1 st Monteringsanvisning

Bike Vision
Monteringsinstruktion för Detach väskfäste
2015-03-08
Kit no: K1014 (Harley Davidson Dyna Wideglide & Super Glide, vänster)
Benämning
Konsol Bak
Bussning Fram
Främre fäste
Bakre fäste
Främre distans
Bakre distans
Skruv M8 x 25
Bricka M8
Kupolmutter M8
Skruv 3/8”‐16x2”
Skruv 5/16”‐ 18 x 4”
Monteringsinstruktion
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Antal
1
1
1
1
1
1
4
4
4
1
1
1
Pos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
‐
Anmärkning
Spår 5 mm
Spår 7 mm
Demontera kabel till blinker i baklampan, demontera stiften till blinkerskablarna ur kontakten.
Demontera blinkers från skärmstaget.
Återmontera blinkers med konsolen ① emellan, byt ut befintlig skruv mot skruven ⑪, använd locktite på skruven.
Återmontera blinkerskabel i baklampan.
Montera bussningen ② i främre skärmstagsskruven. Använd locktite på skruven.
Montera främre fästet ③ på motorcykeln och lås fast det med låsbygeln.
Håll upp väskan på motorcykeln där du vill ha den samt markera hålen för främre fästet ③ på väskan, se till att det finns plats för att montera bakre fästet ④ samt att främre fästet sitter i linje med bakre fästet.
Borra hål i väskan för främre fästet ③ samt montera detta i väskan med medföljande skruvar ⑦, brickor
⑧ och muttrar ⑨, använd Locktite© på skruvarna. Brickor och muttrar inuti väskan. Använd distans ⑤
och ⑥ om locket på väskan går över toppen av väskan och är fäst i ryggen av väskan.
Häng upp väskan i främre fästet på motorcykeln och markera på väskan för hålen till bakre fästet ④. OBS! Dra tillbaka bakre fästet några mm från helt intryckt i bussningen innan du markerar för hålen, då får
du en mer förlåtande montering av väskan på motorcykeln. Borra hål i väskan för bakre fästet ④ samt montera detta med medföljande skruvar ⑦, brickor ⑧ och muttrar ⑨, använd Locktite© på skruvarna.
Tips! Om du är osäker på monteringen kan du använda dubbelhäftande tejp att montera väskan innan du borrar hålen.
Se noga till att väskan har stöd över hela fjädringsvägen och inte kan häkta fast tex. på hjulaxeln när motorcykeln fjädrar.