1 SLAN medlemsorganisationer 2015-02

SLAN medlemsorganisationer 2015-02-12
AF Alkoholpolitiskt Forum
[email protected]
www.alkoholpolitisktforum.se
Ordförande Sven Andréasson
Anhöriga Mot Droger (AMD)
AMD Riks c/o Sigfridsson Markörgatan 5A 723 38 Västerås
021-121201
[email protected]
www.anhorigamotdroger.se
Förbundsordförande Lena Larsson 0738 32 92 87
Förbundet mot Droger
c/o Martin Jägersten, Värbäcksvägen 6 E, 423 33 Torslanda
031 56 39 33
FMN, Riksförbundet (Föräldraföreningen mot narkotika)
Friluftsvägen 29, 172 40 Sundbyberg
08 642 06 50, 08 640 00 65 f.
[email protected]
www.fmn.se
Ordförande Bertzy Reynold Kling 073 600 21 31
[email protected]
Barbara Kobryn 08 642 06 50
Hassela Solidaritet
Jörgen Ankersgatan 12, 21145, Malmö
+46 40 600 43 40
[email protected]
www.hasselasolidaritet.se
Förbundsordförande Gustavo Nazar
[email protected]
1
Hela Människan
Rehnsgatan 20, 6 tr, 113 57 Stockholm
08 691 06 60
[email protected]
www.helamanniskan.se
Ordförande Arne Persson
Generalsekreterare Örjan Wallin 08 691 06 65
IOGT-NTO
Box 128 25, 112 97 Stockholm
Besöksadress Gammelgårdsvägen 38
08 672 60 00
08-672 60 01 f.
[email protected]
www.iogt.se
Förbundsordförande Anna Carlstedt 070 878 09 23
[email protected]
Generalsekreterare Peter Moilanen 08 672 60 12, 0733 72 62 12
[email protected]
IOGT-NTO:s Juniorförbund (JUNIS)
Box 128 25, 112 97 Stockholm
Besöksadress Gammelgårdsvägen 38
08 08 672 60 0708 672 60 01 f.
[email protected]
www.junis.org
Förbundsordförande: Catharina Sandberg 0733 72 62 77
[email protected]
Förbundssekreterare: Ann-Britt Hagel 0733 72 62 71
[email protected]
LP-verksamheten
Box 15144, 167 15 Bromma
Gustavslundsvägen 18, Bromma
08 619 25 10
[email protected]
www.lp-verksamheten.nu
www.spiknykter.nu
Ordförande Dan Salomonsson
Informatör Ulrika Wadskog, 08 619 25 11, 0765 362511
[email protected]
2
Länkens kamratförbund
Hvidehusvägen 3, 466 95 Sollerbrunn
0322 453 32
[email protected]
www.lankenskamratforbund.se
Förbundsordförande Håkan Blom 0730 32 19 10
Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF)
Heliosgatan 11, 120 30 Stockholm
08 555 765 55, 08 555 765 95
[email protected]
www.mhf.se
Förbundsordförande Maria Bergström 070 515 03 41
MHF-Ungdom
Heliosvägen 11, 120 30 Stockholm
08 555 765 64, 08 555 765 96 f.
[email protected]
www.mhf-ungdom.com
Förbundsordförande Ulrik Larsson 0708 731237
[email protected]
Generalsekreterare Christer Folkesson, 08 55 576 576, 070 521 97 15
[email protected]
Nykterhetsrörelsens Scoutförbund, NSF
Box 128 25, 112 97 Stockholm
Besöksadress: Gammelgårdsvägen 38
08 672 60 86
[email protected]
www.nsf.scout.se
Förbundsordförande Fredrik Torberger, 08 672 60 87
Förbundssekreterare vik Linn Ternefors, 0732 74 60 88
RFF Riksförbundet för förstärkt familjehemsvård
Sankta Marias Väg 99, 612 92 Finspång
0122 210 60
[email protected]
www.rff.se
Ordförande Suzanne Julin, 08 56031975, 072 210 09 31
[email protected]
3
Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle, RNS
Ragvaldsgatan 14, 118 46 Stockholm
08 643 04 67
[email protected]
www.rns.se
Förbundsordförande Per-Erik Lundberg
Förbundssekreterare: Per Johansson 070 830 17 89
SAN Svenska Akademikers Nykterhetsförbund
c/o Ulf Wallin, Ekelidsvägen 1, 459 31 Ljungskile
0739 85 13 78
[email protected]
www.sverigesakademikersnykterhetsforbund.se
Förbundsordförande Torsten Friberg 073 372 62 11 [email protected]
SFF Svenska Frisksportförbundet
Stensund, 619 91 Trosa
0156 532 10, 0156 532 22 f.
[email protected]
www.frisksport.se
Ordförande Kerstin Malm 08 641436
SIMON (Svenskar och Invandrade Mot Narkotika)
Gjuteribacken 21 B, 172 65 Sundbyberg
08 588 990 50
[email protected]
www.simon.org.se
Ordförande Redar Baskin 08 588 990 53
[email protected]
Kansliansvarig Ann-Sofie Roberntz 08 588 990 51, 0737 79 99 92
[email protected]
SLN Sveriges Lärares Nykterhetsförbund
c/o Gunilla Zimmerman Gästgivarvägen 9, 724 60 Västerås
021 41 94 10
[email protected]
www.slninfo.org
Ordförande Ali Jerremalm, 0706 92 80 74
[email protected]
4
Smart
Box 5, 135 21 Tyresö
[email protected]
www.smart.org.se
Förbundsordförande Bitte Jacobsson 0760 500 489
[email protected]
Förbundssekreterare Slim Lidén 08 742 10 00, 070 89 89 489
[email protected]
Smart Ungdom
Box 5, 135 21 Tyresö
[email protected]
www.smartungdom.se
Ordförande Camilla Callerstig
[email protected]
Förbundssekreterare Sara Dinwiddie 070 7421035
[email protected]
SPHF Sveriges Polismäns Helnykterhetsförbund
c/o Daniel Krusevi, Hägra 221, 835 41 Dvärsätt
070 911 68 71
[email protected]
www.sphf.nu
Förbundsordförande Lennart Eriksson 070 365 43 58
[email protected]
Sveriges Blåbandsförbund, SBF
Box 1233, Besöksadress. Gustav Adolfs allé 10, Blåbandsgården, 701 12 Örebro
019 13 05 75, 019 12 11 36
[email protected]
www.blabandet.se
Förbundsordförande Lasse Reuterberg 076 176 38 98
[email protected]
Informationssekreterare: Per-Olof Svensson 070 568 23 20
[email protected]
Sveriges Blåbandsungdom, SBU
Princess Hall, Dag Hammarskjölds väg 14, 115 27 Stockholm
08 667 62 52
[email protected]
www.sbu.nu
Förbundsordförande Lisbeth Andersson 070 361 86 79
Verksamhetsutvecklare Emmilie Bard, 076 803 33 20
5
Unga KRIS Förbundet
Box 38109, 10064 Stockholm
[email protected]
www.ungakris.se
Ordförande Anders Eriksson 072 180 30 89
[email protected]


Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF)
Box 128 25, 112 97 Stockholm
Besöksadress Gammelgårdsvägen 38
08 672 60 00, 08 672 60 01 f.
[email protected]
www.unf.se
Förbundsordförande Malin Thorson 073 383 83 40
[email protected]
Generalsekreterare Astrid Wetterström 08 672 60 61
X-cons
Tjärhovsgatan 34 116 21 Stockholm
08 6151920
[email protected]
www.x-cons.se
Ordförande Peter Söderlund, 0704 61 22 47
[email protected]
6