Öppet hus på Ålidhems kultur- och resurscentrum

m
Progra
Öppet hus på
Ålidhems kultur- och resurscentrum
18 oktober kl 12.00-16.00
Biblioteket, fritidsgården och skolan är öppen och huset fylls av aktiviteter för
stora och små. Det blir bland annat lästips, sagodans, utställning av elevarbeten,
musikunderhållning och i sagorummet står en resväska full med religiösa föremål från de sex världsreligionerna.
Du får dessutom veta mer om vilka byggplaner som finns för Ålidhemsområdet.
Välkommen till ett hus fullt av möjligheter!
www.umea.se/kommun
Program
• Fritidsgården har öppet 12-16 med olika aktiviteter bl a kommer discoföreningen att
DJa i dj-rummet.
• Ålidhemsbiblioteket är öppet med allt vi kan
erbjuda! Kom in och få ett bra lästips eller
hjälp att hitta det du söker!
• Ålidhemsskolan bjuder på musikunderhållning
och utställning av elevarbeten.
Sagodans
Sagodansen inleds med en mysig stund då Balettakademiens
danspedagog läser en saga. Med sagan som inspiration
dansar barnen sedan tillsammans. Ca 40 min. För barn 3-6
år. I matsalen.
12.30 Sagodans: Till vildingarnas land
14.00 Sagodans: Vanten
Obs! Begränsat antal platser! Biljett hämtas samma dag på
biblioteket!
Förberedelseklass på Ålidhemsskolan
– vad innebär det?
Andreas Stoltz, rektor, berättar.
Bildsalen kl 13.00 (ca 30 min)
Läsa för livet
Skolbibliotekarierna ger sina allra bästa högläsningstips för
alla åldrar! Ålidhemsbibiblioteket (vid utställningsväggen)
kl 13.30 (30-40 min)
Hela dagen:
Multireligiösa resväskan
Hur låter en moskéklocka? Varför finns det ett O’boy-paket
bland de judiska föremålen? Vilka är de fem saker som sikh
alltid bär på sig?
Multireligiösa resväskan är en väska fylld med spännande
religiösa föremål från sex världsreligioner. Med hjälp av
väska kan du uppleva de mest vardagsnära sidorna av olika
religioner i dagens Sverige, men också få glimtar av det
allra heligaste. Du kan prova kläder och huvudbonader,
bygga altare som hör hemma i de olika religionerna och du
kan undersöka en rad olika böne- och meditationsredskap.
Väskan är perfekt att använda i skolan, på arbetsplatser, i
organisationer, i församlingar samt för att skapa religionsdialog. Sagorummet.
Fikaförsäljning
Caféet är öppet och en ungdomsförening sköter försäljningen.
Utställning om planerade byggnationer
på Ålidhemsområdet
Plan- och Bygg finns på Torget med sin utställning om planerade byggnationer på Ålidhem , Sofiehem och förskolan
Professorn (vid IKSU). De harockså personal som svarar på
frågor under hela dagen.
Bibliotek mot rasism
Våra folkbibliotek har enligt lag ett uppdrag att verka för
det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till
kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken värnar
ett öppet och respektfullt samhälle, befriat från alla typer av
rasism. Därför förenas nu folkbiblioteken i hela Västerbotten
i den gemensamma kampanjen Bibliotek mot rasism.
14.00 Upptäck det multireligiösa Sverige!
Mikael Åström, multireligiös guide, visar multireligiösa resväskan och berättar. Sagorummet
På Torget finns också:
• Junis (informationsbord), IOGT-NTO´s juniorförbund, har
välbesökta kompiskvällar på måndagar.
• Kompetenscentrum för flerspråkighet berättar om
studiehandledning och modersmål.
• Vän i Umeå finns på plats. Nätverket Vän i Umeå bjuder in
till café-träffar några söndagar under terminen.
• El Sistema ( informationsbord) är en kör- och orkesterskola
som har samling med konserter, fika, sång och samvaro
varannan måndag mellan 17-18 på ÅKRC.