Uppsägning-förskoleplats

UPPSÄGNING
Vi frågor kontakta:
Jan Lindgren
090-164859
070-5782031
[email protected]
Förskoleverksamhet
Förskolan PROFESSORN
Barn
Personnummer
Efternamn
Förnamn
Personnummer
Efternamn
Förnamn
Adress
Postnummer
Telefon bostad
Telefon dagtid
Ort
E-post
Barnets/barnen sista vistelsedag blir (ååååmmdd)
Information
Debitering sker t.o.m. den dag barnet/barnen slutar, under förutsättning att
uppsägning har skett två månader före angiven sista vistelsedag.
Om platsen sägs upp med kortare varsel debiteras avgift t.o.m. två månader efter
det att en skriftlig uppsägning kommit in
Underskrift vårdnadshavare
Ort och datum
Namnteckning
Underskrift vårdnadshavare- Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna skriva under.
Ort och datum
Namnteckning
Personalkooperativet PROFESSORN Ek För, Amanuensvägen 2, 90733 UMEÅ
Org.nr. 769607-3373, 090-164859, Fax. 090-192784
[email protected]
Rensa
Skriv ut