Operation av käkanomali (käkställningsfel)

Operation av käkanomali
(käkställningsfel)
Käkanomali innebär att en käke är för stor eller för liten eller en kombination
av bägge och att bettet därför inte stämmer. Ofta står också tänderna snett.
Överbett, underbett och öppet bett är några typer av käkanomali.
Behandlingen består vanligen i cirka 1 års tandreglering, därefter en
operation av endera eller bägge käkarna och till sist tandreglering igen i
ungefär ½ år för fininställning av bettet.
FÖRE OPERATIONEN
Den första undersökningen och analysen av käkanomalin sker på
tandregleringskliniken. En tid efter detta kommer Du att få träffa både tandreglerare och käkkirurg vid en konsult där hela behandlingen bestäms i
samråd med Dig. Därefter startar tandregleringen och så småningom beställs
en operationstid på Käkkirurgen.
Cirka 2 veckor före operationen får Du komma till Käkkirurgen för avtryck
av tänderna, blodprover och eventuellt också en röntgenundersökning.
Operationsdagens morgon blir Du inlagd på avdelningen. Ta med Dig
eventuella mediciner som Du äter regelbundet och saker för personlig
hygien. Du skall vara fastande från kl 12 på natten om inget annat sägs.
OPERATIONEN
Operationen sker under narkos. Under operationen flyttas över- eller underkäken framåt eller bakåt beroende på vilken typ av bettfel Du har. Ibland
flyttas bara en del av käken t.ex. vid öppet bett. Ofta sätts en slags bettskena
in mellan tänderna vid operationen och Du får sedan ha den vanligen i 6
veckor. Operationen tar mellan 1,5 till 4 timmar beroende på om en eller
bägge käkarna skall opereras.
EFTER OPERATIONEN
Första natten efter operationen ligger Du på uppvakningsavdelningen.
Operationen ger en svullnad som kan variera och ibland blir avsevärd och
det spänner över käkar och kinder. Den försvinner efter 7-10 dagar. Värken
kan också variera i intensitet och förekommer speciellt första dygnet. Du får
smärtstillande medel vid behov.
Om underkäken opereras får Du alltid ett känselbortfall över hakan och
underläppen som sedan sakta försvinner men det tar flera månader innan den
är helt borta. En av tio patienter kan dock få ett bestående känselbortfall.
Dagen efter operationen sätts lösa gummidrag in under 2-6 veckor. Dessa
bytes var dag vid måltider och vid munvård. Därefter kan Du börja gapa igen
och kan nu äta mosmat. Ingen tuggning på 6 veckor. Du bör sköta om
munhygienen med tandborste och klorhexidinsköljning med start dagen efter
operationen.
SUTURBORTTAGNING
Du får återkomma 14 dagar efter operationen för att avlägsna trådarna som
vi har sytt med och en kontroll av läkningen görs samtidigt.
Huvudprocess
Anomalikirurgi
Dokumenttyp
Patientinformation
Ansvarig
Processledare
Sida
Eva Barrelöv
Peter Arvidsson
1 av 2
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
VARD-5-2594
2015-12-16
3.0
SJUKSKRIVNING
Du åker i allmänhet hem 2-3 dagar efter operationen och blir sjukskriven 3-6
veckor, beroende på vilken typ av arbete Du har. Går Du i skola räcker det
med c:a 7-10 dagars frånvaro.
EFTERKONTROLLER
6 veckor efter operationen fortsätter tandregleringen och Du får också
komma till Käkkirurgen för ytterligare en kontroll efter c:a 6 månader.
OBS! TAG ALDRIG VÄRKTABLETTER MED SALICYLSYRA UNDER
2 VECKOR FÖRE OPERATION. AVSTÅ ALLA ALKOHOLHALTIGA
DRYCKER HELGEN INNAN OPERATIONEN.
Till Dig som röker:
Rökning i samband med en operation ökar risken för komplikationer, till
exempel försämrad sårläkning eller infektion. Vi rekommenderar därför
starkt att du avstår från rökning, åtminstone under veckan före och veckan
efter operationen. Receptfri nikotinersättning, till exempel nikotintuggummi
finns att köpa på apotek.
HAR DU FRÅGOR?
Ring 0920-28 21 65
Om komplikation uppstår efter aktuellt ingrepp/behandling:
Dagtid kontakta mottagningen Käkkirurgi.
Övrig tid ring 1177 för rådgivning eller vidare sluss in till akuten.
Huvudprocess
Anomalikirurgi
Dokumenttyp
Patientinformation
Ansvarig
Processledare
Sida
Eva Barrelöv
Peter Arvidsson
2 av 2
Dokument-Id
Godkänt datum
Version
VARD-5-2594
2015-12-16
3.0