Talböcker på skolbiblioteket

Talböcker på skolbiblioteket
Helena Nordqvist
April 2015
1
Talböcker på skolbiblioteket
Den här timmen…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Varför talböcker?
Det här kan biblioteket göra
Talbokstillstånd
Bibliotekskonto hos MTM
Olika sätt att läsa talböcker
Egen nedladdning
Hitta på legimus.se
Demokonto
Ur elevens perspektiv
• Samarbete
April 2015
2
Talböcker på skolbiblioteket
Varför talböcker?
• Alla behöver kunna ta
till sig texter
• Läsning = Avkodning x
Förståelse (L = A x F)
• Svårigheterna i
avkodningen kan
minska eller elimineras
helt med en uppläst
bok
April 2015
3
Talböcker på skolbiblioteket
• Bryta den onda cirkeln
och öppna för den
goda.
• Tidiga insatser
Läsa med öronen!
Ett alternativt sätt att ta del av skriftspråket
• Ordförråd,
meningsbyggnad och
grammatiska strukturer
• förståelse för hur en
berättelse är uppbyggd
• att få uppleva glädjen i
att läsa en bra bok
April 2015
4
Talböcker på skolbiblioteket
Talboken
Den svenska talboksmodellen
• Tillgängliggöra litteratur för personer med en
läsnedsättning som gör att man har svårt att läsa
tryckt text
• §17 Upphovsrättslagen
• MTM producerar talböcker och arbetar med
information och rådgivning till bibliotek
• Biblioteken förmedlar talböckerna och har kontakt
med låntagarna.
Ljudboken är, likt en vanlig tryckt bok, en kommersiell
produkt som alla kan köpa eller låna på biblioteket.
April 2015
5
Talböcker på skolbiblioteket
Vem får låna en talbok?
• Man behöver få en tryckt bok anpassad på något
sätt för att kunna läsa den, man har
en läsnedsättning.
• Läsnedsättningen ska vara kopplad till en
funktionsnedsättning, inte bara handla om att
eleven läser sakta. Talböcker får inte användas för
lästräning av elever som inte har någon form av
läsnedsättning.
• Diagnos eller intyg behövs inte.
• Det räknas inte som en läsnedsättning att man
har svenska som andraspråk. Om man däremot
har svårt att läsa på sitt eget språk får man låna
talböcker på svenska och på andra språk.
April 2015
6
Talböcker på skolbiblioteket
Funktionsnedsättningar som kan ge
läsnedsättningar
• läs- och
skrivsvårigheter/dyslexi
• synskada
• rörelsehinder
• utvecklingsstörning
• kognitiva
funktionsnedsättningar,
autism, adhd mm
• tillfällig läsnedsättning
på grund av sjukdom
eller skada
April 2015
7
Talböcker på skolbiblioteket
Biblioteken förmedlar talböcker
• Folkbibliotek
• Universitets- och
högskolebibliotek
• Skolbibliotek
April 2015
8
Talböcker på skolbiblioteket
MTM:s rekommendationer
• All personal på biblioteket ska veta vad
talböcker är och vilka som får låna dem
• All personal ska kunna söka efter talböcker i
Legimus
• Alla bibliotek med talbokstillstånd ska ha en
eller flera personer i personalen som är
registrerare av tjänsten Egen nedladdning
• Alla bibliotek ska ha information uppsatt om
vad talböcker är och vilka de är till för
April 2015
9
Talböcker på skolbiblioteket
MTM:s rekommendationer, forts
• Bibliotekets webbplats ska informera om
talböcker och länka till MTM:s webbplats samt
Legimus
• All personal ska känna till att det finns
talboksspelare och läsprogram
• Alla bibliotek ska kunna erbjuda någon form av
anpassad utrustning. Det kan vara sådant som
talboksspelare, läsprogram, skanner, dator
med talsyntes eller skärmläsarprogram
April 2015
10
Talböcker på skolbiblioteket
Skolbibliotek + MTM = talböcker
• Kontot hos MTM gäller skolbiblioteket.
• Skolbiblioteket ska ha kunskap om vad
talböcker är och vilka upphovsrättsliga regler
som gäller vid hanteringen av talböcker.
• Talboken är ett lån, det ska finnas en
fungerande låneverksamhet på
skolbiblioteket.
April 2015
11
Talböcker på skolbiblioteket
Bibliotek med talbokstillstånd
Skolbibliotek kan söka talbokstillstånd hos
regeringen.
• Biblioteket kan kostnadsfritt ladda ner talböcker från
MTM.
• Lägga över talboken på en fysisk bärare till
exempel ett USB-minne, en CD-skiva, en mp3spelare eller en daisyspelare.
• Via sitt bibliotekssystem låna ut den till elever med
läsnedsättning.
• Biblioteken får informera om att den enskilda eleven
får göra en kopia för eget bruk.
• Biblioteket får registrera elever för Egen
nedladdning.
April 2015
12
Talböcker på skolbiblioteket
Skolbibliotek utan talbokstillstånd
• Kan kostnadsfritt beställa talböcker från
MTM.
• Talböckerna skickas som CD-skiva.
April 2015
13
Talböcker på skolbiblioteket
Våra konton
April 2015
14
Talböcker på skolbiblioteket
Exemplarframställning och lån
Exemplarframställning
Låna ut
• Kopiering (nedladdning)
av en bok från MTM:s
server – MTM
rapporterar till ALIS
• Kopiering av en bok som
biblioteket tidigare har
laddat ner – biblioteket
rapporterar till ALIS
•
•
•
•
administrerar ersättning för
vidareanvändning av
författarnas verk
April 2015
15
Talböcker på skolbiblioteket
Utlån av talbok på
fysisk bärare (t ex cd,
usb, minneskort, mp3spelare)
Via bibliotekets
utlåningssystem
Ska återlämnas till
biblioteket
Samma fysiska
exemplar kan lånas ut
flera gånger
Här finns böckerna
Legimus
• Talböcker, punktskriftsböcker
mm
Andra producenter
• Btj
• Inläsningstjänst – läromedel, de
flesta är ljudböcker
• Specialpedagogiska
skolmyndigheten, SPSM –
ansvar för läromedel. Läromedel
som producerats av SPSM finns
i Legimus.
April 2015
16
Talböcker på skolbiblioteket
Bensträckare
April 2015
17
Talböcker på skolbiblioteket
DAISY-formatet
Ändra hastighet
Uppläsningshastigheten kan
varieras
Hitta rätt direkt
Gå direkt till kapitel, sida
eller bokmärke
Bläddra
Bläddra mellan kapitel, sidor
eller stycken.
April 2015
18
Talböcker på skolbiblioteket
Läsa talböcker
• Surfplattor/mobiler,
med app, t ex
Legimus
• Dator, med
läsprogram, t ex
Amis för pc
• Daisyspelare
• Mp3-spelare
April 2015
19
Talböcker på skolbiblioteket
Talbok med text
AMIS
• En talbok som
innehåller den tryckta
bokens text och i de
flesta fall även bilderna
• Med läsprogram/app
kan man se den tryckta
boken på skärmen
• Text och inläsning är
synkroniserade
April 2015
20
Talböcker på skolbiblioteket
Egen nedladdning
• Talbokslåntagare kan
själva ladda ned talböcker
• Appen Legimus
• Introduktionssamtal och
registrering
• Avtal upprättas,
vårdnadshavare tar ansvar
för elever under 18 år
• Biblioteket ger support och
fortsätter att låna ut
talböcker om så önskas
April 2015
21
Talböcker på skolbiblioteket
Appen Legimus
•
•
•
•
•
•
April 2015
22
Talböcker på skolbiblioteket
IOS och Android
Ladda ner direkt
Gratis
Inloggning krävs
Daisyfunktioner
Insomningsfunktion
Demokonto
För personer som inte arbetar
på bibliotek men har behov av
att visa talböcker i sitt arbete
• logga in på legimus.se och
appen Legimus
• söka alla böcker i legimus.se
och appen Legimus
• ladda ner ett begränsat antal
titlar
April 2015
23
Talböcker på skolbiblioteket
Hitta på Legimus
April 2015
24
Talböcker på skolbiblioteket
Elevens perspektiv
• Nota: Auxiliary aids and access
to learning for children and
young people with
dyslexia/severe reading
difficulties
• http://www.nota.nu/node/506
April 2015
25
Talböcker på skolbiblioteket
Elevens perspektiv
MTM: Talande böcker
och läsande barn
http://mtm.se/omoss/Publikationer/rapport
er/
April 2015
26
Talböcker på skolbiblioteket
Arbeta tillsammans med talböcker!
Bara biblioteket
• Ladda ner talböcker
• Låna ut talböcker
• Registrera elever för
Egen nedladdning
April 2015
27
Talböcker på skolbiblioteket
All personal
• Boktips
• Bistå eleven vid
nedladdning
• Hjälpa eleven med hur
hen kan läsa
• Följa upp elevens
läsning
• Teknisk support
• Kontakt med föräldrar
Samarbete
ta tillvara på kompetenser och skapa ett
långsiktigt och stabilt arbetssätt med talböcker
•
•
•
•
•
Skolbibliotekspersonal
Specialpedagoger
Skolledare
It-hjälp
Lärare, mentorer
Så här gör Snösätraskolan!
http://tuben.edu.stockholm.se/play.php?vid=599
April 2015
28
Talböcker på skolbiblioteket
Lyft fram talböckerna!
• Kolla upp att dina
favoritböcker, som du
gärna tipsar om, finns som
talbok!
• Bokprat, tala om att
böckerna också finns som
talbok!
• Utställningar – visa
talböcker också!
• Skylta - besökaren ska se
att biblioteket arbetar med
talböcker!
• Klassuppsättningar – lägg
till en talbok!
April 2015
29
Talböcker på skolbiblioteket
• Berätta om talböcker på
möten, konferenser och
studiedagar!
• Arbeta för ett tillåtande
klimat, det är ok att läsa
med öronen!
Frågor?
Information:
• legimus.se och mtm.se
• Prenumerera gratis på
tidningen Läsliv och
nyhetsbrevet.
• Följ gärna MTM på Facebook
och Twitter
Svarstjänsten
08-580 02 710, [email protected]
April 2015
30
Talböcker på skolbiblioteket
Studiedagar
Folkbibliotek 23/4
Skolbibliotek 27/4
Tack!
Helena Nordqvist
[email protected]
www.mtm.se