Rektorsbrev oktober 2015

Hösten är här! Personligen tycker jag det känns ganska ok. Lite myskänsla och
gräsmattan behöver inte klippas…..
På fredag uppmärksammas FN-dagen på alla stadier.
Barnkonventionen ligger till grund för våra samlingar, så det blir högläsning av
några av artiklarna samt sång och musik.
Vi uppmärksammar också att vi i år har 41 nationer representerade hos oss.
Rektorsbrev i oktober
I år är de nationella proven uppdelade såtillvida att de muntliga delproven går av
stapeln redan nu i höst för åk 6 och åk 9 under veckorna 45-50.
Under vårterminen genomförs övriga delprov.
Under höstlovet har lärarna studiedagar. Vi kommer då att genomföra s.k.
mittermins- konferenser, då vi tittar på måluppfyllelsen så här långt.
Julavslutningen för låg- och mellanstadierna kommer i år att vara i Kalmar
domkyrka istället för i vårt eget kapell. (Vi är så många elever nu att vi skulle
behöva ha 5 avslutningar i kapellet annars)
Vi återkommer med information om bussar mm. Julavslutningsdag är den 18
december.
Föräldrarådets frågor från vårt senaste möte med gruppdiskussioner och
minnesanteckningar från mötet kommer att publiceras på vår hemsida inom kort.
Vårterminens möten blir onsdag 17/2 och torsdag 14/4.
Ombyggnad av Skutan (gamla Novaskolan) kommer att genomföras läsåret
2016/2017.
Detta kommer att ske i etapper och vi planerar nu för evakuering av klasserna
inom skolans lokaler.
Då det också finns pengar till skolgårdsanpassning för våra yngre elever på Skutan,
kommer mellanstadiets elevråd att involveras i planerna för denna. Vi har bett om
att skolgården skall byggas i etapp 1 och hoppas på att detta kan genomföras.
Vi återkommer med information kontinuerligt under läsåret.
Den 16/11 är det slutbesiktning av ombyggnaden av Koltrastvägen. Så äntligen
kan vi se fram mot bättre parkeringsmöjligheter.
Ha det höstmysigt!
Anette Swenninger
Kalmarsundsskolan, Norrlidstorget 1
393 58 Kalmar, 0480-45 31 00
[email protected]
Kalmarsundsskolan