– Partille ungdomsmottagning i alkohol

PUMAN
– Partille ungdomsmottagning
i alkohol- och narkotikafrågor
Puman erbjuder ungdomar och deras föräldrar upp till 25 år:
•
•
•
•
•
•
•
•
Jupiter, kognitivt behandlingsprogram vars syfte är att stärka självkänslan och stötta den enskilde att hitta strategier för att bryta missbruket.
Motivationssamtal.
Kartläggning av alkohol och narkotikavanor genom Addis-test.
Provtagning och läkarbesök.
Rådgivning per telefon eller genom bokat besök. Både föräldrar,
anhöriga och ungdomar kan kontakta rådgivningstelefonen.
Kuratorn har tystnadsplikt.
Öronakupunktur.
Körkortsintyg
Rådgivning till ungdomar med närstående som har alkohol- och
narkotikaproblem.
Vilka vänder vi oss till?
Partillebor under 25 år som har provat eller missbrukar droger eller alkohol
samt deras föräldrar och nätverk som behöver stöd eller har frågor om
droger och alkohol.
Vad erbjuder vi?
Samtal med kurator, sjuksköterska samt medicinsk behandling.
Vilka arbetar hos oss?
Sjuksköterskor, läkare, psykiatriker och socionom.
Vad händer när du tar kontakt med oss?
Du får lämna information och får vid behov en besökstid. Vid rådgivning
kan du vara anonym.
Vad kostar det?
Besökfen är gratis. Psykiaterbesök konstar enligt Landstingets taxa där högkostnadskortet gäller.
Hur når du oss?
Du kan kontakta vår kurator på telefon 031 792 12 77 måndagar 14–16 för
rådgivning och tidsbokning. Andra dagar kan du lämna ett meddelande på
vår telefonsvarare på samma telefonnummer. Sedan kontaktar kuratorn dig.
Här hittar du oss
Puman – Partille alkohol- och narkotikamottagning
Hälsohuset
Kyrktorget 12 H
433 33 Partille
Vi är grannar med vårdcentralen och folktandvården. En skylt står på dörren.