Elektronisk termistortestare för överfyllnadsskydd

ME5
Termistortestare
Elektronisk termistortestare för
överfyllnadsskydd
Mikroprocessorstyrd testare med ATEX-certifkat.
ME5 är en mikroprocessorstyrd testare
med ATEX-certifikat för provning och
kontroll av termistorgivare enligt norm
TRbF511 föreskriven i SÄIFS 2000:7.
ME5 består av:
• Mikroprocessorstyrd mätenhet med svensk menytext
• 230 V laddningsenhet
• 5 m spiralkabel med anslutningkontakt
• Förvaringsväska
Apparatens kontakt anslutes till givaren.
Genom touchknapparna på ME5 kan
man genomföra mätningar på givaren.
Såväl uppvärmning som avkylning av
termistorgivaren kan mätas. När mätningen är färdig presenteras resultatet
i klartext på instrumentets display.
Enheten har certifikat för användning
i EX-zon.
Art.nr: 1519EX
Vikt: 1180 g, instrument.
2.850 g, komplett i väska med
laddare och kontakt.
Afriso Ema AB • Kilvägen 2, 232 37 Arlöv • Tel: 040-92 20 50 • Fax: 040-19 33 58 • [email protected] • www.afriso.se
ME5
Termistortestare
Tekniska specifikationer:
Mätprincip: Enligt TRbF511.
Batteri: Inbyggt laddningsbart, NiMH-typ.
Certifikat: TÜV 03 ATEX 2141.
Ex II (2) G [EEx ia] IIB.
Mått:
195x100x40 mm (BxHxD), instrument.
450x320x110 mm (BxHxD), väska.
Afriso Ema AB • Kilvägen 2, 232 37 Arlöv • Tel: 040-92 20 50 • Fax: 040-19 33 58 • [email protected] • www.afriso.se