Borensberg 9761 september 2015

SBO-NYTT 2015-09
Information från Borensberg skogsbruksområde/Linköping verksamhetsområde
Äntligen höst
En lång och avslappnande om än regning sommar är
avklarad. Många av tjänstemännen passade på att ta
rejält med välförtjänt ledighet. Vi har då haft förmånen
att få ”testköra” sommarvikarier. I år var det Pontus
Fyhrs tur. Precis som tidigare år har det fungerat alldeles utmärkt. Pontus kommer nu gå vidare och jobba
som aspirant på Region Syd.
Den regniga sommaren har varit gynnsam för
plantskogen. Det finns dock anledning att kolla över
era föryngringar, kom även ihåg viltproblematiken,
på många håll är den enda lösningen att viltbehandla
plantorna. Kontakt din skogsinspektor så kan han ge
dig vidare råd om hur och när en sådan behandling
bör utföras.
Virkesåret har dragit igång på allvar igen.
Sågverken tar fulla leveranser och lite därtill, massaindustrin tuffar på i avsedd takt. De som ansvarar för
flöde och logistik har haft bråda dagar för att mätta alla
hungriga mottagningsplatser, precis som det ska var så
här års. De offensiva satsningar i massaindustrin som
Södra genomför borgar för att vi även i framtiden
kommer ha god avsättning för våra medlemmars virke.
2-3 oktober kommer Linköpings vo i samarbete med
Norrköpings och Borensbergs skogsbruksområde att
arrangera Storskogsdagar vid Gäverstad i närheten av
Västra Husby. Hoppas vi ses där!
Andreas Johansson
Områdeschef Linköping vo
KALENDER
Boka in kommande aktiviteter i din kalender redan nu.
Mer information om aktiviteterna finner du i detta blad.
Välkommen!
• Storskogsdagar Gäverstad 2-3 oktober
Välkommen till våra
kommande aktiviteter
Storskogsdagar
Fredag 2 oktober och lördag 3 oktober klockan 10.00-15.00
i Gäverstad. Skyltat från väg 210. Gäverstad ligger nära
Västra Husby samhälle, strax norr om Göta kanal.
Alla är välkomna, du behöver inte vara medlem i Södra för att delta.
Ta med familjen, grannar och vänner!
• Fredag klockan 11.00:
Invigning av Södras skogsdirektör Håkan Larsson som därefter
förättar utdelning av Södras kultursponsring.
• Lördag klockan 11.00:
Per Thelin yrkesjägare på Boo egendom håller ett anförande om
jakt och viltvård.
• Skogsslinga med skogsbruk i praktiken.
• Aktivitetsfält med bland annat skotar- och skördarsimulator,
ponnyridning för barnen och tipspromenad.
• Många utställare finns på plats.
• Södras personal och förtroendevalda lyssnar till dina synpunkter
och svarar på frågor om verksamheten.
Vid frågor kontakta:
Andreas Johansson, områdeschef
Carl Ankarstrand, skogsinspektor
010-471 63 30
010-471 63 39
genomförda aktiviter borensberg sbo
29 maj hölls traditionsenligt vårskogskväll, denna gång vid Göta kanal
i höjd med Ruda. Före detta kanaldirektören Klas-Göran Österlund
informerade på ett medryckande sätt om Göta Kanal och dess historia.
Tipspromenader för både stora och små fanns utmed kanal banken.
Förtroenderådet grillade hamburgare och korv som senare avnjöts
i vårgrönskan.
Bussresa till SkogsElmia 5 juni. Ett trettiotal intresserade markägare
deltog på denna aktivitet.
södras satsning på giftfria
plantor fortsätter
Södra började 2009 med att utveckla
ett eget giftfritt plantskydd mot
snytbagge och 2013 introducerades
Cambiguard som i dag är det
dominerande skyddet Södra
använder.
Cambiguard har visat mycket
goda resultat och försäljningen har
ökat stadigt. 2014 såldes 9 miljoner
plantor med mekaniskt plantskydd
och för 2015 beräknas antalet bli 16
miljoner vilket innebär att andelen
giftfria plantor ökar med 80 procent
och är nu fler än hälften. Efterfrågan
är också stor från skogsägarna.
Södra har investerat och investerar för att ställa om produktionen till
att enbart jobba med de mekaniskt
och giftfria skyddade plantorna. I
dag sker applicering av Cambiguard
på Södras plantskola i Falkenberg
där det finns en färdigutvecklad
maskinlinje.
Effekterna i Falkenberg har
varit så positiva att Södra beslutat
investera 15 miljoner kronor även i
plantskolan i Flåboda. Investeringen
i Flåboda, som ligger utanför Tingsryd i Småland, gäller en tillbyggd
hall inklusive utrustning som ska
applicera Cambiguard.
Cambiguard är flexibelt och töjs
ut allt eftersom plantan växer i
diameter. Den höga töjbarheten gör
att plantskyddet har en effekt i upp
till två år, vilket gör att skogsägaren
inte behöver tänka på någon ombehandling. Det är ingen slump att
Cambiguard har en ljus färg. I en del
studier har det visat sig att snytbaggar ogärna ger sig ut på ljusa ytor.
Den viktigaste anledningen är dock
att vit färg inte blir lika varm som
mörk färg, vilket gör att plantan får
det behagligare ute på hygget.
Södra Skogsplantor producerar
och förmedlar cirka 35 miljoner
plantor per år till skogsägare i främst
södra Sverige. Produktionen sker
i anläggningarna i Falkenberg och
i Flåboda, som ligger i närheten av
Tingsryd. Södra Skogsplantor omsätter cirka 110 miljoner kronor.
Södraskolan –
Vill du veta mer
om skogsbruk?
Då kan Södraskolan vara något för
dig. Genom Södraskolan kan du på
ett lättsamt sätt lära dig grunderna
om skog och skogsbruk. Södraskolan
erbjuder också fördjupning i Skogsbruksplanens användning och
handgreppen i de digitala verktygen
för skogsbruksplanen. Gå in på
Södras Skogsägarnät http://skog.
sodra.com/sv/Vara-medlem/Kurser/
Sodraskolan/ för att läsa mer om
Södraskolans kursutbud eller
kontakta din lokala kursledare
Urban Olsson, telefon 076-801 38 92.
Kunskap är lätt att bära oavsett
vad man kan idag så finns det alltid
mer kunskap att hämta. Ofta leder
en kurs till nya infallsvinklar som
ger inspiration och glädje i arbetet
med att utveckla den egna skogen.
Södraskolan erbjuder ny kurs:
Digitala verktyg för skogsbruksplanen
Södraskolan kommer att erbjuda lärarledda kurser i verktyget Skogsägarplan Webb som också innefattar den nya redigeringsfunktionen. Den
nya kursen kommer att visa hur du kan arbeta med din skogsbruksplan
digitalt. Förutom genomgång av verktygen i mobiltelefon och på webb ges
en översikt av övergripande information och användarstöd. Kursen går
bland annat igenom temakartor, utsökning av åtgärdsbehov med hjälp av
avdelningsfilter samt redigering i plan och karta.
Din intresseanmälan kan du göra redan idag, anmäl dig på http://
skog.sodra.com/sv/Vara-medlem/Kurser/Sodraskolan/Intresseanmalan/
Den nya kursen är en utbildning i de digitala verktygen och kompletterar
Södraskolans befintliga utbildning ”Kurs i planens användning”.
Vill du själv lära dig funktionen finns ett kostnadsfritt material med
användarmanualer samt filmer som finns på Skogsägarnätet under
Mina sidor.
ny e-tjänst
Nu lanseras
e-tjänsten,
”Din ekonomiska
utveckling” på
Skogsägarnätet.
Här kan du som
medlem få en
bättre förståelse
för den ekonomiska utvecklingen
på Södra. I tjänsten kan du se dina
årliga leveransvärden och utdelning samt hur dessa har utvecklats
över tid. Syftet är att ge en bättre
överblick av den långsiktiga ekonomiska nyttan som skapas på Södra.
I e-tjänsten visas en graf över den
ekonomiska utvecklingen samt olika
sammanställningar och nyckeltal.
Modellen visar att en levererad
kubikmeter till Södra fortsätter att
växa och att Södra skapar långsiktig
nytta för dig som ägare. För att
använda tjänsten behöver du logga
in på www.sodra.com/skog.
Nu kan du själv redigera din skogsbruksplan
Sedan 2011 finns det en webbversion av Södras Skogsägarplan –
Skogsägarplan Webb. Det innebär att du som skogsägare kan se din skogsbruksplan via nätet. Södra är nu först ut bland skogsägarföreningarna
med att erbjuda dig som medlem redigeringsfunktion för Södras gröna
skogsbruksplan på webben. Det nya verktyget med redigeringsfunktionen
möjliggör för dig som skogsägare att själv redigera din skogsbruksplan
efter utförda åtgärder i skogen. En aktuell skogsbruksplan ger bättre
grundade beslut som i sin tur ger förutsättningar till ett mer lönsamt
skogsbruk. Verktyget är också en möjlighet för dig som certifierad skogsägare att hantera dokumentation av skogliga åtgärder.
Redigeringsbehörigheten finns för dig som har en plan upprättad av
Södra från 2012 och framåt. För att få tillgång till redigeringsbehörigheten
behöver du anmäla ditt intresse via Skogsägarnätet eller kontakta Södras
medlemsservice på [email protected] eller ring 0470-891 00.
De uppdateringar som görs i webben blir ännu inte synliga i appen
Skogsägare.
B
Avsändare: Södra, 351 89 Växjö
Sverige
porto betalt
Förnamn Efternamn
Adressrad 1
Adressrad 2
Postnummer Postort
Land
En plan
med kvalitet
Visste du att Södras
gröna skogsbruksplan
bidrar till skogsgårdens
lönsamhet!
Den hjälper dig att ge överblick genom:
• Sammanställning över
skogstillståndet
• Detaljerad beskrivning
av enskilda avdelningar
• Kartor
• Pålitliga tillväxtprognoser,
utarbetade vid SLU
KONTAKTINFORMATION
Linköping verksamhetsområde, Norra Oskarsgatan 27C, 582 73 Linköping
Andreas Johansson, områdeschef
Lars Andersson, produktionsledare
Björn Söderström, skogsvårdsledare
Birgitta Yrjas, skogsinspektor
Claes Forsgren, skogsinspektor
Tim Nordling, skogsinspektor Erik Alne, skogsinspektor
Björn Ericson, skogsinspektor
Carl Ankarstrand, skogsinspektor Robert Andersson, skogsinspektor 010-471 63 30
010-471 63 31
010-471 63 32
010-471 63 33
010-471 63 34
010-471 63 35
010-471 63 36
010-471 63 37
010-471 63 39
010-471 63 40
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Förtroenderådet
Albin Gunnarson, ordförande
070-568 60 27
[email protected]
Kenneth Simonsson, vice ordförande
073-360 08 23
[email protected]
Medlemsservice
Telefontid vardagar 8.00-12.00 och 13.00-16.00
www.sodra.com
0470-891 00
[email protected]