Orsaker till medvetslöshet hos barn – Pocketversion

DD vid medvetandepåverkan/kramp
DD vid medvetandepåverkan/kramp
Mod. APLS 5th Edition
D.Björnheden 031-3438076
Trauma
Mod. APLS 5th Edition
D.Björnheden 031-3438076
Trauma
- Intrakraniell blödning/ Hjärnödem /Commotio
Hypoxi
- Intrakraniell blödning/ Hjärnödem /Commotio
Hypoxi
- Respiratorisk svikt/ Cirkulatorisk svikt => se baksida
Epilepsi
- Respiratorisk svikt/ Cirkulatorisk svikt => se baksida
Epilepsi
- Pågående anfall / Postiktal fas
- Pågående anfall / Postiktal fas
Vaskulärt
Vaskulärt
- AVM / Aneurysm/ Stroke / TC
- AVM / Aneurysm/ Stroke / TC
Hypertension
Infektion
Hypertension
Infektion
- Meningit / Encefalit / Abscess
- Meningit / Encefalit / Abscess
ICP
ICP
- Hydrocefalus / TC / Shuntdysfunktion
Metabolt
- Hydrocefalus / TC / Shuntdysfunktion
Metabolt
- Hypoglykemi /Leversvikt / Njursvikt / IEM
Elektrolytrubbningar / Hypotermi / Hypercapnae
Poisoning
- Hypoglykemi /Leversvikt / Njursvikt / IEM
Elektrolytrubbningar / Hypotermi / Hypercapnae
Poisoning
- Alkohol/ Opiater /(Nät)droger / m.m.
DD vid medvetandepåverkan/kramp
- Alkohol/ Opiater /(Nät)droger / m.m.
DD vid medvetandepåverkan/kramp
Mod. APLS 5th Edition
D.Björnheden 031-3438076
Trauma
- Intrakraniell blödning/ Hjärnödem /Commotio
Hypoxi
- Respiratorisk svikt/ Cirkulatorisk svikt => se baksida
Epilepsi
- Pågående anfall / Postiktal fas
Vaskulärt
- AVM / Aneurysm/ Stroke / TC
Hypertension
Infektion
- Meningit / Encefalit / Abscess
ICP
- Hydrocefalus / TC / Shuntdysfunktion
Metabolt
- Hypoglykemi /Leversvikt / Njursvikt / IEM
Elektrolytrubbningar / Hypotermi / Hypercapnae
Poisoning
- Alkohol/ Opiater /(Nät)droger / m.m.
Mod. APLS 5th Edition
D.Björnheden 031-3438076
Trauma
- Intrakraniell blödning/ Hjärnödem /Commotio
Hypoxi
- Respiratorisk svikt/ Cirkulatorisk svikt => se baksida
Epilepsi
- Pågående anfall / Postiktal fas
Vaskulärt
- AVM / Aneurysm/ Stroke / TC
Hypertension
Infektion
- Meningit / Encefalit / Abscess
ICP
- Hydrocefalus / TC / Shuntdysfunktion
Metabolt
- Hypoglykemi /Leversvikt / Njursvikt / IEM
Elektrolytrubbningar / Hypotermi / Hypercapnae
Poisoning
- Alkohol/ Opiater /(Nät)droger / m.m.
DD vid chock
DD vid chock
Mod. APLS 5th Edition
D.Björnheden 031-3438076
Cardiogenic
Mod. APLS 5th Edition
D.Björnheden 031-3438076
Cardiogenic
-Arytmi/ Cardiomyopati/ Hjärtsvikt/
Klaffsjukdom/ Hjärtkontusion
Hypovolemic
-Arytmi/ Cardiomyopati/ Hjärtsvikt/
Klaffsjukdom/ Hjärtkontusion
Hypovolemic
-Blödning/ Gastroenterit/ Invagination/
Volvolus/ Ileus/ Brännskador/ Peritonit
Obstructive
-Blödning/ Gastroenterit/ Invagination/
Volvolus/ Ileus/ Brännskador/ Peritonit
Obstructive
-VOC (CoA,HLHS,AS)/ Tensionspn.horax/
Heamopn.thorax/ Flail Chest/
Hjärttamponad/ Lungemobli
Distributive
-VOC (CoA,HLHS,AS)/ Tensionspn.horax/
Heamopn.thorax/ Flail Chest/
Hjärttamponad/ Lungemobli
Distributive
-Sepsis/ Anafylaxi/
Vasodilaterande lm/ Spinalskada
-Sepsis/ Anafylaxi/
Vasodilaterande lm/ Spinalskada
Dissociative
Dissociative
-Grav anemi/ Kolmonoxidförgiftning/ MethHb
DD vid chock
-Grav anemi/ Kolmonoxidförgiftning/ MethHb
DD vid chock
Mod. APLS 5th Edition
D.Björnheden 031-3438076
Cardiogenic
-Arytmi/ Cardiomyopati/ Hjärtsvikt/
Klaffsjukdom/ Hjärtkontusion
Hypovolemic
-Blödning/ Gastroenterit/ Invagination/
Volvolus/ Ileus/ Brännskador/ Peritonit
Obstructive
-VOC (CoA,HLHS,AS)/ Tensionspn.horax/
Heamopn.thorax/ Flail Chest/
Hjärttamponad/ Lungemobli
Distributive
-Sepsis/ Anafylaxi/
Vasodilaterande lm/ Spinalskada
Dissociative
-Grav anemi/ Kolmonoxidförgiftning/ MethHb
Mod. APLS 5th Edition
D.Björnheden 031-3438076
Cardiogenic
-Arytmi/ Cardiomyopati/ Hjärtsvikt/
Klaffsjukdom/ Hjärtkontusion
Hypovolemic
-Blödning/ Gastroenterit/ Invagination/
Volvolus/ Ileus/ Brännskador/ Peritonit
Obstructive
-VOC (CoA,HLHS,AS)/ Tensionspn.horax/
Heamopn.thorax/ Flail Chest/
Hjärttamponad/ Lungemobli
Distributive
-Sepsis/ Anafylaxi/
Vasodilaterande lm/ Spinalskada
Dissociative
-Grav anemi/ Kolmonoxidförgiftning/ MethHb