PM Ludvika Stadslopp lördag 6 juni 2015

1 (2)
PM Ludvika Stadslopp lördag 6 juni 2015
Starttider:
11.00 Lilla Stadsloppet 2 km för barn 9-12 år
11.30 Lilla Stadsloppet 1 km för barn 5-8 år
12.00 Knatteloppet 500 m för barn under 5 år
14.00 Ludvika Stadslopp 6 km och 10 km
14.00 Halvmaraton
Startplatser:
Lilla Stadsloppet 9-12 år: Cykelbanan vid Hällarna bakom ABB, Ludvika.
Lilla Stadsloppet 5-8 år: Cykelbanan vid restaurang Piren, Ludvika.
Knatteloppet: Kyrkparken, Ludvika
Ludvika Stadslopp 6 km och 10 km: Skolgatan (mellan Kyrkskolan och Folkets Hus) Ludvika.
Halvmaraton: Sunnansjö IP.
Ombyte, dusch samt toaletter: Sporthallen, Ludvika. Lämna inga värdesaker.
Toaletter finns även på Sunnansjö IP för deltagare i Halvmaraton.
Busstransport halvmaraton:
När du anmäler dig, finns möjlighet att anmäla busstransport från Ludvika till Sunnansjö. Pris för
busstransporten är 80 kr. Bussen kommer att avgå kl. 12.30 från Sporthallen, Ludvika.
Väska och överdragskläder halvmaraton
Det finns möjlighet att lämna ombytes- och överdragskläder vid startplatsen i Sunnansjö vid anvisad plats på
Sunnansjö IP. Lägg kläderna i ryggsäck eller väska. Tänk på att skydda dina kläder mot väta. Märk väskan med
ditt startnummer. Etiketter kommer att finnas vid Sunnansjö IP. Du hämtar din väska mot uppvisande av din
nummerlapp på anvisad plats i målområdet i Kyrkparken, Ludvika.
Nummerlappsutdelning Ludvika Stadslopp 6 km och Ludvika Stadslopp 10 km
I Kyrkparken, Ludvika, vid tävlingsexpedition ”Ludvika Stadslopp” från kl. 09.00 tävlingsdagen.
Nummerlappsutdelning Lilla Stadsloppet 2 km, Lilla Stadsloppet 1 km, Knatteloppet 500 meter
I Kyrkparken, Ludvika, vid tävlingsexpedition ”Lilla Stadsloppet / Knatteloppet” från kl. 09.00 tävlingsdagen.
Nummerlappsutdelning Halvmaraton:
Vid startplatsen, Sunnansjö IP, från kl 12.00.
Efteranmälan Ludvika Stadslopp 6 och Ludvika Stadslopp10 km:
Efteranmälan i mån av plats från 18 maj via vår hemsida ludvikaffi.se eller till kansliet tel. 0240-61 16 10 samt
på tävlingsdagen från kl. 09.00 vid tävlingsexpeditionen i Kyrkparken Ludvika. Vi reserverar oss för att
efteranmälan kan bli fulltecknad innan tävlingsdagen på grund av stort intresse.
Efteranmälan Halvmaraton:
Efteranmälan i mån av plats från 18 maj via vår hemsida ludvikaffi.se eller till kansliet tel. 0240-61 16 10 samt
på tävlingsdagen från kl 12.00 vid startplatsen Sunnansjö IP. Vi reserverar oss för att efteranmälan kan bli
fulltecknad innan tävlingsdagen på grund av stort intresse.
Tävlingsexpedition: I Kyrkparken, Ludvika.
Vätska:
Ludvika Stadslopp: En kontroll efter ungefär halva 6 km loppet. En vätskekontroll efter ungefär halva 10 km
loppet.
Halvmaraton: Tre kontroller, efter cirka 5 km, 10 km och 15 km.
Om du måste bryta loppet:
Sök upp närmaste kontroll eller invänta efteråkare
Transport till målet ordnas från kontrollen för löpare som springer halvmaraton.
2 (2)
Karta:
I mitten av maj kommer en karta med bansträckningen för Ludvika Stadslopp 6 km och 10 km samt
Halvmaraton att finnas på vår hemsida.
Prisutdelning:
Prisutdelning sker vid målområdet i Kyrkparken, Ludvika, kl 16.00.
Vinnarna måste närvara vid prisutdelningen i Kyrkparken tävlingsdagen. Vinst lämnas ut mot uppvisande av
nummerlapp.
Trafikregler:
Deltagarna uppmanas att följa funktionärernas anvisningar, samt i övrigt vara observanta på trafiken.
Kontrollmätt halvmaraton 21.097,5 meter:
Banans längd har kontrollerats av Svenska Friidrottsförbundets godkända banmätare.
Tävlingsregler: SFIF:s tävlingsregler gäller. Deltagande sker på egen risk.
Uppvärmning med Ludvika Gymmix före Ludvika Stadslopp och Halvmaraton, uppvärmningen startar
20 minuter innan start.
Resultat:
Se www.ludvikaffi.se Följ länken och klicka in dig på Ludvika Stadslopp.
Registrering av mellantid för Ludvika Stadslopp 6 km och Ludvika Stadslopp 10 km efter 3 km (efter tunneln,
innan 6 km och 10 km banan delas).
Registrering av mellantid för halvmaraton efter halva sträckan.
Mat: Grillad hamburgare och korv med bröd, kaffe, läsk med mera finns att köpa i Kyrkparken, Ludvika,
målområdet. Vid Sunnansjö IP kommer kiosk att finnas med korv, kaffe, läsk, godis m m.
Speaker: Johan Pellas - känd röst som tidigare jobbat åt bland annat Radio Dalarna.
Kontaktpersoner tävlingsdagen:
Om du behöver komma i kontakt med någon i tävlingsorganisationen under tävlingsdagen kontakta
Håkan Jansson (tävlingsledare) 070-697 73 78, Lars Hultgren (banchef) 070-180 10 83,
Marie-Louise Ivarsson (tävlingsexpedition) 076-229 65 93, Pia Norrman (tävlingsexpedition) 070-680 47 22.
Karl-Olof Eriksson 072-520 75 30 (Sunnansjö halvmaraton).
LUDVIKA FFI
www.ludvikaffi.se
[email protected]
Tel. 0240-61 16 10