FEBRUARI 2015

HÖGER RUBRIK
FEBRUARI 2015
Årsmöte, sid 3
Lovsångsfrukost, sid 7
Internationellt, sid 12
Brunnsgatan 3
413 12 Göteborg
Tel 031-741 12 00
[email protected]
www.saron.se
GUDSTJÄNSTER FEBRUARI
Väcka liv i det slumrande
I februari återvänder vi till kyrkoårets teman. Kyndelsmässodagen, med temat uppen-
barelsens ljus, sätter punkt för julfirandet. 40 dagar efter jul tar Maria och Josef sitt
barn till Templet för att uttrycka tacksamhet till Gud. Barnet är ljuset i deras liv. När de
går in i templet möter de Hanna och Symeon, som känner igen ljuset i deras barn. Då
blir det klart, detta barn är ett ljus för alla människor. ”Jag är världens ljus” säger Jesus
själv senare i livet. Sista söndagen i februari inleder fastan inför påsk. Fastan vill inte
göra livet besvärligare, men den utmanar de onda krafter som påverkar våra hjärtan.
Fastan gör våra hjärtan mjukare och varmare, smälter det frusna och väcker liv i det
slumrande.
SÖNDAG 1 FEBRUARI KL 11.00
“Nåd och tjänst”
Predikan: Joakim Hagerius
Musik: Erika Bjurbäck &
Peter Madsen
Matt 20:1-16, Jer 9:23-24
1 Kor 1:1-3, Ps 25:4-11
SÖNDAG 15 FEBRUARI KL 11.00
“Kärlekens väg”
Predikan: Ingemar Fhager
Musik: Amanda Eliasson &
Andreas König
Luk 18:31-43, Jes 52:13-15
1 Kor 13:1-13, Ps 86:5-11
SÖNDAG 8 FEBRUARI KL 11.00
“Uppenbarelsens ljus”
Predikan: Jonas Pramwall
Musik: Olov Stadell
Luk 2:22-40, 1 Sam 1:21-28
1 Joh 1:5-7, Ps 138
SÖNDAG 22 FEBRUARI KL 11.00
Första söndagen i fastan
“Prövningens stund”
Predikan: Morten Sager
Musik: Jonatan Andersson & Pernilla Sandahl
Matt 4:1-11, 1 Mos 16:1-13
Heb 4:14-16, Ps 31:2-6
E-post:
[email protected]
2
Adress:
Saronkyrkan
Brunnsgatan 3
413 12 GÖTEBORG
Bankgiro:
154-0434
Hemsida:
www.saron.se
Telefon expeditionen:
031- 741 12 00
Expeditionens telefontider:
Tis 13.00-16.00
Ons, tor 09.00-16.00
AK TUELLT
Adresskalender
SARONKYRKANS
Det finns en ny adresskalender med kontaktuppgifter till församlingens medlemmar. De finns att köpa i entrén för 20 kr.
ADRESSKALENDER
2015
Årsmöte 2015
Välkommen till församlingens två tillfällen
för årsmöte. Det första är måndag 2 mars kl
18.00-20.30, då avslutar vi år 2014. Andra
tillfället är lördag 7 mars kl 14.00-17-00,
då tar vi beslut för kommande år. Boka in
dessa datum och var med och ställ viktiga
frågor, samtala och fatta beslut som berör
oss alla.
Nyfiken på medlemskap?
Förvaltning av arv
Välkomna till en diskussion torsdag 5
februari , kl 19.00-20.30 i Saronkyrkan om
den långsiktiga förvaltningen
av arvet
1
efter familjen Krook. Gäller medlemmar i
Saronförsamlingen.
Är du nyfiken på Saronkyrkan och på vad
ett medlemskap innebär? Välkommen
till vår “Nyfiken på medlemskap”- träff
efter gudstjänsten söndag 1 februari. Vi
beskriver vilka vi är och hur vägen in i
församlingen ser ut. Vi möts i lilla salen
under läktarenca 12.30 och vi bjuder på
lite fika.
Bärarlag och ekonomi
I januari har vi haft ett särskilt fokus på
generositet och givande. Tillsammans bär
vi församlingens ekonomi, och vi behöver
bli fler som ger regelbundet.
Vi vill utmana dig som idag ger sporadiskt att bli regelbunden i ditt givande.
Detta kan du göra genom att bli en del av
församlingens bärarlag.
Hur går man med i bärarlaget?
Fyll i autogiroanmälan i foldern ”Om
givande” och lägg lappen i den särskilda
brevlådan för bärarlag i foajén
eller gå in på hemsidan, saron.se och
Summa insamling januari - december 2014
5 200
5 100
5 000
4 900
4 800
4 700
4 600
4 500
4 400
4 300
4 200
Insamlingsresultat 2014
Insamlingsbudget 2014
År: Offrande:
www.saron.se
För mer information om vad som
händer i Saron se vår hemsida.
Insamlingsresultat 2014 4 527 000
Insamlingsbudget 2014
5 100 000
3
AK
TUELLT RUBRIK
VÄNSTER
Huskyrkan
Alpha
Saron är en stor församling och därför
tycker vi det är viktigt att också träffas i
mindre grupper. Det finns sex huskyrkor
runt om i Göteborg som träffas i hemmen
varannan vecka. Huskyrkan är offentlig och
öppen för alla och det brukar komma 1525 personer varje gång. Syftet är att träffa
kristna, samtala om tro, läsa bibeln och be.
Inga förkunskaper krävs.
Kom och prova och se om det är något
för dig! Du hittar info om grupper och tider
på Sarons hemsida och på anslag i kyrkan.
En alphakurs är en möjlighet att tillsammans med andra samtala om
livsfrågor och vad kristen tro är.
Alpha startar tisdagen den 3 februari
kl.18.30 med en introduktionskväll
där kursen presenteras och där du får möta
dem som ansvarar för kursen.
Alphakursen kommer att hållas på
tisdagar 18.30 – 20.45 med start den 10
februari och avslutning den 21 april. En
lördag under kursen åker vi iväg
till en kursgård där vi har en heldag tillsammans med föredrag och samtal.
Varje kurskväll börjar alltid med att vi äter
mat tillsammans och innehåller
även föredrag och samtal i mindre grupper.
Den som har möjlighet betalar en avgift på 500 kr som täcker kostnaderna
för mat, heldagen och materialAnmälan kan ske på introduktionskvällen
eller via vår hemsida eller till
[email protected]
Husgrupper
I Saron tror vi att det är viktigt att delta i
gudstjänstgemenskapen samt i en mindre
smågruppsgemenskap.
Husgruppen kan komplettera den stora
gemenskapen med en närhet och omsorg
som kanske inte ryms i andra sammanhang. Den kan också få vara en plats som
hjälper oss att förankra tron i vardagen.
Kontakt: Jonas Pramwall,
031-741 12 11, [email protected]
4
BARN &RUBRIK
FAMIL J
HÖGER
Öppen förskola
Barnkyrkan
Onsdagar kl.10.00-12.30 är kyrkan öppen
för barn mellan 8 månader och 3 år med
föräldrar (självklart får småsyskon också
följa med). Vi håller till i kyrkans bottenvåning. Ca kl 10.30 har vi en sång- och rytmikstrund och det finns möjlighet att köpa
fika, soppa och pannkakor samt värma
medhavd mat till barnen. Vi önskar att
vår öppna förskola skall få vara en härlig
mötesplats i Annedal för stora och små där
alla känner sig varmt välkomna. Om du ser
Saron som din kyrka får du gärna vara med
i den grupp föräldrar som finns med som
värdar för öppna förskolan.
Kontakt: Carina Cederborg,
0768-50 11 04, [email protected]
Varje söndag kl 11.00 firar barnen sin egen
gudstjänst i kyrkans bottenvåning oavsett
skollov och helgdagar. Efter ca 15 minuter i den stora gudstjänsten går barnen
ner till sina respektive grupper på given
inbjudan. Alla barn mellan 3-12 år är varmt
välkomna att vara med och är indelade i
åldersgrupperna: 3-5 år, 6-9 år (åk F-3) och
10-12 (åk 4-6). I entrén möts ni av värdar i
röda tröjor som gärna hjälper er att hitta
till rätt grupp. Varmt välkommen!
Kontakt: Carina Cederborg, 0768-50 11 04, [email protected]
Barnvälsignelse
Vi tror att Gud har ett alldeles särskilt
försprång i varje barns liv. Som ett uttryck för detta har vi barnvälsignelse i vår
gudstjänst för att välsigna och tacka för
det nyfödda barnet, glädjas med familjen
och innesluta dem i förbön. Under våren
erbjuder vi barnvälsignelse i gudstjänsten
söndag den 22 februari och 19 april kl
11.00. Vi har också en särskild barnvälsignelsegudstjänst söndag 22 mars kl
15.00. För mer information och anmälan
kontakta expeditionen, [email protected]
Scout
Alla tjejer och killar som går i åk 2-6 är
varmt välkomna att vara med i scouterna.
I skogen vid Sjöatorp i Öjersjö/Partille
träffas vi varje vecka kl.18.00 - 19.30. Vi tar
emot nya scouter i början av terminen. Kontakt: Marcus Runby, 0703-00 96 42,
[email protected]
Barnkören Popcorn
Varje måndag kl.17.45-19.00 övar vår
barnkör Popcorn. Alla tjejer och killar i
åk F-6 är varmt välkomna att vara med.
Söndagen den 22 februari och 29 mars
medverkar vi i gudstjänsten.
Barnrytmik
Rytmik är en blandning av sånger, ramsor,
rytm, rörlse, fantasi och lek. Pris: 600 kr/10
ggr. Måndag 14.00 Baby 2, 9-15 mån vid
start. Börjar vecka 5.
Onsdag 14.00 Baby 1, 1-8 mån vid start.
Börjar vecka 8.
Mer info och anmälan på www.saron.se.
Kontakt: Carina Cederborg,
0768-50 11 04, [email protected]
5
UNGA
VUXNA
VÄNSTER
RUBRIK
Smaka & Se
Ny-i-stan?
Fredagarna 30 januari och 27 februari kl
20.00 - en mässa för alla sinnen!
Kom och smaka på Bibelns ord, nattvarden och lovsången. Vårens tema är: “Ett
alternativt liv”
OBS: pröva gärna För-Smaka också.
Kl 18.30 bjuds du på mat och härlig samvaro innan gudstjänsten börjar. Ett enkelt
sätt att träffa nytt folk. Skicka ett sms till
0735-55 88 78 när du vet att du kommer.
Kontakt: Morten Sager, [email protected]
Söndagarna 25 januari samt 1 och 8 februari bjuds du som är ny eller bara nyfiken
på kyrkfika efter gudstjänsten. Det kommer att finnas en fikavagn på torget rakt
utanför kyrksalen där vi gärna vill fika med
dig och berätta mer om Saron. Den 25
januari går vi också ned i källarvåningen
och lagar middag tillsammans vid 13.30.
Välkommen!
YRKANS PROGRAM F
ON K
ÖR
SAR
UNGA VUXNA
VÅREN 2015
SMAKA & SE

SAMTAL PÅGÅR
p
Morgonbön
HUSKYRKAN
BÖN
En mässa för många sinnen.
Gudstjänster: 30 januari, 27 februari,
27 mars, 24 april, 22 maj. Käk & häng innan
Smaka & Se kl. 18:30. Föranmäl på 0735-55 88 78
Kvällar för ärliga frågor och öppna samtal.
Detta är en möjlighet för dig att både utvecklas och inspireras i din tro. I vår ägnar
vi oss åt temat “Ett gott liv?”.
Onsdag 4 februari, “Vad är ett gott
liv?” med Bengt Brülde, professor i filosofi
med lycka som specialitet. Mingel, föredrag och samtal mellan kl. 19.00-21.00.
Kom! Samtalet Pågår...
Kontakt: Morten Sager,
0708-77 59 79, [email protected]
Plats för diskussion & reflektion.
Vårens tema: Ett gott liv?
Tre onsdagar:
4 februari, 18 februari & 4 mars.
Som den första kyrkan. 20-30 personer i ett vardagsrum. Vi fikar ihop, läser Bibeln, ber, lovsjunger & delar
nattvard. 11 februari, 25 februari, 11 mars, 27 mars,
8 april, 22 april.
Varje onsdag kl 7.15 träffas vi i bönerumg
HUSGRUPPER
met brevid kyrksalen och startar dagen
med en tidebönsinspirerad
FELICITY morgonbön. Se det som en möjlighet att få till
SKIDRESA
en riktigt god vana i början på detta
nya
alltifrån tystnad till
(år. Du bjuds på
MERSMAKA
havregrynsgröt. Varmt välkommen med i
gemenskapen!
Kontakt: Caroline Jörnland,
0735-55 88 78, [email protected]
Mindre grupper på 5-10 personer som möts i hemmen
- med olika fokus samt vid olika tillfällen. Hör av dig om
du vill bilda en husgrupp eller gå med i en.
Gospel, glädje & sväng för unga vuxna.
Kvällen inleds med fika & avslutas med bön.
Välkommen till ”prova på”-gånger 20 & 27 januari samt 3
februari. Övning tisdagar 18:00-20:30.
Stor vårkonsert den 9 maj.
Ta ledigt en dag från jobb/plugg –
få tre hela skiddagar! Resan går av stapeln i vecka14,
3-6 april. Surfa in på www.saron.se för mer information.
Varje torsdag veckan innan Smaka&Se kl 19-21 möts
vi för att planera, samtala, umgås och be. Knyt nya vänskaper
men också för att få en gemensam riktning, genom samtal.
Här får du vara med och visionera och kring vad Smaka&Se, och
Unga Vuxna, är och kan bli.
FÖR MER INFO KRING UNGA VUXNA-ARBETET: Maila [email protected], ring Caroline Jörnland på 0735-55 88 78 www.saron.se
6
Samtal Pågår
Lunchbön
Välkommen till bön på onsdagar mellan kl
11 och 12. Vi möts i församlingsvåningen
och ber för församlingen och det arbete
vi finnas med här i Göteborg, Sverige och
internationellt. Vi ber också för personliga
behov.
Söndagsbön
Alla som på olika sätt medverkar i gudstjänsten möts till bön i bönerummet intill
kyrksalen mellan kl 10 och 11. Vi ber för
och med varandra och för den gudstjänst
som kommer att firas. Välkommen med!
UNG
HÖGER RUBRIK
Oh My God
Brunnen
En gång i månaden har vi en
ungdomsgudstjänst i Saron för gymnasiet
och uppåt. Det är en gudstjänst med predikan, lovsång och bön. Efter gudstjänsten
är det café med fika och häng. Varmt
välkommen den 20 februari!
Kontakt: Elin & Jonatan Andersson,
[email protected]
Vår fritidsgård i Saronkyrkan är öppen varje
torsdag mellan kl 18.00-21.00 och riktar sig till
dig som går i årskurs 3-9.
På Brunnen vill vi att alla ska känna
sig värdefulla, ha roligt och få en mer meningsfull fritid. Vi brukar spela pingis, käka toast,
dansa, spela fotboll, pyssla hänga och ha kul
tillsammans.
Kontakt: Elin & Jonatan Andersson,
[email protected]
7up
Varannan fredag kl 19 träffas vi som går
i årskurs 7 och uppåt. Vi börjar med en
gemensam aktivitet. Därefter blir det fika,
andakt och gött häng! Vi ses den 6 och 27
februari.
Kontakt: Elin & Jonatan Andersson,
[email protected]
MUSIK
Inbjudan till lovsångsfrukost
Välgörenhetskonsert
Lördag 21 februari kl 9.00-12.00. För dig
som är lovsångsteamledare, ingår i ett
lovsångsteam eller vill veta mer om församlingens musik- och lovsångsliv, dukar vi
upp frukostbordet.
Vi äter tillsammans och möts i goda
samtal omkring vårt uppdrag i församlingen. Varmt välkommen!
/Pernilla Sandahl & Joakim Hagerius
Anmäl dig senast 18 februari till pernilla.
[email protected]
Lördagen den 28 februari kl 19.30 bjuds du
in till en minnesvärd konsertkväll till förmån för Drömmarnas Hus i Moldavien som
kämpar mot trafficking. Kvällen börjar
17:00-18:30 med en föreläsning om
trafficking. 19:30 börjar konserten med
“Meadows ever Bleeding”, Erika Nordbring & Lukas Hagby m.fl. Det är fri entré
till både föreläsning och konsert, men
det kommer under konserten göras en
insamling.
7
OMSORG/SOCIALT
VÄNSTER RUBRIK
Café Zahra
Tisdagen är veckans bästa dag för många
av de kvinnor som kommer till Café Zahra.
Här får vi tillsammans möjlighet att dela
gemenskap med varandra och lära känna
nya kvinnor, öva svenska, baka, pyssla och
upptäcka Göteborg.
Välkommen till Café Zahra tisdagar kl
16.00-18.00
Kontakt: Ellen Wahlström, 0722-51 36 20, [email protected]
Sagåsen
På Sagåsen träffar vi människor som flytt
från krig och förföljelse. Vi erbjuder lek
och gemenskap i deras svåra situation och
visar att det finns människor som bryr sig.
Vi behöver fler volontärer, följ gärna med
oss: torsdagar kl 18.00-20.00 samt vissa
torsdagar kl 14.00-16.00.
Kontakt: Ellen Wahlström, 0722-51 36 20, [email protected]
Handla för andra!
Tack till alla er som handlar för andra, det
är till så stor välsignelse. Innan jul tömdes
vårt förråd nästan helt som vi har i kyrkan.
För familjer i vår närhet var det stor glädje
att del av matkassar i jultid. Vi kunde även
åka till Svenska kyrkan i Bergsjön och till
Räddningsmissionens verksamhet.
Nu fortsätter vi att uppmuntra varandra
till den goda vanan att Handla för andra.
Välkommen att lämna matkassar vår
entré vid banderollen Handla för andra.
I vår kommer vi också att ha ”Handla
för andra”-projekt vid några butiker i stan.
Mer info kommer senare.
Kontakt: Carina Martinsen,
031-741 12 15, [email protected]
Följ oss!
@saronsocialt på Instagram.
8
OMSORG/SOCIALT
HÖGER RUBRIK
Presentkort
Samtal och själavård
Genom Handla för Andra har du kunnat
köpa en matkasse som via Sarons sociala
arbete förmedlas till människor i social
utsatthet. Ibland finns det även behov
av kläder och skor. Därför finns nu också
möjligheten att köpa presentkort till
Saron Second Hand, som förmedlas via
församlingens diakon. Du betalar för ett
presentkort i kollektomaten och lämnar
kvittot vid receptionsdisken. Presentkorten säljs i valörerna 100 kr, 250 kr och
500 kr. Presentkorten säljs också på Saron
Second Hand eller direkt av församlingens
diakon. Var gärna med och bidra på detta
sätt!
Att under perioder i sitt liv kämpa och ha
det svårt på olika sätt är ytterst mänskligt
och naturligt. Frågor och tankar om livets
mening hör också livet till. Vi tror att det
då kan vara värdefullt att få dela detta
med någon medmänniska.
Saronkyrkan erbjuder möjlighet till
samtal, själavård och vägledning. Du
möter någon ur vårt själavårdsteam vilket
består av människor med utbildning och
olika erfarenheter att möta människor i
samtal. Vi finns till för dig.
Vi arbetar under tystnadslöfte. Samtalen är kostnadsfria.
Kontakt: Ingemar Fhager,
031-741 12 03, [email protected]
Gemenskapsträff
Boka in tisdag 10 februari, då möts vi i
Saronkyrkans församlingsvåning kl 12.00
till en samling för seniorer och daglediga.
Denna gång får vi besök av Ulrika Falk som
berättar om Räddningsmissionens arbete
för EU-immigranter. Tema: ”Hjälpande
händer”. Varmt välkomna!
Kontakt: Carina Martinsen,
031-741 12 15, [email protected]
9
SECOND HAND
HJÄLP TILL PÅ SECOND HAND !
Arbetet på second hand pågår hela veckan, och vi önskar fler som
vill hjälpa till med förberedelserna för försäljning; sortera och
hänga upp kläder, baka, hjälpa till att hämta möbler kvällstid, ta
vara på smått, putsa, fixa, feja, m.m. Det finns många uppgifter, och
ju finare butik vi har desto mer kan vi sälja, vilket är grunden för det
viktiga sociala arbete som Saron gör i Göteborg och i andra delar av
världen.
Hör av dig så berättar vi mer och ser hur just du kan bidra!
Kontakt: Ingrid Fränne, 0768-50 11 06, [email protected] eller
Magnus Bramer, 0768-50 11 02, [email protected]
SKÄNKA TILL SECOND HAND
Vi hämtar gärna! Ring 031-741 12 12 och boka tid.
Lämna varor på angiven plats i kyrkans nedre våning.
Lämna i butiken, se tider på www.saron.se/secondhand
Gör en insamling på din arbetsplats, i bostadsområdet, bland vänner
etc. Kontakta Ingrid Fränne
Välkommen att fynda!
Torsdagar 16.00 - 19.00
Lördagar 10.00 - 13.00
10
ANNONSER
HÖGER RUBRIK
Är du företagare? Var med och stöd Saronk yrkan genom att ha
med din logotyp i månadsbladet. Kontak ta Helen Richard, 0702-24 46 05, helen.
[email protected]
Anders Ödman Projekt & Bild 031-322 09 73
Gärde Wesslau Advokatbyrå 031-10 76 00 www.garde.se
Bernards Radio & Video 031-42 86 52 www.bernardsradiovideo.se
Kativi Henrik Melkstam 0702-12 61 79
Bo Lönn & Partner 0705-833012
LP Entreprenad 031-332 55 30 www.lpe.se
Graphic West 070-819 94 34
Vägens folk www.vagensfolk.se
11
VÄNSTER RUBRIK
Skolstöd i Kairos slum
I Kairo samlas stadens sopor in av en
grupp människor som kallas ”zabaleen”. En
majoritet av dessa är kristna. De tar med
soporna hem, äter det som går att äta och
säljer det som går som skrot. Människorna
i de här sopstäderna lever under mycket
svåra förhållanden.
Många familjer i Kairos sopstäder
saknar ekonomisk möjlighet att sända sina
barn till skola. Om man har pengar prioriteras pojkar istället för flickor. Evangeliska
Frikyrkan arbetar tillsammans med den
lokala organisationen Cornerstone för att
möjliggöra skolgång för 65 flickor. Det är
en droppe i havet – men för de som blir
hjälpta gör det en enorm skillnad!
Sopstaden i Ezb-el Nakhel
Projektet
Flickorna kommer från fattiga och svåra
hemförhållanden. De får skolgång, skoluniform, extraundervisning och aktivitetsdagar. Familjerna får hembesök, socialt stöd
och uppmuntran av EFKs partnerorganisation. Från och med sommaren 2014 hålls
också kvinnogrupper för flickornas mammor med läsundervisning, undervisning i
grundläggande hälsovård och rättigheter.
Projektet leds av den koptiske
munken Abuna Athanasios. Cornerstone
har en lång kö med familjer som vill möjliggöra för deras flickor att gå i skola. EFK
är den enda större givaren och vi står för
ca en fjärdedel av totala budgeten.
12
INTERNATIONELLT
Resten är genom lokala gåvor från Abunas
församlingsmedlemmar. Familjerna väljs
ut efter vissa kriterier (ekonomi och social
utsatthet). Varje familj får regelbundna
hembesök och personalen träffar varje
flicka enskilt minst en gång/månad.
Hittills har man fokuserat på
skolgång upp till och med mellanstadiet.
I höstas började man med att ge fortsatt
stöd till högstadium och gymnasium för
motiverade och begåvade flickor.
På grund av de våldsamheter som
har präglat området är många familjer
rädda att låta dem gå ut och håller dem
hemma under helger och skollov. Detta är
destruktivt för barnen och därför ordnas
aktivitetsdagar ett par dagar i vecka under
skolloven samt 2-3 gånger per månad
under terminerna. Då träffas flickorna för
undervisning, sång och lek. De får ett mål
mat och fika. Personalen uppmuntrar varje
flickas gåva genom sång och musik, teckning, drama m m.
Aktivitetsdag på Cornerstones center
Vision
Cornerstone har en lång kö. Visionen är
att utöka till 300 flickor och då erbjuda
extraundervisning i egen regi i stället för
att gå genom skolan (blir både dyrare och
sämre). För detta behöver de renovera
nedervåningen i den lokal de har tillgång
till. Cornerstone drömmer också om att
erbjuda enkel hälsovård till flickorna.
Detta projekt drivs med stöd från Saron Second Hand.