänlig sandstrand och
även en badbrygga.
För att den riktiga sommarkänslan ska
infinna sig krävs dock ett dopp i havet.
Breviksbadet vid Trälhavet är det största
havsbadet med både klippor och sandstrand. Här finns också en särskild avdelning för naturister. Ett räcke ner i vattnet
underlättar för rörelsehindrade. Österskärs
havsbad ligger endast en kort promenad från
Roslagsbanans slutstation Österskär. Badet
består av en lång inbjudande sandstrand
med badbrygga och klippor. Här finns
lekplats för barnen och en restaurang som
ordnar musikaftnar och andra evenemang.
TEXT: PIA RUNFORS
magasin
9
österåker
MER INFORMATION PÅ
INFORMATION ÖSTERÅKER
På Information Österåker i Åkersberga
centrum kan du få turistinformation om
Österåker och Roslagen. Du kan även boka
biljetter till lokala evenemang, upplevelser
och boenden samt köpa gåvor från regionala
hantverkare. Sommaröppet 1 juni till 31
augusti: måndag-fredag 10–18, lördag 10–17
samt söndag 11–15. Adress: Hackstavägen 22.
Telefon: 0767-650 660.
ÖGONBLICKET:
Fjärilsparken, en fredag i april,
klockan 09.47
Åtta spralliga barn från avdelningen Solstrålen på förskolan Luna i Åkersberga springer runt och njuter av vårsolen.
Hit till Fjärilsparken vid Åkers kanal kommer gruppen
minst en gång i veckan. I dag är en speciell dag. Harry är
redo att förpuppa sig. Harry är en fjärilslarv. Han kom till
förskolan som ett litet fjärilsägg i ett brev undertecknat
av fru Citronfjäril. Barnen slår sig nyfiket ner kring Harry,
pedagogerna Maria Jansson och Johanna Egelin.
– Ett barn sa ”men det där är ju en strumpa” första
gången fjärilslarven dök upp, men nu ser alla handdockan
som fjärilslarven Harry och bryr sig väldigt mycket om
honom, berättar Johanna Egelin.
– Nu går jag in i puppan för lite lugn och ro, säger Harry.
Det dröjer en stund innan vi ses igen.
– Då får vi leka lite tystare, säger ett barn.
– Vi ses, säger ett annat.
Harry och Fjärilsparken är en del i ett fjärilsprojekt som
barnen arbetar med hela terminen.
– Förskolan arbetar projektinriktat med något som
många gillar, vilket visade sig bli fjärilar. Att jobba åter-
kommande kring något som barnen engagerar sig i gynnar
barnens språkutveckling, förklarar Anna Lund, pedagogista för de centrala förskolorna Luna och Färglådan. Som
pedagogista utvecklar hon den pedagogiska verksamheten
och fungerar som handledare och mentor för pedagogerna.
På avdelningen finns reflektionsplatser med bilder från
Fjärilsparken, puppor och fjärilar. Barnen får arbeta med
en mängd olika material och måla fjärilar, göra larver i lera,
med mera. De besöker biblioteket och lånar böcker om
fjärilar och odlar mat till fjärilslarven. Som avslutning på
projektet kommer gruppen åka till Fjärilshuset i Stockholm.
– Vi märker att barnen lär sig många nya ord och att de
är nyfikna och engagerade. Det är jätteroligt att arbeta
så här. Vi pedagoger blir medskapare och lär oss otroligt
mycket vi också, säger Johanna Egelin innan hon blir
avbruten av Amanda och Nelly som vill visa fjärilsäggen de
hittat i rabatten.
TEXT: SOFIA HÄLLSTEN FOTO: ANNIKA AF KLERCKER
Harry
AKTUELLT
PETRA HELLBERG
Kultursommar
i Österåker
erbjuder
bland annat
Parkteatern,
Opera på
Ramsmora varv
och Wiraspelen.
KULTURSOMMAR I ÖSTERÅKER
Kulturlivet frodas i Österåker, särskilt under sommaren.
Österåkers kommun arrangerar och stödjer flera stora
evenemang som lockar besökare från när och fjärran.
DEN STORA NYHETEN bland sommarens evenemang är Parkteaterns
gästspel på Ekbacken den 19 augusti. Parkteatern har turnerat runt
på Stockholms stads utomhusscener i snart 70 år med gratis teater,
dans och cirkus för både barn och vuxna under bar himmel. Det är
ett populärt koncept som lockar stor publik. Och intresset för att
erbjuda sommarteater utomhus är stort även bland kommunerna i
Stockholms län. I år har därför Parkteatern och Stockholms läns
landstings kulturnämnd startat ett pilotprojekt i ett försök att vidga
Parkteaterns verksamhet till andra kommuner i länet. Österåker och
Täby är först ut att delta. Österåker har valt att visa Den allvarsamma leken. Föreställningen är en tonsatt tolkning av Hjalmar
Söderbergs klassiska roman. Missa inte den på Ekbacken i augusti.
Sommaren i Österåker innebär många kära återseenden.
Skymningsspelet Huldrans natt firar 25-års jubileum i år. Veckan
efter midsommar hålls det unika skådespelet i den orörda skogen vid
Domarudden. Läs mer om Huldrans natt på sidan 16.
Det historiska musikskådespelet Wiraspelen spelas traditionsenligt
vid amfiteatern på Wira bruk. Ett hundratal skådespelare, dansare,
sångare, musiker, hästar, getter, höns och grisar berättar om livet
på 1700-talet och hur lätt det är att förlora den man älskar. Årets
föreställningar visas 4 juli – 12 juli.
Sommarteater i gröngräset erbjuder Kullehusteatern som i år
presenterar sin bearbetning av Anton Tjechovs Måsen. Kullehusteatern har förlagt handlingen till den svenska skärgården på 1920-talet,
tillsammans med sång och musik. Måsen spelas 11 juli och 8 augusti
på Ljusterö samt 12 augusti på Ekbacken.
Kulturfestivalen Smestivalen hålls på Ingmarsö den 25 juli. Här
magasin
11
finns möjligheten att ta del av en mångfald av kulturyttringar. Läs
mer om Smestivalen på sidan 5.
Countrytrion Annis and the Rugged Boots, Ljusterökören och
Ljusterö Linedancers uppträder på Seniorernas dag på Ljusterö torg
den 13 juni. Ljusterö konstmuseum ställer ut på torget och tipspromenad anordnas. Seniorernas dag hölls även i maj på Ekbacken där
Inger Nilsson berättade om tiden som Pippi Långstrump.
Kungliga Operan gästar Ramsmora varv på Ljusterö för tredje
året i rad och bjuder på en operagala i världsklass. Kungliga
Hovkapellet spelar under ledning av den amerikanske dirigenten
Eugene Tzigane. Galan hålls den 22 augusti och dagen därpå
anländer Stockholms Strauss-orkester för en Wiener-konsert med
kända valser, polkor och operetter.
Ytterligare kulturfestival i skärgården blir det med Northern Light
Graffiti som hålls för andra året i rad på Ljusterö. Förra året invigdes
en graffitimur på ön. I år erbjuds många olika aktiviteter kopplade till
konstformen graffiti. Håll utkik efter datum i kalendern på osteraker.se.
Tillbaka på fastlandet hålls Åkersberga filmgala på Berga teater
den 28 augusti. Här prisas de unga vinnarna i årets filmfestival.
TEXT: CATHARINA RISSEL
MER INFORMATION
För mer information om evenemang, badplatser, utflyktsmål och
sevärdheter besök Information Österåker i Åkersberga centrum,
öppet vardagar 10–18, lördagar 10–17 samt söndagar 11–15. Du kan
även läsa mer på osteraker.se och hålla dig uppdaterad genom att
följa oss på Facebook och Twitter.
österåker
UTVECKLING
Fler mötesplatser, för stora
som små, är ett starkt önskemål
som framkommit i dialogen med
medborgarna.
magasin
12
österåker
Åkersberga - från
förort till småstad
Åkersberga går mot en framtid som pulserande småstad med
bostäder, butiker och mötesplatser. Du som bor i kommunen
har möjlighet att vara med och påverka.
JUST NU PÅGÅR arbetet med att ta fram ett
program för centrumområdet i Åkersberga
intill nuvarande handelscentrum, kanalen
och Åkersberga station. Den nya stadskärnan ska präglas av närhet, täthet och fler
mötesplatser. Här planeras för fler bostäder
och lokaler för service, kontor och andra
verksamheter. Åkersberga ska knytas tydligare till Åkers kanal och havet. Kommunens
vision om länets bästa skärgårdskommun ska
bli påtaglig även i Åkersberga stad.
– Vi vill skapa en tydlig stadskärna.
Åkersberga är inte som andra förorter.
Det är delvis mörkt och ganska tomt och
långt mellan husen i centrala Åkersberga.
Vi ska förtäta och göra Åkersberga till en
gemytlig ort, säger Michaela Fletcher (M),
Kommunstyrelsens ordförande.
För hundra år sedan, i samband med att
järnvägen drogs hit från Roslags Näsby,
började tätorten Åkersberga ta form. Idag
finns dubbelspår på sträckorna Stockholm
Östra till Viggbyholm samt Åkersberga
till Åkers Runö. För att i framtiden kunna
utöka trafiken byggs stora delar av Roslagsbanan ut till dubbelspår. SL planerar även
att bygga om Åkersberga station för att klara
den ökade trafikkapaciteten. Den fortsatta
utbyggnaden av dubbelspår på Roslagsbanan kommer att innebära möjlighet till tätare
trafik och att tillgängligheten blir bättre,
tågen punktligare och ett stationsnära läge
än mer attraktivt.
FRÅN "LANDET" TILL STADEN
Österåker är en av landets snabbast växande
kommuner. Här bor 41 000 personer och
befolkningen ökar stadigt med runt 400
personer per år.
Samtidigt har Åkersberga gått från att
vara ”landet” till förort och går nu mer och
mer mot att bli en stad med en egen identitet.
magasin
13
österåker
EN LEVANDE STAD
Grundtanken är att skapa en modernare och
mer levande och central ort. För att få till
en stadskänsla måste området omvandlas så
fler kan bo och vistas centralt. Det innebär
fler bostäder och fler mötesplatser i form av
grönskande oaser, restauranger och andra
mötesplatser. Målet är att Åkersberga ska
gnugga bort sin grå förortsstämpel och bli en
mer attraktiv och livfull stad för alla.
Österåkers kommun har påbörjat
arbetet med att ta fram ett program för
centrumområdet vilket är det första steget i
planprocessen.
Idag är själva handelsanläggningen bortvänd från stationen. Den som kommer hit för
första gången kan ha svårt att orientera sig.
Kärnan ska kopplas ihop starkare till vattnet
genom bebyggelse och tydligare stråk från
centrumanläggningen till kanalen.
– Vi vill utveckla centrala Åkersberga i
☛
samarbete med berörda fastighetsägare och
andra aktörer. Den nya bebyggelsen ska
bidra till att skapa en mer levande och trygg
stadsdel, säger Maria Bengs, planarkitekt i
Österåkers kommun.
– Framför allt handlar det om utveckling
kring Stationsvägen. Idag bor ingen här,
vilket är synd när det är den mest centrala
gatan i hela Österåker. Vi vill utveckla knutpunkten med bussar och tåg. Mer bostäder,
mer butiker och restauranger i bottenplan.
Mer liv! Vi tänker tätare i kärnan och glesare
bebyggelse ju längre bort från stadskärnan
man kommer, fortsätter hon.
Förtätningen av Åkersberga sker samtidigt
på flera områden i centrala lägen. Bergavägen utvecklas till en stadsgata med bostäder
och lokaler. Vid nyrenoverade Söraskolan
planeras kvarter med bostäder och stationsområdet utvecklas i samband med den omfattande utbyggnaden av Roslagsbanan.
DIALOG MED MEDBORGARNA
I arbetet med att ta fram ett program för
Åkersberga stad bjuds alla in att komma
med synpunkter. Utvecklingen sker i en nära
dialog med invånare och fastighetsägare.
Arbetet har inletts med frågor om hur centrumet upplevs och vad som saknas.
– Vi har genomfört intervjuer i centrum,
haft en enkät på webbplatsen och genomfört workshops med fastighetsägare och
ungdomar, berättar Michaela Fletcher (M),
kommunstyrelsens ordförande.
Deltagarna beskriver sin ort med ord som
vacker natur och skärgård samtidigt som de
centrala delarna uppfattas som grå, trista
och med brist på vattenkontakt, grönska och
mötesplatser.
Medborgardialogen visar tydligt att
1 - Karta över
föreslaget ingår
programområde
Det BILAGA
markerade
området
i programmet.
deltagarna vill att centrala Åkersberga ska
utvecklas mot en mer levande, grön, social,
småskalig och trygg stadsmiljö med bättre
koppling till vatten och natur. Kulturella
inslag och kvällsliv är en viktig del i detta
liksom mötesplatser och aktiviteter för
ungdomar.
– Det är oerhört viktigt att få med medborgarna i utvecklingen. Deras synpunkter
vävs in i planprogrammet. Jag ser det som
direktdemokrati att de som bor här får vara
med och utveckla framtidens Åkersberga,
säger Michaela Fletcher.
CYKLISTER OCH FOTGÄNGARE
Även infrastrukturen är en viktig och aktuell
fråga. Hur trafiken ordnas är av stor betydelse för hur området uppfattas och används.
En modern stadskärna planeras utifrån den
”omvända” prioritetsordningen – gång-cykelkollektivtrafik främst. Både kollektivtrafiken
och vägnät liksom gång- och cykelvägar
behöver byggas ut och byggas om.
De unga invånarna har särskilt framhållit
vikten av att bygga små bostäder och ytor för
socialt umgänge.
Att omforma en stad är en lång process.
Förhoppningen är att ett formellt samråd kan
hållas under hösten. Det innebär en möjlighet
för invånare att tycka till. Ett godkänt förslag
skulle kunna vara klart under våren 2016.
Exakt hur förslaget kommer att se ut beror
på vad dialoger och samråd med berörda ger.
Efter att programmet har godkänts startar
nästa steg i planprocessen – detaljplaneläggning.
TEXT: SOFIA HÄLLSTEN FOTO: CHRISTINA SUNDIEN
Mål i det kommande arbetet med Åkersberga stad:
• Utveckla och skapa en
funktionsblandad stad med
stadsmässiga kvaliteter.
• Förstärka stadskärnan
samt skapa fler bostäder.
• Skapa tilltalande entréer
till staden.
• Skapa upplevelserika
och mångfunktionella
gröna offentliga mötesplatser som även bidar till
biologisk mångfald.
• Utveckla bytespunkten
till en attraktiv mötesplats
och skapa ett stationsområde som underlättar och
stimulerar resandet med
kollektiva transportmedel.
• Förbättra vattenkontakten och användningen av
området vid kanalen.
magasin
14
österåker
• Skapa ny bebyggelse
som tillvaratar det goda
kommunikationsläget
och centrala placeringen i
staden.
• Skapa ett sammanhållet
gatunät och förbättra
områdets kopplingar till
områdena runt omkring.
• Minska barriäreffekten
av järnväg och väg 276.
• Ge området en tydlig
miljöprofil samt integrera
miljöanpassat byggande.
• Förstärka den gröna och
blå strukturen.
Profilen
RÄDDARNA I SJÖNÖDEN
Efter en dramatisk räddningsinsats till havs förra
året har en besättning från Österskär blivit utnämnda till Årets Sjöräddare. Vi har pratat med en av dem
— Pernilla Rosén som är skeppare vid sjöräddningsstationen på Österskärsbryggan.
Pernilla Rosén har varit frivillig sjöräddare i fem år.
— Jag har en bakgrund som ambulanssjukvårdare
och jag kommer från en skärgårdssläkt så det känns
naturligt att bidra med den kunskap jag har, säger
Pernilla.
Frivilliga sjöräddare turas om att ha jour. Och om
olyckan är framme ska de kunna vara på väg för att
hjälpa till inom 15 minuter.
— Oftast hjälper vi våra medlemmar med förebyggande utryckningar, det kan vara om någon har fått
motorstopp. Då hjälper vi dem i land.
Den 14 december förra året fick Pernilla ett larm
som visade sig handla om liv och död. En man hade
hört vad som kunde vara rop på hjälp — eller en sjöfågel — vid Trälhavet. Istället för att chansa slog mannen
larm.
Det som följde blev en dramatisk räddningsaktion
där varje minut kom att spela en avgörande roll för
om historien skulle få ett lyckligt slut eller inte. Tack
vare det snabba agerandet från Pernilla och hennes
besättningsmän Krister Stark och Gunnar Ström lyckades de rädda livet på en man som fallit överbord.
— Vi kämpade verkligen för hans liv och när vi dagen efter fick veta att han hade klarat sig kändes det
fantastiskt.
För insatsen belönades trion med utmärkelsen
Årets Sjöräddare av Sjöräddningssällskapet.
— Jag vill också ge ett stort tack till mannen som, trots sin osäkerhet, larmade.
Det var det som gjorde att vi kom iväg
så snabbt och kunde rädda ett liv, säger
Pernilla.
TEXT: ANDERS LÖF FOTO: ANJA CALLIUS
PERNILLA ROSÉN
Ålder: 42
Bor: Åkersberga
Yrke: Driver eget företag inom hjärtlungräddning och första hjälpen.
Familj: Man och tre barn.
Sjöräddningssällskapet är en ideell förening
med 2 000 frivilliga sjöräddare som alltid är
beredda att rycka ut. Sjöräddningssällskapet
arbetar även med att förebygga olyckor till
sjöss samt att sprida information och kunskap
om sjösäkerhet.
Pernilla Rosén tillsammans med sina besättningsmän Krister Stark och Gunnar Ström.
magasin
15
österåker
ETT NATTLIGT MÖTE
MED URSKOGEN
Musik, berättelser och teater, med skogen som
huvudperson. Skymningsspelet Huldrans Natt är en
guidad skogsvandring och ett annorlunda skådespel som
spelas veckan efter midsommar vid Domarudden. I år är
det 25-årsjubileum – och intresset är större än någonsin.
Nina Nu är en av producenterna och medverkar i skymningsspelet
Huldrans Natt, som framförs den 23–27 juni, i Tärnanområdet, ett
av länets största obebyggda områden med gammelskog, hagmark
och sjöar.
– Det började för 25 år sedan i Värmland. Vi var ett gäng skådespelare, scenografer, musikanter och biologer som ville framföra ett
skådespel i den orörda skogen, såsom den upplevdes förr i tiden.
Det resulterade i Huldrans Natt, som sedan 2001 lockat många ut
till en annorlunda upplevelse i skogen.
– Det är svårt att beskriva Huldrans Natt med ord, men vi brukar
förklara det som ett nattligt möte med urskogen, dess klanger och
väsen. Vi förstärker det som finns i skogen och avslutar efter midnatt med en gemensam måltid, säger Nina Nu.
Det yttersta syftet med spelet är att locka människor att besöka
skogen lite oftare, att känna sig närmare naturen och se skillnad på
en odlad och en orörd skog.
magasin
16
– Vi försöker återskapa det rum som fanns förr i tiden, när människa och natur levde i ett närmare förhållande. Många besökare
genom åren har beskrivit Huldrans Natt som någonting unikt – att
få uppleva hur skogen vaknar till liv i skymningen och ana det man
har hört talas om i sagorna. Många reser långväga varje år för att
delta.
Att det blev just Domarudden beror både på den urskogsliknande
miljön och på praktiska orsaker:
– Här finns en asprik granskog som är en fin miljö för vårt skådespel. Men framför allt har vi ett bra samarbete med Domaruddens
fritidsgård och Österåkers kommun som sponsrar skådespelet. Här
finns också en lättillgänglig parkeringsplats för besökarna.
Läs mer på huldransnatt.se
TEXT: KRISTER INSULANDER FOTO: SUSANNE KISTNER
österåker
TÄVLA!
TÄVLA OCH VINN en praktisk och fin picknick-korg för alla utflykter! Lös korsordet och skicka in
orden som du får fram i de färgade rutorna till: Österåkers kommun, kommunikationsenheten,
184 86 Åkersberga eller e-post till [email protected] Kom ihåg att ange namn och
adress så att vi kan nå dig. Sista tävlingsdag är den 31 augusti 2015.
Grattis till Hans Johansson som fick fram ”Vårtecken på Ekbacken” i förra korsordet och vann
ett miniväxthus!
FOTO: SCANDINAV BILDBYRÅ/ ÖSTERÅKERS KOMMUN.
Konstruktör: Tobias Burnesson
KONSTRUKTÖR: TOBIAS BURNESSON
magasin
17
österåker
KALENDER
PÅGÅR NU – 18 AUGUSTI
12 JULI
11 JULI
DATAKUNSKAP FÖR
NYBÖRJARE
BAKLUCKELOPPIS
SPELMANSTÄMMA I WIRA
Datakunskap för alla med eller
utan egen dator på Österåkers
Bibliotek i Åkersberga centrum.
Mer info: [email protected]
eller 070-436 11 99.
För alla som vill sälja eller fynda
begagnade prylar. Loppisen
håller till ovanpå Västra p-huset
i Åkersberga Centrum.
Akersbergacentrum.se
Allspel, underhållning och
allsång. Roslagsbalgarna.se
11 JULI
19 JUNI
GLAD MIDSOMMAR!
13 JUNI
Midsommarfirande på Domarudden och Ekbacken. Sång och
dans kring midsommarstången.
SENIORERNAS DAG PÅ
LJUSTERÖ
Musik och underhållning, tipspromenad och lotteri. Försäljning
av kaffe och varmkorv.
6 JUNI
NATIONALDAGSFIRANDE
Nationaldagsfirande på
Ekbacken med musikunderhållning av bland annat musikskolorna och kören Non Silentium.
Gästartist: Sofia Karlsson.
DE VILDA BLOMMORNAS DAG
Lär dig om vilda växter vid
Ekbacken och Röllingby backar.
Abts.se
Ljusterö operasommar presenterar Tronco Flamenco, en poetisk
dans- och sagoföreställning för
barn från 4 år och uppåt.
Ljusterooperasommar.se
23-27 JUNI
HULDRANS NATT
14 JUNI
DANS- OCH SAGOFÖRESTÄLLNING
Skymningsspel med guidad
vandring i skogen vid Domarudden samt vildmarkssoppa vid
lägereld. Huldransnatt.se
11 JULI, 8 AUGUSTI OCH 12 AUGUSTI
KULLEHUSTEATERN
Kullehusteatern spelar Måsen
av Anton Tjechov. 11 juli och 8
augusti på Ljusterö, 12 augusti på
Ekbacken. Kullehusteatern.se
10 JUNI
NÄRKONTAKT MED
FLADDERMÖSS
4 JULI – 12 JULI
Naturskyddsföreningen i Österåker låter oss stifta bekantskap med
fladdermöss under kunnig ledning
av Hans Georg Wallentinus.
WIRASPELEN
Wiraspelen spelas på amfiteatern
vid Wira bruk. Spelen återspeglar
smederna och deras tillvaro på
bruket i mitten av 1700-talet.
Wiraspelen.se
15 JUNI – 30 AUGUSTI
SOMMARBOKEN
12 JUNI – 5 JULI
KVÄLLSAKTIVITETER PÅ
FRITIDSGÅRDARNA
Sommarläsning för barn. Läs
fem böcker, när du lämnar in din
ifyllda folder till biblioteket får du
en prisbok. Osteraker.se/bibliotek
magasin
18
LJUSTERÖ ANTIKDAG
Claes Moser med kollegor från
Antikrundan värderar föremål.
Ljusterokonstmuseum.se
4 JULI OCH 11 JULI
BLOMMOR OCH SMÅKRYP
Naturskyddsföreningen anordnar
en promenad från Rydbo station
till torpet Rännilen och det viltvatten som finns där, för att titta på
fjärilar, trollsländor och småkryp.
För dig som har gått ut årskurs sex
eller är äldre. Film, kubb, tv-spel
och korvgrillning.
Fritidsgardarna.se
18 JULI
österåker
22 JULI – 2 AUGUSTI
HUSARÖ LOTSMUSEUM
Öppna visningar på onsdagar och
söndagar. För visningar på annan
tid, kontakta museet. Husaro.se/
lotsmuseum
PETRA HELLBERG
24-26 JULI
LJUSTERÖ SOMMARMARKNAD
Hantverk, utställare, tivoli, musik
och servering vid Ljusterö Bygdegård. Ljusterobygdegard.se
23 AUGUSTI
WIEN, MINA DRÖMMARS
STAD
25 JULI
HUSARÖDAGEN
Stockholms Strauss-orkester
gästar Ljusterö och Ramsmora
varv med en riktig Wienerkonsert. Lyssna till kända valser,
polkor och operettmelodier.
Musikpavarvet.se
Skärgårdsmarknad, visning av
lotsmuseet och Husarömaran, en
åttondels marathon över stock och
sten. Husaro.se
25 JULI
19 AUGUSTI
FESTIVALEN SMESTIVALEN
PARKTEATERN
Kulturfestivalen för hela familjen
på Ingmarsö.
Festivalensmestivalen.se
Föreställning på Ekbacken. Den allvarsamma leken, en tolkning av
Hjalmar Söderbergs roman. Minimusikal med inslag av folkmusik
och visa. Osteraker.se/upplevagora
28 AUGUSTI
FILMGALA PÅ BERGA TEATER
Mingel på röda mattan, bidragen
i filmtävlingen Åkersberga filmfestival visas och priser delas ut.
26 JULI OCH 23 AUGUSTI
30 AUGUSTI
LINEDANCE
KANALENS DAG
Prova på linedance på Ekbacken
tillsammans med Eastfield
Linedancers. Efld.se
Marknad, servering, aktiviteter
och underhållning på Ekbacken.
22 AUGUSTI
22 AUGUSTI
HAJK
SINNENAS PROMENAD
30 AUGUSTI
Genom mindfulness kan man
fördjupa sin upplevelse av naturen. Vad ser du? Vad hör du? Är
det något som doftar? Hur känns
det? Naturskyddsföreningen i
Österåker står för guidningen.
UNGDOMENS DAG
Hajk med övernattning i tält och
håvning i havet. För barn och
deras vuxna, arrangör Naturskyddsföreningen i Österåker.
22 AUGUSTI
HISTORISK BUSSTUR
16 AUGUSTI
ALLSÅNG PÅ EKBACKEN
Allsång med kulturföreningen
Livat. Medverkar gör bland
andra ”Livatbarnen” och
gästartisten Tommy Nilsson.
Kulturforeningenlivat.se
5 SEPTEMBER
HÖSTMARKNAD PÅ
LÄNSMANSGÅRDEN
Österåkers hembygds- och
fornminnesförening arrangerar
busstur där arkeologen Andreas
Forsgren guidar. Milstolpen.org
22 AUGUSTI
OPERAGALA
Kungliga operan gästar Ljusterö
och Ramsmora varv. Musik med
höjdpunkter från operans värld.
Musikpavarvet.se
magasin
Roliga aktiviteter anordnas för
ungdomar på Lillbroängen.
Fritidsgårdarna står för en stor del
av aktiviteterna.
19
österåker
Skördefest med tillfälle att handla
grönsaker och snittblommor med
mera. Lotteri och barnaktiviteter.
Abts.se
Med reservation för eventuella
ändringar. Mer information om
evenemang i Österåker hittar du i
kalendariet på osteraker.se.
TEXT: LINNEA ÅSLUND
Badparadiset Österskär
Under slutet av 1800-talet var havsbad det trendigaste man
kunde ägna sig åt. Bad- och kurorter runt om i Europa drog till
sig internationell publik. Man ville komma bort från ”osunda
stadsmiljöer”. Välbeställda stockholmare skaffade sommarnöjen i
skärgården. I samma veva växte Österskär fram som ett badparadis
för stressade stockholmare.
Vid sekelskiftet 1900 ägde direktör Abel Bergman större delen
av nuvarande Österskär. Han insåg att han satt på en sommarskatt och började stycka av stora tomter som han sålde som
sommarnöjen till välbärgade stockholmare. Samma år som den
första sommarvillan byggdes i området anlades en badstrand.
Kort därpå förlängdes Roslagsbanan från Åkersberga till dagens
slutstation – Österskär. Järnvägen gav Österskär en extra skjuts i
tider då bilar var sällsynta. Fem gånger om dagen tuffade ångloket
Österskär – Stockholm tur och retur.
År 1909 förvärvade E W Wallin Tuna Gård och styckade av
ytterligare 250 tomter. Samma år bildades Villaägareföreningen.
BADTÅG OCH BADAVGIFT
Vurmen för att bada i havet var stor. Alla strandtomterna hade
egna badhus nere vid sjön och Österskärs villaägarförening hade
några kallbadhus som fick nyttjas mot avgift under 1910- och
20-talet. Kallbadhusen revs så småningom och i stället anlades
badplatserna Solbrännan och Badholmen. Det var fortfarande
inte gratis att bada i Trälhavet – 15 öre för vuxna, 10 öre för barn
och för tjänstefolk och hundar kostade strandbesöket 5 öre.
Trots avgifterna var intresset stort. Under 20- och 30-talet
byggdes allt fler fritidshus i området som blev en sommarort för
stockholmare. På 30-talet kördes speciella badtåg till Österskär
från Stockholm.
Kring 1950 växte Åkersberga och Österskär samman. Med
1 197 invånare ansågs Österskär vara en förort till Stockholm.
Samtidigt gick det knackigt för Villaägareföreningens badplatser.
Ekonomin var helt beroende av vädret. Efter flera somrar i rad
med dåligt väder på 1950-talet blev badplatserna en ekonomisk
belastning, skriver Kurt Wingstedt i Österskärs Villaägareförenings skrift ”Österskär – ett samhälle i omvandling” från 1986.
På 1960-talet utarrenderades Badholmen först till Idrottsföreningen Kamraterna och sedan på lång tid till Österåkers kommun
vilket ”medförde en avsevärd ekonomisk lättnad” för Villaägareföreningen. Solbrännan gick samma väg. Österåkers kommun
köpte även den Thimgrenska fastigheten, bestående av flera hus,
och gav anläggningen det stolta namnet Österskärs havsbad. I ett
av husen huserar idag Solbrännans Restaurang och Café.
ÖSTERSKÄRS HAVSBAD IDAG
Österskärs havsbad, fortfarande Solbrännan i folkmun, lever
vidare som populärt sommarnöje. Här, endast en kort promenad
från Roslagsbanans slutstation, finns badmöjligheter för stora
som små – klippor, bryggor och långgrund sandstrand. Badet är
tillgänglighetsanpassat och har fin utsikt över Trälhavet. Det finns
tillgång till både toalett och grillplats och en restaurang med kiosk.
Intill badet finns parkeringsmöjligheter och även en gästbrygga.
På Trälhavet blåser ofta friska vindar och det är mycket populärt bland vindsurfare. För den som tröttnat på sandslottsbyggande finns här både Österskärs Vindsurfingklubb och Trälhavets
båtklubb som arrangerar kurser i vindsurfing och segling.
TEXT: SOFIA HÄLLSTEN ARKIVFOTO: ÖSTERÅKERS HEMBYGDSFÖRENING
Österåkers kommun ansvarar för många badplatser runt om i
kommunen. Under badsäsongen tas regelbundet vattenprover.
Kommunen ser till att det hålls rent och snyggt, sopar bryggor,
hämtar sopor och tömmer toaletter. Inför varje säsong
kontrollerar dykare att det inte finns föremål under ytan som kan
skada dig som badar. Läs mer på osteraker.se