Nyheter : Nyhetsbrev från Riksantikvarieämbetet, 2015 : 8

http://www.anpdm.com/pdf/15487852/424358447246435C437047445B4271
Om du inte kan läsa detta brev, klicka här.
www.raa.se | Lediga jobb | Tipsa en vän | Prenumerera | Avprenumerera
Välkommen till Höstmötet! Anmälan har öppnat till Riksantikvarieämbetets årliga konferens Höstmötet. Årets tema är
"Kampen om kulturarvet" och mötet äger rum den 10-12 november i Stockholm och Solna.
Kenan Malik, Arna Mackik, Maciej Zaremba, Björn af Kleen, Alice Bah Kunke och många andra
kommer. Kommer du? Sista anmälningsdag 30 oktober.
Till Höstmötet
Arkeologidagen gick hem med
hull och hår Problematisk tillsyn av kyrkliga
kulturminnen Arkeologidagen den 30 augusti levde upp till
förväntningarna. 45 evenemang runt om i
landet lockade på sina håll stora skaror. Suget
efter att få se utgrävningarna vid Nya Lödöse i
Gamlestaden, Göteborg, skapade till exempel
långa köer.
Länsstyrelsernas tillsyn och tillståndsprövning
av de kyrkliga kulturminnena är inte enhetlig i
hela landet. Det visar en granskning som
Riksantikvarieämbetet gjort på uppdrag av
regeringen. Den 30 september lämnade
myndigheten över rapporten.
Till granskningen
Till fyndplatsen
Ökad mening kring
platser med
interpretation SPECTRUM:
Äntligen på
svenska Vilka behov har
myndighetens
användare? Interpretation är en metod
för att låta människor skapa
mening och personlig
samhörighet med platser
eller historiska företeelser.
Riksantikvarieämbetet
arbetar med metoden inom
flera verksamheter.
Nu finns SPECTRUM 4.0,
standarden för samlingsförvaltning, äntligen
tillgänglig på svenska. Under
2016 kommer myndigheten
att besöka flera museer för
att informera om SPECTRUM
och samlingsförvaltning.
Under hösten genomför
Riksantikvarieämbetet en
behovskartläggning bland
användarna av myndighetens
information om kulturmiljöer.
Kartläggningen ska ligga till
grund för hur framtida
digitalisering ska prioriteras.
Lär mer om interpretation
Till Spectrum
Mer om kartläggningen
Teknikintensiv
kulturarvsdag Natur och kultur i
samexistens Skogsstyrelsen vill
rädda lämningar Kulturarvsdagen 2015 gick
av stapeln den 11-13
september. Över 180
aktiviteter anordnades, varav
flera särskilt riktade till barn.
Riksantikvarieämbetet och
Naturvårdsverket har fått i
uppdrag av regeringen att
samverka kring natur- och
kulturreservat.
Skogsstyrelsen drar sitt strå
till stacken för att skydda
forn- och kulturlämningar i
skogen. Höstens kampanj
heter Minneslucka.
Till Kulturarvsdagen
Mer information
Till kampanjen
Konferenser Riksantikvarieämbetet arrangerar och samarbetar kring ett stort antal konferenser under hösten:
• Industrisamhällets landskap – kulturarv, miljö och hållbarhet, 14-15 oktober, Kristianstad
• Energieffektivisering i byggnader med kulturhistoriska värden, 15 oktober, Campus Gräsvik,
Karlskrona, sista anm 1 okt
• Forum för klimat och kulturarv, 21-22 oktober, Hotell Park Inn, Uppsala, sista anm 4 okt
• Tillgängligt kulturarv? 22 oktober, Certec, Lunds Tekniska Högskola, sista anm 1 okt
• Höstmötet, 11-12 november, Stockholm/Solna, sista anm 30 okt
• Metoder för kulturmiljö i planeringsprocesser, 13 november, ArkDes, Stockholm, sista anm 2
nov
• Samlingsforum, Gröna museer och giftiga samlingar? 18-20 november, Naturhistoriska museet,
Stockholm, sista anm 5 nov
Samlad info om konferenserna
Publikationer •
•
•
•
•
•
Vårda väl - Bekämpa skadeinsekter med frysning
Vårda väl - Riksgärdesgårdar : praktiska råd om att återuppliva ett svunnet kulturarv
Vårda väl - Kriminalteknisk skyddsmärkning
Interpretation för utveckling av kulturmiljöer
Färgforum 2015 - Rapport
Byggnadens färgundersökning : sammanställning av aktuell praxis i Sverige
Riksantikvarieämbetet, 08-5191 8000, [email protected], www.raa.se