PUKANBLADET

Nummer 2 2015
Vecka 29
HSB Brf Pukan i Malmö
PUKANBLADET
Nu är det äntligen sommar och vad passar inte bättre än ett Pukanblad på stranden?
Projekt:
Sommar
Sommar
Sommar
Sommar
Avloppsprojektet i alla
hus är nästan klara. Det
som återstår är relining
under hus 42 och 44 för
dagvattnet samt reiling
från husen ut mot VASyds brunnar på Köpenhamnsvägen. Detta hanns
med under hus 40 innan
semestrarna och övriga
görs inom kort. Separat
information kommer ut
när det är dags.
Sommar Källardörrar
Sommar
Sommar
Sommar
Sommar
Är beställda men har
lång leveranstid och det
är anledning till varför
det dröjt. Vi hoppas de
kommer på plats tidig
höst.
Våra hissar
Löpande möten sker med
oberoende hissexpert för
att se över våra hissar.
Vårt nuvarande avtal
med ALT hissar är också
uppsagt för att under
hösten gå ut i ny upphandling.
Övernattningslägenhet
Färdigställande är igång
och vår förhoppning är
att den ska stå klar i november 2015.
Bergvärmeprojektet
Slutbesiktning av bergvärmeprojektet är genomförd och med godkänt resultat. Under året
kommer systemet att finjusteras för att hitta den
mest optimala driften.
Stigarledningar
Upphandling om nya
stigarledingar gör i augusti. Separat information kommer att delas ut
när det närmar sig.
Ny kamerautrustning
till garaget är nu installerad och igång.
Kärlskåpen
De beställda inbyggnaderna för sopkärlen kommer vecka 35.
Föreningslokalen
I hus 42 är snart färdig
att kunna börja användas.
Kostnaden för bergvärI mitten av september
meprojektet har totalt
uppgått till 17, 1 miljoner ska ni återigen kunna
boka den för att ha kalas
kronor. Vi följer nu utvecklingen för driftskost- eller andra aktiviteter.
naden månad för månad Personalutrymmet
jämfört med föregående
I hus 44 är också snart
år. Hittills följer det vår
klart. Det gör att vi i
lagda prognos för bespaframtiden inte behöver
ringen kontra fjärrvärme.
ha entreprenörers fika/
Vi kommer under hösten
toalettvagnar här.
delge er relevanta siffror.
PUKANBLADET
Fortsättning pågående projekt/Medlemsaktiviteter
Ny hemsida för Pukan
Är nu äntligen lanserad
och uppdateras kontinuerligt.
Dränering
De flesta av oss har säkert
noterat det grävningsarbete
som påbörjades i april runt
Fruktpågen, Willa Nordic
och Edman Sails lokaler.
Dräneringsarbetet var helt
nödvändigt då vattnet fortsatt tränga in hos dom sen
översvämningen i augusti.
Historiskt sett har dessa lokaler varit drabbade av ett
flertal översvämningar, så
här fanns ett problem redan
innan. Under arbetets gång
visade det sig att de båda
trapporna på baksidan inte
gick att rädda då det inte
fanns någon armering i
dessa och de var heller inte
rätt förankrade i själva husets vägg. Ny trappa kommer att formgjutas som blir
nedgång till båda butikerna.
Vi förstår att detta arbete
varit påfrestande för medlemmar i framför allt hus 42
och 44. Men är framför allt
tråkigt för lokalägarna till
dessa butiker som bland
annat inneburit att Edman
Sail fortfarande inte kan
vistas i sin lokal.
Det glädjande är att det nu
för första gången på många
år är torrt i dessa lokalers
källare.
När dräneringsarbetet runt
detta kvarter är klart kom-
Sida 2
mer det att göras en utvärdering för hur vi går vidare
med övriga butiker och våra
fem bostadshus.
Vi har med anledning av
detta fattat beslut att det
ska provgrävas på två ställen
runt hus 46. Det är vid stuprännan utanför mangelrummet och vid källarnedfarten
trappa A. Här fortsätter vattnet att tränga in och vi vill
med provgrävningen se om
det kan vara stopp i dagvattenledningen som är orsaken och därmed kanske
hitta en alternativ lösning till
dränering.
Nya bänkar och bord
Är som ni alla sett på
plats. Vi har beställt ytterligare några bänkar
som ska ersätta några av
de gröna och dessa kommer i augusti.
Gamla bänkar och
bord
Dessa har kommit till
nytta hos andra organsationer och företag, vilket
dessutom gjorde att föreningen slapp både kostnader för bortforsling
och avgifter på soptippen.
Sittyta gård 48
Nytt tryckimpregnerat trä
har nu ersatt det gamla
på bänken längst med
Köpenhamnsvägen.
Kryddor
Finns nu att plocka av
vid varje grillplats.
Vattning
ställa några frågor till
Puls om hur de bland
annat tyckt det varit hos
oss på Pukan. Karl
Kungberg och Rickard
Alm från Puls börjar
samtalet med att berätta
hur många fantastiska
medlemmar de träffat
under sin tid hos oss.
De har full förståelse
Om du skulle se att våra
blommor och kryddor på
grillplatserna samt blommor utanför entréerna
för att det är ett påfresbehöver vatten får du
tande projekt att som
gärna vattna dom.
medlem vara med om,
då de måste in i varje
Målning garagevägg
lägenhets kök och badInom kort kommer väg- rum vid flertal till
fällen.
garna längst med garagets nedfart att målas
om. I samband med detta
tas de gamla rostiga beslag och skruvar bort
som inte längre har någon funktion.
Hus 48 var först ut i
detta projekt och det
blev en tuff start, både
för dom och alla medlemmar. Bland flera
orsaker till den tuffa
Puls bjöd på korvgrill- starten var att gamla
ritningar inte stämde
ning
och att trots de filmningar i avloppsstamDet skedde fredagen den marna som skett innan
22 maj på gård 40 i lite projektstart så stötte de
molnigt väder men där
på oväntade problem.
stämningen var desto
soligare. Det åts 72 underbart grillade korvar.
Innan grillningens start
passade styrelsen på att
Nummer 2 2015
Medlemsaktiviteter
När de sedan fortsatte
med hus 40 gick det
däremot väldigt snabbt
och smidigt. Kort och
gott, de drog stora lärdomar av första huset
som de kunde ta med
sig och som gjorde att
det sedan löpte på som
de från början hade
önskat.
Karl och hans kollegor
har haft Brf Pukan som
sin arbetsplats under
lång tid och det känns
därför lite vemodigt nu
när det närmar sig sitt
slut säger Karl och
Rickar. Karl menar att
det blir lite speciellt när
man är så länge i en
samma förening.
att berätta att hela branschen har mer än fullt
upp och letar därför hela
tiden efter nya kompetenta medarbetare.
Puls är väldigt glada och
tacksamma för allt beröm och respekt de fått
från oss medlemmar under sin tid hos oss.
Fontänen är också renoverad efter översvämKarl, Rickard och alla
ningen och en hel del
andra kollegor på Puls
arbete har lagts
önskar Pukans medlemmar:
på att gräva fram den
Skön sommar och stort stengång som under
tack för allas tålamod.
åren nästan gömts men
som vi nu kan se och
använda.
Lekplats invigd
Det skedde söndagen
den 21 juni. Pukantösen
Isabella klippte det gulblåa bandet och förklarade lekplatsen öppen.
Det bjöds på glass och
godis.
Vi träffar medlemmarna vid flertal tillfällen,
inte bara när vi utför
arbetet utan även på
gårdarna, på gatan etc
som gör att det skapas
relationer.
Vi frågade Rickard hur
Puls framtid ser ut?
Han berättade att väldigt många föreningar,
som är byggda på 50
talet så som Pukan, redan vidtagit åtgärd i
någon form gällande
deras avlopp. Idag är
det istället en explosion
av förfrågningar från
hus byggda på 60-talet,
den stora byggboomen.
Rickard avslutar med
Fontäninvigning
Den 1 maj var det som
brukligt Fontäninvigning. Solen sken och det
bjöds på goda grillade
korvar. Det var rekord
på antal medlemmars
som tog tillfället att deltaga, något vi är mycket
glada för.
Pukans Grill-lördag
Går av stapeln den 5
september. Grillen tänds
kl. 17.00 på gård 44-46.
Tag med det du önskar
få grillat, tillbehör och
dryck. Information finns
även i digitaltavlorna.
Sida 3
PUKANBLADET
Butiksreportage
Sommar
Sommar
Sommar
Sommar
Sommar
Sommar
Sommar
Sommar
Sommar
Sida 4
EGEMA FASTIGHETSFÖRMEDLING
ERIKSLUST PIZZERIA
Egema Fastighetsförmedling erbjuder
mäklartjänst vid försäljning av bostadsrätter,
villor, lokaler och fritidshus. Vi tar hand om
allt från början till slut
och samma mäklare är
med hela vägen, vilket
brukar uppskattas av
både köpare och säljare.
Egema har också inhyrd
jurist och advokat som
kan hjälpa till med bland
annat bouppteckning
och testamente.
Hamed har ägt Erikslust
Pizzeria sedan 1996. Innan dess hade han krogar
i Arlöv, på Möllan och på
Värnhem. Hamed är utbildad elektriker men
ramlade av en slump in i
krogbranschen som ung.
Lars Ridell har 30 års
erfarenhet som auktoriserad fastighetsmäklare.
Hans intresse för branschen väcktes genom att
en vän på 80-talet var
mäklare och han tyckte
det verkade intressant.
Lars har många återkommande kunder och
hans erfarenhet genom
åren har gett honom en
god lokalkännedom och
kunskap om olika områden. Alla objekt är unika
och det är viktigt med en
bred kompentens.
Egema Fastighetsförmedling har funnits i
befintliga lokaler sedan
1994.
Erikslust Pizzeria erbjuder à la carte, pizza och
pasta. Restaurangen ha
fulla rättigheter. Ett speciellt erbjudande de har
är att familj som har barn
under 15 år så äter ett
barn gratis.
Hamed avslutar med att
säga att han har många
underbara och trogna
kunder som gör att han
ser ljust på framtiden för
restaurangen.
Tidigare låg det en vapen
och fiskbutik i lokalerna.
AD BILDELAR
Butiken erbjuder kvalitativa reservdelar o tillbehör till i princip alla bilmärken, såväl till
bilverkstäder som till privatpersoner. Allt med
garanti som möter originalkrav.
då lokalerna togs över
efter Nyma Hushållsmaskiner. Butiken ägs
och drivs av Tommy o
Hans-Åke Nilsson.
När man startade var
det den första snabbköpsbutiken” för reservdelar i Malmö. Du
gick in genom en dörr,
plockade dina varor i en
korg betalade och gick
ut genom en annan dörr.
På den tiden var hela
ovanplanet butiksyta
och källaren användes
till lager.
Lokalen är på 625 m2
totalt. Delar av källaren
används nu som konferens och utbildningslokal till anställda på
verkstäder som är anslutna till AD. Så kallade A Bilverkstäder.
Butiken är
ansluten till Europas
största bilreservdelskedja, med huvudkontor
i Belgien. Idag är ca 80
butiker anslutna i Sverige, med ett centrallager i Varberg.
Ni kanske känner igen
reklamen från TV.
”Nemas Problemas”.
Förutom med reklam,
så förekom Tommy i ett
inslag angående semlor.
I sortimentet ingår även
artiklar som passar in i ett Ätande en semla med
mustaschen full av florvanligt hushåll.
socker o grädde, kom
Företaget startade 1977
Nummer 2 2015
Butiksreportage
det reaktioner ända uppi- 1997 då Anita tog över
från norrland. En annan lokalerna efter barnavårdskuriosa är att firman le- centralen.
vererat servicedelar till
en av vår nuvarande konungs bilar.
De tycker att sammansättningen av lokalerna
på Köpenhamnsvägen är .
mycket bra. I en av de
senaste säljtävlingarna
AD Bildelar gjorde, så
var priset en 3-rätters
meny på Genuin.
ERIKSLUST VETERINÄR
Bedriver sjukvård och
förebyggande hälsovård
för hund, katt och mindre
sällskapsdjur. Exempel
på detta är vaccinationer,
hälsokontroller, medicinska utredningar, operationer och tandvård.
Kliniken är utrustad med
bl a röntgen, ultraljud,
EKG och utrustning för
tandvård. Här kan man
också köpa foder och
olika djurvårdartiklar
Anita Leideman har tidigare arbetat vid Djursjukhuset i Helsingborg
och Glostorps Veterinärklinik. Anita har 4 veterinärer och 5 djursjukskötare anställda.
Kompletterande uppgifter om våra butikslokaler
Vi har fått hjälp av Gussi
Haraldsson som bott här
sen liten flicka och hjälpte
oss i styrelsen med detta.
I nuvarande butikslokal
som Pizzerian ligger i var
här från början ett SEB
kontor.
I affärslängan mellan 40-42
låg Rosbergs bageri.
.
I nuvarande lokal där
Egema sitter fanns Försäkringskassan från början.
Vi vill rikta ett stort tack till
Gussi Haraldsson för ditt
engagemang och är imponerade över ditt goda minne.
Solidars lokaler sträckte
sig från början mellan hus
46 och 48. Här fanns Solidars fiskaffär, en separat
butik för livsmedel och en
separat mjölkaffär samt
Solidar konditori med servering.
Efter porten där nuvarande blomsterbutik ligger
fanns det två lokaler,
Dittlaus Skrädderi i den
ena och Guns Konfektyr i
den andra.
I hus 42 låg MNM Mjölkaffär (Malmös nya mejeriförening) Därefter var den
en damfrisering.
Mellan hus 42-44 fanns
det en öron, näsa och
halsläkare och efter porten låg Indus Kemtvätteri.
I nuvarande Genuins restaurang så har vi i reportaget skrivit att det tidigare låg en radio/skivbutik
men här minns Gussi att
den hette BO Radio.
Mellan hus 40-42 låg
också Hjortsbergs Kemtekniska affär.
Erikslust Veterinär har
funnits i lokalerna sedan
Sida 5
HSB Brf Pukan i Malmö
KONTAKTINFORMATION:
BRF PUKAN
Köpenhamnsvägen 42
217 71 Malmö
Styrelse, vicevärd och vaktmästare kontaktas via
fastighetskontoret på 040-91 33 09. Här anmäler Du fel,
problem och om Du vill komma i kontakt med någon.
Bemannad vardagar 09.30-10.00, övriga tider telefonsvarare. Kvällar och helger kan Du ringa 040-660 87 38
vid akuta fel eller störningar. Du kan också e-posta.
Adresser hittar Du till vänster. Snabbaste sättet att få
kontakt är dock att ringa.
Telefon: 040-91 33 09
Fax: 040-91 33 09
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Vi finns på nätet!
www.pukan.se
.
Styrelsen önskar
en skön sommar
Har du inte hämtat din
nyckel efter avloppsprojektet, vänligen gör det efter den 17 augusti då vicevärd åter är tillbaka. Viktigt
att alla nycklar hämtas.