Varför mobbar Pelle? den 11/8 - Svenska Neufeld

!
TEBORG
Ö
G
i
u
N
…dr Neufelds banbrytande insikt om mobbning – nu på svenska:
Jonas Himmelstrand
Svenska Neufeld-institutet
Varför mobbar Pelle?
- hur mobbning uppstår och förhindras
Dr Neufelds kurs: Bullies – their making and unmaking – bearbetad till svenska
Heldagsseminarium tisdag den 11 augusti 2015
kl. 9.00–16.30 på ETT, Kungsportsavenyn 1 i Göteborg
Seminariet ges helt på svenska.
Dr Gordon Neufelds studiedag om mobbning gjorde succé vid hans
senaste Sverigebesök. Nu presenteras samma studiedag på svenska av
Svenska Neufeld-institutets grundare Jonas Himmelstrand.
Mobbning är en av skolans stora utmaningar. Skolverkets
utvärdering visar att idag använda metoder mot mobbning
inte fungerar tillfredsställande. Dr Gordon Neufeld är en
pionjär i förståelsen av hur mobbning uppstår, och förhindras.
Mobbning har djupare orsaker än maktstrider, onda avsikter
och inlärda beteenden. Orsakerna finns istället att söka i emotionella försvar och missriktade alfa-instinkter. Dessa insikter
öppnar för för helt nya åtgärder för att förhindra mobbning.
Jonas Himmelstrand presenterar här på svenska dr Neufelds
rön om mobbning med fokus på följande områden:
•
•
•
•
•
Förutsättningarna som skapar en mobbare
Varför kognitiva metoder inte fungerar
Varför mobbare drivs att dominera sin omgivning
Vanliga fallgropar i åtgärder mot mobbare
Effektiva åtgärder mot mobbning
Seminariet vänder sig till alla som dagligen möter barn och
unga: lärare, skolsköterskor, skolkuratorer, skolpsykologer,
skolledare, barnskötare, förskollärare, fritidspedagoger och
idrottsledare, samt förstås även politiker och beslutsfattare.
Dr Gordon Neufeld är en internationellt erkänd utvecklingspsykolog med 40 års erfarenhet av barn och unga i familj
och skola. Hans bok, som på svenska heter Våga ta plats i
ditt barns liv, är idag översatt till femton språk.
Läs mer: www.neufeldinstitutet.se/150811_pelle.html
Arrangör: Svenska Neufeld-institutet, Himmelstrand Mentor AB, Box 1454, SE-114 79 Stockholm.
Telefon: 08-20 01 14 • Fax: 08-20 41 14 • [email protected] • www.neufeldinstitutet.se
B
Avs: Himmelstrand Mentor AB
Box 1454, 114 79 Stockholm
SVERIGE
PORTO BETALT
Dr Gordon Neufelds modell har uppskattas
av tiotusentals personer runt om i världen:
”Jag var djupt imponerad av briljansen i och användbarheten av Gordon
Neufelds modell, och jag är mycket tacksam för att han bekräftade mina
instinkter som lärare och förälder.”
”Slutligen, efter så många andra kurser, fann jag något som bekräftade min
intuition om vikten av relationer och sambandet mellan mitt personliga och
professionella jag.”
Anmälan – Varför mobbar Pelle? den 11/8:
Frankeras
med
brevporto
Pris: 1695:- exkl. moms per deltagare inkl. kaffe-lunch-kaffe på ETT, Kungsportsavenyn 1 i Göteborg. Fem deltagare på samma faktura går till priset av fyra.
Posta eller faxa talongen (fax: 08-20 41 14) eller anmäl dig på vår hemsida
www.neufeldinstitutet.se/anm_150811.html. Telefon: 08-20 01 14.
Vi anmäler _____ st deltagare till seminariet Varför mobbar Pelle? den 11/8 2015.
Namn: ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Kontaktperson: _______________________________________________________
Sv. Neufeld-institutet
Organisation: ________________________________________________________
Himmelstrand Mentor
Adress: ______________________________________________________________
Box 1454
Postadress: ___________________________________________________________
SE-114 79 Stockholm
Telefon: _____________ E-post: _________________________________________
Sverige