Protokoll fört vid ordinarie klubbmöte för LC Lomma

.
Protokoll fört vid ordinarie klubbmöte för Lions Club Lomma
Mötet hölls måndagen den 3/2 2014 kl 19:00 på Örestads Golfklubb i Lomma.
§ 1: Mötet öppnas.
LP Björn Hazelius hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2: Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 3: Upprop.
Närvarande 18 lions av 33 .
§ 4: Föregående mötesprotokoll.
Föregående protokoll godkändes
§ 5a: Kassarapport.
Kassarapport 2014-01-30 genomgicks och godkändes.
§6: Post
Inbetalningskort till polisen för tillståndsbehandling 2*700 Skyltar och marknadsplats
Torsten P fick samtal från LC Horred, de hade läst artikeln om ljusterapirummet och ville veta mer,
Torsten bad dem kontakta Leif W. Riktigt kul att få respons nu när vi äntligen fått in en artikel i The
Lion!
§ 7: Kommittéerapporter.
Aktivitet:
Intet Nytt
Bidrag:
2 bidragsansökningar:
Bjärreds Saltsjöbad vill ha bidrag till batteribyte på hjärtstartare skänkt av oss 2 500kr , kommittéen
förordar bifall. Klubben bifaller förslaget
Astma och allergiförbundet söker bidrag för sin årliga resa, vi brukar bidraga till denna och
kommittéen önskar att vi bidrar med 2 000 kr. Klubben bifaller förslaget
Styrelsen föreslår för klubben att vi betalar för alla batteribyten på de hjärtstartare vi har tillhandahållit
och skänkt, för att säkerställa driften av dessa. Klubben bifaller förslaget
Jan D meddelar ViaMedici som har koll på batterierna att de sänder fakturorna för dessa maskiner till
oss. Batteribyte sker normalt med c:a 5 års mellanrum.
Christer A föreslog på styrelsemötet att klubben skulle bidraga med 1 kr per par glasögon som vi
sänder till Vision for All, till hjälp för mätning och distribution. Klubben bifaller förslaget
PR-info och IT:
Ca Anderssons tryckeri trycker Loppisnytt i år, priset blir 29 400 + moms, Distributionen blir som
tidigare SDR. Annonspriserna kommer att vara oförändrade.
ÄNTLIGEN! En artikel i The Lion som nämnts tidigare så fick vi en helsida om ljusterapirummet en
bra artikel!
Gruppen har även fått in en insändare i Lommabladet där vi tackar alla Lommabor för bidragen vid
julgransinsamlingen.
Besök gärna vår hemsida på www.lomma.lions.se !
2
Program:
Jobbar med vårutflykten och Fredriksdal
Medlem:
Besök av Ingrid Hjalmarsson som vill bli medlem hon berättade om sig själv.
Ingrid sade att hon var relativt nyinflyttad i Lomma och har ett förflutet i ett antal
Lionsklubbar och att det föll sig naturligt att söka upp oss, vilket hon gjorde efter att
ha läst på flygbladet inför julgransinsamlingen.
Intagning av den nya medlemmen sker vid nästa möte
Fadder blir Anders Edenfjord
Ungdom och Drog:
Katalogen från thailand med ”våra” 4 studenter delades ut för beskådan och det har även kommit en
årsredovisning för deras verksamhet.
Arkiv och Inventarier:
Intet nytt förutom att vår vägg bara blir bättre å bättre!
Loppmarknad:
Kommer inom kort att accelerera sitt arbete
Nominering:
Nomineringskommittéen är nu färdiga med sitt arbete att få fram den nya styrelsen
Klubben Godkände styrelsen för 2014-15
Se bilaga i mailet
§ 8: Övrigt.
Hans E hade fått i uppdrag att undersöka var det fanns hjärtstartare i kommunen och fundera på
lämplig placering av den hjärtstartare vi köpte in på ”rea”.
Han kunde konstatera att hjärtstartarregistret inte är fullt uppdaterat i Lomma Kommun
Men han föreslår att vi placerar hjärtstartaren i Bjärreds Centrum. Klubben biföll förslaget.
Det finns flera andra tänkbara platser att sätta ut hjärtstartare i kommunen, det finns ingen på
Löddesnässkolan, Windsurfingklubben är ett utmärkt ställe särskilt sommartid det finns även andra
platser av intresse, något att tänka på nästa gång vi köper in en sådan.
Hans har kontakt med en man som heter Fåhraeus (Vet inte förnamnet) han kommer gärna och håller
föredrag för oss om hjärtstartare och kan nog tänkas ge oss utbildning på Hjärtstartare.
Kan man inte vänta ska han redan på onsdag den 5/2 kl 19:00 hålla föredrag på Bjärreds Bibliotek.
Helen Å föreslog att man kunde använda Lommadagen att även informera om hjärtstartare och prata
omkring dem.
Det kom fram många bra förslag om hur man skulle tydliggöra var det fanns hjärtstartare tydligare
skyltning, karta i Lomma aktuellt mer i Loppisnytt m.m.
Leif W och LP Björn var på besök vid det nya ljusterapirummet för att fråga hur det gått och hur det
hade uppfattats, alla var positiva rummet används dagligen vilket är väldigt glädjande!
Jonasgården i Bjärred har 50 boende och de har svårt att ta sig till Lomma men de har ett rum som
skulle kunna användas, de har redan blivit lovade bidrag från Alzheimers förbundet på 15 000 kr. Ev.
vill de att vi ska hjälpa till med resten vilket både björn och Leif ställde sig positiva till men detta får
vi ta ställning till när och om en förfrågan kommer.
Jan D har sålt sin Operativa verksamhet och meddelar att det inte längre är självklart att vi kan
använda Dahlqvists Bodega efter julgransinsamlingen ej heller lastbilen, troligen går det bra men
eftersom det är andra ägare så måste man ju fråga numera.
Besök gärna vår hemsida på www.lomma.lions.se !
3
Det var lappbrist när det skulle delas ut lappar till julgransinsamlingen och förslag kom på att ändra
lite på rutinerna, Aktivitetskommittéen kommer att fundera kring detta inför nästa insamling.
Inbjudan LC Staffanstorps 50 års jubileum den 5/4 2014 vår klubb är fadder till den och vi bör vara en
rejäl delegation som kommer dit.
Fundera om DU vill gå vi tar upp det igen på nästa klubbmöte
Distriktsmöte den 12/4 i Simrishamn fundera på om du vill gå!
Även detta dryftas igen på nästa möte
Riksmöte i Linköping den 29-31/5 det vore bra om någon kunde gå från vår klubb, det är ju vår tur
2015!
Denna tredje sak tar också upp på nästa möte
Besök gärna vår hemsida! Kontakta undertecknad om ni har bekymmer med t.ex. inloggningen
§9: Avslutning.
LP tackade de närvarande för visat intresse, och avslutade mötet.
Vid protokollet.
Attesteras:
-----------------------------------------Anders Edenfjord
--------------------------------------------Björn Hazelius
Besök gärna vår hemsida på www.lomma.lions.se !