Branchinformation - Sveriges Bygg

Branchinformation
Masonite Beams AB inviger ny fabrik i Rundvik
Masonite Beams har invigt en ny fabrik för produktion av träbaserad I-balk. I den nya fabriken finns möjlighet att tillverka 24
miljoner löpmeter balk per år vilket är tio gånger mer än tidigare.
Investeringen uppgår till 90 miljoner kronor.
– Efter fyra års förberedelser är vi äntligen i hamn, säger KjellAllan Jonsson, vd för Masonite Beams AB, som i samband med
invigningen hälsade 160 speciellt inbjudna gäster välkomna, bland
dem också Näringsminister Maud Olofsson.
Geir Drangsland styrelseordf. Masonite Beams, näringsminiser Maud
Olofsson och Kjell-Allan Johansson VD är glada över den norrländska etableringen
Den nya fabriken består av två produktionslinjer – en för fingerskarvning och en för balksammansättning. Båda är till för att
producera Masonite Beams I-balkar som används som stommar
när man bygger trähus.
– Under 2009 beräknas 4,5 miljoner löpmeter I-balk tillverkas i
den nya fabriken. Därefter kommer vi att öka produktionen med
minst 20 procent per år, berättar Kjell-Allan Jonsson.
– Vi är marknadsledande inom träbaserade I-balkar i Norden
och Baltikum, inflikar Geir Drangsland, styrelseordförande i Masonite Beams AB.
Procurator sätter punkt
för bygg- och industrisatsning
I pressläggningens sista sekund får vi veta att nyligen BIG-anslutna
Prevex AB övertar Procurators Bygg & industrienheter i Göteborg
och Malmö.
Prevex AB som ägs av Conny Holmberg, Bo Pousette och Magnus Karlsson driver två enheter i Göteborg ( Backa samt Sisjön)
och en enhet i Malmö ( Elisedal), tar nu över Procurators bygg &
industrienhet då Procurator efter en kort sejour inom bygg och
industrihandel väljer att gå tillbaka till sin kärnverksamhet som
grossist inom skydd och papper. Genom affären med Procurator
omsätter Prevex ca 220 MSEK och har ca 60 anställda.
-Procurators enheter med bl a låsverkstad och stort produktkunnande i framför allt grund och form kompletterar vår verksamhet
och ger oss en stark lokal plattform med goda marknadspositioner
i södra Sverige. Detta tillsammans med BIG-avtalet skapar en bra
grund för vår fortsatta expansion”, tillägger Conny Holmberg.
-För BIG-gruppen innebär det att våra volymer ökar och att
marknadspositionerna ytterligare stärks i storstadsregionerna. Vi
är mycket glada att ett BIG företag på detta sätt så starkt bidrar till
denna strukturförändring”, säger Ulf Johansson VD.
6
Järn Bygg Färg nr 8 - 9 2008
Den vår
de svage
kallar höst
Äntligen höst, ropar många. Nu kan man nå människor på
telefon. Nu tänder vi stearinljusen och fotogenlamporna
hemma. Nu nalkas vi julen och dess handel med stormsteg.
Och snart vänder det…
Eländiga höst, säger andra. Jag vill ha värme och det lätta,
behagliga livet. Nu kommer förkylningarna och folk blir
deppiga.
Erik Axel Karlfeldt visste att vi såg på saker och ting på
olika sätt. En del ser på hösten som om det vore vår med
idel möjligheter. Andra ser hösten enbart som en negativ
period på året.
Vi behöver verkligen inte vara svaga för att vi inte gillar
hösten. Men det ligger en sanning i uttrycket.
Just nu är det negativa nyheter som rullas ut över TV och
övriga media. Och det är inte vilka nyheter som helst. Hela
det ekonomiska systemet med början på de stora bankerna
i USA är i gungning. Gigantiska räddningsaktioner är en
förutsättning för att få stopp på det hela.
Jag talade med en gardinförsäljare i dag. Hon sa att det
har varit dålig försäljning på gardiner ”för folk tar ju till sig
av alla negativa nyheter och blir oroliga”. Och allt fler tar
försäkringar som står för räntor och amorteringar om man
skulle drabbas av inkomstbortfall.
Precis som man kan se på hösten på minst två olika sätt så
gäller det samma när det gäller konjunkturen och världsekonomifrågorna. Man kan deppa ihop och känna att det
här klarar vi aldrig. Man kan också knyta handen i fickan
och säga att det här ska vi fixa.
Och det är viktigt hur vi förhåller oss till de här stora frågorna. All erfarenhet visar nämligen, att mycket av det vi sätter
på pränt eller tänker oss in i, det kommer att förverkligas.
Det blir självuppfyllande att vara positiv eller negativ.
Därför känns det bra att vi i Bygg- och Järnhandlareförbundet har kunnat sätta många positiva mål på ett papper
som vi kallar marknads- och verksamhetsplan för 20082010. Det känns extra viktigt att hålla fast vid volym- och
kvalitetsmål i tider som riskerar att påverkas av negativa
strömningar.
Jag önskar att vi får en fin höst, naturligtvis. Men framförallt önskar jag att positiva tankar får genomslagskraft
i världen och dess ekonomi. Negativa tankar har kraft i
sig – men positiva tankar är starkare om de får en chans
att höras i bruset.
Vi i förbundet vill vara en sådan positiv signal! Som gör att
många fler ska kunna se också hösten som lite vår, bildligt
talat…
Jan Roth
ordförande i Bygg och Järnhandlarna
Vi gratulerar
Bengt Åström,
Optimera Svenska AB,
Höganäs
60 år den 12 november
Lena Pousette,
Trävarufirma Pousette AB,
Edsbro
55 år den 15 november
Dick Persson,
Optimera Svenska AB,
Helsingborg
55 år den 20 november
Jörgen Andersson,
Vingåkers Järn AB,
Vingåker
50 år den 18 november
Andreas Johansson,
Varbergs Trä AB,
Varberg
35 år den 24 november
28
Järn Bygg Färg nr 8 - 9 2008
Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund
Besöksadress: Regeringsgatan 60
Postadress: 103 29 Stockhlm
Telefon: 08-762 76 50 Fax: 08-762 76 53
E-post: [email protected]
Hemsida: www.byggjarnhandlarna.se
Kansli: Ulf Gustafsson, VD
Erica Åqvist, förbundssekreterare
Erica och Ulf
Järn Bygg Färg nr 8 - 9 2008
29