funktionärsguide

funktionärsguide
S OM M A R V E CK A N 2 0 1 5 , 1 4 – 2 2 A U G U S T I 2 0 1 5
Välkommen som funktionär
till Sommarveckan 2015!
Nu är det dags igen för Vasaloppets Sommarvecka. Vi förväntar oss upp emot
25 000 cyklister och löpare i sommar. Det är återigen ett rekord för Vasaloppet.
Cykelvasan går för sjunde gången av stapeln och årets nyhet är Cykelvasan
Öppet Spår som startar på fredagen. För andra året arrangerar vi nu Ultravasan och i år väntar vi oss upp emot 1500 deltagare som skall springa hela
vägen från Sälen till Mora. Betydligt fler springer Vasastafetten och även
Ultravasan 45 från Oxberg lockar många deltagare. Dessa Vasaloppsentusiaster har nu i snart ett år planerat för sitt besök i Dalarna och sett fram emot
våra sommararrangemang.
För Vinterveckan 2015 får vår enastående funktionärsorganisation återigen
toppbetyg. Vi är övertygade att det är just vårt sätt att organisera loppen och
hur vi bemöter och tar hand om alla våra besökare som gör Vasaloppet så
populärt och ibland kanske vi inte tänker på hur unikt detta är. Under 90 år
har vi utvecklat Vasaloppet och vi är duktiga – det påminns vi ständigt om
av entusiastiska deltagare som jämför oss med andra lopp. Det skall vi med
stolthet glädjas åt och samtidigt inte förringa de uppoffringar vi faktiskt gör
för att ställa upp. Ideellt arbete skall aldrig tas för givet och det är många
som är tacksamma för våra funktionärsinsatser.
Våra Vasaloppsarrangemang ger föreningar och idrotten i regionen unika
förutsättningar. Många klubbar i landet avundas oss att vi har ett arrangemang som kan hjälpa oss finansiera våra verksamheter för barn, ungdom
och elit. Vi som jobbar hela året med Vasaloppet gör allt vi kan för att göra
arbetet och upplevelsen som funktionär så angenäm och så minnesvärd
som möjligt. Din insats som funktionär är ovärderlig och utan allas våra
gemensamma ansträngningar vore genomförandet Vasaloppet inte möjligt.
Vi söker ständigt förbättringar och har du förslag eller åsikter är du alltid
välkommen att höra av dig, antingen direkt till någon av oss eller genom din
förening. Tack för att du ställer upp!
Ulf Hållmarker Ordf. Vasaloppsföreningen Anders Selling
VD Vasaloppet
3
Innehållsförteckning
Välkommen som funktionär .............................................................................................2
Innehållsförteckning ........................................................................................................3
Din funktionärsinsats är mycket uppskattad!................................................................... 4
Tips till alla funktionärer ..................................................................................................5
Sjukvårdsinformation .......................................................................................................7
Vasaloppet och miljön ..................................................................................................... 9
SOMMARVECKAN INFORMATION ....................................................................... 10–23
Öppettider ..............................................................................................................10
Ceremonier och presskonferenser .......................................................................... 12
Allmän information om sommarveckan A–Ö ......................................................... 13
Informationskarta startplats Sälen .........................................................................16
Karta startplats Sälen .............................................................................................18
Karta startplats Oxberg ...........................................................................................19
Informationskarta Mora .........................................................................................20
Cykla säkert............................................................................................................. 22
LOPPEN ................................................................................................................... 24–37
Cykelvasan 2015 (Ungdomscykelvasan, Cykelvasan 30, Cykelvasan 45)..................24
Cykelvasan Öppet Spår ........................................................................................... 25
Cykelvasan 90 ........................................................................................................27
Vasastafetten ..........................................................................................................30
Ultravasan 90 .........................................................................................................34
Ultravasan 45 .........................................................................................................36
TRAFIK- OCH RESEINFORMATION ...................................................................... 38–42
Trafikinformation ...................................................................................................38
Bussresor ................................................................................................................41
TJÄNSTER .............................................................................................................. 43–44
Vasaloppets SMS-bevakning ..................................................................................43
App för smartphones ............................................................................................. 44
SAMARBETSPARTNERS ...............................................................................................45
Sponsorstruktur .....................................................................................................47
4
Din funktionärsinsats är mycket uppskattad!
Lika viktig som cykeln är funktionärerna. Ert arbete är nyckeln bakom
folkfesten. Många deltagare kan intyga att det är er funktionärers glädje och
energi som framkallar folkfesten och den så kallade ”Vasaloppsandan”. Ni
är helt enkelt Vasaloppets själ! Läs själva nedan några av de kommentarer
som deltagarna gett om er:
”Alla som man kom i kontakt med utefter banan var mycket trevliga!”
”En imponerande organisation med allt runt omkring. Fortsätt så!”
”Ett fantastiskt och välordnat arrangemang!”
”Extremt bra arrangemang, kan rekommendera detta till alla vänner och
familjen.”
”Fantastiska funktionärer, allt från drickautdelare, kaffegubbar, skavsårsdoktorer och hela konkarongen.”
”Jag är imponerad av organisationen och alla frivilliga som hjälper till
varje år!”
Som funktionär under fjolårets sommarvecka fick du en blå funktionsT-shirt. Denna tröja ber vi dig bära även i år (om vädret tillåter). Fick du
ingen tröja förra året? Hör av dig till Vasaloppet, vi har några i reserv.
5
Tips till alla funktionärer
Som funktionär under sommarveckan är vi alla Vasaloppets representanter
och ansikte utåt gentemot deltagarna. Det är därför viktigt att vi känner att
vi är en del av gänget, att vi alla kan kommunicera med varandra, att vi
hjälps åt, att vi är fria att ta kontakt med ansvariga då vi ställs inför frågor vi
inte kan lösa. Vasaloppsarrangemangens funktionärer har ett internationellt
erkännande av att vara världens bästa – det ska vi fortsätta vara. Om du har
tips och/eller ideér på saker och ting som du tycker kan förbättras för att
underlätta ditt arbete som funktionär - hör av dig till Vasaloppet. Vi vill
gärna ha din input och få reda på vad du tycker!
SKUMMA IGENOM GUIDEN
Det är en god idé att skumma igenom denna guide innan du går till ditt
första funktionärspass för året. Även om all information inte gäller dig och
din arbetsplats personligen kan det vara bra att ha en överblick, om du får
allmänna frågor från deltagare och/eller publik.
SAMÅK GÄRNA!
Det är fantastiskt bra om alla som har möjlighet att samåka gör det. Dels
bidrar man då till en bättre trafiksituation, dels gör man miljön en tjänst!
FUNKTIONÄRSVERKTYGET
Om du inte redan är registrerad i funktionärsverktyget är det nu hög tid
att göra det. Ta kontakt med den eller de föreningar/klubbar (eller annan
gruppering som du tillhör) för att få registreringslänk till rätt klubbrum
i verktyget. Tillhör du ingen förening? Har din förening inget klubbrum i
verktyget? Vänd er då istället till: [email protected], så får ni
hjälp. I verktyget kommer du att få nyttig information om både Vasaloppets
arrangemang och din egen förenings verksamhet. Informationen sprids
via både e-post och sms. Du kommer även att kunna ta del av förmånliga
erbjudanden från Vasaloppet och dess sponsorer.
6
KLÄDER
Om vädret är soligt och varmt tar du på dig den blå funktionärströjan. Regnar det så är det givetvis ok att bära en jacka över denna. För dig som jobbar
i trafik eller på annan plats där du bör synas ordentligt är det mest lämpligt
att du även bär en reflexväst. Fråga den som är ansvarig för din funktion, för
att få en väst.
FÖR DIG SOM ÄR FUNKTIONÄR FÖR FÖRSTA GÅNGEN
Det är bra att kolla väderleksrapporten dagen innan ditt pass för att få en
indikation om hur mycket (eller lite!) kläder du bör ha på dig.
Med tanke på den ansträngda trafiksituation som råder från Sälen-Mora
under Vasaloppets Sommarvecka är det viktigt att du beräknar restiden till
ditt funktionärspass. I många fall bör man ta till betydligt mer tid än vanligt
dessa dagar för att komma i tid, under denna vecka.
7
Sjukvårdsinformation
Vid akuta händelser under pågående tävling ring Vasaloppets radiocentral:
0250-392 90 – detta nummer ringer du i första hand. Annars 112.
Via radiocentralen når man den sjukvårdspersonal som finns vid start, alla
kontroller och i målet. På dessa ställen finns blodsockerapparater. Tävlingsläkare finns utmed banan.
Cykelvasan/Ultravasan/Vasastafetten: Åkare/löpare som bryter
loppen måste uppsöka sjukvården för att få sitt chip avregistrerat.
Under Cykelvasan kommer det att finnas en förstärkt sjukvård i form av
vårdcentraler i Evertsberg och i direkt anslutning till målet.
Mora: Efter målgång finns sjuksköterska och läkare i målområdet i Mora.
DET HÄR BÖR ALLA KUNNA OCH SPECIELLT DU SOM ÄR FUNKTIONÄR:
Om en deltagare eller åskådare faller ihop och ingen sjukvårdspersonal finns i
närheten gör du så här:
1. Försök få kontakt med personen. Svarar/reagerar personen på tilltal och/
eller skakning? Får du kontakt med personen ringer du radiocentralen
0250-392 90 och meddelar vad som hänt!
2. Får du inte kontakt med personen kontrollerar du om han/hon andas.
Andas personen lägger du honom eller henne i framstupa sidoläge och
kallar på hjälp via Radiocentralen 0250-392 90 eller 112. Se till att personen
hålls varm.
3. Andas personen inte påbörjar du omgående HLR (HjärtLungRäddning).
Om du inte själv är utbildad i HLR tar du hjälp av någon i din närhet. Se till
att någon ringer Radiocentralen 0250-392 90 eller 112.
Avbryt inte HLR för att ringa om ni är flera på platsen.
8
Kontrollera om han/hon har ID-uppgifterna ifyllda på insidan av nummerlappen. Där kan finnas information om åkaren har någon sjukdom eller äter
vissa mediciner. Avbryt inte HLR för att göra detta.
Räddnings- och sjukvårdstjänstens funktionärer äger rätt att ta deltagare av
banan, om skäl föreligger.
9
Vasaloppet och miljön
Att vi alla måste ta ett ansvar för vår miljö är en självklarhet idag. För en
organisation som Vasaloppet är det extra påtagligt när klimatpåverkan har
en så direkt inverkan på våra vinterarrangemang. Sedan några år tillbaka
jobbar vi mycket konkret med miljöfrågan och har antagit en miljöpolicy
som du kan se delar av här.
”Som en av världens största idrottsarrangörer ska Vasaloppet vara en ledande och god förebild inom miljöområdet. Vi vill att hela organisationen är
engagerad i miljöarbetet och att varje medarbetare och funktionär väger in
miljöhänsyn i de beslut som tas. Successivt ska Vasaloppets miljöpåverkan
minskas i relation till antalet deltagare genom medvetna val.”
Under senare år har vi bland annat minskat avfallet genom källsortering
vid vårt stora förråd i Hemus, vid start/mål och vid kontrollerna vid våra
evenemang. Vi återvinner alla våra pappersmuggar. Genom successiv övergång till digitala medier, istället för tryckta publikationer. Vi har också bytt
till miljövänlig el (vind, vatten, sol och bioenergi) vid alla våra fasta och
tillfälliga abonnemang. Vi uppmanar även våra leverantörer att vara med
och bidra till ett mera miljömedvetet arrangemang.
MILJÖMÄRKT EVENT
Vasaloppet har varit miljöcertifierad av Håll Sverige Rent varje år sedan
2006. De kriterier som Håll Sverige Rent satt upp för miljömärkningenMiljömärkt Event kan liknas vid ett förenklat miljöledningssystem där
fokus ligger på handling.
Vi kan alla bidra i olika former. Som funktionär vill vi i första hand uppmana dig att samåka, åka kollektivt, promenera eller cykla i största mån
och att ta hand om allt skräp på ett sätt som gör att det kan återvinnas
mest möjligt.
Tänk på att allemansrätten gäller i VasaloppsArenan och det innebär att det
är förbjudet att slänga skräp i naturen. Vi har tagit bort våra skräpzoner så
skräpet slängs i avsedda kärl vid start, mål och vid varje kontroll.
Låt oss tillsammans visa att Vasaloppet agerar för miljöns bästa!
10
Öppettider
VASALOPPETS HUS
MORA
Reception/Information
Funktionärsexp.
Vasaloppsmuseet
Bussbiljetter
MÖTESPLATS MORA/
VID VASALOPPSMÅLET
Tävlingsexp.
Nummerlappsutlämning
Bussbiljetter
TORSDAG 13/8
08.00–21.00
13.00–21.00
FREDAG 14/8
08.00–21.00
10.00–21.00
LÖRDAG 15/8
08.30–21.00
SÖNDAG 16/8
08.00–17.00
FREDAG 21/8
08.00–20.00
LÖRDAG 22/8
08.00–21.00
SÖNDAG 23/8
10.00–17.00
MÖTESPLATS MORA
Diplom och ramar
Borttappat/Upphittat/
Lånat
TORSDAG 13/8
12.00–20.00
MÖTESPLATS MORA
Mässan
Stadium
Tvåhjulsmästarna
13.00–21.00
FREDAG 14/8
10.00–21.00
10.00–21.00
LÖRDAG 15/8
10.00–21.00
09.00–21.00
SÖNDAG 16/8
08.00–14.00*
FREDAG 21/8
LÖRDAG 22/8
12.00–20.00
11.00–21.00**
10.00–21.00
* Från 14.00 den 16/8 flyttas Borttappat/Upphittat/Lånat till receptionen
i Vasaloppets Hus (Cykelvasan).
** Från 21.00 den 22/8 flyttas Borttappat/Upphittat/Lånat till receptionen
i Vasaloppets Hus (Ultravasan och Vasastafetten).
11
STARTPLATS
OXBERG
Tävlingsexp.
Nummerlapps­
utlämning
VASALOPPETS
SOMMARMÄSSA
LINDVALLEN, SÄLEN
Tävlingsexp./Information
Nummerlapps­utlämning
Bussbiljetter
VASALOPPETS
SOMMARMÄSSA
LINDVALLEN, SÄLEN
Diplom och ramar
10.00–21.00
07.00–14.00
10.00–21.00
16.00–21.00
16.00–21.00
08.00–14.00
07.30–08.30
MÖTESPLATS
MORA
Restaurangen
VASALOPPSSTARTEN
SÄLEN
Tävlingsexp.
Nummerlappsutlämning
Bussbiljetter
11.00–23.00
10.00–02.00
10.00–ca 13.30
10.00–02.00
06.00–13.00
11.00–02.00
12.00–21.00
10.00–02.00
Ultravasan 03.30–04.30
Vasastafetten 07.30–08.30
12
Ceremonier och presskonferenser
FREDAG 14 AUGUSTI
12.00 Prisceremoni Ungdomscykelvasan, Vasaloppsmålet Mora
FREDAG 14 AUGUSTI
16.00
Nummerlappsceremoni inför Cykelvasan 90, Lindvallen Sälen
LÖRDAG 15 AUGUSTI
12.00
Presskonferens, Cykelvasan 90, Gustav Vasasalen,
Vasaloppets Hus Mora
13.00 Prisceremoni Cykelvasan 90, Vasaloppsmålet Mora
FREDAG 21 AUGUSTI
09.00
Breakfast run
12.00
Pressträff inför Ultravasan 90, Vasaloppets Hus Mora
12.45Presslunch
LÖRDAG 22 AUGUSTI
14.30 Prisceremoni (6 första h/d) Ultravasan 45,
Vasaloppsmålet Mora
16.30 Prisceremoni (3 första d/h/m) Vasastafetten
Vasaloppsmålet Mora
ca 20.15
Prisceremoni (6 första h/d) Ultravasan 90
Vasaloppsmålet Mora
13
Allmän information om sommarveckan A–Ö
APP FÖR SMARTPHONES
Det är bra om du som funktionär kan beskriva hur Vasaloppets app fungerar.
Utförligare information om det hittar du på sidan 44 i Funktionärsguiden
och på Vasaloppets hemsida.
BARNENS CYKELVASA
I Sälen, Lindvallen arrangeras Barnens CykelVasa fredagen den 14 augusti, första
start 11.15. I Mora arrangeras Barnens CykelVasa lördagen den 15 augusti,
start mellan kl 09.00-09.30.
BARNENS SPRINGVASA
I Sälen arrangeras Barnens SpringVasa fredagen den 21 augusti kl 18.00.
I Mora arrangeras Barnens SpringVasa lördagen den 22 augusti kl 09.00.
BORTTAPPADE, UPPHITTADE OCH LÅNADE SAKER
Borttappade och upphittade saker lämnas/hämtas vid ”Hittat/lånat” vid
mötesplats Mora under Cykelvasahelgen och Vasastafetten/Ultravasan.
Söndagen den 16/8 kl. 14.00 flyttas sakerna över till receptionen på
Vasaloppets Hus och kan hämtas där. Det samma gäller från lördagen den
22/8 kl. 21.00 att sakerna flyttas över till Vasaloppets Hus.
Vasaloppet ansvarar inte för förlust av deltagarnas tillhörigheter.
BRYTA LOPPET – 0250-392 36
Cykelvasan/Ultravasan/Vasastafetten: Åkare/löpare som bryter loppen
måste uppsöka sjukvården vid start, mål eller vid våra kontroller för att få
sitt chip avregistrerade.
Räddnings- och sjukvårdstjänstens funktionärer äger rätt att ta deltagare av
banan, om skäl föreligger.
BUSSBILJETTER
Vasaloppet rekommenderar alla deltagare, i både Cykelvasan och
Ultravasan, att ta buss (cykeln på långtradare) till starten när det är möjligt.
Detta för att undvika köer. Alla busslinjer finns på Vasaloppets hemsida.
Enklast köper man biljetter på vasaloppet.se. Bussbiljetter säljs även vid
14
tävlingsexpeditionerna i Sälen och Mora, i Vasaloppets Hus i Mora, och
även vid inpasseringsgaten till bussarna.
CYKELINLÄMNING
Efter målgång skall deltagarna fortsätta efter markerad väg till Prästholmen
där de kan lämna sin cykel i cykelinlämningen. De får ett kvitto som bevis
och Vasaloppet ansvarar för cyklarna fram till kl 19.30 under fredagen och
kl 21.30 under lördagen.
CYKELSERVICE
Mindre cykelservice finns på alla officiella kontroller i alla lopp. Även vid
start i Sälen och Oxberg.
CYKELTVÄTT
Kostnadsfri självbetjäning, finns på Prästholmen.
CYKELPARKERING
För de som besöker Mötesplats Mora så finns en bevakad cykelparkering där.
DIPLOM/ÅKPROFIL MED MELLANTIDER
Efter målgång kan alla som genomfört Cykelvasan eller Ultravasan hämta sitt
diplom och köpa sin åkprofil/löpprofil vid mötesplats Mora eller i Lindvallen,
Sälen (endast Cykelvasan). För öppettider, se sidan 10. Vid målgång i Vasastafetten får den som springer sista sträckan ett lagdiplom med sträcktider.
FÖRSÄKRING
Arrangören tecknar olycksfallsförsäkring för deltagare i samtliga motionslopp.
KRANSKULLA/KRANSMAS
Kranskulla/kransmas finns i Ungdomscykelvasan, Cykelvasan 90 km tävling, Ultravasan 90, Ultravasan 45 och i Vasastafetten. 2015 års kranskulla är
Viktoria Stärner och kransmas är Victor Gustafsson.
15
MEDALJER
I Cykelvasan får alla som fullföljer loppen medalj vid målgång. I Vasastafetten får de lag som fullföljer medalj till varje lagmedlem. Alla herrar som
springer Ultravasan 90 under 9 timmar och 30 minuter får medalj.
I damklassen är motsvarande tid 11 timmar. I Ultravasan 45 får alla fullföljande medalj vid målgång.
OMKLÄDNING
Dusch och omklädning sker på Prästholmen.
RESULTAT
Resultat- och deltagarlistor från loppen läggs ut på vasaloppet.se, även
liveresultat.
SERVICEKONTROLLER
Servicekontrollerna finns efter hela bansträckningen. Mer information är
beskrivet under respektive lopp.
SJUKVÅRD
I loppen finns sjukvård vid start, samtliga officiella servicekontroller och i
målet. Under Cykelvasan kommer det att finnas en förstärkt sjukvård i form
av vårdcentraler i Evertsberg och i direkt anslutning till målet.
Larmnumret till Vasaloppets radiocentral: 0250-392 90
SMS-TJÄNST
Det är bra om du som funktionär kan beskriva hur Vasaloppets SMS-tjänst
fungerar. Utförligare information om sms-tjänsten hittar du på sid 43 i
guiden eller på Vasaloppets hemsida.
SPÄRRTIDER
Spärrtider finns i Cykelvasan och Ultravasan. Läs mer om dessa under
respektive lopp sid. 24–37.
16
Informationskarta startplats Sälen
17
18
Karta startplats Sälen
19
Karta startplats Oxberg
20
Informationskarta Mora
6
1.MÅL/FINISH
2. VASALOPPETS HUS
• Vasaloppsmuseet/Exhibition
• Information/Information
• Butik/Shop
• Bussbiljetter/Bus tickets
3. MÖTESPLATS MORA/
MEETING POINT MORA
• Tävlingsexpedition/Race office
• Nummerlappar/Bibs
• Utställare/Exhibitors
• Café & restaurang/Café & restaurant
• Sportbutik/Sport shop
SERVICE FÖR FUNKTIONSHINDRADE
Parkeringsplats finns
utanför Vasaloppets Hus
(visa upp tillstånd för
parkeringsvakt).
Toaletter för funktionshindrade
finns på nedre våningen i Vasaloppets Hus och vid Vasaloppsmässan.
21
4
5
2
• Seedning/Seeding
• Bussbiljetter/Bus tickets
• Diplom/Diploma
• Hitta och lånat/Lost and found
• Cykelservice/Bike service
4. CYKELPARKERING/BIKE PARKING
Åskådarplatser
(en uppbyggd ramp) för
rullstolsburna finns på
vänster sida om upploppet.
3
1
5.BUSSAR/BUSES
Buss till start och tillbaka efter
målgång (Oxberg och Sälen)/
Bus to start and back after finish
(Oxberg and Sälen)
6. PRÄSTHOLMENS IP
• Bagage/Lugage
• Cykeltvätt/Bike wash
• Cykelparkering/Bike parking
22
Cykla säkert
Cykla säkert är Vasaloppets satsning för tryggare cykling. Vi vill att alla
våra deltagare ska känna sig trygga och säkra på sin färd ner mot målet
i Mora. Därför har vi som arrangör bland annat gjort flera förbättringar
längs sträckan. Men vi satsar också på mer och tydlig information. Bland
annat får alla deltagare en affisch med tips inför loppet. På start­platserna
i Sälen och Oxberg samt vid Mötesplats Mora finns även möjlighet att gå
igenom sin cykel och utrustning i särskilda säkerhetskontroller.
KÄNNER DU IGEN PILEN?
Längs vasaloppsspåret finns skyltar uppsatta. Varje skylt berättar något
viktigt om banan och dess sträckning.
Banan svänger vänster
Tvär vänster
Banan svänger höger
Tvär höger
Varning! Ta det lugnt
Varning! Bromsa,
störning i banan
SINGLE
TRACK
Omkörning EJ möjlig
Bro
Kvitteringspil,
du är på rätt väg
Varning! Bromsa,
allvarlig störning i banan
23
Kör säkert i klungan
Sitt rätt
• Varnadesomliggerbakomdig.Ochgördetigodtid.Detär
nämligensvårtattuppfattavadsomhänderlängrefram.
• Väljenramstorlekpåcykelnsom
passardinkropp.
• Varförutsägbaridinarörelser.Görtillexempel
ingahastigarörelserisidled,utanförflyttadig
utmjukt/långsamt.Hålldinlinje.
• Närdusitterisadelnskabäckenet
varastill.Barabenenskarörasig
närdutrampar.
• Undvikattframhjulethamnarbredvid
framförvarandesbakhjul.
• Knätskavararaktovanförtånnär
duharbenetböjt.
• Läggdigsistiklunganomduskaäta,
drickaellertapånågotklädesplagg.
• Närdusitterochhålleristyret
skaarmarnavaralättböjda. Tyngdpunktenskaliggaimagen,
intepåhandlederna.
• Behålltrycketpåpedalernanärdureser
digupp,såskjutsintecykelntillbakai
rörelsenochkrockarmedbakomvarande.
• Närducyklar:tittaintepådäcket
framfördig.Lyftblickensåattdu
servadsomhänderlängrefram.
• Hålltillhöger–cyklaomtillvänster.
Användgärnadinröstförattsignalera
attduskacyklaförbi:”Jagkör
omtillvänster”.
•
Vidbackebörduöka
intensitetennågot
såattdesom
kommerefter
intekörpådig.
Visa tecken
1. Stanna–handenhållsuppmedhandflatan
framåtellersträcksbakmedhandflatan
riktadmotnästacyklist.
1.
2.
3.
2. Sakta ner–pumprörelsemedhandflatan
motvägbanan.
Hjälm
3. Hinder på Höger Sida–vinkamed högerhandbakomryggenmedriktning
åtvänsterellerklappadigpårumpan,
tvärtommedhinderpåvänstersida.
4. Hinder på vägbanan–pekanermot vägbananochhindret.
6. Sväng vänSter/Höger–vanliga
svängtecknet.
4.
Hjälmenfårintevara
skadad.Denskasitta
tajt,utanattglappa.
Detärviktigtattbanden
sitteråt.Hörlurarfårinte
användasiCykelVasan.
Deförsämrardinuppmärksamhetoch
kanutsättadigsjälv
ochdinamedcyklisterförfara.
5.
FÖRSTA
HJÄLPEN
TIPS
Hjälp medtävlare
som ramlat
•
•
•
•
•
•
Stanna och ta reda på tillståndet.
Rör inte personen.
Lyft bort cykeln från banan.
Larma sjukvård vid behov.
Varna andra deltagare.
Se till att nästa deltagare meddelar
trafikvakt om olyckan.
• Lämna inte den skadade förrän
sjukvårdare anlänt.
Bromsa på rätt sätt
• Frambromsenreglerarfarten.
Bakbromsenstyr.
•
Vidbrantanerförsbackarbör
duflyttaviktenöverbakhjulet såattbalansenochtyngdpunktenintehamnaröver
framhjulet.
•
Bromsabådefram-ochbakhjulet,menhålldemrullande.
Ettlåsthjulgerdåligtgrepp
ochförloradkontroll.
Ta kurvan
Setillattdininre
pedalärisitthögsta
lägeochytterpedalen
isittlägstaläge.Lägg
liteextratyngdpå
densistnämnda.
Kontrollera cykeln
• Görrentkedjan.Undvikvatten.Användtandborstedärdetärsvårtatt
kommaåt.
• Vevpartiet.Sitterbultarnatillvevarmarnaåtordentligt?
• Kontrolleraattbromsarnasitterfastordentligtochattvajrarinteärlösa.
Kontrolleraävenbromsbelägg.
• Snurrahjulen.Hjulenskavararelativtrakasåattdeintewobblar,seäven tillattallaekrarsitterpåplats/fast.Ingabromsklossarfårliggamot.
Rengörfälgarnamedentrasaochalkohol.
• Hurärlufttrycketidäcken?Tittaeftersprickor,reporochannatsomkan
sittafastigummit.
Cykla säkert
i fäders spår.
CykelVasanharväxtväldigtmycketsedan
starten2009.Varjeårtarsigtiotusentals
cyklisterframispåretmellanSälenoch
Mora.Detställernyakravpåoss.
Juflerviblir,destostörreansvarmåste
varochentaförsinegenochsinamedcyklisterssäkerhet.
Kontrollera cykeln, på med hjälmen
och ge tecken i tid!
• Kontrollerastyrlagretgenomatthållainframbromsenochputtacykeln
framochtillbaka.Låterdet”klick”ärdethögtidförservice.
• Studsacykelnochlyssnaefterovanligaljud.Dessakanindikeralösa
delarpåcykeln.
Så här ser affischen ut som deltagarna får när de hämtar sin nummerlapp.
I SAMARBETE MED
24
Cykelvasan 2015, 14–15 augusti
UNGDOMSCYKELVASAN 30 KM, 14 AUGUSTI
Startplats
Oxberg Klasser
Herrar/Damer
Skogsbilväg/vasaloppsspår
ca 23 km
Grus
ca 4 km
Asfalt
ca 5 km
CYKELVASAN 30 KM, 14 AUGUSTI
Startplats
Oxberg
Startar gruppvis var 5:e minut med 200 i varje grupp
Skogsbilväg/vasaloppsspår
ca 23 km
Grus
ca 4 km
Asfalt
ca 5 km
CYKELVASAN 45, 14 AUGUSTI
Startplats
Oxberg
Startar gruppvis var 5:e minut med 200 i varje grupp
Skogsbilväg/vasaloppsspår
ca 37 km
Grus
ca 6 km
Asfalt
ca 2 km
kl 09.00
11/12, 13/14, 15/16
från kl 09.10
från kl 12.00
BANSTRÄCKNING – INFORMATION
Banmärkning och pilar längs hela banan (skylt: vit botten med röda pilar).
Trafikvakter finns längs med banan.
LÄNGS MED BANAN FINNS SERVICEKONTROLLER/SJUKVÅRD/CYKELSERVICE
Det finns tre kontroller på 45 km och tre på 30 km med sjukvårdstjänst,
vätska och hjälp med mindre reparationer. Sjukvård finns även vid
starten och efter målgång.
Oxberg
Start
Vatten för påfyllning i egna flaskor.
Oxberg
28 km
För de som åker UCV och CV 30 serveras endast
vatten och Enervit sportdryck. I kontrollen finns en passeringskorridor för de som inte vill stanna och äta eller dricka.
Hökberg
19 km
Ingen passeringskorridor.
25
Eldris
9 km
Målet i Mora
I kontrollen finns en passeringskorridor för de
som inte vill stanna och äta eller dricka.
Vatten.
Målet stänger kl 20.00.
OMKLÄDNING
Dusch och omklädning sker på Prästholmens idrottsplats. Skyltad väg efter
målgång. Där finns deltagarnas packning förutsatt att de har skickat den
med våra transporter. På Prästholmen finns bevakad cykelparkering.
Där finns det också en cykeltvätt, kostnadsfri självbetjäning.
PRISER OCH RESULTAT
Medalj delas ut till alla som fullföljer Cykelvasan.
Ungdomscykelvasan: Priser till de tre första i varje klass. Prisutdelning i
målområdet kl 12.00.
Resultat redovisas på vasaloppet.se
CYKELVASAN ÖPPET SPÅR, 14 AUGUSTI
Startplats
Sälen Startar gruppvis var 5:e minut med 200 i varje grupp
Skogsbilväg/vasaloppsspår
ca 47 km
Grus
ca 37 km
Asfalt
ca 11 km
från kl 12.00
BANSTRÄCKNING – INFORMATION
Banmärkning och pilar längs hela banan (skylt: vit botten med röda pilar).
Trafikvakter finns längs med banan.
LÄNGS MED BANAN FINNS SERVICEKONTROLLER/SJUKVÅRD/CYKELSERVICE
Det finns sju servicekontroller, med sjukvårdstjänst, vätska och hjälp med
mindre reparationer. Sjukvård finns även vid starten och efter målgång.
KONTROLLER
Passeringskorridorer finns vid alla kontroller, utom i Hökberg, för de som
inte vill stanna och dricka.
26
Start Sälen
94 km
Smågan
85 km
Mångsbodarna70 km
Risberg
59 km
Evertsberg
43 km
Oxberg
28 km
Hökberg
19 km
Eldris
9 km
Målet i Mora
Vatten för påfyllning i egna flaskor.
Ingen passeringskorridor.
Vatten.
Målet stänger kl 20.00.
OMKLÄDNING
Dusch och omklädning sker på Prästholmens idrottsplats. Skyltad väg efter
målgång. Där finns deltagarnas packning förutsatt att de har skickat
den med våra transporter. På Prästholmen finns bevakad cykelparkering.
Där finns också en cykeltvätt, kostnadsfri självbetjäning.
MEDALJ OCH RESULTAT
Medalj delas ut till alla som fullföljer Cykelvasan.
UNGEFÄRLIGA PASSERTIDER CYKELVASAN
Om täten håller en medelhastighet av 35 km/timme och de långsammaste
cyklar i 10 km/timme blir de ungefärliga passertiderna:
Täten/ Sista åkaren
Start Sälen12.00–13.35
Smågan12.20–14.15
Mångsbodarna12.45–15.15
Risberg
13.00–16.00
Evertsberg
13.35–17.15 (repet dras 16.45)
Oxberg
14.00–18.20
Hökberg
14.20–19.00 (repet dras 18.45)
Eldris
14.40–19.45
Mål14.55–20.20
SPÄRRTIDER
För att deltagarna ska få fortsätta loppet ska de ha anlänt till kontrollen i
27
Evertsberg före kl 16.45 och i Hökberg före kl 18.45. Kontrollen måste lämnas
inom 10 min efter att spärrtiden passerats. Dessa spärrtider är satta av säkerhetsskäl. Tävlingledningen har rätt att ändra dessa tider under pågående lopp
om de anser det nödvändigt. Om du kommer för sent till någon av kontrollerna
tas ditt chips om hand av sjukvårds personal och transport ordnas till Mora.
CYKELVASAN 90, 15 AUGUSTI
Vasaloppsstarten, Berga by från kl 08.00. Tävlingsklass H+D startar först i
gemensam start.
Motionsklassen
Skogsbilväg/Vasaloppsspår
Grus
Asfalt
Startar gruppvis var 5:e minut med 200–250 i varje grupp från kl 08.15
ca 46 km
ca 37 km
ca 11 km
BANSTRÄCKNING/INFORMATION
Banmärkning och pilar längs hela banan (skylt: vit botten med röda
pilar). Trafikvakter finns längs med banan.
LÄNGS MED BANAN FINNS SERVICEKONTROLLER/SJUKVÅRD/CYKELSERVICE
Det finns sju servicekontroller, med sjukvårdstjänst, vätska och hjälp med
mindre reparationer. Sjukvård finns även vid starten och efter målgång.
KONTROLLER
Passeringskorridorer finns vid alla kontroller, utom i Hökberg, för de som
inte vill stanna och dricka.
Start Sälen
94 km
Vatten för påfyllning i egna flaskor.
Smågan
85 km
Mångsbodarna
70 km
Risberg
59 km
Evertsberg
43 km
Oxberg
28 km
Hökberg
19 km
Ingen passeringskorridor.
Eldris
9 km
Målet i MoraVatten.
Målet stänger kl 20.00.
28
OMKLÄDNING
Dusch och omklädning sker på Prästholmens idrottsplats. Skyltad väg efter
målgång. Där finns deltagarnas packning förutsatt att de har skickat
den med våra transporter. På Prästholmen finns bevakad cykelparkering.
Där finns också en cykeltvätt, kostnadsfri självbetjäning.
Efter målgång erbjuds ett mål mat för alla som fullföljer Cykelvasan 90.
PRISER OCH RESULTAT
Medalj delas ut till alla som fullföljer Cykelvasan. Spurtpris i alla kontroller
för bästa cyklist (förutom i Evertsberg). Bergspris till första dam och herre i
Evertsberg. För att erhålla spurtpris och bergspris måste deltagaren fullfölja
loppet.Träningsstipendier till de 3 första damerna och de 10 första herrarna.
Prisutdelning sker i målområdet kl 13.00.
Resultat redovisas på vasaloppet.se efter loppet.
UNGEFÄRLIGA PASSERTIDER CYKELVASAN
Om täten håller en medelhastighet av 35 km/timme och de långsammaste
cyklar i 10 km/timme blir de ungefärliga passertiderna:
Täten/ Sista åkaren
Start Sälen08.00–12.35
Smågan08.15–13.25
Mångsbodarna08.39–14.35
Risberg
08.56–15.25
Evertsberg
09.27–16.55 (repet dras 16.45)
Oxberg
09.53–18.10
Hökberg
10.08–18.55 (repet dras 18.45)
Eldris
10.27–19.50
Mål10.42–20.35
SPÄRRTIDER
För att deltagarna ska få fortsätta loppet ska de ha anlänt till kontrollen i
Evertsberg före kl 16.45 och i Hökberg före kl 18.45. Kontrollen måste lämnas
inom 10 min efter att spärrtiden passerats. Dessa spärrtider är satta av säkerhetsskäl. Tävlingledningen har rätt att ändra dessa tider under pågående lopp
om de anser det nödvändigt. Om du kommer för sent till någon av kontrollerna
tas ditt chips om hand av sjukvårds personal och transport ordnas till Mora.
29
30
Vasastafetten, 22 augusti
Sälen–Mora, 90 km
På tävlingsmorgonen hämtar deltagarna sina nummerlappar och lagets
chips (som fungerar som växlingspinne) vid Vasaloppsstarten i Sälen,
mellan kl 07.30–08.30.
STARTGRUPP KLASS
Gemensam
Damer
Herrar
Mixed
STARTNUMMER
STARTTID
1–9909.00
100–399 09.00
400–750 09.00
BANSTRÄCKNING/TRANSPORT/TRAFIKREGLER
1. Vasaloppsstarten Sälen–Smågan 9,2 km.
Med buss från Mora, ca 150 m efter Vasaloppsmålet–Vasaloppsstarten Sälen
kl 06.45.
2. Smågan–Mångsbodarna 14,3 km.
Med buss från Vasaloppsstarten Sälen–Smågan (sträcka 2) kl 08.40.
Denna buss tar även löparen på sträcka 1 tillbaka till Sälen eller vidare
via Mångsbodarna och Evertsberg till Mora. Möjlighet till påstigning i
Mångsbodarna mot Mora.
Sträckorna 3–10 sköter transporterna själva.
3. Mångsbodarna–Risberg 10,8 km
4. Risberg–Evertsberg 12,4 km
5. Evertsberg–Oxberg 15,0 km
6. Oxberg–Gopshus 4,5 km
7. Gopshus–Hökberg 4,7 km
Parkeringsförbud råder på grusvägen upp till Hökberg och Vasaloppsvägen!
8. Hökberg–Läde 4,7 km
9. Läde–Eldris 5,5 km
Parkeringsförbud råder på vägen till Eldris och Vasaloppsvägen!
10. Eldris–Mål i Mora 8,9 km (löpare på denna sträcka hämtar ett till chip
av funktionär i kontrollen, detta chip skall fästas runt vaden för att löparen
skall kunna registreras vid målgång.)
31
BANMÄRKNING
Orangefärgade snitslar, kompletterat med skyltar (vit botten med röda pilar)
(Vasalopps­vägen/asfalt är ej snitslad).
PASSERSEDEL/PARKERINGSBEVIS
Varje lag får en passersedel och två parkeringsbevis. Dessa ska placeras väl
synligt i framrutan i bilen. Passersedeln krävs för att komma fram till växlingskontrollen Eldris. Parkeringsbevisen uppvisas vid alla andra kontroller
för parkering. I Evertsberg, Oxberg och Hökberg finns även publikparkering
längre bort från växling, där parkering är tillåten utan parkeringsbevis.
VÄXLING OCH TIDTAGNING
Av säkerhets- och tidsskäl sker gemensam omstart ca kl 14.00 i Evertsberg
för de lag som då inte växlat. Av samma skäl kan gemensam omstart ske
även vid övriga växelstationer. Detta avgörs av respektive växelstationschef.
Det finns vätskekontroller vid starten, varje växlingskontroll, vid målgång
och ca var 3–5:e km längs banan.
DUSCH OCH OMKLÄDNING
Deltagarna har möjlighet till dusch och omklädning på Prästholmens IP
(Tennishallen) i Mora. Bussar går regelbundet mellan målområdet och
Prästholmens IP. Efter omklädning åker du tillbaka till målområdet med
buss.
Målet stänger kl. 20.00.
PRISER OCH RESULTAT
Medaljer till samtliga deltagare (vid målgång).
Hederspriser till de tre första lagen i varje klass. Prisutdelning vid
Vasaloppsmålet kl 16.30.
Träningsstipendier till det segrande laget i varje klass.
Resultat redovisas live på vasaloppet.se
32
UNGEFÄRLIGA PASSERTIDER VASASTAFETTEN
Täten/ Sista löparen
Starten Sälen 09.00
Smågan09.30–10.15
Mångsbodarna10.15–11.50
Risberg10.55–13.15
Evertsberg
11.35–14.55 (Omstart kl. 14.00)
Oxberg12.25–16.00
Gopshus12.40–16.35
Hökberg 12.55–17.05
Läde13.10–17.35
Eldris 13.25–18.10
Målet 13.55–18.45
33
34
Ultravasan 90, 22 augusti
Sälen, Berga by–Mora, 90 km
Klasser herrar/damer.
BANSTRÄCKNING – INFORMATION
Orangefärgade snitslar, kompletterat med skyltar (vit botten med röda pilar).
SPÄRRTIDER
Mångsbodarna09.00
Risberg11.00
Evertsberg13.00
Oxberg15.30
Hökberg17.00
Eldris 18.30
Kontrollen måste lämnas inom 10 min efter att spärrtiden passerats. Dessa
spärrtider är satta av säkerhetsskäl. Tävlingledningen har rätt att ändra
dessa tider under pågående lopp om de anser det nödvändigt. Om du
kommer för sent till någon av kontrollerna tas ditt chips om hand av sjukvårds personal och transport ordnas till Mora.
SERVICEKONTROLLER/SJUKVÅRD
Sjukvård finns vid start, vid alla kontroller, vid Vasslan efter ca 57 km
löpning och vid mål.
Vid ca var 5:e km vätskekontroll: Här serveras vatten och sportdryck.
Vid ca var 10:e km Vasaloppskontroll Smågan, Risberg, Oxberg och Eldris:
Här serveras blåbärssoppa, sportdryck, vatten, kaffe, buljong, Vasaloppsbulle och saltgurka.
Vid ca var 20:e km förstärkt Vasaloppskontroll Mångsbodarna, Evertsberg,
Hökberg och i Målet i Mora: Här serveras smörgås med falukorv, pasta med
pastasås, pannkakor, vatten, Enervit sportdryck, Ekströms blåbärssoppa,
kaffe, buljong, vasaloppsbullar, saltgurka, banan och godis.
Målet stänger 20.00
35
OMBYTESKLÄDER
Ombyteskläder läggs i säck som tillhandahålles av arrangören. Säcken
transporteras till Evertsberg, där deltagaren har möjlighet att byta om.
Packa de använda kläderna i säcken och lämna den sedan till funktionär i
Evertsberg, så fraktas den vidare till målområdet i Mora, säcken hämtas ut
tillsammans med ryggsäck/väska.
DUSCH OCH OMKLÄDNING
Dusch och omklädning sker på Prästholmens IP. Bussar går regelbundet
mellan målområdet och Prästholmens IP. Efter omklädning åker du tillbaka
till målområdet med buss.
PRISER OCH RESULTAT
Alla deltagare som går i mål får medalj. Prestationsmedalj delas ut till löpare
som springer på medaljtid. Medaljtid för herrar är 9,5 timmar. Medaljtid för
damer är 11 timmar. Medaljen delas ut direkt efter målgång.
Prisutdelning cirka kl. 20.15 i anslutning till att målet stänger, på scen vid
Vasaloppsmålet. Hederspriser och träningsstipendier til de tio bästa i herrklassen och de 6 bästa i damklassen. Utdelning av spurtpris till snabbaste
löpare till Mångsbodarna och Hökberg. Bergspris till snabbaste dam- respektive
herrlöpare i Evertsberg. För att erhålla spurtpris och bergspris måste deltagaren
fullfölja loppet.
Alla som fullföljer loppet får en specialdesignad ”Finisher T-shirt”.
UNGEFÄRLIGA PASSERTIDER ULTRAVASAN 90
Täten/ Sista löparen
Start Sälen05.00
Smågan05.35–06.25
Mångsbodarna06.30–08.30
Risberg07.30–10.15
Evertsberg08.05–12.30
Oxberg09.05–15.15
Hökberg09.45–16.50
Eldris
10.20–18.30
Mål11.00–20.00
Resultat redovisas live på vasaloppet.se.
36
Ultravasan 45, 22 augusti
Oxberg–Mora, 45 km
Klasser herrar/damer.
BANSTRÄCKNING – INFORMATION
Orangefärgade snitslar, kompletterat med skyltar (vit botten med röda pilar)
SPÄRRTIDER
Hökberg 17.00
Eldris 18.30
Kontrollen måste lämnas inom 10 min efter att spärrtiden passerats. Dessa
spärrtider är satta av säkerhetsskäl. Tävlingledningen har rätt att ändra
dessa tider under pågående lopp om de anser det nödvändigt. Om du kommer för sent till någon av kontrollerna tas ditt chips om hand av sjukvårds
personal och transport ordnas till Mora.
SERVICEKONTROLLER/SJUKVÅRD
Sjukvård finns vid start, vid alla kontroller, vid Vasslan efter ca 8 km
löpning och vid mål.
Vid ca var 5:e km vätskekontroll: Här serveras vatten och sportdryck.
Vid ca var 10:e km Vasaloppskontroll Hökberg, Oxberg och Eldris: Här
serveras blåbärssoppa, sportdryck, vatten, kaffe, buljong, Vasaloppsbulle
och saltgurka.
Efter målgång: Här serveras smörgås med falukorv, pasta med pastasås,
pannkakor, vatten, Enervit sportdryck, Ekströms blåbärssoppa, kaffe,
buljong, vasaloppsbullar, saltgurka, banan och godis.
Målet stänger 20.00.
DUSCH OCH OMKLÄDNING
Dusch och omklädning sker på Prästholmens IP. Bussar går regelbundet
mellan målområdet och Prästholmens IP. Efter omklädning åker du tillbaka
till målområdet med buss.
37
PRISER OCH RESULTAT
Alla som fullföljer loppet tilldelas en medalj dirket efter målgång.
Prisutdelning cirka kl. 14.30 i anslutning till målområdet. Hederspriser och
träningsstipendier delas ut till de sex bästa i dam- respektive herklassen.
UNGEFÄRLIGA PASSERTIDER ULTRAVASAN 45
Täten/Sista löparen
Start Oxberg09.00
Oxberg
10.00–11.35
Hökberg
10.35–13.30
Eldris
11.15–15.35
Mål
11.45–17.35
Resultat redovisas live på vasaloppet.se.
38
Trafikinformation
VASALOPPETS SOMMARVECKA 2015
Över 20 000 startande i Cykelvasan och upp emot 600 tio-mannalag deltar
i Vasastafetten och Ultravasan. Vi ber därför alla att vara uppmärksamma
på de tillfälliga lokala trafikföreskrifter som tillkännages genom skyltning.
Framkomligheten med bil kommer att vara begränsad på vissa platser
under tävlingsdagarna.
ENKELRIKTADE AVSTÄNGDA VÄGAR FREDAG 14 AUGUSTI
Under fredagen är all motorfordonstrafik förbjuden på sträckan från affären
i Evertsberg till affären i Oxberg i bägge riktningar från kl 08.30–11.00.
All trafik hänvisas via Väsa Lv 1027/Älvdalen Rv 70. Trafik från Mora till
startplatsen i Oxberg hänvisas till Rv 70.
ENKELRIKTADE VÄGAR LÖRDAG 15 AUGUSTI
Vasaloppsvägen mot Mora är enkelriktad enligt följande:
Länsväg 1024 Fiskarheden–Evertsberg kl 08.00–16.30
Länsväg 1025 Evertsberg–Oxberg kl 09.00–18.00
Under två avsnitt på sträckan har vägen delats upp i en avkonad korridor för
cyklister längst till vänster i färdriktningen. På dessa avsnitt råder nedsatt
hastighet samt förbud att stanna och parkera.
an
at
sg
n
a
pl
Ka
Vasagatan (upplopp)
12/8 kl 08 – 17/8 kl 24
Helt avstängd
22/8 kl 08 – 23/8 kl 16
Helt avstängd
n
msgata
Björnra
Badstugatan
14/8 kl 07 – 15/8 kl 24
Helt avstängd
22/8 kl 07 – 24
Helt avstängd
Björnramsgatan
12/8 kl 08 – 17/8 kl 24
Helt avstängd
21/8 kl 08 – 23/8 kl 16
Helt avstängd
.
stg
Pro
Vasagatan (utmed
Tingshusparken)
13/8 kl 18 – 16/8 kl 24
Helt avstängd
21/8 kl 18 – 22/8 kl 24
Helt avstängd
Prostgatan/Fredsgatan
12/8 kl 08 – 17/8 kl 08
Helt avstängd
21/8 kl 08 – 22/8 kl 24
Helt avstängd
an
at
sg
d
Fre
Vasagatan
(Zorn – Nordea)
13/8 kl 18 – 16/8 kl 24
Vänster körfält
21/8 kl 18 – 22/8 kl 24
Vänster körfält
gatan
Badstu
atan
Vasag
tan
aga
Vas
VÄGAVSTÄNGNINGAR CENTRALA MORA VASALOPPETS SOMMARVECKA 2015
39
40
TRAFIKINFORMATION SÄLEN
Riksväg 66 vid starten i Sälen är stängd för genomfartstrafik kl 11.00–14.00
den 14 augusti och kl 06.00–13.00 den 15 augusti.
Hastigheten begränsas och körfältet delas mellan cyklister och bilister efter
Fjällvägen på fredag 14 augusti kl 10.00–12.30 och lördag 15 augusti mellan
06.00–12.30.
LÖRDAG 22 AUGUSTI
Hastighetsnedsättningar råder i anslutning till alla växlingskontroller under
Vasastafetten lördagen den 22 augusti.
ÖVRIG TRAFIKINFORMATION
Enskilda vägen i Gopshus samt enskilda vägen i Hökberg är enkelriktade i
samma riktning som Cykelvasan. Under fredag 14 aug kl 09.00–18.00 och
lördag 1 aug kl 09.00–18.00.
41
Bussresor (Vasaloppets egna)
Vasaloppet rekommenderar alla att ta bussen till startplatsen när det är
möjligt. Detta för att undvika köer. Bussbiljetter kan köpas på vasaloppet.se
eller i Vasaloppets Hus, vid inpasseringen till bussarna i Mora och i tävlingsexpeditionerna i Sälen eller Mora.
CYKELVASAN
Transport avser både transport av cykeln (lastbil) och cyklisten (buss).
Bubbelplast i begränsad mängd finns att tillgå för emballering av cyklar vid
transport.
Mora, ca 150 m efter Vasaloppsmålet – Startplats Oxberg
(180 SEK/140 SEK webb)
Fredag 14/8 09.00–12.30 + 10.00–12.00
Fredag 14/8 12.00–20.30
Bussarna avgår allt eftersom de fylls, dock minst en avgång per timme.
Lindvallen – Startplats Oxberg (200 SEK/160 SEK webb)
Fredag 14/8 06.00
Fredag 14/8 08.30
Mora, ca 150 m efter Vasaloppsmålet – Lindvallen
(280 SEK/220 SEK webb)
Fredag 14/8 12.00–20.30, avgår minst en avgång per timme.
Mora, ca 150 m efter Vasaloppsmålet – Vasaloppsstarten Sälen
(280 SEK/220 SEK webb)
Lördag 15/8 05.00–09.00
Mora, ca 150 m efter Vasaloppsmålet – Vasaloppsstarten Sälen – Lindvallen
(280 SEK/220 SEK webb)
Lördag 15/8 13.00–21.30
Bussarna avgår allt eftersom de fylls. (Det kan uppstå väntetider när alla
fordon är i trafik)
42
ULTRAVASAN
Bokning obligatoriskt för de som skall åka buss till starten via vasaloppet.se
Mora, ca 150 m efter Vasaloppsmålet – Vasaloppsstarten – Sälen
centrum
(260 SEK/220 SEK Webb)
Fredag 21/8 18.00
Mora, ca 150 m efter Vasaloppsmålet – Vasaloppsstarten – Sälen
(260 SEK/220 SEK Webb)
Lördag 22/8 02.30
Vasaloppsstarten Sälen – Startplats Oxberg
(200 SEK/160 SEK Webb)
Lördag 22/8 07.00
Mora, ca 150 m efter Vasaloppsmålet – Startplats Oxberg
(180 SEK/140 SEK Webb)
Lördag 22/8 07.00
Mora, ca 150 m efter Vasaloppsmålet – Vasaloppsstarten Sälen
(260 SEK/220 SEK Webb)
Lördag 22/8 19.00
Lördag 22/8 19.00
Mora, ca 150 m efter Vasaloppsmålet – Startplats Oxberg
(180 SEK/140 SEK Webb)
Lördag 22/8 19.00
Lördag 22/8 19.00
VASASTAFETTEN
Transporter
I deltagaravgiften ingår busstransport för 1:a och 2:a sträckans deltagare.
Bokning obligatoriskt för de som skall åka buss till starten via vasaloppet.se.
Busstid till start för 1:a och 2:a sträckans deltagare:
Mora, ca 150 m efter Vasaloppsmålet – Vasaloppsstarten Sälen. Kl 06.00.
Busstid till start för 2:a sträckans deltagare:
Vasaloppsstarten Sälen – Smågan. Kl 08.40.
43
OBS! 2:a sträckans deltagare måste åka med arrangörsbuss till Smågan!
Denna buss tar 1:a sträckans deltagare tillbaka till Vasaloppsstarten Sälen
eller vidare via Mångsbodarna och Evertsberg till Mora. 2:a sträckans
deltagare får stiga på bussen i Mångsbodarna. Möjlighet att åka buss från
Mångsbodarna till Sälen finns.
Till start, sträcka 3 – 10: Lagen sköter sina transporter själva. Möjlighet att
åka buss från Mångsbodarna till Sälen finns.
Vasaloppets SMS-bevakning
SÅ HÄR ANVÄNDS VÅR SMS–TJÄNST
Skicka ett SMS med koden för aktuellt lopp och startnummer på den
deltagare du vill följa, till nummer 72 777 så får du löpande tidrapporter
under loppets gång.
Cykelvasan 90 = VASA CV90 startnummer, kostnad 35 kr
Cykelvasan 45 = VASA CV45 startnummer, kostnad 25 kr
Cykelvasan 30 = VASA CV30 startnummer, kostnad 25 kr
Cykelvasan Öppet Spår = VASA CVOS startnummer, kostnad 35 kr
Vasastafetten = VASA VS startnummer, kostnad 35 kr
Ultravasan 45 = VASA UV45 startnummer, kostnad 25 kr
Ultravasan 90 = VASA UV90 startnummer, kostnad 35 kr
(Exempel: SMS:a VASA CV90 1244 till 72 777)
Fakta SMS–tjänsten
Alla priser är inklusive moms. Beskrivningen ovan gäller för alla operatörer
inom Sverige och kan göras redan idag. SMS-köp kan även göras av abonnemang från Norge och Finland (dock är språket svenska). Byt endast ut telefonnumret – Norge: 2223, Finland: 17151.
WYWALLET
För att göra SMS-köp i Sverige krävs ett registrerat konto hos betaltjänsten
WyWallet. Då kan du fortsätta att betala SMS-köp via din mobilfaktura,
precis som vanligt.
44
Så gör du för att komma igång med WyWallet.
Med privatabonnemang
1. Gör ett första köp med SMS, precis som tidigare. Kostnaden hamnar på
din mobilfaktura.
2. Genom att göra ett andra köp accepterar du villkoren för WyWallet.
3. Du kan när som helst avsluta tjänsten genom att skicka ett sms till 71798
och skriva AVSLUTA.
Med kontantkort eller företagsmobil
1. Ladda ned WyWallet-appen gratis.
2. Registrera dig.
3. Välj betalsätt. Det smidigaste är att koppla ett kreditkort till ditt
WyWalletkonto.
Då behöver du aldrig tänka på att fylla på WW-kontot när du handlar med
mobilen.
Läs mer på wywallet.se
App för smartphones
De som har en smartphone (Android eller iPhone) kan utan kostnad ladda
ner applikationen Vasaloppet sommar från AppStore eller Google Play. Med
den får du tillgång till de senaste nyheterna från Vasaloppet, information
om loppen och en automatisk bevakningstjänst.
FÖLJ EN ELLER FLERA DELTAGARE
I appen har du möjlighet att köpa bevakning av en eller flera deltagare.
Kostnaden är 9 kronor per bevakning. För att starta en bevakning söker du
efter deltagaren via startnummer eller namn och klickar på ”Bevaka”.
När köpet har gått igenom får du automatiskt passertider
under loppet när deltagaren passerat våra kontroller via
telefonens push-funktion.
45
Samarbetspartners
Vasaloppet arbetar nära sina samarbetspartners för att tillsammans utveckla
Vasaloppets olika arrangemang och tillföra mervärden för våra deltagare
samt för att skapa mervärden och affärsnytta för samarbetspartners. Som
samarbetspartner till Vasaloppet har man en möjlighet att kommunicera och
aktivera sig tillsammans med Vasaloppet, både internt och externt, året runt!
Som funktionär är det viktigt att känna till vilka Vasaloppets officiella partners är. Många försöker åka snålskjuts på vårt varumärke vilket de inte får.
Alla officiella partners bidrar på något sätt till att Vasaloppet kan ge ägarna
(Sälens IF och IFK Mora Idrottsallians) och funktionärsklubbarna det
bidrag som gör att idrotts- och föreningslivet kan fungera. De ska därför ha
ensamrätten att synas och genomföra de aktiviteter som är överenskomna
med Vasaloppet.
Vasaloppets sponsorstruktur erbjuder företag möjlighet att bli huvudsponsor,
värd, partner, mediapartner eller leverantör beroende på företagets möjligheter, behov och syfte. Som huvudsponsor har man kraftigare exponering
och en större dos av relationsskapande rättigheter och större möjligheter
till aktivering än om man t ex är leverantör. Vill man fokusera på en specifik
målgrupp kan man bli värd för ett av Vasaloppets lopp under vinter- eller
sommarveckan.
LEVERANTÖRER
Som leverantör har man något mindre antal banderoller och synlighet i
VasaloppsArenan än partnernivån samt något mindre antal startplatser och
möjlighet till aktivering. Bland våra leverantörer finns många som stöttar
Vasaloppet med produkter och tjänster som gör det möjligt för Vasaloppet
att genomföra uppskattade arrangemang och skapa en trevlig upplevelse för
alla deltagare.
PARTNERS
Som partner till Vasaloppet erhåller man en jämn exponering i VasaloppsArenan under Vasaloppets vinter- och sommarvecka. Självklart erhåller
man som partner relationsskapande värden och rättigheter samt möjligheter
till aktivering året runt.
46
MEDIAPARTNERS
Som mediapartner erhåller man liknande värden och rättigheter som en
partner. Vasaloppet mediapartners gör det möjligt för Vasaloppet att stärka
sin kommunikation med sina målgrupper.
VÄRDAR
Som värd till ett lopp kan man fokusera starkare på en specifik målgrupp.
Man har under det aktuella loppet en kraftfull exponering ute i VasaloppsArenan och möjlighet att aktivera sig och kommunicera med deltagarna i
det specifika loppet. Självklart har man också sin logotyp på deltagarnas
nummerlappar.
HUVUDSPONSORER
Vasaloppet har fem huvudsponsorer som exponeras i stor omfattning i
VasaloppsArenan under Vasaloppets vinter- och sommarvecka. De finns
tydligt med i Vasaloppets kommunikation året runt. Som huvudsponsor
erhåller man en stor dos av relationsskapande värden samt rätt till aktivering
längs Vasalopps­Arenan.
vasaloppets samarbetspartners
HUVUDSPONSORER
VÄRDAR
VASALOPPET
ÖPPET SPÅR
KORTVASAN
CYKELVASAN 90
CYKELVASAN 30/45
UNGDOMSVASAN
ULTRAVASAN
HALVVASAN
TJEJVASAN
STAFETTVASAN
PARTNERS
CYKELVASAN ÖPPET SPÅR
MEDIAPARTNERS
LEVERANTÖRER
®
®
PANTONE 1795
C :0 M:100 Y :100 K :0
PANTONE Black
Hösten 2014 inledde Vasaloppet en ny tradition
där konstnärer bjuds in att tävla om att
skapa det årliga Vasaloppsmotivet.
Juryns val föll i år på Fredrik Lindqvist och
hans ”Full rulle” som du kan se på
framsidan av den här funktionärsguiden.
VASALOPPET ÄR EN IDEELL VERKSAMHET
S O M Ä G S AV I F K M O R A O C H SÄ L E N S I F.
E N M O T O R F Ö R F O L K H Ä L S A O C H F Ö R E N I N G S L I V.