Bitlog WMS 2.1 – äntligen här!

information från bitlog • november 2015
Bitlog WMS 2.1 – äntligen här!
Nu lanserar vi Bitlog WMS 2.1 – vår största release någonsin, med en rad nya funktioner och moduler som bidrar till att öka er konkurrenskraft ytterligare!
Ny standardfunktionalitet:
• Nu finns möjlighet att använda iPod/iPhone/iPad som mobil klient på lagret. • Nya standardrapporter: se lediga hyllplatser per typ samt grafisk översikt över lageraktiviteter.
• Mer avancerad transaktionsmotor: cachning samt bakgrundsuppdatering för ökad prestanda.
• Möjlighet att visa plocklistor sorterade i ordning efter ordernummer.
• Import av grunddata: enkla funktioner för att själv kunna ange hyllplatser, artikelinformation m.m.
Ny modul:
Bitlog Media Bank*
Ny modul: 3PL
• Gör det möjligt
att köra WMS som
stand-alone.
• Gör det möjligt att
visa bilder på artiklarna vid inleverans,
artikelinformation
samt utleverans.
• Inkluderar även
ett inbyggt integrationsverktyg för att
koppla på flera kunder som hanterar 3PL-lagret.
• Bildfilerna lagras
tryggt i vår molntjänst.
• Bilderna överförs
automatiskt till varje
iPad för optimal prestanda.
*Fungerar endast med iPad/iPod som klient
Ny modul: Automation & Control
Automation & Control är en tilläggsmodul till WMS Advanced som innehåller de mest avancerade funktionerna,
som t.ex:
• Dynamiska påfyllnadsnivåer: systemet räknar automatiskt fram påfyllnadsnivåer baserat på förväntad försäljning och andra parametrar.
• Möjlighet att ha en artikel på flera plockplatser: ställ in ett plockområde som plockplats på en artikel; ger bättre nyttjande av lagerytan och mindre administration av artikeldata.
• Cross dock
– systemet känner av den optimala inlagringsvägen vid inleverans. – om artikeln kan cross-dockas skapas automatiskt ett plock och varan läggs direkt till utleverans.
• Kvalitetskontroll: sätt upp regler för kvalitetskontroll och låt systemet sköta resten.
• Nya avancerade funktioner för Batch plock (multi pick): nya versioner finns nu att tillgå, exempelvis plock i backar med efterkontroll i Workstationklienten av rätt plockad kvantitet
• Ytterligare förbättringar för integrationen med t.ex. Voice pick, Pick-by-light etc.
Bitlog AB
|
08-643 68 00
|
[email protected]
|
www.bitlog.se