Välkomna till läsåret 15/16!

Rektorsbrev augusti 2015
Hoppas ni alla haft en bra sommar och att ni haft tid att hitta era smultronställen, de där små
kryp in där man hittar glädjeämnen att ta med sig in i vardagen. Vi på skolan har laddat på
våra smultronställen och är snart redo att ta emot alla elever inför ett läsår. Torsdagen den
20/8 kl 9.00 smäller det på skolgården. Ja, traditionen på Rudboda skola är att just smälla in
läsåret. När ni ansluter till gården ska alla förse sig med en ballong. Vi håller en kort gemensam inspark av nya läsåret och sedan går eleverna med sina lärare och fritidspersonal upp till
klassrummen och fortsätter dagen. Skoldagen slutar 12.30 och då tar fritids vid.
Rudboda skola ligger fantastiskt beläget med många gång- och cykelvägar. Vi vill att man i
möjligaste mån tar sig till och från skolan på dessa. Genom att gå eller cykla till skolan får
eleverna en bra start på dagen och kroppen kommer igång. Är ni i behov av att ta bil till skolan finns avlämningsplats nere vid Rudboda torg. Jag vill uppmärksamma er på att det är parkeringsförbud längs Nilstorpsvägen och uppe vid skolan är endast parkering för personal och
handikappsparkering för de som har tillstånd. Det är allas ansvar att se till att vi har en trafiksäker miljö för eleverna som tar sig till och från skolan. Keolis har bett mig uppmärksamma er
på att busslinjerna har dragits om på Lidingö och ni hittar mer information kring detta på
www.sl.se/lidingo .
Vår skolan är SKOFRI för att skapa en så bra inomhusmiljö som möjligt, detta gäller såväl
ljud som städning. Jag ber samtliga att respektera detta. Eleverna får gärna ha inneskor som de
kan placera på sin skoplats och byta till när de kommer in. Som förälder tar du av dig skorna
vid besök/hämtning/lämning eller har med dig skoskydd.
Fritids öppnar 7.30 ute på stora gården och stänger 17.30 i matsalen. (Finns behov av utökad
närvarotid på fritidshemmet så meddelas detta till Mia Levin; [email protected] minst 2
veckor i förväg). Eleverna skriver upp sig på närvarolistorna när de kommer och det finns
personal ute fram till att skoldagen börjar. Ytterdörrarna öppnas cirka 5 minuter innan undervisningen börjar.
Under läsåret har vi utvärderat vårt arbete kring skriftliga omdömen och utvecklingssamtal
både i personalgruppen, elevgruppen och på skolrådet. Vi har även vägt in nya direktiv från
Skolverket. Detta har resulterat i att vi lagt om årshjulet inom detta område och åk1-5 kommer att få skriftliga omdömen i slutet av oktober och sedan ha utvecklingssamtal efter höstlovet. Åk 6 har utvecklingssamtal efter höstlovet och får sina första betyg till jul. Eleverna i
förskoleklass kommer att ha inskolningssamtal i augusti och sedan utvecklingssamtal till våren tillsammans med alla andra årskurser.
Välkomna till läsåret 15/16!
Anna Grimlund
Rektor, Rudboda skola
Tider för föräldramöten
Fsk
Tisdag 1/9 18.00-19.30
Åk 1
Torsdag 20/8 17.30-19.00
Åk 2
Måndag 24/8 18.00-19.30
Åk 3
Måndag 24/8 18.00-19.30
Åk 4
Torsdag 20/8 18.00-19.30
Åk 5
Tisdag 25/8 18.00-19.30
Åk 6
Tisdag 25/8 18.00-19.30
Läsårsdata Rudboda skola läsåret 2015/2016
3/8
Fritidshemmet öppnar
20/8
Skolstart 9.00
18/12
Höstterminens sista skoldag (vanlig skoldag)
7 /1
Vårterminens första dag (vanlig skoldag)
10/6
Skolavslutning 9.00
Fritidshemmet stänger 16.00 följande dagar:
14/9, 13/10, 18/11, 11/12, 11/1, 11/2, 16/3, 19/4, 17/5
Planeringsdagar (skolan och fritidshemmet håller stängt):
10/8, 11/8, 23/5, 13/6
Halva studiedagar för lärarna (innebär att eleverna slutar ca 12.30 och fritids tar vid)
3/9 1/10 4/2
Lov:
Vecka 44 Höstlov
Jullov 21/12-6/1
Vecka 9 Sportlov
Vecka 13 Påsklov
Lovdagar under vårterminen 2016 (jourfritids öppet vid anmält behov):
6/5
Lätta helgdagar under läsåret 2015/16 (fritidshemmet öppet vid anmält behov efter
skoldagens slut):
30/10, 24/3, 4/5
Planerade arrangemang
11/12 Öppet hus
17/5 Rudbodadagen
Anmälan till Jourfritids vid lovdagar och lätta helgdagar görs minst två veckor innan
aktuellt datum till biträdande rektor: [email protected]