SPM Elektroniskt Stetoskop ELS14

Utmärkt ljudkvalitet, filtrering och inspelning
SPM Elektroniskt
Stetoskop ELS14
Den utmärkta ljudkvaliteten hjälper dig att snabbt
lokalisera och hitta orsaken till eventuella missljud
i dina maskiner, även i bullrig industrimiljö.
ELECTRONIC STETHOSCOPE
Electronic Steth
ELECTRONIC STETHOSCOPE
Electronic Ste
ELECTRONIC STETHOSCOPE
ELECTRONIC STETHOSCOPE
ELECTRONIC STETHOSCOPE
Electronic steth
Electronic stethos
Font: Candara Bold
SPM Elektroniskt
Stetoskop ELS14
Att lyssna på sina maskiner är en av de vanligaste
metoderna för att hitta olika mekaniska problem.
SPMs elektroniska stetoskop ELS14 är ett praktiskt och lättanvänt instrument
för lokalisering av missljud i många olika typer av maskiner. Lagerkondition
och ljud från växlar, pumpar eller elektriska reläer är bara några av de ljud
som kan identifieras, förstärkas och bedömas.
Electronic Stethoscope
Electronic stethoscope
Electronic stethoscope
ELECTRONIC STETHOSCOPE
ELECTRONIC STETHOSCOPE
ELECTRONIC STETHOSCOPE
ELECTRONIC STETHOSCOPE
De utmärkta filtreringsfunktionerna ger möjlighet att framhäva intressanta
ljud samtidigt som oönskade frekvenser sorteras bort. ELS14 har ett internt
SD-kort och inspelningsmöjlighet. Inspelat ljud kan spelas upp från stetoskopet och även lagras som filer för vidare utvärdering.
Tekniska data
Frekvensområde
30 Hz - 20 kHz
Temperaturområde
-10° till +60° C
213 x 48 x 38 mm
Volymkontroll
10 steg
Filter
Låg, mellan och hög
Batteri
2 x AA
Batteritid
>30 timmar
Hölje
Vikt
ELECTRONIC STETHOSCOPE
Instrumentmått
PC/ABS, IP55
295g inkl. batterier och mätspets 60 mm
Produkt
Art.nr
Komplett set - ELS14, ELT10, EAR12, CAS24
SPM Elektroniskt Stetoskop
ELS14KIT
ELS14
Mätspetsar, 60 och 290 mm
ELT10
Hörlurar med hörselskydd
EAR12
Väska med modulär inredning
CAS24
SPM Ins trument AB
|
w w w. s p m i n s t r u m e n t . s e
72075A © SPM Instrument AB 2015-04. Technical data subject to change without further notice.
Electronic Stethoscope
Stetoskopet kan köpas som ett komplett set - stetoskop inklusive batterier
och SD-kort, två mätspetsar (60 och 290 mm), hörlurar med hörselskydd samt
en stöttålig väska - eller som individuella delar.