2016 Utbildningsinnehåll och material uppdragsutbildning

Sida 1(2)
MANUELLA FÖRFLYTTNINGAR
(uppdragsutbildning två dagar)
MÅL
På den här utbildningen får du fördjupad kunskap och säkerhet i att arbeta med manuella
förflyttningar med och utan hjälpmedel. Du får förståelse för hur tyngdlagen påverkar våra
förflyttningar och hur vi kan använda friktionsminskning, kraft- och rörelseriktning, hävarmar,
m.m. för att oberoende kunna bemöta och anpassa förflyttningarna efter användarens olika
förutsättningar. Du får också goda kunskaper om vilka hjälpmedel som finns för manuell
förflyttning. Efter utbildningen har du kompetens att instruera användare och att handleda
omvårdnadspersonal i manuella förflyttningar.
MÅLGRUPP
Arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster, hjälpmedelskonsulenter och rehabpersonal.
UTBILDNINGSINNEHÅLL
Utbildningen varvar teori och praktiska övningar. I de praktiska övningarna arbetar vi med vår
egen kroppsmedvetenhet och betonar vikten av att tillvarata användarens egen förmåga.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Introduktion – förflyttningskunskap
Bemötande
Våra rörelser
Grunder i förflyttning (biomekaniska grundprinciper)
Hjälparens förutsättningar, egen kroppsmedvetenhet
Stödja förflyttningar – skapa bra förutsättningar
Rörelseanalays – manuella förflyttningar
Praktiskt arbete utan/med hjälpmedel
o längre bak/fram i sittande
o upp till stående
o låga överflyttningar (kan belasta benen)
o sittande överflyttningar (glidskiva)
Reglerbara sängar – arbetshöjd, bra funktioner och tillbehör
Kraft och rörelseriktning – dragtester med dynamometer
Praktiska övningar i stationer
o vändning i säng
o längre upp i säng
o upp på sängkanten – i/ur säng
o upp från golv
Packa din väska med förflyttningshjälpmedel
© Får ej mångfaldigas
MANUELLA FÖRFLYTTNINGAR
HjälpmedelCenter Sverige
www.hmcsverige.se
Sida 2(2)
UTBILDNINGSMATERIAL (till varje deltagare)
− Arbeta med manuella förflyttningar – För dig som arbetar med enkla hjälpmedel i förflyttningar,
K. Reifeldt, HMC Sverige, 2015
− En väska packad med Manuella förflyttningshjälpmedel: Hjälpmedelsförteckning, HMC
Göteborg, 2014
− Riskbedömningsunderlag, HMC Sverige, 2015
− Litteraturlista
− Föreläsningsmaterial och arbetsblad
UTBILDNINGSLOKAL OCH UTRUSTNING
Utbildningen genomförs i uppdragsgivarens lokaler. Max 12 deltagare/tillfälle beroende på
utbildningslokalens storlek och utrustning. Det är bra om det finns möjlighet att ha teoretiska
genomgångar i samma rum som övningsrummet.
Erforderlig utrustning, se bilaga.
UTBILDNINGSLEDARE
Leg. arbetsterapeut eller leg. sjukgymnast, HjälpmedelCenter Sverige
KONTAKT
Kicki Reifeldt, HjälpmedelCenter Sverige, [email protected]
© Får ej mångfaldigas
MANUELLA FÖRFLYTTNINGAR
HjälpmedelCenter Sverige
www.hmcsverige.se
Bilaga
Uppdragsutbildning: Manuella förflyttningar
MANUELLA FÖRFLYTTNINGAR
– förslag till utrustning
Reglerbara sängar med lakan och kuddar, rullstolar med avtagbara sidostöd och
fotplattor
Draglakan – 4 st
Draglakan – Almedahls AB, DrawSheet, Etac Sverige AB
Förhöjningsplatta – 4 st
Clover Fot - Etac AB, Bertilplattan - Habo/Träfo Gula Rehab AB, FootStool - Handicare AB,
Fotpad - Svan Care AB
Liten oval glidskiva 2 st
EasyGlide oval mini - Handicare AB
Glidtyg 70 x 110 cm 4 st
Etac Multiglide, Etac Sverige AB, ReadySlide, Handicare AB
Stödbälte - 4 st
Support Belt, Etac Sverige AB, Easy/FlexiBelt, ReturnBelt – Handicare AB, HandyBelt – Hill Rom,
Ergonomiskt vårdbälte – Sanicare AB
Överflyttningsplattform – 1 st
Etac Molift Raiser– Etac Sverige AB, ReTurn 7400/7500/7600
Glidskiva (långa) – 4 st
Glidlakan – 4 st
Etac SatinSheet – Etac Sverige AB, WendyLett4Way, InkoSheet inkontinensskydd) – Handicare AB,
Glidlakan std, Duoglid, Inkoglid (inkontinensskydd), glidlakan med vätskespärr – Protecta Medical
AB, Flytta Lätt, Glidlakan med vätskespärr – Sanicare AB
Gliddraglakan - 2 st
DrawSheet – draglakan, Etac Sverige AB, WendyLett 4 Way Glide, TurnSheet (vadderade) –
Handicare AB, Svävaren, Drag/glidlakan – Protecta Medical AB, Gliddraglakan – Sanicare AB
Antiglidmaterial
© Får ej mångfaldigas
MANUELLA FÖRFLYTTNINGAR
HjälpmedelCenter Sverige
www.hmcsverige.se